Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

3079 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • duivel
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sage uit 1896
 • duivel vertrouwd, maar ook voor hem beveiligd. Waar is het, dat enkelen onder het volk het Tooverboek van Simon Witgeest
 • . Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen met hulp van de duivel konden uitvoeren
 • . Door het lezen van het boek "de zwarte kunst", kreeg je enerzijds meer kennis van de duivel en verkreeg je anderzijds
 • duivel
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

sage uit 1896
 • gezelschap, die van dien drank geen druppel durfden te gebruiken. De jenever die van den duivel kwam was hen te gevaarlijk, al
 • wijze verkregen jenever te drinken, omdat deze drank van de duivel zou komen.
 • duivel
 • Er waren mensen die de speelkaart klaverboer om jenever konden sturen. Degene die de klaverboer stuurt, mag zelf de fles die aan de deur aangeboden wordt niet aannemen. Vaak durft niemand in het…

sage uit 1896
 • iemand verdacht men vroeger spoedig, dat hij zich aan den duivel had verkocht en dat deze hem van geld voorzag. Ook wel dat
 • elkander helpen, is nog niet uitgestorven, evenmin de meening, dat in hunne geheime bijeenkomsten de duivel voorzitter is en
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel
 • wel gezegd dat hun vergaderingen worden voorgezeten door de duivel en dat er tijdens hun bijeenkomsten kinderen gegeten
 • duivel
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht…

sage uit 1962
 • bepaalde pater uit een klooster mee belast. Geestenbezweerders werden soms erg door de duivel gepijnigd en bekoord. Het
 • klooster was een omgeving, waar de duivel zich niet op zijn gemak voelde.
 • Voor het verbannen van spoken en geesten inroepen van hulp van een geestelijke, meestal een pater. Duivel kan
 • geestenbezweerders pijnigen en bekoren, maar in een klooster voelt duivel zich niet op zijn gemak.
 • duivel
 • Voor het verbannen van spoken en geesten inroepen van hulp van een geestelijke, meestal een pater. Duivel kan geestenbezweerders pijnigen en bekoren, maar in een klooster voelt duivel zich niet op…

sage uit 1896
 • en 1 Mei was er beter dan anders gelegenheid om zich aan den duivel te verkoopen en ook om een wisseldaalder te bekomen
 • uitroepen: «Wie koopt er mijn haasje? Wie koopt er mijn haasje?» Dan verscheen de duivel en vroeg: «Welk soort van dier heb je
 • gaan en daar te roepen: "Wie koopt er mijn haasje?". De duivel verscheen dan en vroeg wat voor dier er in de zak zat
 • moest kosten. De duivel kocht de kat in de zak in ruil voor een wisseldaalder en de belofte van trouw aan de duivel. De
 • duivel
 • Met een wisseldaalder kwam je nooit geld tekort. Elke keer als je iets kocht voor minder dan een daalder, kreeg je wisselgeld en keerde de daalder vanzelf weer in je zak terug. Je moest er wel voor…

sage uit 1962
 • duivel
 • Geloof dat kwade geesten de oorzaak zijn van zaken die verkeerd gaan, en die tot uiting komen in het vinden van gevlochten verenkransen in hoofdkussens en angstige paarden waarvan de manen en staarten…

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Over het algemeen was zwart een afschrikwekkende kleur. Alles, wat met duivel en dood te maken had, was
 • , afgezien van vurig rood – ingeval van de duivel – diep zwart. Zwarte katten en honden brachten onheil aan. Zelfs zwarte
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen
 • , bevatten geheimzinnige krachten. Schoppenboer is de personificatie van de duivel.
 • duivel
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen, bevatten geheimzinnige krachten. Schoppenboer is de personificatie van de duivel.

sage uit 1962
 • Schoppenboer: Er waren soms kaartspelers, waarvan men meende, dat ze iets met de duivel gemeen hadden. Ze konden bij
 • Kaartspelers die verbonden zijn met de duivel kunnen door schoppenboer te manipuleren, een persoon waarover men heeft
 • duivel
 • Kaartspelers die verbonden zijn met de duivel kunnen door schoppenboer te manipuleren, een persoon waarover men heeft gesproken, laten komen. De persoon komt niet op afspraak, maar bij toeval of voelt…

