Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

48 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • . Die misdaad bezwaarde zijn geweten uitermate. Hij kon de gedachte eraan niet uit zijn hoofd krijgen. Overal vervolgde hem
 • omgeving, ook Lina hoorde ervan. Zij huiverde bij de gedachte, dat haar vader een der medeplichtigen zou zijn geweest van zulk
 • gedachte
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1978
 • hij niet op te houden. Maar plotseling schoot hem de reddende gedachte te binnen. In plaats dat hij een wild dansnummer
 • gedachte
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1978
 • plotseling een gil van schrik, want hij pakte in een ruige bokkepoot. De gedachte dat het de duivel was, deed hem bewusteloos op
 • gedachte
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1892
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten
 • gedachte
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • gedachte
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sage uit 1946
 • gedachte
 • Er zijn bepaalde kabouterwegen. Kabouters reizen traag en in kleine aantallen. God heeft slechts een enkeling de gave gegeven kabouters te kunnen waarnemen. Dit zijn nooit mannen. Door een bepaald…
kabouter_85.jpg

sage uit 1939
 • gedachte
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten bewaken, tot hulp te bewegen.
kabouter_200.jpg

sage uit 1951
 • plaatsten dan een gedachte in haar hoofd. Zij hadden dus geestelijk contact.
 • gedachte
 • Mevr. van Eck beweert dat kabouters kunnen waargenomen worden in alle jaargetijden. Het weer speelt hierbij geen rol. Zij vermoedt dat kabouters haar hielpen bij het vinden van bijzondere, zeldzame…
kabouter_344.jpg
kabouter_345.jpg

sage uit 1930
 • dwaze gedachte. –Hij zegt ook niet te weten of de aardgeesten in een bepaalde streek thuis horen, dan wel op reis zijn.- Bij
 • gedachte
 • Kabouters spreken niet, maar hebben geestelijk contact. Kabouters geven de mens geestelijke hulp door middel van het geven van ingevingen. Bij het zoeken naar schatten of bij archeologische…
kabouter_324a.jpg
kabouter_325.jpg
kabouter_326.jpg

sage uit 1949
 • natuur vertoevende mens plotseling een nuttige gedachte invalt, die dan, zonder dat de mens dat ervaart, naar hem is
 • gedachte
 • De kabouter kan spreken, maar doet dit zelden. Als hij spreekt dan gebruikt hij de landstaal, of het plaatselijk dialect. Uit plaagzucht bootst de kabouter (natuur)geluiden na om de mens te misleiden.…
kabouter_7.jpg

sage uit 1940
 • gedachte
 • Kabouters komen oorspronkelijk van een eiland in het oosten van de Middelandse Zee. Tijdens hun trektocht dragen zij bruine, leren mutsen met een kraag en soms een leren schort. Door middel van…
kabouter_91.jpg

sage uit 1941
 • gedachte
 • Kabouters kunnen berichten in de Nederlandse taal gesteld en in Ogham-schrift geschreven lezen en begrijpen. Kabouters communiceren met mensen via gedachtenkracht.
kabouter_313.jpg

sage uit 1978
 • gedachte om de gloeiige om hulp te vragen. Met luide stem riep hij: ‘Kom op, gloeiige, en help me eens!’ Nauwelijks had hij het
 • gedachte
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet verder wil.

sage uit 1978
 • gedachte
 • Schaapherder die van wagen gevallen kist met geld begraaft en zweert van niets te weten, zwerft na zijn dood als gloeiige over de heide.

sage uit 1963
 • ander, hij had in 't water gezete. Hij naar vrouw Van Dijk. "Ik heb de koei al helegaar in me gedachte", zee ze, "die koei
 • had gezeten. Mevrouw Van Dijk zei dat ze de koe helemaal in gedachte had en precies wist hoe die koe eruit zag en dat hij
 • gedachte
 • De vrouw van Van Dijk in Hekendorp kon dingen zien zonder dat ze er was. Zo was er ooit een boer wiens koe in het water had gezeten. Mevrouw Van Dijk zei dat ze de koe helemaal in gedachte had en…

sage uit 1963
 • gedachte ha, kon ze niet tovere. En we zate op den bank. En daor kwam ze an. En toen zeg ik: "Ze kan niks doen, want ik denk
 • In Drongelen was een vrouw en ze zeiden dat ze kon toveren. Maar als je dat in gedachte houdt, dan kan ze niet toveren
 • gedachte
 • In Drongelen was een vrouw en ze zeiden dat ze kon toveren. Maar als je dat in gedachte houdt, dan kan ze niet toveren. Dus toen ze langskwam, zei ik dat ze niks kon doen, omdat ik eraan dacht.

sage uit 1963
 • . In d'r gedachte hadde ze een deke of een huid om. Of iets in de gedaante van een wit lake. Vooral in de donkere
 • gedachte
 • Vroeger zeiden mensen dat ze een schim langs zich heen zagen schieten. Ze dachten dan dat het een deken of huid om had.

sage uit 1951
 • gedachte
 • Bouwmeester kan door verliefdheid geen ontwerp maken voor een nieuwe kerk. Het meisje dat naar het spinwijf die mensen in nood helpt, gaat, ziet onderweg in de maneschijn en door de nevel heen een…

sage uit 1919
 • gedachte
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

raadsel uit 2003
 • AB: Wat is het lichtste ding ter wereld? Een snikkel, een gedachte kan 'm al omhoog laten gaan. (Per SMS ontvangen op 9
 • gedachte
 • AB: Wat is het lichtste ding ter wereld?

raadsel uit 2003
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden. (Per
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden.
 • gedachte
 • AB: Wat doet een dom blondje als ze d'r handen voor d'r oren heeft? Dan probeert ze een gedachte vast te houden.

sage uit 1923
 • gedachte om eens op de loer te gaan liggen bij het huis van den zwarten kunstenaar, misschien kregen ze wel wat bijzonders te
 • gedachte
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

sage uit 1925
 • van stappen in den bevroren sneeuw of takjes braken. Zijn eerste gedachte was, met een garde-chasse te doen te hebben. Die
 • gedachte
 • Een stroper ziet op een nacht een geestverschijning. Samen met andere stropers gaat hij een andere nacht nog een keer naar de plek. Hij ziet de geest weer en vraagt wie deze is en wat die wil. De…


sage uit 1919
 • slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nage- slacht. Wat de zware last is op de schouders van een
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het
 • gedachte
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun streven.…
cohen21.jpg