Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

229 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • doorgedrongen. Bovengenoemde Faesse, of ook wel Duutsje Janne werd als lid betiteld. Ook de vroegere burgemeester van Helden
 • burgemeester
 • Domme boer verbeeldt zich dat hij als afgevaardigde van het dorp naar een landdag moet gaan. Hij gaat in zijn trouwpak op pad, en laat zich het affiche op de rug spelden, om propaganda te maken. Zijn…

sprookje uit 1893
 • ; daarop ging hij naar huis om met zijn kruiwagen het andere te halen. Nu ging hij naar den burgemeester om te laten tellen
 • burgemeester 6 vette ossen slachten doch maakte er niet half zooveel van als de boer voor zijn huid. Nu werd de burgemeester kwaad
 • burgemeester. Op diens vraag waar het geld vandaan komt antwoordt de boer dat het van de huid van zijn koe is. De burgemeester laat
 • doet en met de varkens naar huis gaat. De burgemeester gooit de zak met de man in het water. De volgende dag vraagt de
 • burgemeester
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sage uit 1896
 • oogenblikkelijk gaan en er den burgemeester over spreken.» Kees kleedde zich, begaf zich op weg en belde bij den burgemeester aan
 • toestemming kwam vragen. De burgemeester, die een gulhartig man was, vatte de zaak van de grappige zijde op en zeî schijnbaar
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te
 • trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De burgemeester vindt het wel komisch en
 • burgemeester
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…

mop uit 1970
 • mijnheertje ze willen mee alle geweld hebben dat ik burgemeester word ik ben mer eene gewonen boer ik kan dat nie en als ik ’t
 • mer wa zou ie toch gemeend hebben mee dat burgemeester worre er waren erbij die zeen dat ze dat toch eerst hadden moete
 • ossendrijver ervan te overtuigen dat men hem burgemeester wil maken, en het tweetal wisselt van plaats. Als de boeren later tot hun
 • burgemeester
 • Als boer Kiviet stenen gooit naar de vogels, gooit hij per ongeluk zijn enige paardje dood. Hij wil het paardenvel om de markt gaan verkopen en overnacht in een boerderij, waar de boerin en de…
ms Kiviet den boer uit de Peel (300dpi-pdf) 001.pdf

mop uit 1651
 • burgemeester
 • De gouverneur van een belegerde stad laat een aantal uitvallen doen. De generaal van het vijandige leger vraagt hem waarom hij zelf niet naar buiten komt om zijn moed te tonen. Hierop antwoord de…

mop uit 1651
 • Jacob de Hennin, deurwaerder, wiert van het Hof gevraegt of hij wel kans sagh om de burgemeester van der Goude uyt sijn
 • stat te healen en op de Voorpoort te brengen. R. 'Een burgemeester uyt sijn eygen stadt te haelen, dat is wat te seggen!' R
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij
 • burgemeester
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij verkleedde zich en trok naar Gouda met een groepje soldaten, maar hij deed alsof hij…

mop uit 1651
 • burgemeester
 • Een man geeft een tas met geld in bewaring bij een waard, waar hij overnacht. Als hij de tas op komt halen zegt de waard deze nooit ontvangen te hebben. De waard wordt gearresteerd en met zijn ring…

sage uit 1970
 • de Schepenen van Bakel daarin hunne raadsvergaderingen hielden. Bij zulke gelegenheid ging de burgemeester midden in den
 • de burgemeester een vernuftige inval gekregen. Hij nam een hout en sloeg daarmee tamelijk gevoelig op het eerste been het
 • kunnen ze hun eigen benen niet terugvinden. De burgemeester heeft als oplossing tegen elk been te slaan, en tegen degene die
 • burgemeester
 • Raadsleden van Bakel vergaderen zittend op de kant van de raadskuil en laten hun benen hangen. Na een vergadering kunnen ze hun eigen benen niet terugvinden. De burgemeester heeft als oplossing tegen…

