Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

233 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade bedoelingen had. Het jongetje moet kiezen
 • burgemeester
 • Twee kinderen spelen slagertje, waarbij de één de ander de hals doorsnijdt. Het jongetje moet voor het gerecht verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade…

sage uit 1972
 • burgemeester
 • Jongens uit Wiuwert willen een grap uithalen met een dronken zwerver, die baron Ypma genoemd wordt. Ze slepen hem naar een grafkelder. Eén van de jongens roept dat hij de koning der doden is. Ypma…

mop uit 1977
 • De burgemeester probeert een ter dood veroordeelde op het laatste moment tot een bekentenis over te halen. Hij belooft
 • de man dat hij met zijn dochter mag trouwen, als hij maar bekent. De burgemeester wijst zijn dochter aan. De veroordeelde
 • burgemeester
 • De burgemeester probeert een ter dood veroordeelde op het laatste moment tot een bekentenis over te halen. Hij belooft de man dat hij met zijn dochter mag trouwen, als hij maar bekent. De burgemeester…

sage uit 1966
 • De burgemeester fan Kollum hie yn syn gemeente in man, dy hie hwat útheefd, mar de plysjes koenen neat mei him wurde
 • . Doe belle hy de burgemeester fan Bûtenpost op om Sterke Hearke, hwant sy wienen skjin forlegen mei dy persoan. Doe woarde
 • De burgemeester van Kollum en de politie kunnen een lastpak niet te pakken krijgen. De burgemeester vraagt de
 • burgemeester van Buitenpost om hulp, door Sterke Hearke te sturen. Sterke Hearke leert de man een lesje, waardoor hij zo mak wordt
 • burgemeester
 • De burgemeester van Kollum en de politie kunnen een lastpak niet te pakken krijgen. De burgemeester vraagt de burgemeester van Buitenpost om hulp, door Sterke Hearke te sturen. Sterke Hearke leert de…

mop uit 1966
 • Yn Dokkum siet de burgemeester mei de ried om 'e tafel hinne. Sy hienen stobben op it hurdfjûr lizzen en dy waermen
 • De burgemeester en raad van Dokkum zijn bijeen. Het is koud, dus steken ze vuur aan. Al snel wordt het te heet, en
 • burgemeester
 • De burgemeester en raad van Dokkum zijn bijeen. Het is koud, dus steken ze vuur aan. Al snel wordt het te heet, en koude takken verbanden maakt de hitte niet minder. Dan zien ze dat een hond verder…

mop uit 1996
 • politie en de burgemeester moet omkopen om toestemming te krijgen." "Nou, dat is nog niets," zei de Nigeriaan: "Bij ons in
 • de corruptie van de politie en de burgemeester, de Nigeriaan over de corruptie van de politici. De Belg vertelt: "Ik wil
 • burgemeester
 • Een Italiaan, een Nigeriaan en een Belg scheppen in een café op over de corruptie in hun land. De Italiaan vertelt over de corruptie van de politie en de burgemeester, de Nigeriaan over de corruptie…

mop uit 2007
 • Jantje komt thuis van school en vertelt dat de burgemeester is langsgeweest. Moeder: "En had hij zijn ketting om
 • Jantje komt thuis van school en vertelt dat de burgemeester is langsgeweest. Moeder: "En had hij zijn ketting om
 • burgemeester
 • Jantje komt thuis van school en vertelt dat de burgemeester is langsgeweest. Moeder: "En had hij zijn ketting om?" Jantje: "Nee, hij liep gewoon los."

