Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • sage
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • viel en op slag dood was.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • sage
 • en doe hienen se in lûd heard: De tijd is verschenen, de man is er niet. In skoftsje letter wie der ien oanfytsen kom en
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand aangefietst en die is er verdronken.

sage uit 1967
 • sage
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.

sage uit 1967
 • sage
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde
 • vaart. Het geluid was een voorbode van de verdrinkingsdood.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde vaart. Het geluid was een voorbode van de verdrinkingsdood.

sage uit 1967
 • sage
 • is verschenen, de man is er niet." Letter is der yn 'e Bouke-wyk oer iis in faem fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Onder het ijs vandaan hoort men een stem: hier is de tijd, waar is de man? Enige tijd later verdronk er een vrouw.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Onder het ijs vandaan hoort men een stem: hier is de tijd, waar is de man? Enige tijd later verdronk er een vrouw.

sage uit 1968
 • sage
 • dat. Maar de man ging dood en de boer vergat zijn belofte. Sindsdien, als de boer en zijn vrouw 's avonds gingen slapen
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de…

sage uit 1969
 • sage
 • in lûd út it wetter. Der woarde sein: De tijd is verstreken, de man is der niet. Doe wie der even letter ien fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later verdronk er iemand in het water.

sage uit 1969
 • sage
 • Gerke Veenstra wie in forwoest man. Syn earste frou wie dea. Doe troude er wer. Willemke hiet syn twadde wiif. As er
 • Een man had zijn eerste vrouw nogal slecht behandeld. Na haar dood trouwde hij opnieuw. Elke avond als hij in bed lag
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man had zijn eerste vrouw nogal slecht behandeld. Na haar dood trouwde hij opnieuw. Elke avond als hij in bed lag, hoorde hij kloppen op het bed. Dat deed zijn overleden vrouw. Op het laatst is…

sage uit 1969
 • sage
 • wel, de man is der niet." Even letter kom der in man op 'e brêge. Dy rekke der by del en kom yn 't wetter tolânne, dêr't
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man van de brug in het water en verdronk.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om
 • in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.

sage uit 1969
 • sage
 • In âld man yn Sumar hearde yn 'e nacht in houn spûkgûlen foar in doar. Hy sei: "Hjir stjert yn 't koart ien." Dat wie
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.

sage uit 1969
 • sage
 • To Gerkeskleaster op 't fallaet hearden guon alris sizzen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." 't Wie yn 'e
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een wak en verdronk.

sage uit 1969
 • sage
 • woarde sein: "De tijd is der wel, maar de man is der niet." It duorre mar even, doe kom der in man oanriden, en dy ried
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden uit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later kwam er een
 • man aangereden, die zo het water in reed en verdronk.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden uit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later kwam er een man aangereden, die zo het water in reed en verdronk.