Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

109 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • . Doe wie de keizerinne wat grut wurden mei ien fan 'e hege adel, dy't in bulte oan it hof ferkearde, en dêr hie se wat fan
 • my dêr net út rêd — ik weagje it der op. Hawar, hy tsjinne him oan by it hof as masterskroar. Fuortdalik waard er
 • hof
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sage uit 2007
 • Waarom men IJsselsteiners ook wel Apenluiders noemt Rond 1300 leefde knecht Kees aan het hof van de heer van 't Slot
 • hof, wat meester Kees zeer geliefd maakte. Op een ongelukkige dag wordt het aapje ziek en sterft het. Terwijl knecht Kees
 • hof
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

sprookje uit 1991
 • koningin was gewend elke ochtend eerst enkele uren aan haar make-up te besteden voor ze zich aan het hof vertoonde. Ze wilde er
 • hof
 • De variatie op het Sneeuwwitjesprookje vindt plaats in een moderne maatschappij. Sneeuwwitje heeft te lijden onder haar stiefmoeder, die vreest dat Sneeuwwitje mooier zal worden dan zij. Het…

sprookje uit 1275
 • coninx hof, Maer emmer trecke di bet of Van sconinx dochter telker stede; 10 Ende boven al so hoet di mede
 • mordadich ende fel." 15 Met desen es hi woch ghevaren. Amelis bleef int hof te waren, Die des
 • weer; ze krijgen posities aan het hof van koning Karel. Als Amijs naar zijn echtgenote afreist, begaat Amelis de fout om
 • hof
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

sage uit 1888
 • hof
 • Een kasteelheer wil zijn dochter tegen haar zin uithuwelijken. Na mislukte pogingen om haar te overreden, besluit de vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht…

sprookje uit 1970
 • iemand die zo rijk was tot vriend en niet tot vijand te hebben, en ze nodigden hem aan het hof. Daar werd hij vanzelfsprekend
 • de koningsdochter het niet langer uithouden van jaloezie en ontbood hem opnieuw aan het hof. Daar was het hem juist om te
 • hof
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sprookje uit 1888
 • stukken, om er soep van te koken, en de beenderen liet zij Mieken onder den noteboom in den hof begraven. Als de vader 's
 • . "Och, 't is nikske: alleen een beetjen aangebrand." Als hij geëten had, ging de vader in zijnen hof, en toen hij onder den
 • hof
 • Een moeder heeft een zoon en een dochter. Zij kan het zoontje niet verdragen en trekt het dochtertje voor. De dochter krijgt wel een appel, maar de zoon niet. Op zijn aandringen, mag de jongen uit een…

sprookje uit 1909
 • Könninks dochter is zêek en achter in den hof van den könnink gruuit krûden, dêe mot ze kokken en eur laoten gebrûken, dan wört
 • . "Holt ow gemak, ik zal niks gin ummeraozie maken, wîs mîn den hof en brenk mîn en pötjen of pänneken, daor 'k wat in kokken
 • te genezen is. De man strijkt met de dauw langs zijn ogen en kan weer zien. Dan gaat hij naar het hof van de koning en
 • hof
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sprookje uit 1890
 • hof en in den stal. "Anders, zoo dreigde hem de duivel, zou hij hem hals en nek breken." De duivel vertrok altijd voor een
 • , vergeef ik u, sprak de duivel; maar zoo gij in den hof of in den stal gaat, breek ik u zeker den nek." Nu vertrok de duivel
 • kamer, in de hof en in de stal te komen. Hij doet het toch en in de eerste kamer vindt hij niets dan een spiegel, een roskam
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • hof
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1970
 • as spoek. Mien vader mos op een aovend nao de vroedvrouw. Hi'j kwam toe veurbi'j den hof waor dèn man wel is wier gezien
 • hof
 • Als vader op een avond de vroedvrouw moet halen, komt hij langs een spookhof en ziet daar het spook staan en groet het. Later gaat hij naar de pastoor, die weer contakt opneemt met pater Grarus te…

sage uit 1970
 • 273. Iemand kwam snachs nèven een hof die was afgemaak met gaas. Ien 't gaas zat een gat. Daor kwam een grote bal deur
 • Iemand kwam 's nachts langs een met gaas afgemaakte hof, waarin een gat zit, waardoor een grote bal komt, die een paar
 • hof
 • Iemand kwam 's nachts langs een met gaas afgemaakte hof, waarin een gat zit, waardoor een grote bal komt, die een paar keer om zijn hoofd draait en dan de lucht invliegt.

