Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 2000
 • over een jongen en die is heel rijk. Zijn vader is een sultan. Ze hadden een fontein van honing. Een vrouw ging bij de
 • fontein honing pakken. Die jongen zei dat ze weg moest gaan en gooide stenen naar haar toe.Dus zij ging weg. De volgende dag
 • hij op zoek. Het is een lange tocht, waarbij hij wordt geholpen door moederreuzen en zonenreuzen. De zonen nemen de jongen
 • . Zij zegt tegen de jongen dat ze lelijk en bruin is geworden van de zon. Hij neemt haar mee naar huis en trouwt met haar
 • jongen
 • reus
 • De zoon van een sultan weigert een oude vrouw honing uit de fontein te laten halen. Na drie keer spreekt ze een vloek over hem uit. Hij zal verliefd worden op drie sinaasappelen. Hij wordt ernstig…

mop uit 1973
 • In reus en in jonge dy soenen tsjin elkoar ite. Hwa't it measte op koe, dy hie 't woun. De reus tochte: dat win ik
 • . Doe't de reus al sêd wie en de leppel dellei bigoun de jonge pas to iten. Doe woun er it fier fan de reus.
 • Een reus en een jongen houden een wedstrijd wie het meest kan eten. De jongen is slim en bindt een zak voor zijn buik
 • waar hij al het eten in laat vallen. Als de reus eindelijk verzadigd is, begint de jongen pas met eten en wint dus
 • jongen
 • reus
 • Een reus en een jongen houden een wedstrijd wie het meest kan eten. De jongen is slim en bindt een zak voor zijn buik waar hij al het eten in laat vallen. Als de reus eindelijk verzadigd is, begint de…

sprookje uit 1970
 • , is 't net bêst. Dan pakt sa'n reus dy en dan sjoch ik dy noait wer. Ik wol dy dus wol yn tsjinst ha, mar dan mast' goed
 • oan. O duveker, tocht de jonge. It himd trille him om 't gat, dat kinne jo bigripe. De reus sei: "Je bent de dood schuldig
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de
 • schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen de drie reuzen op drie achtereenvolgende
 • jongen
 • reus
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sage uit 1963
 • dêr in ôfgryslike greate keardel west, in reus, dêr't skoanmem fier by opsjen moest en hy hie hiel hwat op 'e holle hawn
 • Een jongen waarschuwt zijn meisje opzij te gaan voor een reus. Een ander meisje dat meeloopt ziet de reus niet.
 • jongen
 • reus
 • Een jongen waarschuwt zijn meisje opzij te gaan voor een reus. Een ander meisje dat meeloopt ziet de reus niet.

sprookje uit 1896
 • Van een jongen en een reus. Er was eens een jongen die niet wilde deugen, daarom joeg zijne moeder hem weg en hij nam
 • landwaarts in, maar al spoedig ontdekte hij onraad. In de verte naderde hem een vervaarlijk groote reus. De jongen, als altijd op
 • Van een jongen en een reus
 • bodem springt uit het vat. Onderweg landinwaarts treft de jongen een reus. De jongen doet alsof hij heel sterk is door de
 • reus een steen als noot aan te bieden en zelf in een broodje te bijten. De reus kan hem wel als knecht gebruiken. De jongen
 • jongen
 • reus
 • Een jongen die maar niet wil deugen wordt door zijn moeder van huis weggejaagd. Hij wordt koksjongen op een schip, maar wil ook voor dat werk niet deugen. De matrozen besluiten hem overboord te zetten…

sage uit 1910
 • een paar boeren en achteraf zat een jongen van een zestien jaar. Deze laatste wist blijkbaar geen andere, hem meer
 • gewoonlijk gaat, hij had veel dropkes en glaaskes bier leeggemaakt. Nu, dat deed Tijs niets, want Tijs is een kerel als een reus
 • jongen
 • reus
 • In Meerssen spookte een grenspalenverzetter en Tijs de smid gaat op een avond uit de kroeg komend de confrontatie aan en zegt hem te leggen waar hij hem gehaald heeft; daarmee is het spook verlost.…

sprookje uit 1966
 • der yn. "Mar," sei se, "it is hjir gefaerlik, hwant hjir yn dit hûs wennet in reus, in minske iter. En hy hat in pear
 • reus thús. Hy sei: "Je hebt mensenvlees in huis, ik ruik het." En hy socht troch it hûs en doe foun er de jonges ûnder it
 • een mensenetende reus. Zijn vrouw laat hen binnen, verstopt hen, maar de reus ruikt mensenvlees. Hij laat zich overhalen
 • tot de volgende dag te wachten met opeten. De volgende ochtend laat de vrouw hen weggaan, maar de reus gaat de kinderen
 • jongen
 • reus
 • Arme ouders laten hun zeven zonen verdwalen in het bos. De jongste, Klein Duimpje, die van het plan heeft gehoord zoekt steentjes om mee te nemen. Tijdens de tocht door het bos loopt hij achteraan en…
102.jpg

sprookje uit 1968
 • reus. FK: O ja, ja dat wie moeilik, hin. Dat heit en mem, sân bern hiene se en dêr wie Klein Duimpje ek by. En doe seine se
 • woene toch sa graach ûnderdak ha, ja. Dy frou stoppe hun heul bot wei ûnder de bedstee, koene noait fine. De reus komt thús
 • van steentjes, maar met het spoor van broodkruimeltjes mislukt het.. Ze komen in het huis van de reus terecht, maar deze
 • weet hen niet op te eten. Klein Duimpje en zijn broers ontsnappen met de Zevenmijlslaarzen van de reus. Van de koning
 • jongen
 • reus
 • Klein Duimpje en zijn broers worden achtergelaten in het bos; de eerste keer vinden ze de weg nog terug door het spoor van steentjes, maar met het spoor van broodkruimeltjes mislukt het.. Ze komen in…
Geeske_02-02.mp3