sage uit 1970
 • burgemeester
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

sage uit 1970
 • van den Heer Burgemeester deszelfs Secretaris der Gemeente - van den schoolonderwijzer en de koster der Kerk. Na te samen
 • Burgemeester met eene groote lantaarn In de hand. De Secretaris der Gemeente, de schoolonderwijzer, alsmede de Koster. Zij
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer
 • burgemeester
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 1981
 • zich daar de beroemde Coenraad van Beuningen, die niet minder dan zesmaal Amsterdams burgemeester is geweest en bovendien
 • burgemeester
 • Een verklarend volksverhaal over het huis met de bloedvlekken. Deze zouden zijn aangebracht door ofwel Coenraad van Beuningen die krankzinnig was geworden, ofwel een Poolse schilder uit wraak.

sage uit 1981
 • Een burgemeester die van bier hield
 • ,' dacht de slimme burgemeester. De vlieger ging op; Jan kreeg verlof tot het drinken van 'hopwater'. Bijzonder goed gemutst
 • Een burgemeester moet ter boetedoening naar Rome. Als straf mag hij alleen nog maar water drinken. Dit kan hij niet aan
 • en de burgemeester kan zijn 'hopwater' drinken.
 • burgemeester
 • Een burgemeester moet ter boetedoening naar Rome. Als straf mag hij alleen nog maar water drinken. Dit kan hij niet aan en verzint een list: in Holland wordt het water ter bevordering van de kwaliteit…

sage uit 1963
 • burgemeester
 • Bij het oude burgemeestershuis is er een onderaardse gang richting de IJssel.

sage uit 1963
 • die haalde de stoele uit de herberg en ze gonge zitte voor 't huis van de veldwachter en voor de burgemeester. "Laat die
 • de burgemeester en de veldwachter zitten en riepen dat die dikke donders er maar eens uit moesten komen. De koeien
 • burgemeester
 • In de tijd dat de veepest heerste, moest al het vee afgemaakt worden en er mocht geen nieuw vee ingevoerd worden. Maar de boeren moesten eten, dus ze deden het toch. Het kwam vanuit Berkou binnen in…

sage uit 1934
 • die raad. Of het nu de burgemeester was van 's Gravenpolder of die van Hoedekenskerke is niet bekend. Het blijkt nergens
 • vaderen hoewel niet een van hen begreep waar die burgemeester eigenlijk heen wilde. Ook de andere burgemeester niet. Maar de
 • burgemeester
 • De weg tussen 's Gravenpolder en Hoedekenskerke was zo slecht dat er een nieuwe weg moest komen. Echter: geen enkele boer wilde zijn land daarvoor afstaan. De oplossing kwam van een van de…

mop uit 1651
 • Een soon van één die de vischmarckt voor desen hadde schoongemaeckt, wiert burgemeester en met Piero op de Vischmarckt
 • De zoon van iemand die de vismarkt schoonmaakte werd burgemeester. hij ging met Piero naar de vismarkt en zei dat het
 • burgemeester
 • De zoon van iemand die de vismarkt schoonmaakte werd burgemeester. hij ging met Piero naar de vismarkt en zei dat het een schande was dat het er zo vuil was. Piero zei dat het netter was toen zijn…

personal narrative uit 1962
 • Verzet tegen weigering van burgemeester om hardrijderij te houden.
 • burgemeester
 • Verzet tegen weigering van burgemeester om hardrijderij te houden.

