Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • sage
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1968
 • sage
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • viel en op slag dood was.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • sage
 • en doe hienen se in lûd heard: De tijd is verschenen, de man is er niet. In skoftsje letter wie der ien oanfytsen kom en
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand aangefietst en die is er verdronken.

sage uit 1967
 • sage
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.

sage uit 1966
 • sage
 • pompte it sa bot bûten tsjin 'e muorre oan, dat ik fleach kjel oerein. Doe sei myn man: "Sjochst nou wol, dat it dinen net
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1966
 • sage
 • twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist niet in het kleine huisje kon, moesten
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist…

sage uit 1967
 • sage
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde
 • vaart. Het geluid was een voorbode van de verdrinkingsdood.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde vaart. Het geluid was een voorbode van de verdrinkingsdood.

sage uit 1969
 • sage
 • in lûd út it wetter. Der woarde sein: De tijd is verstreken, de man is der niet. Doe wie der even letter ien fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later verdronk er iemand in het water.

sage uit 1969
 • sage
 • wel, de man is der niet." Even letter kom der in man op 'e brêge. Dy rekke der by del en kom yn 't wetter tolânne, dêr't
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man van de brug in het water en verdronk.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.

sage uit 1971
 • sage
 • Een man had wel eens hulpgeroep vanuit een poel gehoord, en was ervan overtuigd dat er nog eens iemand in zou
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man had wel eens hulpgeroep vanuit een poel gehoord, en was ervan overtuigd dat er nog eens iemand in zou verdrinken. Daarom mochten zijn kinderen er nooit schaatsen. Ook dacht men dat er een…

sage uit 1972
 • sage
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Twee mannen hoorden vanuit het water eens hulpgeroep. Een paar dagen later is er iemand verdronken.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om
 • in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.

sage uit 1972
 • sage
 • Oan 'e selde sédyk, èk út 'e sé wei, hienen se ek in stim heard, dy't sei: De tijd is der wel Maar de man is der niet
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Op een bepaalde plek werd vanuit de zee wel eens een stem gehoord die zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Op een bepaalde plek werd vanuit de zee wel eens een stem gehoord die zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Toen is er iemand verdronken.

sage uit 1969
 • sage
 • In âld man yn Sumar hearde yn 'e nacht in houn spûkgûlen foar in doar. Hy sei: "Hjir stjert yn 't koart ien." Dat wie
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.

sage uit 1969
 • sage
 • To Gerkeskleaster op 't fallaet hearden guon alris sizzen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." 't Wie yn 'e
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een wak en verdronk.

sage uit 1972
 • sage
 • Hjir achter ús hat in man wenne, dy hat himsels dearide litten troch de trein. Guon minsken ha koarte tiid derfoar by
 • him thús syn deakiste ergens by lâns skaevjen heard. Doe wie de man dus noch levend.
 • Mensen hoorden in een huis een doodskist ergens langs schaven. Niet veel later is de man die er woonde onder de trein
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden in een huis een doodskist ergens langs schaven. Niet veel later is de man die er woonde onder de trein gekomen.

sage uit 1972
 • sage
 • . Doe hearden se in stem út it wetter: "De tijd is er, maar de man is der nog niet." Even letter, doe wie der in glêzen wein
 • oanriden kom, dêr siet in man foar yn. Dy man wie pardoes yn 'e feart riden en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden vanuit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er, maar de man is er nog niet." Even later kwam er
 • een man in een glazen koets aan. Hij reed zo het water in en verdronk.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden vanuit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er, maar de man is er nog niet." Even later kwam er een man in een glazen koets aan. Hij reed zo het water in en verdronk.

sage uit 1969
 • sage
 • woarde sein: "De tijd is der wel, maar de man is der niet." It duorre mar even, doe kom der in man oanriden, en dy ried
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden uit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later kwam er een
 • man aangereden, die zo het water in reed en verdronk.
 • mondeling
 • dood
 • geluid
 • Mensen hoorden uit het water eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later kwam er een man aangereden, die zo het water in reed en verdronk.