Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

65 resultaten voor ""

sage uit 1992
 • Het hert met de drie poten
 • HET HERT MET DE DRIE POTEN Een paar jagers rijden een hert aan. Ze kijken hoe het dier eraan toe is en zien dat het
 • hert hoe dan ook ten dode is opgeschreven, geven ze het een genadeschot. Later komen ze de boswachter tegen en vertellen
 • Een aantal jagers rijden een hert aan, ze zien dat het dier nog maar drie poten heeft. Omdat ze denken dat het hert het
 • hert
 • Een aantal jagers rijden een hert aan, ze zien dat het dier nog maar drie poten heeft. Omdat ze denken dat het hert het niet zal overleven, doden ze het. Later blijkt het dier al jaren goed met drie…

exempel uit 1970
 • hoe ic best mach varen Jegen desen scalken aren, Die mi ghedaen heet dat mi smert.’ Doen antworde vloechs een hert: ‘Here
 • Vrient, met groten valsheiden, Dat haer sent wel vergouden wert. ‘Her coninc, here, sprac die hert, Soudi gheloven dinghen
 • partijen verslag uit en deed zich voor alsof hij behoorde bij de kant waaraan hij verslag deed. Een valk en een hert zeiden
 • hert
 • De leeuw, koning van de zoogdieren, had ruzie met de arend, koning van de vogels. De vleermuis bracht aan beide partijen verslag uit en deed zich voor alsof hij behoorde bij de kant waaraan hij…

exempel uit 1970
 • Van enen hert die minde ene hinde
 • III. Van enen hert die minde ene hinde. Nieman en conste te vollen geprisen Een goet, reine, salich wijf, Noch in eren
 • stat, Dat eyn hert op eynder hinden Sinen sin hadde gesat, Soe dat hise sere minde. Die eyn oec wael den anderen kende
 • De 'ik' zag eens dat een hert zijn zinnen had gezet op een hinde. De liefde bleek wederzijds, maar op een keer gedroeg
 • de hinde zich onverschillig tegenover het hert. Het hert zag de hinde lopen met de vos Reinaert en even later kwamen ze
 • hert
 • De 'ik' zag eens dat een hert zijn zinnen had gezet op een hinde. De liefde bleek wederzijds, maar op een keer gedroeg de hinde zich onverschillig tegenover het hert. Het hert zag de hinde lopen met…

sage uit 1970
 • hert
 • DE BAGGELBEER Het is 1920. In de Doezumermieden huist de Baggelbeer, een monster. Henderikus Hut uit de Peebos is echter niet bang en zwerft graag in zijn eentje door het gebied. Zijn moeder is…

sage uit 1875
 • earste amjen wier de lêste sike fen hir mem; jimmer wier hiu de lioechtstriel fen mîn hert, it blonke dat de winter fen miin
 • oerlibje. Mîn britsen hert kin net wer genêsen wirde." It wier klear to siean, dat elk meilyen hie, do de âld man, dy hir dead
 • hert
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Aartsma.jpg
Oorijzer P.-J. Gauthier-Stirum Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unis, 1836.jpg

raadsel uit 2007
 • hert
 • Het is groen en het rent door het bos... Een dophertje.

Trefwoorden: bos, doperwt, dophert, groen, hert, raadsel, rennen


broodjeaapverhaal uit 2007
 • auto. En ehm, toen reed ze over een weg in het bos, het is natuurlijk altijd in een bos... En toen reed ze een hert of een
 • hert
 • Een vrouw rijdt 's avonds in het bos een beest aan. Ze stapt uit om even te kijken en rijdt verder. Op een gegeven moment merkt ze dat een auto haar volgt. Als ze op de plaats van bestemming is…

sprookje uit 1984
 • thuis te zijn en vader Hert de bladeren met smaak had opgegeten en daarna zei dat hij spinnen voor geen cent vertrouwde
 • had, zei hij: 'Mijn beste vriend, ik heb niet alleen Antilope, maar ook nog Varken, Bison, Giraffe en Hert hierheen
 • Hert
 • hert
 • Oupa Anansi weet door zijn slimheid een vreselijke hongersnood te overleven, maar valt uiteindelijk tóch ten prooi aan de dood door zijn laatste list: hij wordt door een magische steen met een baard…

raadsel uit 2007
 • hert
 • Wat is groen en heeft een gewei? Een dophertje.

personal narrative uit 2003
 • hert
 • Het graan in een graancirkel in Hoeven ligt erg plat. Terwijl graan van nature de neiging heeft om zich bij de groeiknopen weer op te richten, is het hier plat blijven liggen. Het graan lijkt flink…
1038.jpg

raadsel uit 2007
 • hert
 • Het is groen en het heeft een gewei?