sage uit 1896
 • romp: «de duivel had haar den nek omgedraaid.» — Dit is iets wat de duivel meer pleegt te doen met zijne dienaren, nadat
 • raad. Over de dood van Akke Kaart wordt verteld dat zij met haar nek omgedraaid gevonden is. Dit heeft de duivel gedaan
 • duivel
 • In Leeuwarden woonde aan het eind van de negentiende eeuw een kaartlegster, Akke van 't Vliet, ook Akke Kaart genoemd. De diensten van Akke werden door velen gebruikt, ook door welgestelden. Maar…

sprookje uit 1896
 • zij haar de muts van het hoofd rukten, vloog de duivel daar van onder weg. - En toen zij nu weêr in het vuur werd geworpen
 • duivel
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sage uit 1839
 • den duivel verkocht. Zie! mijn heer, daar hebt gij het kasteel al. Daar boven in dat torentje ziet gij wel dat groote
 • venster; daar heeft hem de duivel bij de haren door de ijzeren traliën heengetrokken, zoodat het bloed tegen den muur spatte
 • Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo
 • buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde. Na de zeven jaar nam de duivel wraak en trok
 • duivel
 • Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde.…

sage uit 1842
 • tijd blijft tarten. Waar Faust, den duivel zelfs ten spot, Eens speelde vreemde parten. Ja, ’t is een zonderling geval, Dat
 • hij radeloos, En, ’t lange zoeken moede, Roept hij, verdrietig, wrevlig, boos, Gramstorig, vol van woede, Den Duivel tot
 • Faust sluit een verbond met de duivel waardoor de duivel hem als knecht zeven jaar al zijn wensen zal vervullen. De
 • wensen zijn zo buitensporig, dat de duivel na vier jaar ontslag vraagt, maar Faust weigert dat. Na de zeven jaar sleept de
 • duivel
 • Faust sluit een verbond met de duivel waardoor de duivel hem als knecht zeven jaar al zijn wensen zal vervullen. De wensen zijn zo buitensporig, dat de duivel na vier jaar ontslag vraagt, maar Faust…
FaustWaardenburg01.png
FaustWaardenburg02.png
FaustWaardenburg03.png

sage uit 1962
 • niet door de duivel gebroken hebben!” Hij joeg de knecht weg.
 • duivel
 • Boer draagt knechts op stalmest te verspreiden dat zoveel is dat ze niet naar de kermis kunnen. Eén van de knechts zegt tegen de ander dat hij het werk snel kan doen, waarbij de ander niet hoeft te…

sage uit 1853
 • aan eene lijn vast, werpt die uit, maar op hetzelfde oogenblik springt de Duivel, die in de gedaante van een zwarten
 • vastgelegde koers, het 'wagenspoor'. Hij maakte een afspraak met de duivel: deze zou hem over klippen en eilanden heen laten varen
 • duivel, in de vorm van een hond, van boord en liep het schip op de klippen. De Vliegende Hollander heeft ijzeren masten en
 • duivel
 • Een gezaghebber van een schip van de Oost-Indische Compagnie wilde sneller reizen en wilde daarom afwijken van de vastgelegde koers, het 'wagenspoor'. Hij maakte een afspraak met de duivel: deze zou…

sage uit 1962
 • kwade straft). Mensen met een minder goed geweten leven steeds in vrees voor straf. God bedient zich van de duivel en zijn
 • al op aarde in de gedaante van de duivel.
 • duivel
 • Spookverschijningen zijn geesten van mensen die op aarde slecht hebben gedaan. Ze kunnen alleen door gebed worden verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg,…

sage uit 1896
 • Dat de duivel niet alleen zijne dienaren, die bij contract hunne ziel aan hem hadden verpand, ten slotte een onzachten
 • zichzelven verwenschte en zeide: «De duivel moge mij van lid tot lid verscheuren, zoo ik mij nu weer dronken drink!» Nu ging het
 • , maar verviel toch steeds weer in zijn oude gewoonten. Eens riep hij uit: "De duivel moge mij van lid tot lid verscheuren
 • handafdruk op de witte muur. Deze afdruk moest afkomstig zijn van de duivel: hoewel er met witkalk overheen gegaan werd, bleef de
 • duivel
 • In Bolsward woonde een man die verslaafd was aan drank en het kaartspel. Hij beloofde vaak beterschap aan zijn vrouw, maar verviel toch steeds weer in zijn oude gewoonten. Eens riep hij uit: "De…

