Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

441 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Goud waaksje litte In dief wie op 'e died betrape en waard foar de kening mei syn ministers brocht — it wie yn âlde
 • fertelle, want it is in saak fan grut belang'. 'Jo meie it sizze', antwurde de kening. 'Ik kin goud waaksje litte', sei de dief
 • Goud waaksje litte
 • . Hij zegt te weten hoe men goud kan laten groeien. Alleen iemand die zijn hele leven volstrekt eerlijk is geweest, kan het
 • goud
 • Een dief wordt betrapt, en moet voor de koning en de ministerraad verschijnen. De koning zegt dat de dief opgehangen zal worden. De dief zegt dat hij een geheim kent, en dat het zonde zou zijn als hij…

mop uit 1972
 • In stik goud as in kattekop Foarhinne kamen hjir in bulte pakkedragers út Dútsklân. Fyndoekspoepen. Op in kear rûn hjir
 • , 'as ik in stik goud fûn haw as in kattekop, wat soe dat wurdich wêze?' Dat wist se net. Mar dan moast er mar yn 'e hûs
 • In stik goud as in kattekop
 • van een goudsmit en gaat naar binnen. Hij vraagt de vrouw hoeveel het waard zou zijn als hij een stuk goud zo groot als
 • goud kan krijgen. Haar man komt echter pas laat thuis en ze vraagt de Duitser of hij wil blijven slapen. De volgende morgen
 • goud
 • Een Duitser zoekt een plaats om de nacht door te brengen. Geld voor een hotel heeft hij niet. Dan ziet hij de etalage van een goudsmit en gaat naar binnen. Hij vraagt de vrouw hoeveel het waard zou…

sage uit 1997
 • voornamelijk van Orion kwamen, en die hier goud wilden halen - uit Zuid-Afrika, uit de grond - omdat ze dat nodig hadden om hun
 • -Afrika, om het goud eruit te laten halen, dat waren de Amonaki, en die werden na verloop van tijd onrustig, die zeiden
 • goud
 • Wezens van Orion hebben het bewustzijn van de mensen weggenomen, om hen te kunnen exploiteren. Dit bewustzijn is nu langzamerhand aan het terugkomen.

sprookje uit 1997
 • bodem, en daar lag een vreemd voorwerpje en dat was heel mooi, dat was van goud ... 'Wat is dat nou?' dacht de koning. En
 • goud
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van…

sage uit 1997
 • tegen; groen en bruin, maar ook goud en zilver, in beschrijvingen van elfen. Dus ik vraag me dan af ... Me: Ze kunnen macht
 • goud
 • Elfen dragen kleuren die in overeenstemming zijn met hun omgeving.

mop uit 1973
 • goud
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan…

sprookje uit 1930
 • . Wat was dat kereltje blied! Omdat ie zoo 'n goud mènsk bennen, doarom zel ik joe ook 'n groot loon geven, zee e. Dat zol
 • goud. De schoenmaker moet op de deur van het hol kloppen en "dieze, dieze open" zeggen. Nadat de deur is opengegaan moet de
 • man "dieze, dieze dicht zeggen". In het hol mag de man één schep goud nemen. Als de man zich niet aan deze regels houdt
 • goud
 • Een arme schoenmaker kan zijn vrouw en kinderen niet meer voeden. Hij vraagt zijn gierige broer om geld maar zijn broer wil hem niet helpen. Als de schoenmaker 's avonds terugkeert van zijn broer ziet…

sprookje uit 1930
 • alemoal goud op verdocht wezen, dat e der nooit leventeg weer oet komt. Anners hei je de ellende weer aan gaang en den is 't
 • mie! Komt die niks van over, ik dou die gain kwoad. Ik wil der zoo geern weer oet. Nou dat ging goud, jong dee deur open
 • goud
 • Een koning vangt een ijzeren man die op de bodem van een meer leeft en al het wild in het bos laat verdwijnen. Zijn jonge zoon laat de man vrij en de koning wordt door een eed die hij heeft gezworen…

sage uit 1978
 • ! Piterom hat se op 'e wein lokke, want dêr hie er sekken fol goud op. Wat toverspreuken en der omhinne rinne, doe koenen se der
 • is met zakken goud om de advocaten te lokken. Daarna rent hij om de wagen heen, zegt wat toverspreuken en vervolgens
 • goud
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

raadsel uit 1996
 • goud
 • Wat hoort niet thuis in het rijtje: kanker-AIDS-syfilis-een gouden horloge? Antwoord: Kanker, want de andere zijn relatiegeschenken.

