Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

6807 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • schapen stierven onder vreemde verschijnselen bij tientallen. Op een keer lagen er ’s morgens 50 op een hoop dood in de stal
 • gedaan, óók nog in onze tijd. De man n.l. die daar met de enige dochter introuwde, heeft het ook na de dood van Janne, tot
 • dood
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Over het algemeen was zwart een afschrikwekkende kleur. Alles, wat met duivel en dood te maken had, was
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen
 • dood
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen, bevatten geheimzinnige krachten. Schoppenboer is de personificatie van de duivel.

sprookje uit 1896
 • dood
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • dood
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sprookje uit 1896
 • dood
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste, Geert, onnozel is. Als op een dag blijkt dat er stro uit de schuur gestolen wordt, wordt besloten dat er in de schuur gewaakt moet worden. De oudste twee…

sprookje uit 1896
 • leeft hij; is het roestig, dan is hij dood.» - Hierop namen zij afscheid. De broeder, die rechtsaf gereisd was, kwam weldra
 • , dat wie de reuzen bedwingt en den draak verslaat, de prinses zal mogen trouwen en na des konings dood het koninkrijk erven
 • de dood van de koning wordt de eerste broer zelf koning en de tweede broer benoemt hij tot opperste generaal.
 • dood
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sprookje uit 1896
 • licht, we zullen de zaak eens onderzoeken.» Zij bevonden, dat het meerendeel der roovers dood was en de overigen zoo zwaar
 • den eersten keer. Des anderen morgens was hij half dood en hij dacht: «als 't zóó moet, zal ik den derden nacht er onder
 • dood
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…
Herberg.jpg

sage uit 1962
 • dood
 • Het gedrag van dieren kan een voorteken zijn voor verschillende gebeurtenissen (m.b.t. overlijden (hond of ekster) of het weer (eenden)).

sage uit 1896
 • dood
 • Een dominee woont erg afgelegen. Op een dag vraagt een vreemdeling om onderdak voor de nacht. De dominee is zeer gastvrij en laat de vreemdeling binnen. De man vraagt de dominee of het in deze streek…

sage uit 1974
 • woning. Pas als het kindje dood gaat, gaat de vrouw weg.
 • dood
 • Een vrouw sterft op het kraambed en blijft enkele weken daarna nog rondspoken in het hengstespoor vlak bij haar oude woning. Pas als het kindje dood gaat, gaat de vrouw weg.
VODA_005_04.mp3

personal narrative uit 1975
 • zij gewoon leeft, dat ik me niet kan uh voorstellen wat zij uh, misschien wel dood, ik weet het niet, op die nacht daar
 • dood
 • Meneer van Felts vertelt over de keer dat hij ‘s nachts buiten zijn lichaam was getreden. Hij zag een bleek meisje die in zijn lichaam probeert te dringen. Na een lange strijd lukte het hem om…
VODA_006_03.mp3

sprookje uit 1974
 • terechtgekomen op een jongen. Mensen zijn er met grote troepen naartoe gegaan en kwamen tot de ontdekking dat de jongen dood was maar
 • oorzaak was van de dood van zijn zoon, eiste hij, en hij niet alleen maar z’n hele familie om wraak. Der kwam een rechtszaak
 • dood
 • Een man was van een toren gevallen en op een jongen terechtgekomen. De man overleefde de val maar de jongen niet. De familie van de jongen wilde wraak en is naar de rechter gestapt. Deze besliste dan…
VODA_005_07.mp3

sage uit 1974
 • vrommus waar ik de naam nie van zal noemen al is ze allang dood. Der ging bijna geen dag voorbij of ze klom de meulen op en
 • komt nog. Die middag kreeg de baas een bodschap dat ut vrommus da em ‘t leven zo zuug had wille maken, dood gevonden war
 • ze te horen dat de vrouw die de molenaar lastig viel dood in bed gevonden was met haar armen afgehakt.
 • dood
 • Een molenaar wordt bijna elke dag lastig gevallen door een vrouw. Als hij op advies van zijn knecht de ladder weghaalt zodat de vrouw niet naar boven kan klimmen is ze de volgende dag toch nog bij de…
Gijs de muldersknecht en de groene klauwen