sage uit 1896
 • eene lading balken van Riga, door den duivel van boord werd gehaald. Hij zeilde met een gunstigen wind en een flinke koelte
 • aanwezigen twijfelde er aan, dat de heer in den rooden rok de duivel in eigen persoon was geweest. De stuurman merkte op, dat een
 • Te Makkum woonde een schipper die zulke korte reizen maakte, dat hij ervan verdacht werd een pact met de duivel
 • vermoedt dat de man in het rood de duivel was en dat hij met de schipper door het kajuitspoortje is weggevlogen. Nadien durfde
 • duivel
 • Te Makkum woonde een schipper die zulke korte reizen maakte, dat hij ervan verdacht werd een pact met de duivel gesloten te hebben. Toen de schipper met zijn schip op terugreis was van Riga naar…

sage uit 1896
 • ? Dat zij niemand anders was dan de duivel in eigen persoon, die zich in eene jonge vrouw veranderd en zoo den man bedrogen
 • gehoord of gezien, zij was spoorloos verdwenen; — zij was de duivel zelf geweest. De eigenlijke vrouw van den boer had zich in
 • vrouw op een dag een kruis te zien kreeg, bleek het de duivel te zijn, die in haar gedaante aan de man verschenen was als
 • vrouw was de duivel geweest. De echte vrouw van de boer had zich verdronken, haar lichaam was in zee gespoeld. De dochters
 • duivel
 • Een jonge man verloor zijn vrouw en wenste dat ze bij hem terug kon komen. Na haar begrafenis kwam zijn vrouw ineens bij hem terug. Ze zag er nog net zo uit als vroeger. Ze leefden lange tijd gelukkig…

sage uit 1896
 • In verschillende streken kan men ook hooren vertellen, hoe de duivel soms uitspattende zondaren of erge spotters door
 • Soms doet de duivel zondaars zo erg schrikken dat zij zich bekeren en voortaan het juiste pad bewandelen. Hiermee werkt
 • de duivel zichzelf eigenlijk tegen.
 • duivel
 • Soms doet de duivel zondaars zo erg schrikken dat zij zich bekeren en voortaan het juiste pad bewandelen. Hiermee werkt de duivel zichzelf eigenlijk tegen.

sage uit 1896
 • poosje geduurd had, kwam de duivel en begon buiten op de vensterbank te dansen op één poot!
 • bliksem konden dansen. De duivel verscheen en danste op de vensterbank op een poot.
 • duivel
 • Op de kermis in Baard bleven jongeren dansen tijdens noodweer. Sommigen spotten ermee dat ze in het licht van de bliksem konden dansen. De duivel verscheen en danste op de vensterbank op een poot.

sage uit 1896
 • plaats daarvan zwoer hij den duivel en zijn dienst af, waarop de duivelbanner voor zijne oogen verdween, en de jongeling was
 • de eed die hij moet afleggen dat hij de duivel afzweert. De duivelbanner verdwijnt meteen.
 • duivel
 • Een jongen wil zich laten inwijden in de toverkunst. Hiervoor bezoekt hij een duivelbanner. Hij schrikt echter zo van de eed die hij moet afleggen dat hij de duivel afzweert. De duivelbanner verdwijnt…

sage uit 1967
 • een dag verlamt. Er is in Westerwolde een zwarte en een witte duivel. De mensen waren bang voor de zwarte duivel, die
 • verscheen in de gedaante van zwart schaap of hond. De witte duivel was ongevaarlijk en danste alleen maar met meisjes.
 • duivel
 • Pieter Pompkeblad is een heks die verschillende dingen kan. Hij kan bijvoorbeeld door de lucht reizen, hij kan over pompkebladen lopen, hij kan zich onzichtbaar maken om zo bij mensen op de borst te…
VODA_001_07.mp3

sage uit 1967
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand
 • duivel
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand en hem zo weggejaagd. Verder zijn er in Westerwolde kabouters, ook wel alken…
VODA_001_08.mp3

sage uit 1975
 • koning wat al te vriendelijk tegen haar is. De duivel, die weet het kasteel ook te vinden en die gaat daarna toe. Maar die eh
 • De jonkvrouw Camilla heeft in een kasteel de taak om de gasten te ontvangen. De duivel komt in de gedaante van haar oom
 • . Maar de duivel wordt ontdekt en probeert te vluchten door uit het raam te springen. In zijn haast zegt de duivel de
 • duivel
 • De jonkvrouw Camilla heeft in een kasteel de taak om de gasten te ontvangen. De duivel komt in de gedaante van haar oom. Maar de duivel wordt ontdekt en probeert te vluchten door uit het raam te…
VODA_006_01.mp3