sprookje uit 1937
 • goud
 • Een moeder stuurt haar stiefdochter naar Vrouw Holle. De stiefdochter moet daar het bed opmaken en goed uitschudden, omdat het dan gaat sneeuwen. Omdat het meisje goed haar best doet, wordt ze beloond…

sage uit 1937
 • keerde hij terug met goud beladen, maar bleef in de macht van het witte wief. De boerenzoon trouwde met Gozelinde, de dochter
 • vergeten. Toch keert hij met een zak vol goud terug. Hij trouwt met de dochter van een rijke boer. Omdat de boerenzoon nog
 • goud
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sprookje uit 1937
 • goud
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen, moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de…

sprookje uit 1937
 • huis van vrouw Holle. Ze werkte er en toen ze vertrok en onder de poort stond, bestrooide vrouw Holle haar met goud. Haar
 • zogenaamde goud-beloning wachtte, liet vrouw Holle een pekregen op haar neerdalen. Toen dit kind thuiskwam, riep de haan niet
 • , leidt de vrouw haar door een poort en wordt ze met goud overladen. Dan staat het meisje weer bij de waterput. Haar zus is
 • pek. Zowel het goud als het pek kan er niet meer af. Bij thuiskomst wordt het ene meisje door de haan begroet met de naam
 • goud
 • Een vrouw heeft twee zeer verschillende dochters: een is lui en humeurig, de ander ijverig en aardig. Als de vriendelijke dochter valt in de put. Ze komt terecht bij vrouw Holle. Het meisje doet haar…

mop uit 1973
 • goud
 • Een meisje gaat met haar hondje met de trein naar Warkum. Een dame die tegenover haar in de coupé zit wil geen honden in de trein en gooit het hondje uit het raam. Het meisje gooit vervolgens het…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • , als je het pakje uit elkaar haalt, twee ronde stippen. Een daarvan is zwart: 'tegen negers', en de andere is goud: 'tegen
 • goud
 • Een jongen lijdt in Nederland aan een fatale ziekte doordat hij heeft ontdekt dat er een verband bestaat tussen een bekend sigarettemerk en de Ku Klux Klan. De Ku Klux Klan is aandeelhouder in de…

sage uit 1902
 • gelaat der ruwe krijgers, toen zij in plaats van goud en andere kostbaarheden een oude vrouw ontdekken. De jongeling ziet in
 • plunderende Spaanse troepen, maar zij vinden geen goud onder de dekens, maar het oude vrouwtje. De aanvoerders weet deze daad te
 • goud
 • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog rukken in de winter de Spaanse troepen op. Terwijl andere mensen met hun kostbaarheden op de vlucht slaan, neemt een jongeman zijn oude moeder op een draagbaar mee over…

sage uit 1973
 • goud, dat dêr kamen al gau in pear lâns, dy plôken al dy blêden der ôf. Doe hie de hulst neat mear. Dit moat al oars, tocht
 • goud
 • De hulst kreeg bij de schepping gouden bladeren, maar deze werden er door de mensen allemaal afgeplukt. Toen kreeg hij zilveren bladeren, maar hij werd weer kaalgeplukt, en vervolgens glazen bladeren,…

sprookje uit 1991
 • , allemaal voor jou. Neem maar mee wat je dragen kunt. Je hebt er hard genoeg voor gewerkt." Beladen met goud kwam Stoffeltje bij
 • liggen en het goud kwam haar uitstekend van pas. Adelheid was natuurlijk stinkend jaloers. Ze nam zich voor de volgende dag
 • weken wil ze echter weg, omdat ze zich schuldig voelt. Ze krijgt dan een heleboel goud. Adelheid wil dit ook, maar wil de
 • appels en broodjes niet redden. Zij krijgt modder mee terug. Stoffeltje wordt verpleegster, en zie nooit meer goud in haar
 • goud
 • Een vrouw heeft twee dochters; Adelheid en Stoffeltje. Stoffeltje is het sloofje in huis en Adelheid is een verwend kreng. Op een dag laat Stoffeltje een berinaald vallen in de waterput. Als ze hem…

sprookje uit 1991
 • goud
 • De koning en koningin van Lobithia hebben nog geen kinderen en hier zijn ze ongelukkig door. Op een dag leest de koningin echter haar horoscoop en ze maakt hieruit op dat ze een kind zal krijgen. Er…

mop uit 1966
 • goud
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1966
 • as goud en in kroantsje op 'e kop. Dat wie de koaning fan 'e slangen. As men sa'n koaning hwat docht, dan bigjint er to
 • goud
 • De verteller heeft eens een slang gezien met een gouden ring om en een kroontje op. Het is de koningsslang. Als je die kwaad doet, fluit hij, en dan valt er een leger slangen aan.

mop uit 1998
 • niet! Water is 't goud van de woestijn. Dat ga ik je niet zomaar weggeven. Maar zoals je misschien wel hebt gemerkt is
 • goud
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een potje schoensmeer en maakt zijn gezicht zwart. Hij kan nu wel een kamer huren, en…

raadsel uit 1998
 • goud
 • Een Golden Retriever is een slim blondje.

sage uit 2000
 • : "Met die ring?" VG: "Ja. Nee, met die uh, met die emmers goud." TM: "Ga maar door." VG: "Toen hoorden ze elke keer: 'Help
 • een... ja, van een man in een hele witte jurk. Met twee emmers goud aan zijn handen. En toen zei die geest, zeg maar
 • hand een emmer met goud. De geest vraagt hem om hem te verlossen van de emmers; dan zal hij daarna altijd in rijkdom kunnen
 • leven. Het gezin is vanaf dat moment rijk. Al het goud dat wordt uitgegeven, wordt vanzelf weer aangevuld in de emmers.
 • goud
 • In een flat huist een geest. De arme mensen die erin wonen, horen regelmatig om hulp roepen. De mensen zijn er bang voor en vluchten. Op een keer woont er weer een arm gezin. De vader besluit te gaan…