Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

492 resultaten voor ""

sage uit 1976
 • Jins broer ferkeapje Der wienen ris twa bruorren earne yn Fryslân, dy kamen út in grutte arbeidershúshâlding en se
 • jild opbrocht. De twa bruorren kamen wer thús, yn it plakje dan dêr't se ferkearden, en doe sei de âldste tsjin syn broer
 • Jins broer ferkeapje
 • broer
 • Twee Friese broers gaan naar Amerika. Eén van de twee verft zich zwart, en de ander verkoopt hem voor honderd dollar op de slavenmarkt. Zodra de nep-slaaf de verf van zich afgewassen heeft, vlucht…

sprookje uit 1930
 • Een arme schoenmaker kan zijn vrouw en kinderen niet meer voeden. Hij vraagt zijn gierige broer om geld maar zijn broer
 • wil hem niet helpen. Als de schoenmaker 's avonds terugkeert van zijn broer ziet hij een aantal kabouters. Eén kabouter
 • broer
 • Een arme schoenmaker kan zijn vrouw en kinderen niet meer voeden. Hij vraagt zijn gierige broer om geld maar zijn broer wil hem niet helpen. Als de schoenmaker 's avonds terugkeert van zijn broer ziet…

sprookje uit 1930
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • broer
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sprookje uit 1930
 • broer
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

sage uit 1966
 • De zuster van Sterke Herke heet Rixt, en was minstens zo sterk als haar broer. Zij was zwanger, maar de vader liet het
 • broer
 • De zuster van Sterke Herke heet Rixt, en was minstens zo sterk als haar broer. Zij was zwanger, maar de vader liet het afweten. Op een dansavond vloog zij hem in de armen, maar kneep zò hard dat hij…

sage uit 1954
 • Mei myn broer hie 'k ris to mollefangen west. Yn 'e nacht seagen wy in lyts berntsje fan sahwat trije jier âld. It hie
 • broer
 • Twee broers zien op een nacht tijdens het mollenvangen een klein kind van een jaar of drie, met een mutsje op en een rokje aan. De voeten zijn onzichtbaar, want het kind zweeft.

sage uit 1966
 • broer fordronken wie.
 • broer van de vrouw is overleden.
 • broer
 • Als er op een morgen de hele tijd een ekster rond de deur van het huis vliegt, zegt een vrouw zegt dat dit betekent dat er iemand in de familie is overleden. De rest van de familieleden lacht erom.…

mop uit 1996
 • scheelt eraan?" Dus de man zegt: "Tja, ik kwam er vandaag achter dat mijn broer homo is." "Ach. Neem er nog een." Twee weken
 • broer
 • Een man komt zich telkens bedrinken als blijkt dat weer een familielid homosexueel is. Op zeker moment roept de barman vertwijfeld uit: "Jezus... doet níemand in jouw familie het met vrouwen?" De man…

sage uit 1978
 • net mear wêre. 'Mar', seit er, 'foardat ik dat ferhaal lêzen hie, hie ik wol fan'e moard troch de smid op syn broer heard
 • Wartnastêd te meitsjen hie. Wat ik fertellen heard hie, dat haw ik sa begrepen, dat de smid fan Earnewâld syn broer deaslein hat
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog
 • broer
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog altijd rondwaart en onheil aanricht.

raadsel uit 1995
 • het van zijn broer: Willy Claes! (Gepubliceerd op Internet, adres http://www.concentra.be/surfmap/moppennov.html, november
 • Weet je waar Sinterklaas al dat geld vandaan haalt om al dat speelgoed te kopen? Hij krijgt het van zijn broer: Willy
 • broer
 • Weet je waar Sinterklaas al dat geld vandaan haalt om al dat speelgoed te kopen? Hij krijgt het van zijn broer: Willy Claes!

raadsel uit 1995
 • voor alle kinderen? Wel, van zijn broer Willy Claes natuurlijk. (Gepubliceerd op Internet, adres http://www.concentra.be
 • zijn broer Willy Claes natuurlijk.
 • broer
 • Weet je waar onze geliefde Sint Niklaas al de centjes haalt waarmee hij cadeautjes koopt voor alle kinderen? Wel, van zijn broer Willy Claes natuurlijk.

