Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

2512 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • iemand verdacht men vroeger spoedig, dat hij zich aan den duivel had verkocht en dat deze hem van geld voorzag. Ook wel dat
 • hij vrijmetselaar was. Het geloof, dat een vrijmetselaar nooit om geld behoeft verlegen te zijn, omdat de broeders altijd
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel
 • hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht vrijmetselaar te zijn. Van vrijmetselaars wordt
 • geld
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht…

sprookje uit 1896
 • geld lost.» «Kom, kom!» zeî het heerschap lachende, «nu wilt ge mij foppen. Dat kan immers niet.» «Kom dan maar meê,» zeî
 • bevel ging het klingklingelekling, en het paardje begon zich te ontlasten van eene groote menigte geld, niet alleen
 • geld
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • vroeg haar of zij ook wist hoe hij aan geld en mondkost zou kunnen komen. «Dat zal gemakkelijk gaan,» antwoordde zij, «als
 • meêdragen. Kom dan weêr boven en stel mij de tondeldoos met het vuurslag ter hand; het geld moogt gij behouden.» De oude soldaat
 • geld
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • sommetje geld weêr bij zijne moeder tehuis.
 • geld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1896
 • ,» zeî de reiziger, «ik zal u wel aan wat geld helpen.» Toen zeî hij tot zijn schaapje: «Schaapje, schaapje; schud je!» En
 • , schaapje, schud je!» Maar het schaapje schudde zich niet en er kwam ook geen geld voor den dag. Hij riep nogmaals: «Schaapje
 • geld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om de kost te verdienen moet een van de kinderen gaan werken. De oudste werkt bij een boer en ontvangt als loon een ‘tafeltje dek-je’, waarop eten verschijnt. Onderweg…

sprookje uit 1896
 • , maar toen hij er op aandrong dat hem dit geld zou worden uitbetaald, kreeg hij ten antwoord: dat hij moest wachten
 • .» - «Dat zou heel mooi zijn,» zeî Jan, «maar ik heb geen geld op zak.» - Dat beteekent niets,» zeî 't heerschap, «ik betaal
 • . Deze moet hij begraven. Ook vindt hij geld. Hoewel hij nu rijk is, gaat hij toch naar de hofstad om zijn gelijk te halen
 • geld
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…
Herberg.jpg

sprookje uit 1896
 • en bedenk dan wat u te doen staat. De knecht bedankte zijnen heer voor het ontvangen geld en de goede lessen, waarop hij
 • mooi sommetje geld. De reiziger kwam weêr tehuis, maar kende zijn dorp niet meer; alles was daar veel veranderd. Hij ging
 • geld
 • Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt…
28859007296_f7ca8ec22c_b.jpg

mop uit 1896
 • ontdek, dat ik mijn geld tehuis heb laten liggen.» - «Welnu, dan laat je eenvoudig de koeien staan.» - « Ja, maar hoor eens
 • andere staan tot onderpand; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere koe afhalen.» - «O!» zeî ze, «als je 't zoo
 • komt. De vrouw vraagt hem om geld te brengen naar haar overleden echtgenoot. De zoon van de vrouw wil meer weten over de
 • het paard van de jongen wel kan achterhalen. De boer komt thuis met geld en een paard en blijft, nu hij weet dat er nog
 • geld
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sprookje uit 1896
 • schatten aanwijzen, als gijlieden u de moeite van het meênemen wilt getroosten. Het geld en de kostbaarheden, die hier zijn
 • , opende eene groote zware kelderdeur en zeide: «Achter in dezen kelder staat een ijzeren kist met geld; die kunt gij met u
 • roverhoofdman voor vrouwenbedrog, maar hij laat zich door haar naar de kelder leiden, waar een kist met geld zou staan. De rovers
 • geld
 • Een graaf moet zijn gravin alleen op hun slot achterlaten omdat hij ten strijde moet trekken. Op een nacht hoort zij voetstappen op de trap. Een groep rovers is haar huis binnengedrongen. De gravin…

