Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

199 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • heide
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

raadsel uit 1998
 • heide
 • Waarom het voetbal zondag niet doorgaat? Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.

sage uit 1937
 • heide
 • Een boerenknecht komt langs de Witte Wieve en daagt ze uit. Een van hen achtervolgt hem tot huis. Hij kan net naar binnen vluchten. Ze gooit echter een knuppel naar de deur, waardoor er een stuk van…

sage uit 1937
 • heide
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1966
 • heide oer. Wy seinen dan: "Der giet ek noch in ljocht skean de heide oer op Burgum yn." Letter wie it de tram dy't dêr lâns
 • heide
 • Mensen zien de tramlichten al voordat de tramlijn gelegd is van de Hearrewei naar Burgum. Dat is een voorteken geweest.

legende uit 1933
 • 2) De Willebrordusput ten zuiden van Veldhoven, nabij het Groote Goor, is om[s]treeks 1890 door de ontginning der heide
 • de oogziekten genas. Tusschen Alphen en Chaam, in de Chaamsche heide, ligt het Fontein of Willebrordusputje op een hoogte
 • Sint Willebrord heeft op zijn reizen door Brabant dikwijls bronnen laten ontspringen op de heide. In veel plaatsen
 • Chaamse Heide
 • heide
 • Sint Willebrord heeft op zijn reizen door Brabant dikwijls bronnen laten ontspringen op de heide. In veel plaatsen vindt men heiligenputjes of Willebrordusputjes.

sage uit 1966
 • heide en wyldernis - krige ik de tynge, dat ik hjir wenje soe. Ik hie wolris sein: "Ik soe hjir noait wenje wolle." Omdat it
 • plek alleen maar heide en wildernis. Na vijf jaar verhuisde de man naar een ander huis, maar nog steeds hoorde hij elke
 • heide
 • Een man hoorde elke keer op dezelfde plek: "Hier kom je te wonen." Dat leek hem helemaal niet leuk, want er was op die plek alleen maar heide en wildernis. Na vijf jaar verhuisde de man naar een ander…

sage uit 1888
 • Karloken Op de Heide van Kester, in 't Payottenland, werd vroeger dikwijls eene klagende stem gehoord, die gedurig riep
 • Heide van Kester
 • heide
 • Een geest dwaalt elke nacht rond met een steen op zijn rug. De geest kan niet eerder naar de hemel dan wanneer hij de, tijdens zijn leven gestolen steen, op de juiste plaats terug zet. Een dronkaard…

sprookje uit 1909
 • heide
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1968
 • Twa man fan 'e Houtigehage gongen in kear mei in wein mei bijen nei Drinte ta nei de heide. Dêr roan in hynder foar
 • heide
 • Twee mannen waren eens met de wagen onderweg, toen ze achtervolgd werden door een plaagbeest. Ze schopten het dier de sloot in, maar niet veel later liep het alweer naast hun. Opnieuw schopten ze het…

sage uit 1968
 • Ik kom fan Fryskepeallen. Dêr trof ik âlde Griet op 'e heide. Dy siet to gûlen. Ik sei: "Hwat is der nou oan, Grytsje
 • lâns. Doe wie se op 'e heide. Sy skriemde wer. "Myn skiep binne fuort", sei se. Sy hie fiif skiep. Doe wie der in fûgel yn
 • heide
 • Een huilende vrouw vertelde eens dat haar zoon over een half jaar in dienst moest. De volgende dag zat ze weer te huilen. Nu omdat haar vijf schapen weg waren. Een vogel in de lucht riep: "Vijf witte!…

sage uit 1968
 • Op 'e Feansterheide roannen froeger skeanpaedtsjes troch de heide hinne. Dêr stienen beammen by lâns. It is faek
 • heide
 • Op de Veensterheide werden de mensen vroeger vaak gesmeten.

Trefwoorden: boom, gooien, hei, heide, smijten, werpen


sage uit 1968
 • heide
 • De mensen dachten vroeger dat er huizen zouden komen op het heideveld omdat ze er wilde lantaarns zagen. Dat is ook gebeurd.

sage uit 1968
 • heide
 • Als er op de Veensterheide vroeger iemand stierf, dan zag men diegene later altijd weer.

sage uit 1970
 • den berg en was bezig met het opladen van heide op zijne kar. Toen hij met de vol geladene kar digt aan den voet des bergs
 • Boer die de witte juffer heeft bespot wordt bestraft. Zij zet zijn kar met heide op de kop, maar zo zacht dat man en
 • heide
 • Boer die de witte juffer heeft bespot wordt bestraft. Zij zet zijn kar met heide op de kop, maar zo zacht dat man en paard geen letsel oplopen.

sage uit 1970
 • Op de Beekse heide zag je vroeger altijd dwaallichtjes.
 • Beekse heide
 • heide
 • Op de Beekse heide zag je vroeger altijd dwaallichtjes.