mop uit 1651
 • Frederick Hendrick, prince van Oragne, hadde eenige penningen gebreck. Hij sprack daerover met een burgemeester van
 • . De burgemeester nam alle vergaederingen waer, om niemand door sijn achterblijven eenige suspitie te geven, maer hij gaf
 • Prins Frederik Hendrik had geldgebrek en kon wat lenen van de burgemeester van Amsterdam. Om niet verdacht te lijken
 • bleef de burgemeester de dag van zijn bezoek in zijn vergaderingen, maar hij vertelde zijn gezin wel dat er een heer langs
 • burgemeester
 • Prins Frederik Hendrik had geldgebrek en kon wat lenen van de burgemeester van Amsterdam. Om niet verdacht te lijken bleef de burgemeester de dag van zijn bezoek in zijn vergaderingen, maar hij…

sprookje uit 2009
 • transpiratie En ieder keek naar het plafond Alsof het daar geschreven stond. En de burgemeester hield zich koester Dan een reeds
 • tekeer ging! Ze luidden de klok tot de kerk op en neer ging. Juist riep de geestdriftige burgemeester: “Bestuif met lange
 • burgemeester
 • Hamelen heeft last van een rattenplaag. Er wordt een bedrag afgesproken waartegen een rattenvanger de stad mag schoonmaken. De rattenvanger blaast op een fluit en alle ratten volgen hem, en verdrinken…
ErbeKlein021.jpg

mop uit 1651
 • Een schipper en de burgemeester van Riga doen zaken. De schipper denkt dat hij voor de gek gehouden wordt.
 • burgemeester
 • Een schipper en de burgemeester van Riga doen zaken. De schipper denkt dat hij voor de gek gehouden wordt.

sprookje uit 1984
 • het plein rond de burgemeester. Het was een drukte van belang. [Mensen praten door elkaar] 'Ze knagen aan de muren van
 • burgemeester
 • Hamelen heeft last van een rattenplaag. De rattenvanger mag de stad schoonmaken voor een goudstuk per inwoner. De rattenvanger blaast op een fluit en alle ratten volgen hem de bergen in. De bewoners…

mop uit 1651
 • 'Van Beuningen' is waarschijnlijk Coenraad van Beuningen (1622-1693), pensionaris en burgemeester van Amsterdam.
 • burgemeester
 • Als men Coenraad van Beuningen het nieuws vertelt dat iemand zich heeft opgehangen merkt hij op: 'Zoiets kan elke dag gebeuren. Het zou pas raar zijn als iemand zichzelf onthoofd had.'

mop uit 1651
 • Op sommige plaetsen in Duytslant noemt men de burgemeesters: 'Haere Wijsheyt'. Een boer dan seecker burgemeester (die
 • burgemeester en zegt als hij hem eindelijk aantreft: 'Ik heb Uw Wijsheid de hele dag gezocht maar heb hem niet kunnen vinden.'
 • burgemeester
 • Op een aantal plaatsen in Duitsland noemt men burgemeesters 'Hare Wijsheid.' Een boer is lang op zoek geweest naar een burgemeester en zegt als hij hem eindelijk aantreft: 'Ik heb Uw Wijsheid de hele…

mop uit 1651
 • Seecker burgemeester van Leyden liet Piero eens tappen, maer het smaeckte hem niets al te wel, doordien het soo schrael
 • was. 'Wel', seyde de burgemeester, 'wat dunckt u van dat bier, Pierro, het is wel een jaer out.' 'Seecker, het is kleyn
 • De burgemeester van Leiden laat Piero bier tappen, maar merkt dat het vreselijk schraal smaakt. Hij vraagt Piero wat
 • burgemeester
 • De burgemeester van Leiden laat Piero bier tappen, maar merkt dat het vreselijk schraal smaakt. Hij vraagt Piero wat hij van het bier vindt, aangezien het wel een jaar oud lijkt. Daarop antwoordt…

mop uit 1651
 • Een filosoof krijgt van een misdadiger een steen tegen zijn hoofd gegooid. Men raadt hem aan naar de burgemeester te
 • burgemeester
 • Een filosoof krijgt van een misdadiger een steen tegen zijn hoofd gegooid. Men raadt hem aan naar de burgemeester te gaan, waarop hij zelf zegt dat hij beter eerst naar de arts kan gaan.