sage uit 1966
 • Yn 'e Harkema gong it drok op in lotsjen. Dat dienen se yn spitketen. It wie forbean en de burgemeester stjûrde Hearke
 • In Harkema wordt druk gegokt in de plaggenhutten. De burgemeester stuurt Hearke erop af. Die gaat er met een stok naar
 • burgemeester
 • In Harkema wordt druk gegokt in de plaggenhutten. De burgemeester stuurt Hearke erop af. Die gaat er met een stok naar toe. Hij maakt met de stok een gat in de muur precies op de plaats waar een kast…

personal narrative uit 1999
 • ?" MB: "Hij mag van mij geen burgemeester van Utrecht worden, hoor. Want ik vind het een grote kwal! Hahaha. Dat is mijn
 • bij de gemeenteraadsverkiezingen goed scoorde. Op het moment van vertellen gaat burgemeester Opstelten van Utrecht naar
 • burgemeester
 • De vertelster heeft zich boos gemaakt op Henk Westbroek, die met zijn uitspraak Lombok een slechte naam dreigde te bezorgen. Hij beweerde dat ik Lombok allemaal hoeren wonen. De vertelster heeft…

mop uit 1999
 • gebeurtenis in het bos, en als uiteindelijk dan de burgemeester d'r van hoort, dan is het allemaal zo onwaarschijnlijk, dat zijn
 • burgemeester
 • Een arme stroper vindt in het bos een zak met geld. Hij ensceneert een onwaarschijnlijke situatie. Zijn vrouw vertelt het door, maar omdat haar verhaal zo onwaarschijnlijk is, gelooft niemand dat de…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • blij dat de olifant weer terug was. En de direkteur was heel erg blij. En de burgemeester kwam en die feliciteerde, en die
 • burgemeester
 • Een olifant ontsnapt uit het circus omdat een man met een pistool schiet. Even later gaat de olifant op de auto van de man zitten. Uiteindelijk wordt de olifant weer naar het circus gebracht.

mop uit 1999
 • De burgemeester, politie en de café-eigenaren gaan gezamenlijk actie ondernemen. Er zit dus flink schot in de zaak
 • De burgemeester, politie en de café-eigenaren gaan gezamenlijk actie ondernemen. Er zit dus flink schot in de zaak.
 • burgemeester
 • De burgemeester, politie en de café-eigenaren gaan gezamenlijk actie ondernemen. Er zit dus flink schot in de zaak.

sage uit 1966
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • burgemeester hearde dat en sei: "Je hebt het recht." Doe roan de tsiiskoopman op dy man ta en smiet him oer in stiennen muorre
 • burgemeester
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…

sage uit 1966
 • Er waren eens zoveel spreeuwen in Dokkum, dat de burgemeester ze wilde verbieden nog op het dak te poepen. Net toen hij
 • burgemeester
 • Er waren eens zoveel spreeuwen in Dokkum, dat de burgemeester ze wilde verbieden nog op het dak te poepen. Net toen hij de proclamatie wilde voorlezen, scheet een spreeuw op het papier. Uit boosheid…

sprookje uit 1970
 • gevonden," zei Piet. "Maar," zei de burgemeester, "je vrouw zegt het toch." "Ja mijnheer de burgemeester," zei Piet, "mijn
 • dat we in de fuik een vos vingen en in de vosseval een zalm." "Nou mijnheer de burgemeester, wat zeg je me daarvan?" vroeg
 • burgemeester
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

sprookje uit 1970
 • wandel was, en dan de herberg binnenstapte. Op zekere keer zei de burgemeester dat 't zo niet langer kon: zo'n groot heer
 • zouden ze Keizer Karel aanbieden als hij weer eens in het dorpje aanlegde. "En," zei de burgemeester nog, "allemaal moeten we
 • Keizer Karel doet op zijn wandelingen een klein dorpje aan. De burgemeester van het plaatsje wil de keizer een passend
 • burgemeester er aan toe. De burgemeester biedt als eerste een kommetje rijstepap aan, maar glijdt daarbij uit zodat de pap voor de
 • burgemeester
 • Keizer Karel doet op zijn wandelingen een klein dorpje aan. De burgemeester van het plaatsje wil de keizer een passend geschenk aanbieden. Hij stelt aan de boeren voor de keizer rijstepap aan te…