sage uit 1972
 • eigenaars waren al lang dood. Die zei dat ze een familielid was van die tuinmans weduwe ennuh toen ik zei: “ja maar dat zou toch
 • onheilbrengers want toen mijn man ziek was toen hebben ze drie keer om het huis gevlogen en hij was de volgende dag dood. En ze
 • dood
 • De vertelster komt op hetzelfde terrein als de dochter van de heks van Nunspeet te wonen. De heks waarschuwt haar, als de uilen drie keer rond het huis vliegen, dan is dat een voorteken voor naderend…
VODA_006_06.mp3

personal narrative uit 1975
 • dood
 • De kabouter Jodokus maakt duidelijk door omhoog te spiralen, weer naar beneden te komen en te verdwijnen, dat een havik een kip heeft gepakt en niet een vos.

Trefwoorden: beest, begrijpen, dood, havik, kabouter, kip, vos

VODA_006_13.mp3

sage uit 1973
 • stijl de lucht in en kwam weer even stijl naar beneden. Dat de haas dood was hoef al geen betoog.
 • dood
 • Een boerenzoon zag steeds een haas in het kolenveld en besloot het dier te doden. De kogels misten de haas steeds en de boerenzoon kreeg het advies om zilver op de kogel te leggen. De boerenzoon…
VODA_008_03.mp3

sage uit 2013
 • dood
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar zelfmoord plegen.

sage uit 1896
 • er vóór of bij hun dood iets is geschied of niet geschied, wat niet of wel had moeten ge­schieden. Komen de
 • den dood onmiddellijk verhuist naar de plaats harer bestemming voor de eeuwigheid, dat is, naar den hemel of naar de hel
 • dood
 • Bespreking van spookverschijnselen: doden die terugkeren omdat iets onaf is gebleven. Bepaalde gereformeerden vinden dit niet stroken met hun geloof. Wie een spook tegenkomt, moet een formule…

sage uit 1962
 • , de Jaegerin noemde. Spoedig na de dood van haar man kreeg ze nog een kind, een zoon. Deze zoon trouwde met een nicht van
 • dood
 • Knecht komt een haas tegen die niet schuw is. Een vrouw die van hekserij wordt verdacht, vraagt hem waarom hij de haas niet heeft neergeslagen. Zij zou zich in een haas hebben veranderd.

sage uit 1962
 • beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden – “Joseph de
 • In een optocht met Vastenavond verbeelding van het ter dood veroordelen en het ophangen van een roverhoofdman.
 • dood
 • In een optocht met Vastenavond verbeelding van het ter dood veroordelen en het ophangen van een roverhoofdman.

sage uit 1962
 • daardoor vele aren land wederrechtelijk in bezit nam. Na zijn dood lag zijn geest in het veld te tobben met die stenen, en
 • De geest van een boer die grensstenen van zijn land heeft verlegd, kan na zijn dood geen rust vinden. Nadat hij op zijn
 • dood
 • De geest van een boer die grensstenen van zijn land heeft verlegd, kan na zijn dood geen rust vinden. Nadat hij op zijn vragen waar hij de stenen moet laten, het antwoord krijgt dat hij ze terug moet…

sage uit 1962
 • dood
 • Na het sterven van een jongen blijkt er een complete heksenkrans in het kussen te zitten.

sage uit 1962
 • Spookbegrafenis: Er werd hier van een vrouw verteld, die 1 week vantevoren iemands dood kon voorspellen. Ze vertelde
 • dood
 • Vrouw ziet van te voren een lijkstoet, ze kan aan de volgers zien wie de dode is.

mop uit 2013
 • dood
 • Een man komt in de hemel en ziet heel veel klokken hangen. Petrus legt uit dat dit leugen-klokken zijn: de klok verspringt, elke keer als een bepaald persoon op aarde een leugen vertelt. Enkele…

sprookje uit 1935
 • Kassim een natuurlijke dood gestorven was. Om dit besluit uit te voeren, wendden zij zich tot een toegewijde slavin van de
 • wijze te weten te komen of er in de stad niet gesproken werd over de begrafenis van iemand, die een vreemde dood gestorven
 • dood
 • De arme man Ali Baba ontdekt waar rovers hun schat bewaren. Via de toverformule kan hij de grot in en een deel van de kostbaarheden wegnemen. Zijn rijke broer komt erachter en wil ook naar de grot om…