Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • gelijken
 • man
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1949
 • Een man op weg naar huis wordt opgeschrikt door een plaagbeest dat op een schaap lijkt. Hij kan het beest maar
 • gelijken
 • man
 • Een man op weg naar huis wordt opgeschrikt door een plaagbeest dat op een schaap lijkt. Hij kan het beest maar nauwelijks van zich afschudden.

sage uit 1967
 • Oan 'e Tienewei lei in bokje (in skipke), dêr wenne in âld man yn. Hy hie by de Feddema's west to praten. It bokje lei
 • mar in lyts eintsje fan it hûs fan 'e Feddema's ôf. Alde Douwe Feddema gong in pear stappen mei de man mei. Doe stie dêr
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent
 • gelijken
 • man
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent een dier heen en weer. Het lijkt op een grote, zwarte hond, maar dat is het niet.…

sage uit 1966
 • Twee vrouwen zien een man naderen die wel wat weg heeft van een overleden familielid. Als hij vlakbij de vrouwen is, is
 • gelijken
 • man
 • Twee vrouwen zien een man naderen die wel wat weg heeft van een overleden familielid. Als hij vlakbij de vrouwen is, is hij plotseling verdwenen. Het is een spookverschijning.

sage uit 1968
 • Ik haw ris heard dat de wearwolf der soms útsjocht as in fôlle. Der wie in man, dy hie faek lêst fan sa'n fôlle. Dy kom
 • Een weerwolf zou er soms uitzien als een veulen. Een man wordt vaak gekweld door een dergelijke weerwolf.
 • gelijken
 • man
 • Een weerwolf zou er soms uitzien als een veulen. Een man wordt vaak gekweld door een dergelijke weerwolf.

sage uit 1968
 • Yn Oerterp wenne in man, dy sei: "As ik bern krij, dan wurde dat om my apen." Hy krige twa bern. Dy seagen der krektsa
 • Een man roept uit 'als ik ooit kinderen krijg, worden het wat mij betreft apen'. Zijn twee kinderen lijken precies op
 • gelijken
 • man
 • Een man roept uit 'als ik ooit kinderen krijg, worden het wat mij betreft apen'. Zijn twee kinderen lijken precies op apen.

sage uit 1978
 • Een man ziet plotseling een witte gestalte over de weg zweven. Het spook lijkt op een mens.
 • gelijken
 • man
 • Een man ziet plotseling een witte gestalte over de weg zweven. Het spook lijkt op een mens.

sage uit 1979
 • Een man ziet iets in de lucht zweven dat lijkt op een grote sigaar. Het is een voorgezicht van de latere zappelin.
 • gelijken
 • man
 • Een man ziet iets in de lucht zweven dat lijkt op een grote sigaar. Het is een voorgezicht van de latere zappelin.

sage uit 1979
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een plaagbeest dat op een zwarte hond lijkt. Het dier begeleidt hem naar huis
 • . Als de man op bed ligt, schudt het hele huis.
 • gelijken
 • man
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een plaagbeest dat op een zwarte hond lijkt. Het dier begeleidt hem naar huis. Als de man op bed ligt, schudt het hele huis.