Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

1893 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • , omdat zelfs de kwaadaardigste hond hen ongemoeid laat. Zoo iemand behoeft een hond maar goed in de oogen te zien; het
 • stok een verholen holligheid hebben, gevuld met leeuwenvet. Dit nu behoeft een hond slechts te ruiken, om met ingetrokken
 • honden konden bezweren ('bespreken'). Vaak hadden boeren een hond op het erf om vreemdelingen op afstand te houden. Toch
 • waren er landlopers, en ook venters, die het erf konden betreden. Ze keken de hond in de ogen en prevelden enkele woorden om
 • hond
 • Van landlopers en schooiers werd vaak gezegd dat ze duivelskunstenaars waren of slechte geneeskundigen. Men zei dat ze honden konden bezweren ('bespreken'). Vaak hadden boeren een hond op het erf om…

sage uit 1896
 • hij op een boerenerf. Daar kwam een groote hond op hem los; hij hield het dier den heeten pijpekop voor; de hond wilde
 • daarop bijten, maar brandde den bek en liep jankend heen. Niemand had het gezien en 't liep dien keer zoo af. Maar de hond
 • Een Duitse koopman heeft het eens goed verpest bij een boer: toen hij op het erf van de boer kwam, kwam de hond op hem
 • af. De koopman hield de hond zijn pijp voor, die hij aan het roken was. De hond wilde erop bijten, maar brandde zijn bek
 • hond
 • Een Duitse koopman heeft het eens goed verpest bij een boer: toen hij op het erf van de boer kwam, kwam de hond op hem af. De koopman hield de hond zijn pijp voor, die hij aan het roken was. De hond…

sage uit 1962
 • hond
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen, bevatten geheimzinnige krachten. Schoppenboer is de personificatie van de duivel.

sage uit 1962
 • de deur lag de weerwolf aan zijn voeten als een hond. Als de voorschoot door de wind opwaaide, en een slip de kop van het
 • van een hond vergezeld jongeman bij ontmoetingen met meisje.
 • hond
 • Weerwolven bespringen mensen, klemmen zich vast op hun rug, en zorgen voor een wurgend gevoel. Weerwolf in de gedaante van een hond vergezeld jongeman bij ontmoetingen met meisje.

sprookje uit 1896
 • . Eensklaps veranderde de heer zich nu in een hond en liep den haas na om dezen te vangen. Maar eer hij dit kon doen veranderde de
 • heer verandert in een hond en probeert de haas te vangen maar deze verandert snel in een vlieg. In de gedaante van een
 • hond
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • uwen hond. De overblijvende drie deelen begraaft gij onder den drup van het dak. Maar pas op! dat je niet in het kistje
 • , gaf een er van aan zijne vrouw, een aan zijn paard en een aan zijnen hond. De drie overblijvende stukken begroef hij onder
 • delen splitsen, een deel voor zijn vrouw, een voor zijn hond, een voor zijn paard en drie delen om te begraven onder de
 • hond
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sage uit 1962
 • Als er iemand gestorven was en hij stond nog boven de aarde en d'r lag een hond te huile op de dijk, of je hoorde een
 • Het gedrag van dieren kan een voorteken zijn voor verschillende gebeurtenissen (m.b.t. overlijden (hond of ekster) of
 • hond
 • Het gedrag van dieren kan een voorteken zijn voor verschillende gebeurtenissen (m.b.t. overlijden (hond of ekster) of het weer (eenden)).

mop uit 1896
 • heer een kwaden hond had en hij dacht: zoodra ik morgen vroeg mijne voeten op het slotplein zet, wordt die hond op mij
 • . Met dit dier in een zak begaf hij zich des morgens naar het slot. Jawel! zoodra hij het plein opliep, kwam de hond op hem
 • . De heer wil een streek met hem uithalen en nodigt hem uit te komen eten. De jongen verwacht dat de heer de hond op hem af
 • zal sturen en is hem te slim af door de hond af te leiden met een haas. Aan het middagmaal krijgt de heer een grote vis en
 • hond
 • Een boerenknecht geeft een heer een gevat antwoord als deze vraagt van wie de biggen zijn die de jongen bij zich heeft. De heer wil een streek met hem uithalen en nodigt hem uit te komen eten. De…

sage uit 1962
 • over de schoftboom voor de koeien een grote zwarte hond lopen, en in de schuur verdwijnen. Direct daarna hoorde ze in de
 • Stalmeid ziet in de kerstnacht, als de rest van het gezin naar de nachtmis is, een grote zwarte hond de schuur in lopen
 • hond
 • Stalmeid ziet in de kerstnacht, als de rest van het gezin naar de nachtmis is, een grote zwarte hond de schuur in lopen, en hoort de wanmolen draaien. Ze gaat naar de boer, maar die blijkt niet in bed…