sage uit 1982
 • broer
 • De verteller van het verhaal is een klein kind op het moment dat deze gebeurtenissen zich afspelen: zijn moeder staat op het punt te bevallen van het broertje van de verteller, wanneer hij in het…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • broer
 • De broers en zussen van een bruidspaar stelen de verkeerde sleutel en kunnen niet het huis binnen om een grap met het net getrouwde stel uit te halen. Ze hebben de sleutel van het tuinhuisje en…

mop uit 1998
 • naar dat radioprogramma gebeld, maar ik heb de mop wel aan mijn broer verteld. Die lag meteen krom op de grond van het
 • broer
 • Verteller beweert begin jaren '70 de volgende mop te hebben verzonnen: Er lopen twee gekken in de Kalverstraat. Zegt de ene gek tegen de andere: "Mag ik nou eens in het midden lopen?" Verteller…

sprookje uit 1977
 • pakje dat himsels paste — se hienen beide wakker itselde postuer. Dêr kaam er mei thús, mar yn pleats dat er it syn broer
 • broer
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

mop uit 1996
 • : "Jakkes dat stinkt naar stront!" Waarop de vader laconiek antwoordt: "Ha ja, ik was vergeten dat uw broer vanavond de auto
 • broer
 • Een vader wil de auto slechts uitlenen aan zijn kinderen na incestueuze seks.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • was dat zijn broer Bob zijn plek zou innemen. Die zou dan campagne gaan voeren in '64. Dat heeft hij ook gedaan, maar hij
 • 90% zeker dat Kennedy een relatie had met Marilyn Monroe. En zijn broer Bob trouwens ook. Hij had al 11 kinderen, maar
 • moord zitten. Zijn broer Bob had dan zijn plaats moeten innemen. Andere potentiële beramers van de moord zijn Onassis en J
 • Kennedy zelf en zijn broer Robert verantwoordelijk zijn voor de dood van Marilyn Monroe.
 • broer
 • Over de moord op John F. Kennedy zijn veel complottheorieën bekend. Zo zou hij vermoord zijn door Lee Harvey Oswald in opdracht van de CIA. Kennedy zou in hun ogen te liberaal zijn. Ook wordt beweerd…

sage uit 1966
 • Jehannes om ried freegje. Doe ried de broer fan 'e boer mei it rydtúch nei Hinse ta. Hinse joech him in greatflesfol drank mei
 • , dy mat jou broer èk noch opbrûke en dan is er genezen. Hwant dy mat oan 't bloedskiten. Hoefolle skuld ha 'k? frege de
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner
 • , die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de broer naar de kosten. Als hij meer geld
 • broer
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sage uit 1966
 • Op in kear wie heit mei syn broer yn Eastemar. It wie by nacht en sy roannen in sânwei lâns. Doe ha se dêr hwat
 • 's Nachts zien een man en zijn broer iets wapperen. [Mogelijk is het spokerij.]
 • broer
 • 's Nachts zien een man en zijn broer iets wapperen. [Mogelijk is het spokerij.]

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Mensen die allebei geadopteerd waren die kregen wat en toen bleek na allerlei onderzoek dat ze elkaars broer en zus
 • Mensen die allebei geadopteerd zijn, krijgen een relatie. Na onderzoek blijkt dat ze elkaars broer en zus zijn.
 • broer
 • Mensen die allebei geadopteerd zijn, krijgen een relatie. Na onderzoek blijkt dat ze elkaars broer en zus zijn.

sage uit 1966
 • dagen dat ús heit boven de ierde stie wie 't hjir in sé fan ellinde. Myn broer Wopke wie dûm. Hy hat nei de burgemeester ta
 • broer
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

sage uit 1966
 • Hinse syn broer Habele lei op 'e Gerdyk bigroeven. Doe't Habele al in jier wei wie, gong Hinse nei syn graef ta. Dêr
 • Een tovenaar danst een jaar na de begrafenis op het graf van zijn broer in een poging een opstanding te bewerkstelligen
 • broer
 • Een tovenaar danst een jaar na de begrafenis op het graf van zijn broer in een poging een opstanding te bewerkstelligen. De tovenaar heeft zijn kunst uit een toverboekje.

mop uit 1998
 • zijn broertje: 'Weet je deze som?' Toen zei hij: 'Superman!' Toen ging hij naar zijn andere broer; hij zat voetbal te
 • kijken. Toen ging hij aan zijn broer vertellen, èh, toen ging hij aan zijn broer zeggen: 'Weet jij deze som?' Toen zei hij
 • broer
 • Een jongen krijgt huiswerk voor geschiedenis. Thuis vraagt hij om hulp, maar krijgt verschillende reacties: 'Houd je bek', "Superman' en 'Olé'. De jongen geeft deze antwoorden ook in de klas, en…

mop uit 1998
 • broer
 • Jantje's zusje zegt dat hij beter vrijt dan haar vader. Jantje zegt dat hun moeder dat ook al zei.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • De broer van mijn oud-huisgenoot is vorig jaar het volgende overkomen: hij was op visite bij een vriend van hem, die op
 • naar de kachel, waarbij hij vraagt of de ander ook twee gezichten tegen het glas gedrukt ziet. De broer, die kunstenaar is
 • broer
 • Twee jongens zien twee gezichten in de kachel verschijnen. Die jongens blijken later daar te zijn verdronken.