sage uit 1962
 • leven veel geld opgespaard. Ze brachten dit niet naar de spaarbank, doch bewaarden het in huis. Toen de zuster stierf, moest
 • de man voor zijn werk het huis alleen laten. Hij verborg het geld in de schouw. Later stierf de man, zonder de bergplaats
 • Bergplaats van geld blijft onbekend na de dood van de eigenaar. Sindsdien spookt het in het huis. Het huis wordt
 • verkocht, en de nieuwe eigenaar ontdekt het geld. Hij geeft het geld aan de erfgenamen, want volgens de pastoor heeft hij er
 • geld
 • Bergplaats van geld blijft onbekend na de dood van de eigenaar. Sindsdien spookt het in het huis. Het huis wordt verkocht, en de nieuwe eigenaar ontdekt het geld. Hij geeft het geld aan de erfgenamen,…

sage uit 1967
 • had zijn hele leven geknoeid, totdat hij zeventug was, hadden ze d’r beiden watover houden. De boer een hoop geld en de
 • geld
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand en hem zo weggejaagd. Verder zijn er in Westerwolde kabouters, ook wel alken…
VODA_001_08.mp3

sage uit 1974
 • schrikken van zo’n kleinigheid. Maar niks is een kleinigheid als ge een bom geld tussen de muur verborgen hebt zitten. Dan denkt
 • , achter. Een ogenblik stilte dan begint er regelmatig gekras op de plaats waar hun geld verborgen zit. “Laat krassen wat krast
 • om het gebonk tegen te gaan. Tijdens zijn bezigheden vindt hij een kist met geld. Het gebons stopt echter niet. Dan
 • familie heeft nu het geld dat is achtergebleven.
 • geld
 • In een huis klinkt er gebons elke keer dat het donker wordt. Op een dag besluit Hannes het hele huis overhoop te halen om het gebonk tegen te gaan. Tijdens zijn bezigheden vindt hij een kist met geld.…
De rijke poltergeist

sage uit 1974
 • had dat, al dat geld van die man, die boerenman dan, die had dat geld weer van zijn ouders geërfd. En de ouders van hem
 • toen was een heer binnengekomen. En hij had gezegd als je mijn dienaar wil zijn krijg je geld. En toen zei die: “Al ben je
 • geld
 • Een arme boer heeft ooit een pact gemaakt met een vreemdeling. Hij zou de man dienen en in ruil daarvoor zou de boer zo rijk zijn als hij wilde. Ook de kinderen van de boer zouden van deze rijkdom…
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3

mop uit 1968
 • min.) JV: vertelden ze ze om te laten zien dat je niet om geld moest geven of vertelden ze zo maar als verhaaltje. FK: no
 • geld
 • De schipper en zijn vrouw die van de duivel een nieuw schip krijgen op voorwaarde dat de vrouw voor de duivel is als ze de witte muts op heeft. Door list weten ze de overeenkomst de omzeilen: door de…
Geeske0107.mp3

sprookje uit 2014
 • een eind met zo'n paard.. H: Das een ontzettend eind maar hij had het er voor over want hij dacht: ‘ik ga goud geld
 • geld
 • Man heeft gehoord van een land waar ze geen uien hebben en krijgt een plan. Hij gaat een tijdje bij een boer werken aan wie hij als loon uien vraagt. Hij gaat naar het land zonder uien, biedt ze de…
WVDAPEL03.mp3

sprookje uit 1935
 • geld
 • De arme man Ali Baba ontdekt waar rovers hun schat bewaren. Via de toverformule kan hij de grot in en een deel van de kostbaarheden wegnemen. Zijn rijke broer komt erachter en wil ook naar de grot om…