Trefwoorden: dwaallicht, heide, licht


sage uit 1970
 • Op de Diemse heide woonde de gekke Prul. Hij kon alles. Hij kon zelfs een vlegel rechtop laten staan.
 • Diemse heide
 • heide
 • Op de Diemse heide woonde de gekke Prul. Hij kon alles. Hij kon zelfs een vlegel rechtop laten staan.

sage uit 1970
 • Dorus wist alles van te voren. Dan zag hij licht en dan wist hij dat daar een huis was. De huizen op de heide heeft hij
 • heide
 • Dorus wist alles van te voren. Dan zag hij licht en dan wist hij dat daar een huis was. De huizen op de heide heeft hij ook zo kunnen voorspellen, evenals de school.

Trefwoorden: heide, huis, licht, school, voorspellen


sage uit 1968
 • Wite wiven dy sweven hjir froeger boven de heide om.
 • Vroeger zweefden er witte wijven over de heide.
 • heide
 • Vroeger zweefden er witte wijven over de heide.

sage uit 1968
 • gong der foar aerdichheit hinne. "O heden," sei se, "jou takomst liket goed. As jo hwat wolle, der leit heide njonken jou
 • , "yn dat hûs sil ek noch timmere wurde." Dat is ek gebeurd. Mar ik ha dy heide net kocht. Mar sy hat ek net sein dat ik dat
 • Een kaartlegster raadde een pasgetrouwde jongeman aan het stuk heide naast zijn huis te kopen. Ze voorspelde dat hij
 • het stuk heide heeft hij niet gekocht.
 • heide
 • Een kaartlegster raadde een pasgetrouwde jongeman aan het stuk heide naast zijn huis te kopen. Ze voorspelde dat hij een oneven aantal kinderen zou krijgen, en dat er in zijn huis nog getimmerd zou…

sage uit 1968
 • Doe't ik jong wie sweefden der altyd wylde lantearnen boppe de heide. As dat it gefal wie, kom der in ûngelok, seinen
 • heide
 • Vroeger zweefden er wilde lantaarns over de hei. Dat betekende dat er een ongeluk kwam.

mop uit 1968
 • Der wienen ris in pear omswalkers. Dy kommen yn in stik heide en bosk. Doe fregen se fan hwa't dat wie. Doe seinen se
 • heide
 • Een paar omzwervers bouwden eens een paar hutten zonder ramen. Een tijdje vingen ze buiten zonnestralen in een emmer en brachten die naar binnen. Maar na een week gingen ze eens bij de andere hutten…

sage uit 1967
 • paedtsje stean en it seach heit wer oan. Heit stie ek wer op it paedtsje. Mar doe stapte heit fan 't paedtsje ôf op 'e heide
 • heide
 • Een paar mannen waren op een nacht op bunzingjacht toen ze iets wits zagen. Ze gingen eropaf en zagen dat het een meisje in een wit kleed was. Het kind zweefde. Er was ooit een vermoord meisje daar in…

sage uit 1962
 • Hoe't de Hamsterheide oan in tsjerke kom is. Der swalke us in dronken man oer de heide. Doe kom der ien by him , dy sei
 • Er zwalkte eens een dronken man over de heide. Iemand zei tegen hem dat hij op die plek een kerk moest bouwen. Dat
 • heide
 • Er zwalkte eens een dronken man over de heide. Iemand zei tegen hem dat hij op die plek een kerk moest bouwen. Dat heeft hij toen gedaan.

sage uit 1967
 • Minsken koenen de koarts fan 'e heide krije. Dat neamden se dan de heidekoarts. As men yn 't foarige nei Grinslân ta
 • heide
 • Van de hei kun je heidekoorts krijgen. Veel mensen die in Groningen op de klei gingen werken, kregen om de derde dag koorts. Dat was derdendaagse koorts [malaria].