sage uit 1962
 • de Maas door naar Reuver lopen. De gang was ingevallen en vol water. Men zou een keer een hond in de gang gejaagd hebben
 • Onder de Maas door zou een onderaardse gang lopen. Een hond die de gang ingejaagd is, is niet teruggekomen. Engelse
 • hond
 • Onder de Maas door zou een onderaardse gang lopen. Een hond die de gang ingejaagd is, is niet teruggekomen. Engelse officier die in 1944 in de ruine van het kasteel is ingekwartierd, gaat met…

sage uit 1853
 • duivel, in de vorm van een hond, van boord en liep het schip op de klippen. De Vliegende Hollander heeft ijzeren masten en
 • hond
 • Een gezaghebber van een schip van de Oost-Indische Compagnie wilde sneller reizen en wilde daarom afwijken van de vastgelegde koers, het 'wagenspoor'. Hij maakte een afspraak met de duivel: deze zou…

sage uit 1962
 • huis. Iedere avond trof hij een zwarte hond aan, die dwars over zijn pad lag te slapen. Eerst liet hij het dier met rust
 • . Het dier verdween op slag. De volgende keer lag de hond vlak langs het pad. Toen de man gewoon langs wou gaan, zei de hond
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan
 • en hem slaat verdwijnt de hond. De volgende keer ligt de hond langs het pad, en vraagt hem nog eens te slaan. De man
 • hond
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan en hem slaat verdwijnt de hond. De volgende keer ligt de hond langs het pad, en…

sage uit 1967
 • bange veur. Die zat in een zwarte schaop of een zwarte hond. Wit was neit zo gevaerleuk, wit zat alleen maer bitje met
 • verscheen in de gedaante van zwart schaap of hond. De witte duivel was ongevaarlijk en danste alleen maar met meisjes.
 • hond
 • Pieter Pompkeblad is een heks die verschillende dingen kan. Hij kan bijvoorbeeld door de lucht reizen, hij kan over pompkebladen lopen, hij kan zich onzichtbaar maken om zo bij mensen op de borst te…
VODA_001_07.mp3

sage uit 1973
 • verspreiden de kapitein is spoorloos verdwenen. En sinds die tijd keurde in het holle van de nacht de grote hond geregeld alle
 • verlieten verdween ook de geheimzinnige zwarte hond en nimmer heeft men dan nog iets van hem gehoord of gezien.
 • kapitein spoorloos verdwenen maar vanaf dat moment kwam er een grote zwarte hond de posten keuren. De grote hond had een
 • rammelende ketting en geen enkel schot kon hem raken. Toen de troepen de grens verlieten ging ook de hond weg.
 • hond
 • Tijdens de Belgische revolutie waren er langs de zuidgrens van Brabant verschillende posten gesitueerd. Een kapitein ging 's nachts onverwacht de wachthuisjes langs om te kijken of de soldaten op hun…
VODA_008_07.mp3

sage uit 1973
 • Ja, ik heb hier nog een verhaal en dat gaat over een onzichtbare hond. Die werd vroeger genoemd de Belleman, en zo’n
 • Belleman moet vroeger een lelijke grote hond geweest zijn en een bel om de hals. En je hoorde z’n bel klingelen, je hoorde de
 • Belleman was een onzichtbare hond die een bel om zijn hals had. Op een avond riep een dronken man dat Belleman voor de
 • dag moest komen. De hond heeft de man totaan zijn huis vergezeld.
 • hond
 • Belleman was een onzichtbare hond die een bel om zijn hals had. Op een avond riep een dronken man dat Belleman voor de dag moest komen. De hond heeft de man totaan zijn huis vergezeld.
VODA_008_08.mp3

sage uit 1973
 • het laatste gehucht van Knegsel, gepasseerd waren toen zij plotseling aan hun zeide een reusachtige, grote hond ontwaaden
 • met grimmige gloeiende ogen en wijdopengesperde bek. De hond volgde hun trouw. Gingen de twee mannen links van de baan af
 • Onderweg naar huis komen twee mannen een grote hond tegen met gloeiende ogen. De hond volgt hen tot ze angstig en
 • hond
 • Onderweg naar huis komen twee mannen een grote hond tegen met gloeiende ogen. De hond volgt hen tot ze angstig en helemaal bezweet thuis zijn.
VODA_008_09.mp3

sage uit 1973
 • In het dorpje Middelbeers wist de duivel zich in een grote, gevaarlijk uitziende, zwarte hond te veranderen. Die hond
 • kerk te gaan uit vrees voor die grommende hond die iedereen zijn scherpe witte tanden liet zien. De pastoor die reeds lang
 • Mensen durven niet langs zwarte hond voor de kerkdeur. Pastoor slaat de hond en spreekt uit dat hij in naam van God
 • verdwijnt. De hond, een pas overleden man die vrouw en kinderen wilde zien, vraagt zijn groeten aan hen over te brengen.
 • hond
 • Mensen durven niet langs zwarte hond voor de kerkdeur. Pastoor slaat de hond en spreekt uit dat hij in naam van God verdwijnt. De hond, een pas overleden man die vrouw en kinderen wilde zien, vraagt…
VODA_008_10.mp3