legende uit 2012
 • "Een profetes van God in Amerika vertelde een verhaal van een man, die naar een plaats moest reizen. Hij had geen geld
 • daar geen geld voor had dat hij naar het vliegveld moest gaan. Toen deze man daar naar het toilet ging en er uit kwam was
 • geld
 • Een profetes vertelt over een man die naar een plaats moest gaan waarvoor hij moest vliegen, God vertelde deze man die daar geen geld voor had dat hij naar het vliegveld moest gaan. Toen deze man daar…

sprookje uit 2012
 • een alternatief aan zodat de jongen dat wel moest aanvaarden volgens de Koning omdat hij zovéél geld aanbood,dat één
 • persoon kon tillen. Natuurlijk ging de jongen daarmee akkoord en riep de bomenrooier om de zak met geld te heffen maar dat was
 • geld
 • Een slimme houthakkerszoon word door de koning gevraagd om voor hem aardbeien te plukken; hij mocht echter niet met de dochters van de koning praten. Toen deed de jongen iets waardoor de koning hem…

sage uit 1970
 • geld
 • De meid laat de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Vervolgens slaat ze hen stuk voor stuk het hoofd af met een zwaard.

sage uit 1976
 • het goud en het zilver. En hij telde, telde en hertelde tot hij plotseling opstond en al het geld weer in de vensterbank
 • ”, antwoorde het bedelvrouwtje “en er zit veel geld in de vensterbank”. Maar de man wilde haar niet geloven. Had ze niet gedroomd
 • nacht wordt ze wakker door het gegil van een spook dat uit de vensterbank geld haalt en gaat zitten tellen. De volgende
 • ochtend vertelt ze dit aan de gastheer en ze vinden het geld van de geest. De gastheer biedt het vrouwtje de helft aan maar
 • geld
 • Een arm bedelvrouwtje klopt aan om ergens te overnachten. Zij krijgt een plaats aangeboden in een spookkamer. De tweede nacht wordt ze wakker door het gegil van een spook dat uit de vensterbank geld…
VODA_002_13.mp3

sprookje uit 2013
 •  ‏@leraarlatijn10h Het kostte hem weer twee piaster. En met het overgebleven geld ging hij naar het theehuis, waar hij een dienblad thee
 • Groos ‏@leraarlatijn13h Hasan had misschien geen geld, hij was gezegend met een mooie kop en een vlotte babbel. Hij schepte
 • wonderen kan verrichten met een beetje geld. Hasan laat ijs, gebak en thee naar het badhuis bezorgen, en doet in het badhuis of
 • geld
 • In Constantinopel krijgt straatjongen Hasan van een geheimzinnige koopman zeven piaster als hij kan laten zien dat hij wonderen kan verrichten met een beetje geld. Hasan laat ijs, gebak en thee naar…
header.jpg

sage uit 1967
 • wieke de deur was, is de aannemer gekomen en heeft het geld beurt, maar deur de aannemer werd gezegd: “Ja, maar nou moet ik
 • geld
 • Een tikkel jenever is in Onstwedde 3600 maatjes.
VODA_001_04.mp3

legende uit 1970
 • penningen verschenen steeds weer opnieuw. Met het oneindige geld besloot Soter de bouw van de kerk en de arbeidslieden te
 • geld
 • De Dordrechtse maagd Soter had drie penningen in haar buidel. Deze buidel raakte echter nooit leeg, want de drie penningen verschenen steeds weer opnieuw. Met het oneindige geld besloot Soter de bouw…

uit 1962
 • , wat het meenemen waard was, werd geplunderd, o.a. linnen, geld, en koperen vaatwerk. Opeens begon het mes in de tafel te
 • geld
 • Rovers binden de dienstmeid vast op een stoel, dwingen een vrouw alle kostbaarheden aan te wijzen. Intussen houdt een rover de wacht bij het mes dat in de tafel is geslagen. Als het mes gaat trillen…

mop uit 2008
 • navragen.” Even later gaat de poort op een kier. “Je krijgt je geld terug.”
 • geld
 • Een Helmonder wordt niet door Petrus in de hemel gelaten.