Trefwoorden: erwt, gewei, groen, hert


raadsel uit 2003
 • hert
 • Wat is groen en heeft een gewei? Een dophertje.

sage uit 1925
 • SI TARD = SITTARD. Keizer Karel de Groote was op de jacht geweest. Hij had een hert zoover vervolgd tot zijn
 • hert
 • De stad Sittard dankt zijn naam aan een uitroep van Karel de Grote: 'Si tard?!' (zo laat?!). Karel verdwaalde tijdens de jacht. Hij kwam terecht in het hutje van een oude vrouw en vroeg of hij Aken…

sage uit 2006
 • wonderschoon hert en nu zeide hij tegen Margreetje: ,,Wacht ons hier aan de beek; dat hert moeten wij eerst vangen en hebben wij
 • hert
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sprookje uit 2006
 • hert
 • Het dwerghert Kancil schept op over zijn hardloopkunsten en maakt de koning der slakken belachelijk. Ze organiseren een wedstrijd langs de rivier de Kali. Wat Kancil niet weet is dat de koning der…
kancil1.jpg
kancil2.jpg

sprookje uit 2006
 • hert
 • Kancil en Buffel eten van tabaksplantjes en krijgen hiervan een rode mond. Het lijkt zo of ze bloeddorstige dieren zijn. Wanneer tijger komt vlucht Buffel, maar Kancil vertelt Tijger dat hij een rode…

sage uit 1925
 • gezeten, joeg dus alleen met zijn honden en vervolgde een hert, dat hij had gezien. Bij die vervolging trad het paard met een
 • hert
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1966
 • hert
 • Verdrinken van mensen en herten.

Trefwoorden: hert, lokken, verdrinken, watergeest


legende uit 1966
 • St. Hubertus Sint Hubertus moet us 'ne kir zèn gaon jaoge op 'ne zondag, en toch ging ie jaoge. Daor kwam 'n hert en
 • Sint Hubertus die op een zondag gaat jagen, komt een hert tegen met een hostie tussen het gewei.
 • hert
 • Sint Hubertus die op een zondag gaat jagen, komt een hert tegen met een hostie tussen het gewei.
heilige hubertus.png

personal narrative uit 2006
 • ook weer in de echte concrete vormen weer kunt treffen. Dus je kunt plotseling een hert ontmoeten, dan heeft mij dat iets
 • hert
 • Sjamanisme maakt gebruik van krachtdieren om energie te krijgen.

sprookje uit 1998
 • . Dobber de eekhoorn, Dobber de eeknoorn. Mooi en knap is Dobber de eekhoorn. [Hennie het Hert; HH]: Ik ben een hert, een hert
 • , een aardig vrolijk hert. Hennie 't hert. Henny 't hert, Hennie 't hert is altijd blij. Hennie 't hert, Hennie 't hert
 • Hennie 't hert
 • Hennie het hert
 • hert
 • Verhalenverteller Leonardo vertelt het verhaal van Violinde, een verwende prinses die niet van eten houdt, enkel van aardbeien met slagroom. Ze wil niets eten, en wenst ook de kok niet te helpen,…
kasteelviolinde.jpg
leonardo.jpg
Toneel_Violinde.jpg
violinde_koning.jpg
wensput.jpg

legende uit 1925
 • VAN SINT HUBERTUS (727). Toen Hubertus eens in de Ardennen op jacht was, verscheen hem een groot hert; tusschen het
 • hert met het wonderbare kruis van licht.
 • Als Hubertus op een dag in de Ardennen aan het jagen is, ziet hij een groot hert. Tussen het gewei van het hert blonk
 • Maastricht moet gaan, zijn dienaar Lambertus zal Hubertus zeggen wat zijn levenstaak zal zijn. Toen verdween het hert met het
 • hert
 • Als Hubertus op een dag in de Ardennen aan het jagen is, ziet hij een groot hert. Tussen het gewei van het hert blonk een schitterend kruis. Verwonderd laat hij zijn boog zakken. Dan hoort hij de stem…

raadsel uit 2007
 • hert
 • Het is gevaarlijk en zit in het bos....?

Trefwoorden: bos, gevaar, hert, ree


sage uit 1918
 • bedehuis voerde, had gekozen, zag hij een hert voor zich, dat even den kop met 't zwaar-vertakt gewei naar hem keerde, en
 • jagen. 't Hert vluchtte in dicht bosschage, en met moeite volgde hij het. Dan was 't licht geritsel van den vluggen hoef
 • hert dat hij gaat volgen. Besefte niet dat hij zijn geluk verspeelde. Komt te laat voor de kerk, eist dat de priester de
 • hert
 • De ridder van Stenhuisheerd was een driftig man. Het meisje dat hij om haar hand vroeg stemde toe op voorwaarde dat hij zijn grootste vijand zou overwinnen. Hij wilde haar wens vervullen. Hij kon…
pl14.jpg

sprookje uit 1918
 • weder is schoon en klaar. Jagen wil ik in 't woud van Goriënde het witte hert, dat zal hooren het geblaf mijner honden. Mijn
 • reed hij vóór de anderen, en hij speurde overal naar 't hert. Hij riep IJwein, en men ontkoppelde de honden, alle ridderen
 • hert
 • Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die…
pl27.jpg
pl28.jpg