sage uit 1967
 • Als een hond spookhuilt, zal er iemand sterven. Een hond huilde altijd op de avond voordat er iemand op het hof kwam
 • hof
 • Als een hond spookhuilt, zal er iemand sterven. Een hond huilde altijd op de avond voordat er iemand op het hof kwam. De mensen vonden dit zo vervelend dat ze hem hebben verkocht.

sprookje uit 2000
 • den lijve ondervonden, toen 'ie nog in het oude Perzië woonde, en opgroeide aan het hof. Daar hoefden ze nooit te werken
 • markt gestuurd, die kochten wol en garen. De beste leermeesters werden aan het hof ontboden. En daar zat 'ie, op z'n knieën
 • hof
 • Een zoon van de sultan moet handwerk leren. De groenteboer in Lombok is ook de zoon van een sultan. Zijn vader moest vroeger een tapijt leren weven. Als de zoon door rovers wordt ontvoerd, verveelt…

sage uit 1966
 • hof
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sprookje uit 2000
 • hof zweeg. En alle gasten en alle gezanten van overzee vergaten te eten, en de slaven vergaten om het eten op te dienen
 • komen luisteren naar de verhalen van Farli Mas. En zo kwam dan op een gegeven moment Farli Mas weer aan het hof en hij zag
 • de koning geofferd moet worden. Farli Mas bezit echter de gave van het verhalen vertellen, en hij doet het hele hof alle
 • en zijn priesters uit aan het hof, en ook zij worden betoverd door de vertelkunst van Farli Mas. Hierdoor vergeten zij de
 • hof
 • De koningen van Napata zijn heel rijk, maar worden steeds jong geofferd. Als nieuwe koning kiest Akaf als metgezel in de dood zijn slaaf Farli Mas. Zijn zuster Sali wordt priesteres van het heilige…

sprookje uit 1967
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar
 • verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes aan het hof, luisteraars mochten hoogstens
 • hof
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sage uit 1970
 • hof
 • Een paar buren zagen op een avond een lijkstoet voorbij komen. Een paar dagen later stierf een jongetje uit de buurt.

mop uit 1659
 • Koningh soo veel te weegh bracht, dat hy niet alleen een braaf stuck gelds; maer oock een goede bediening aen 't Hof kreegh.
 • alsnog financieel beloont en een baan aan het hof geeft.
 • hof
 • Een man schenkt aan de koning een verjaarsgedicht (in de hoop op een gulle beloning). De man krijgt van de koning een verjaarsgedicht terug. Hierop schenkt de man aan de koning zijn hele beurs als…

mop uit 1659
 • Op komst van de Wijde Broecken. Als op een tijd de Dansmeester van't Coninghlick hof te Parijs, voor het hofgesin danst
 • hof
 • Een danser krijgt een erectie tijdens een optreden voor de koninklijke familie. Om dat de volgende keer te verbergen, laat hij een heel wijde broek maken en dat wordt heel snel als de nieuwste mode…

mop uit 1659
 • weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en vragen het aan hen.
 • hof
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en…

sage uit 1969
 • het hof komen. Pas toen ze de appels weer op de grond lieten vallen, konden ze eruit komen.
 • hof
 • Een paar jongens waren eens appels aan het stelen bij Rikele Myt. Maar toen ze weer weg wilden gaan, konden ze niet uit het hof komen. Pas toen ze de appels weer op de grond lieten vallen, konden ze…

mop uit 1969
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom
 • hof
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom. Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten…

sage uit 1973
 • hof
 • Mijn broer was met vrienden in de nacht in een boomgaard aan het stropen. Ze hoorden geluiden: gooien met balken, en met modder, terwijl er niemand was. Later is op die plek gebouwd.

sage uit 1923
 • hebben; zooals de Germaansche heldensagen op het hof van groote koningen en op de kasteelen der edelen "spelen". Overigens
 • hof
 • De verhouding tussen de baas en de arbeider is een afspiegeling van die tussen de heer en de horige.

sprookje uit 1901
 • hebben, en ze noodigden hem dus aan het hof. Daar werd hij minzaam ontvangen, en de koningsdochter was zelfs zoo lief en
 • het niet langer uithouden, en ze ontbood hem weer aan het hof. Daar was het hem juist om te doen, want zoo hoopte hij haar
 • . Uiteindelijk mag de jongen aan het hof komen. Hij wordt verliefd op de prinses en zij palmt hem in. Ze ontfutselt hem het fluitje
 • , blaast en beveelt het mannetje om de jongen te verjagen. De jongen haalt bij zijn broer het hoedje. Aan het hof laat hij zich
 • hof
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…