Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

1743 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • eten
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht…

sage uit 1962
 • . *Heermoes, oftewel equisetum arvense L., wordt gehaat en gevreesd door de boeren, de koeien eten het onder geen voorwaarde.
 • Heermoes is moeilijk te eten voor het vee door het kiezelzuur in de stengel. De plant kan zenuwafwijkingen en een
 • wankele achterhand veroorzaken.Daarnaast dacht men op sommige plekken in Nederland (vooral Friesland) dat het eten van
 • eten
 • Men verteld dat sommige mensen uit wraak, bijvoorbeeld vissers die geen vergunning kregen, heermoes plantten op het veld van de boer. De koeien werden hier ziek van.

sprookje uit 1896
 • allerlei streken uit en was zoo slordig in zijn werk dat niemand wilde eten uit de schotels die hij had omgewasschen. Op
 • brij-eten. Dat zult ge moeten verliezen, denk ik.» «Laten wij het beproeven,» zei de knaap, en hij bond heimelijk een
 • beproeven in een eetwedstrijd. De jongen bindt een zak voor zijn borst en doet alsof hij meer brij kan eten dan de reus. Om zijn
 • eten
 • Een jongen die maar niet wil deugen wordt door zijn moeder van huis weggejaagd. Hij wordt koksjongen op een schip, maar wil ook voor dat werk niet deugen. De matrozen besluiten hem overboord te zetten…

sprookje uit 1896
 • niets te eten geven, want ik ben doodarm.» - «Dat is geen zwarigheid,» zeî de zwerver, «daar zorg ik voor.» - Hij zette zijn
 • arm.» - «Dat is goed,» zeide Jan, «ik heb wel iets in dezen zak, daar kan ik je meê betalen.» - «Nu moet ik nog wat eten
 • en ontvangt als loon een ‘tafeltje dek-je’, waarop eten verschijnt. Onderweg naar huis overnacht hij bij een oude vrouw
 • eten
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om de kost te verdienen moet een van de kinderen gaan werken. De oudste werkt bij een boer en ontvangt als loon een ‘tafeltje dek-je’, waarop eten verschijnt. Onderweg…

sage uit 1967
 • . Stuvertje in legd en hij dacht: ‘wie weit’. Andere dag kiekn en ja hoor stuuvertje d’r uut en een komme vol lekker eten. Als die
 • . Maer dit is geluk west, hij kreeg eten. Nae de tied als hij vaoker keer zijn kommetje neerzet. Iedere keer weer had dat
 • neer met een stuiver er in en vraagt de kabouters om eten. De volgende ochtend is het kommetje gevuld met lekker eten
 • eten
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand en hem zo weggejaagd. Verder zijn er in Westerwolde kabouters, ook wel alken…
VODA_001_08.mp3

sage uit 1973
 • eten
 • Een knecht uit Bladel liep met zijn meisje naar huis toen hij de drang vroede om weerwolf te spelen. Hij stuurde het meisje vooruit met een smoesje en zei tegen haar dat als zij onderweg een grote…
VODA_008_12.mp3

lied uit 1974
 • eten
 • Rommelpot-liedje over vastenavond.
VODA_005_03.mp3

sprookje uit 2014
 • eten
 • Odysseus komt met zijn mannen op een vreemd eiland en ze besluiten op onderzoek uit te gaan. Ze komen in een grot vol met schapen en grote vatten melk. Ze blijven daar enige tijd totdat ’s avonds een…
077f5ddaabaf09e4b32bba621686e7df.jpg
WVDAPEL01.mp3

sage uit 2014
 • eten
 • Een hond redt twee rentmeesters in een sneeuwstorm. Uit dankbaarheid krijgt hij een feestmaal, en de hond kijkt telkens achterom of er nog meer komt. Vandaar het lokale gezegde: "omkijken als een…

sage uit 1896
 • eten
 • Balthasar Bekker kende een jongen die omgang had met een boze geest. Deze geest bracht hem naar bijeenkomsten van de duivel, heksen en mannen, waar gegeten en feestgevierd werd. Dit gebeurde in een…

sage uit 1962
 • , huisden vroeger “Eèrdmenkes”. Er is van dit volkje weinig meer in de herinnering overgebleven. Om aan eten en drinkwater te
 • Aardmannetjes gaan dagelijks naar een boerderij voor eten en drinken, en lenen ook huisraad, die ze brandschoon
 • eten
 • Aardmannetjes gaan dagelijks naar een boerderij voor eten en drinken, en lenen ook huisraad, die ze brandschoon terugbrengen. Ze zijn verdwenen nadat in de kerktoren klokken zijn geplaatst, want ze…

sage uit 1962
 • , deed wat geheimzinnig. ’s Avonds na het eten werd gezamenlijk rozenkrans gebeden. Deze knecht echter bad nooit mee, streek
 • verrassen. Daarom stuurde de boer na het eten de betreffende knecht met een boodschap naar een boerderij in de richting Eyck
 • eten
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat hij ergens in een boom klimt, zich uitkleedt, en nadat hij zich schudt als een…

sage uit 1962
 • eten
 • Vroeger werd men gewaarschuwd om van sommige mensen geen toverballen aan te nemen. Deze mensen kon je beter ontlopen.

