Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • dêr en dêr efkes hinne gean mei dizze brief!" "Jawol," sei er. De joad joech de brief ôf en krige fiifentweintich
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • Een heer kan wel een knecht gebruiken en trekt er op uit. Hij komt bij een huisje en komt daar met een jongen aan de
 • praat. De jongen geeft zulke raadselachtige antwoorden dat de heer besluit de jongen in dienst te nemen. De jongen gaat met
 • brief
 • heer
 • Een heer kan wel een knecht gebruiken en trekt er op uit. Hij komt bij een huisje en komt daar met een jongen aan de praat. De jongen geeft zulke raadselachtige antwoorden dat de heer besluit de…

sprookje uit 1889
 • lucht, en de arme Rik liep verloren. Op eens werd hij eenen heer gewaar, die gansch in 't zwart gekleed was. "Gij zoekt om
 • heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de haan driemaal gekraaid zal hebben. De
 • brief
 • heer
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

mop uit 1973
 • Een man die altijd moppert komt een heer tegen. Die geeft hem een cent. Hij zegt hem de cent te poetsen en daarmee met
 • een hete zomerdag, maar bij terugkomst staat de kachel aan en zegt de heer hem bij de kachel te gaan zitten met een deken
 • brief
 • heer
 • Een man die altijd moppert komt een heer tegen. Die geeft hem een cent. Hij zegt hem de cent te poetsen en daarmee met een briefje naar het postkantoor te gaan. De man komt terug met een…

sage uit 1894
 • Van den Markgrave Daar reed er een Markgrave al over den Rijn Die vrijde om heer Koning zijn Dochterken fijn. Hij
 • vrijde zoo lang dat hij kreeg er haar lief, Uit vreugde en uit weerspoed 1) zond hij haar een brief. "Och vaderlief, lees
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • brief
 • brief
 • heer
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

mop uit 1971
 • er: Mynhear, kinne jo dit ek lêze, dit Latynsk? Mynhear krige dy brief. Doe stie dêrop: Ik heb hier een dikke vette
 • (stereotype forbining by A.B.) klant en pluk jij de jije en ik de mijne. Mar is mei de brief nei de oare (t.w. de tsjinpartij
 • . De man gaat echter naar een heer die het Latijn kan vertalen. In de brief staat: ik heb hier een vette klant, pluk jij de
 • advocaat, maar die vertegenwoordigt de andere partij al. Hij geeft de man een brief in het Latijn mee voor een collega-advocaat
 • brief
 • heer
 • Twee mannen hebben ruzie over een hond en willen het geschil voor het gerecht uitvechten. De ene man gaat naar een advocaat, maar die vertegenwoordigt de andere partij al. Hij geeft de man een brief…

mop uit 1881
 • Zoo Niet Bedoeld. Een heer te Londen vroeg bij advertentie in de Times een "jongen" voor het kantoor. Toen hij den
 • volgenden morgen op het kantoor kwam, vond hij aan de kruk van de deur een hangmand hangen, waaraan een brief bevestigd was, die
 • brief
 • brief
 • heer
 • Een man vraagt in een advertentie om een jongen voor het kantoor en vindt een mand met een zes weken oud jongetje voor zijn deur, dat hij met zijn vrouw adopteert, maar in zijn advertentie zet hij een…

sage uit 1954
 • 'n grote boerderij in de buurt en kreeg 'n brief van 'n deftige heer. Deze brief werd hij nooit kwijt.
 • De brief die een man van een deftige heer krijgt, raakt hij nooit meer kwijt.
 • brief
 • heer
 • De brief die een man van een deftige heer krijgt, raakt hij nooit meer kwijt.

sprookje uit 1971
 • er: Mynhear, wolle jo ek in kwartsje fortsjinje, dan moatte jo dêr en dêr eefkes hinne mei dy brief. Jawol, sei de joad
 • . Hy joech him de brief, en dier krige de joad fiif en tweintich swypslaggen. Doe sei mynhear: Hoe is 't dy ôfgongen jonge
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • geven. Hij laat de brief door een jood bezorgen. Als de jongen dit aan de heer vertelt, wordt hij weggestuurd.
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt
 • brief
 • heer
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg

sage uit 1918
 • De Engelsche Koningsdochter Omstreeks het jaar 850 na Christus heerschte er over het land van Heusden de heer Robert
 • noodlot kwam over zijn vader's rijk, de roovende Denen en Noren, was hij niet oud genoeg, om hen te keeren. De heer Robert was
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen
 • een van de zoons nog eens met een brief van haar vader en met verhalen over zijn leven. Weer weigert Sophia mee te gaan
 • brief
 • heer
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg

sage uit 1919
 • is er geen ander antwoord, heer van Faan?! Den brief hebt ge nog niet gelezen!" „Hahaha! Hebt gij niet geweten, wat er in
 • De Mepsge van Faan. De heer de Mepsge van Faan verborg in zijn jongelingstijd zijn wreeden aard. Toen hij nog als kind
 • brief
 • heer
 • De naam Luizenbult zou verwijzen naar de plaats waar de wrede Rudolf de Mepsche gevangen werd gezet, en waar hij belaagd werd door vlooien en luizen.
cohen4.jpg
cohen5.jpg