sage uit 1970
 • een stoel staan, zodat zijn hoofd boven alle anderen uitstak en riep:"Krijg ik nog geen naam, burgemeester?" De
 • burgemeester wist zo gauw niet wie daar sprak en hij riep terug: "Ja, kop!" En sinds die tijd wist het mannetje dat hij Jacob
 • burgemeester
 • Ontstaan van de voornaam Jacob

sprookje uit 1970
 • DE OS DIE BURGEMEESTER WERD Er was eens een boer die heel veel geld had, maar helaas maar weinig verstand, want hij was
 • burgemeester van Amsterdam geworden." "Dat is niet aardig van hem," zei de boer, "dat hij mij niets daarover geschreven heeft, maar
 • De os die burgemeester werd
 • burgemeester in Amsterdam is geworden. De burgemeester in Amsterdam heet ook daadwerkelijk Os. De boer gaat naar Amsterdam om zijn
 • os te halen. De burgemeester laat hem binnen en is van mening met een gek van doen te hebben. De boer keert huiswaarts
 • burgemeester
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…

mop uit 1888
 • nu met zijne moeder op 'nen grooten voet, ja, zoodanig, dat de burgemeester achterdocht kreeg, en hem vraagde, hoe en op
 • !" "Ewel," zeide de burgemeester, "gij moet mij overtuigen, dat gij het geld gewonnen hebt door uwe slimmigheid, ofwel ik klaag
 • geld. Thuis leeft hij met zijn moeder in weelde; zijn vader en broers zijn inmiddels overleden. De burgemeester wantrouwt
 • de rijkdom van de jongen, maar deze beweert het geld louter aan zijn slimheid te danken te hebben. De burgemeester wil
 • burgemeester
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1994
 • Oma is honderd jaar geworden. Voor die gelegenheid komt de burgemeester bij haar op bezoek. "U leeft nu honderd jaar
 • ," zegt de burgemeester, "wat is in al die honderd jaar nu de grootste verandering in uw leven geweest?" Zonder een seconde na
 • De burgemeester komt bij oma op bezoek ter ere van haar honderdste verjaardag. Als hij vraagt haar naar de grootste
 • burgemeester
 • De burgemeester komt bij oma op bezoek ter ere van haar honderdste verjaardag. Als hij vraagt haar naar de grootste verandering in haar leven, antwoordt zij: de dokter. Toen ze twintig was, moest ze…

mop uit 1860
 • burgemeester
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sprookje uit 1889
 • ; "och verkoop het ons!" "Geef er mij uwen ezel en eene beurs geld voor, en ge hebt hem," zei Sus tot den burgemeester. Dit
 • burgemeester
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1970
 • burgemeester
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sprookje uit 1970
 • . De volgende dag gaan ze vis verkopen in de stad en dan ziet zijn vrouw het huis van de burgemeester en wil ook zo'n huis
 • burgemeester
 • Een door hoog water verjaagde visser en zijn vrouw gaan in een ton wonen, terwijl de man gaat vissen. Hij vangt veel vis, waaronder een hele grote, die hem smeekt hem terug te zetten, omdat hij de…

mop uit 1968
 • burgemeester sei: hjir mat beslist in ein oan komme. Doe gong er op in kear op 'e stûpe fan it stêdhûs stean en dêr lêsde er in
 • in protter op 'e noas. Doe woarde de burgemeester lulk en mei de fûst omheech rôp er tsjin dy protter: "Dû bist foar
 • De burgemeester denkt een plaag poepende spreeuwen te kunnen verjagen door op de stoep van het stadhuis een document
 • voor te lezen waarin staat dat alle spreeuwen verbannen worden. Een spreeuw poept prompt op het gezicht van de burgemeester
 • burgemeester
 • De burgemeester denkt een plaag poepende spreeuwen te kunnen verjagen door op de stoep van het stadhuis een document voor te lezen waarin staat dat alle spreeuwen verbannen worden. Een spreeuw poept…