legende uit 1425
 • eten
 • 5. Liedewijs kwalen tot 1421 Van 1414 tot 1421 at Liedewij helemaal niets en sliep ze nauwelijks twee nachten. Zij leed ontzettend veel pijn; ze verloor zelfs haar darmen. Bovendien leefden veel…

legende uit 1425
 • eten
 • Onderzoek door meester Govaart om haar te helpen, zijn bevindingen; Lidwina eet, drinkt en slaapt niet meer.
_lie002lied01ill09.gif

legende uit 1425
 • eten
 • 22. Over de ham die aan de armen werd gegeven en die van Godswege door een andere vervangen werd Liedewij kreeg te horen dat een paar arme mensen al lang geen vlees meer hadden gegeten. Zij had op…

legende uit 1425
 • . Vanden voerseiden vleesche ende arweten plach mede te eten al haer huysghesinde ende Onse Lieve Heere ghebenedidese dat die
 • eten
 • 23. Over gekookt vlees en erwten Liedewij liet in de herfst eens zoveel vlees en erwten koken dat er zo'n 36 huizen van bedeeld konden worden. Na het ronddelen zat er zeker nog net zoveel voedsel in…

legende uit 1425
 • ] vraechden die pelgrijns den heremijt, wat hi plach te eten, daer hi also vet af was. De heremijt seyde dattet vanden hemele in
 • den Lande van Beloften. Ende dat plach hi te vergaderen ende te eten. Doe vraechden hem noch die pelgrijms ofmen menschen
 • eten
 • 26. Gerrit de heremiet Gerrit, uit Keulen, wilde een godvruchtig leven leiden in de woestijn in het oosten van Egypte. Hij wilde dat Liedewij voor hem zou bidden. Zij deelde mee dat hij het de eerste…

legende uit 1425
 • selven by die heileghen staen dienen, bi wijlen daer bi sitten ende mede eten ende drincken, ende die heylighen [238Rb
 • eten
 • 33. Over de aalmoezen die Liedewij gaf en over de vreugden der heiligen in het aardse paradijs Al wat Liedewij ontving gaf ze aan de armen en daarna bedankte ze God voor Zijn giften. Al haar giften…

sprookje uit 1470
 • cranck haue [fol. 11v] Een arm man en is geen graue Dat moechdi aen my wel weten Wi arme lude wi moeten eten Wisten wi raet
 • dat wi nootste aten Grote varssche honich raten Die moet ic eten door den noot Mer si maken my den buuc so groot Als ic se
 • eten
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…
Reinaerts historie 01.gif

sprookje uit 1479
 • eten Hoe mocht ic dan vergeten dies Symonet die rike vriess Plach dair tslaen sijn valsche gelt Dair hi hem altijt op
 • wi eten Desen goeden vetten haze Die ionge welpen liepen te aze 3130 Ende gingen eten al gemene Haer feest en was niet
 • eten
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

sprookje uit 1479
 • seiden oom wil di eten dat Vanden voel so lopet zeer Totter mery si verbeit v ter eer Sy heeft onder hair voet gescreuen 4030
 • paer Kersspette dair botter op lach Want het was op enen woensdach Dat ic geen vleisch en plach te eten Ende oec vaste ic
 • eten
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

sprookje uit 1479
 • ezel den ezel laet Dijstel eten ende dragen den sack [fol. 89v] Hy en can hem vuegen in geen gemac 5745 Al deed men hem oec
 • Eens wolfs leuer van zeuen iaren 5975 Hier en moet gi niet me sparen Die suldi eten off gi sijt doot Want v vrijn tuget al
 • eten
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

sprookje uit 1479
 • onthouden Sy wachten als die gern souden Eten off men hem wat brochte 7465 Doe sagen sy comen al dat sy mochte Enen hont gelopen
 • eten
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

sprookje uit 1479
 • eten
 • Reinaert vertelt een fabel over kikkers die wilden dat er iemand over ze zou heersen. Want geen maatschappij kan zonder gezag, vonden zij. God willigde hun wens in en stelde een ooievaar aan als…