Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

48 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • gedachte
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

lied uit 1997
 • gedachte
 • Een Duitstalig lied, waarin men wordt opgeroepen om rein te zijn en te leven naar Gods wil. Dan zal men de zegen ontvangen.

sage uit 1997
 • ons een bepaalde voorstelling maken, dan kunnen we die ook gaan waarnemen. En dan kan het zijn dat we die uit een gedachte
 • gedachte
 • De menselijke geest heeft een scheppend vermogen. Wij brengen met onze gedachten dingen teweeg.

mop uit 2000
 • gedachte
 • Een Nederlander, een Duitser, een bloedmooie meid en een non zitten in een treincoupé. Plots rijdt de trein een donkere tunnel in en de Duitser krijgt een klap. Ieder denkt er het hare en zijne van,…


sprookje uit 1966
 • gedachte
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sprookje uit 1966
 • Wekelijks krijgen bedelaars geld van een rijke vrouw. De gedachte dat bedelaars meer verdienen dan haar personeel test
 • gedachte
 • Wekelijks krijgen bedelaars geld van een rijke vrouw. De gedachte dat bedelaars meer verdienen dan haar personeel test ze door zich verkleed als bedelares in het dorp langs de deuren te gaan. Ze merkt…

mop uit 1998
 • gedachte
 • Als Nasreddin Hodja denkt aan lekkere soep, staat de buurjongen al op de stoep. "Ik hoef maar aan soep te denken, en jullie staan al klaar om te komen proeven!"

mop uit 1970
 • Der wie in doomny dy forkondige fan 'e preekstoel ôf, dat de gedachte wie krektlike slim as de daad. Dy hienen beide
 • Een dominee verkondigde dat de gedachte even erg was als de daad. Een palingkoopman had eens tegen de dominee gezegd
 • gedachte
 • Een dominee verkondigde dat de gedachte even erg was als de daad. Een palingkoopman had eens tegen de dominee gezegd dat hij wat paling zou brengen.

sprookje uit 1969
 • gedachte
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die maar geen zorgen had, en hij riep hem bij zich. Hij zei dat hij drie opdrachten…

mop uit 1678
 • gedachte
 • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…

sage uit 1874
 • ." Nauwelijks was deze gedachte in zijn brein gekomen of hij zag een struik die op den weg lag zich in de lucht verheffen een
 • gedachte
 • Een stroper ziet een struik de lucht in gaan met achterlating van een ondraaglijke stank.

sage uit 1965
 • gedachte
 • Heks belet dat schouw trekt.

sage uit 1965
 • gedachte
 • Een man wil zaken met de duivel doen en slaat een kruis kapot. De duivel komt, maar de man schrikt zo, dat hij een kruisteken maakt en de duivel is verdwenen.

mop uit 1973
 • gevonden steelpannetje voor zijn geslacht loopt hij naar zijn kleren. Het meisje zegt dat ze zijn gedachte kan lezen. Als hij
 • gedachte
 • Een jongen gaat zonder zwembroek zwemmen. Als hij zich wil aankleden ziet hij een meisje met een boek zitten. Met een gevonden steelpannetje voor zijn geslacht loopt hij naar zijn kleren. Het meisje…

raadsel uit 2003
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden. (Per
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden.
 • gedachte
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden.

sage uit 1923
 • gedachte om eens op de loer te gaan liggen bij het huis van den zwarten kunstenaar, misschien kregen ze wel wat bijzonders te
 • gedachte
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

raadsel uit 2003
 • AB: Wat is het lichtste ding ter wereld? Een snikkel, een gedachte kan 'm al omhoog laten gaan. (Per SMS ontvangen op 9
 • gedachte
 • AB: Wat is het lichtste ding ter wereld?

mop uit 1651
 • gedachte
 • Een domme man liet in gedachten het sacrament in de kerk voorbijgaan zonder te reageren. Toen men hem daarop aansprak, zei hij dat hij dacht dat het de ezels waren, toen hij het belletje [voorafgaand…

sage uit 1923
 • . Die misdaad bezwaarde zijn geweten uitermate. Hij kon de gedachte eraan niet uit zijn hoofd krijgen. Overal vervolgde hem
 • omgeving, ook Lina hoorde ervan. Zij huiverde bij de gedachte, dat haar vader een der medeplichtigen zou zijn geweest van zulk
 • gedachte
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1978
 • hij niet op te houden. Maar plotseling schoot hem de reddende gedachte te binnen. In plaats dat hij een wild dansnummer
 • gedachte
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1892
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten
 • gedachte
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • gedachte
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sage uit 1978
 • gedachte om de gloeiige om hulp te vragen. Met luide stem riep hij: ‘Kom op, gloeiige, en help me eens!’ Nauwelijks had hij het
 • gedachte
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet verder wil.

sage uit 1978
 • gedachte
 • Schaapherder die van wagen gevallen kist met geld begraaft en zweert van niets te weten, zwerft na zijn dood als gloeiige over de heide.