sage uit 1973
 • zoals ie nog nimmer verschoten was, want ineens stond er een grote zwarte hond voor hem. Het dier was wel zo groot ls een
 • voor het angstwekkende dier staan en riep: “Bende de duvel dan wikt, zijde van God dan spriekt”. En de hond ging uit de weg
 • Onderweg naar huis kwam een man een grote zwarte hond tegen. De man was echter niet bang en sprak: "Ben je de duivel
 • dan wijk, ben je van God dan spreek". De hond ging weg en de man kon zijn weg vervolgen.
 • hond
 • Onderweg naar huis kwam een man een grote zwarte hond tegen. De man was echter niet bang en sprak: "Ben je de duivel dan wijk, ben je van God dan spreek". De hond ging weg en de man kon zijn weg…

Trefwoorden: duivel, groot, hond, onderweg, zwarte

VODA_008_11.mp3

sage uit 1962
 • van de “Pam”. Dit moet een slechte kerel zijn geweest. In zijn sterfuur zou er een grote zwarte hond om zijn huis hebben
 • komt de hand er steeds weer op te staan. Tijdens het sterven van de man heeft een grote zwarte hond rond het huis gezworven.
 • hond
 • Op een ruit van het huis van een slechte man is de afdruk van vingers en duim te zien. Bij het vervangen van de ruit komt de hand er steeds weer op te staan. Tijdens het sterven van de man heeft een…

personal narrative uit 2010
 • gekomen bij een foto van een oude hond van ons, die voor mijn geboorte is overleden. Dan voel ik energie, negatief of positief
 • hond
 • Verschillende persoonlijke verhalen over geestelijke krachten, ervaringen en goddelijke berichten.

personal narrative uit 2010
 • volgende melding van J.B.; “Afgelopen zaterdag liepen mijn man en ik de hond uit te laten en keken rond 24.00 uur tegelijk
 • hond
 • Een koppel was aan het lopen rond middernacht toen ze plotseling een blauw-groene streep zagen in het wolkendek: een UFO? Hiervan hebben ze een melding gemaakt.

sage uit 1898
 • post gevat. Wat anders kon dat zijn dan een lid van ‘t spokengilde? En had men in ‘t dorp niet een vreemden hond zien lopen
 • , een hond, zoo groot als een jaarling! Gelukkig is de zaak nu opgehelderd. In haren angst voor spoken, spookte het
 • hond
 • Het leek te spoken in het huis van een familie; er werd geklopt en gebonsd op ramen, deuren en op zolder zonder dat daar iemand was. Uiteindelijk bleek het echter het dienstmeisje te zijn die de…

sage uit 1976
 • Een slager uit Zeelst wandelde eens met zijn kameraad door de Biezenkuilen. Plotseling voelde hij hoe een grote hond
 • hard ‘t hoofd. Er was geen hond te zien. En toch voelde de slager de hond net zo lang tussen zijn benen lopen totdat hij
 • Onderweg naar huis voelt een man een grote hond tussen zijn benen lopen. Zijn vriend noch de man zelf kan het beest
 • hond
 • Onderweg naar huis voelt een man een grote hond tussen zijn benen lopen. Zijn vriend noch de man zelf kan het beest zien.
VODA_002_08.mp3

sage uit 1976
 • Dat gebeurde in de Biezenkuilen in Zeelst, waar op een avond iemand een hond zag lopen en met geen mogelijkheid kon hij
 • van die hond afkomen. Het gekste was dat die hond steeds groter werd. Toen de man thuis was was de hond al bijna zo groot
 • Onderweg naar huis komt een man een hond tegen. De hond achtervolgt hem tot aan zijn huis en wordt steeds groter.
 • hond
 • Onderweg naar huis komt een man een hond tegen. De hond achtervolgt hem tot aan zijn huis en wordt steeds groter.
VODA_002_10 .mp3

sage uit 2014
 • "omkijken als Schouws (Schoufs) hond". Het was een mooi verhaal over twee rentmeesters van de stad Thorn, die in een sneeuwstorm
 • verdwaald waren geraakt en door het blaffen van de hond van de watermolen van Schouws hun weg weer terugvonden. Bewoners en hond
 • . Wel ga ik nog verder zoeken naar het verhaal, want de uitdrukking "omkijken als Schouws hond" is zeer streekgebonden
 • Een hond redt twee rentmeesters in een sneeuwstorm. Uit dankbaarheid krijgt hij een feestmaal, en de hond kijkt telkens
 • achterom of er nog meer komt. Vandaar het lokale gezegde: "omkijken als een Schouws hond".
 • hond
 • Een hond redt twee rentmeesters in een sneeuwstorm. Uit dankbaarheid krijgt hij een feestmaal, en de hond kijkt telkens achterom of er nog meer komt. Vandaar het lokale gezegde: "omkijken als een…