Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

134 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • kastelein
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

sprookje uit 1972
 • de poelier. Zo kunnen ze hun rekening bij de kastelein afbetalen, en spullen kopen voor het echtpaar. In het voorjaar
 • kastelein
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

mop uit 1972
 • Een kastelein looft een spek uit voor degene die thuis niet bang voor zijn vrouw is en zelf de baas is. Hij vraagt de
 • kastelein
 • Een kastelein looft een spek uit voor degene die thuis niet bang voor zijn vrouw is en zelf de baas is. Hij vraagt de mannen of ze het een of ander thuis durven te zeggen of doen. Uiteindelijk lukt…

sprookje uit 2007
 • voor zijn trouwe hulp, hij werd tot ridder geslagen en benoemd tot kastelein van Slot Heukelom. Over de heldendaden van
 • kastelein
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

mop uit 1972
 • een kastelein. Ze drinken wat en gaan vervolgens op weg naar huis. Onderweg ontmoetten ze een oude vrouw. De vrouw vindt
 • kastelein
 • Drie slagersknechten uit Leeuwarden gaan op een zondagmorgen vissen. Opeens begint het te regenen en ze schuilen bij een kastelein. Ze drinken wat en gaan vervolgens op weg naar huis. Onderweg…

mop uit 1966
 • zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de kastelein. Als de kastelein licht heeft gemaakt
 • , ziet hij de roetzwarte Japik aan komen lopen die hem een stuk spek aanbiedt. De kastelein denkt dat het de duivel is en
 • kastelein
 • Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de…

sage uit 1966
 • kastelein hem buiten de deur, de politie kan elk ogenblik komen. Op straat staat een klein mannetje. Hij pakt Wibe en gooit hem
 • kastelein
 • Dit verhaal gaat over Wibe Alma. Als hij dronken is wil hij vechten zelfs met de duivel. Tegen sluitingstijd zet de kastelein hem buiten de deur, de politie kan elk ogenblik komen. Op straat staat een…

sage uit 1966
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, werkt in een druk café. Als er ruzie ontstaat roept de kastelein haar te hulp. Rixt
 • kastelein
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, werkt in een druk café. Als er ruzie ontstaat roept de kastelein haar te hulp. Rixt pakt twee van de ruziemakers beet en gooit ze de deur uit. Als ze bijgekomen…

sage uit 1966
 • kastelein
 • Dansers worden door een boerenknecht vastgezet, en kunnen geen voet meer verzetten.

mop uit 1998
 • paar". Hij loopt naar binnen en zegt tegen de kastelein: "Doe mij een jonge borrel". De kastelein schenkt een borrel in en
 • de man neemt een slok. "Dat is een lekkere Bokma". Zegt de kastelein: "Nou mijnheer, ik zit al 30 jaar in het vak, maar
 • kastelein
 • Man gaat op weg naar de dokter met een flesje urine. Onderweg gaat hij wat drinken in een café, en doet alsof hij de verschillen tussen de jenever kan proeven. Als de barman ook eens wil proeven,…

sage uit 1966
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook
 • kastelein deed het voorkomen alsof dat de schuld van de klanten was omdat zij nooit contant zouden betalen. De leverancier sprak
 • kastelein
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

mop uit 1965
 • Een kastelein komt bij de dokter. Zegt-ie: "Dokter, ik ben zo slap. Thuis zijn er al klachten." Zegt die dokter: "Je
 • Wagenstraat en ziet daar die kastelein. Hollekidee, die lóópt daar te zingen en hééft het naar z'n zin. Zegt die dokter: "En?" "O
 • kastelein
 • Een impotente man krijgt van een arts een injectie die meteen werkt. Weken later komt de arts de man op straat tegen: hij is weer volop sexueel actief. De arts vraagt wat diens vrouw ervan vindt. De…

mop uit 1965
 • Er komt een spiernaakte vrouw een café binnenlopen. De kastelein zegt: "Mevrouw, wat komt u doen?" Zegt ze: "Ik kom
 • kastelein: "Wie ben je dan wel?" Zegt ze: "Ik? Ik ben Adam." "Adam? En je hebt helemaal geen pielemoos..." Zegt ze: "Nee, maar
 • Een vrouw komt naakt het café binnenlopen en zegt dat ze als Adam voor het carnaval komt. De kastelein vraagt waar
 • kastelein
 • Een vrouw komt naakt het café binnenlopen en zegt dat ze als Adam voor het carnaval komt. De kastelein vraagt waar Adams geslachtsdeel is. De vrouw reageert: "Die krijg ik wel als ik binnen ben."

sprookje uit 1825
 • loziement, dari gehoort hat, dat Paertje-paertje-skijtchelt te krijge was. Hij vraacht an de kastelein, of daar Paertje-paertje
 • -skijtchelt was, in de kastelein zeit: "Ja," en hij laatit paertje voorkomme. "Probeert uwé it mareis," seiti; in de jongeling
 • , komt vervolgens bij een herberg, koopt een wonderpaard en wordt bedrogen: de kastelein ruilt het wonderpaard 's nachts om
 • koopt hij een wondertafel, maar 's nachts ruilt de kastelein de tafel in voor een gewoon tafeltje. Dan mag de jongste zoon
 • kastelein
 • Een vader stuurt op een dag zijn oudste zoon op reis. Hij moet nu maar eens op eigen benen leren staan. De jongen gaat op weg en komt een oud vrouwtje tegen. Zij vraagt hem om hulp bij het vullen van…

sprookje uit 1951
 • husareklean út 'e keamer weinimme en it generaelspak dêr foar yn 't plak lizze. De oare moarns moast de kastelein him nei de
 • kastelein
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

mop uit 1970
 • vrug toar aan de kastelein of ter ok een jong binnen is. "Nee, hier is gin mins gewes um te stalle". "Gedome", zeie. En
 • kastelein
 • Ulespiegel valt als baby op de terugweg van de doop uit de luier, ligt op een vonder. Als hij een jaar of 8-9 bij zijn vader achter op het paard zit, zit hij in zijn blote kont, en iedereen moet erom…

sprookje uit 1970
 • nie slaope kan. "Jazeker", zeit ten kastelein, "gi'j könt hier slòpe; dat doen hier vol minse. Komp ter mor ien. Zet ten
 • . Ezeltje strekje". Toe zeite kastelein: "Was tat tan? Proes tén geld?" "Ja". Toe zatte ze dén ezel in de stal. Zi'j gaon binne
 • proesten om te betalen en de kastelein 's nachts de ezel omruilt voor een gewone. De jongen komt met de waardeloze ezel thuis
 • het café en de kastelein ruilt het 's nachts om. De broer brengt de jongste zoon, Klaas, die voor dom wordt gehouden, naar
 • kastelein
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

sage uit 1968
 • kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de achtervolging in op de twee mannen. Hij
 • kastelein
 • Een rover - genaamd Biesterveld, tevens een beruchte moordenaar - heeft het op een tas met geld van een andere kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de…

sage uit 1968
 • Een voormalig kastelein verklaart dat hij, als hij overleden is, nog één keer om een slokje wil gaan. Als de koets zijn
 • kastelein
 • Een voormalig kastelein verklaart dat hij, als hij overleden is, nog één keer om een slokje wil gaan. Als de koets zijn lijk naar het kerkhof rijdt, begint het paard te stijgeren.

sage uit 1968
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel
 • kastelein
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • Een kastelein klaagde tegen Sterke Hearke dat de matrozen elke zaterdag altijd zo vervelend deden. De zaterdagavond
 • voor een naar hem toe, en hij gooide ze een voor een naar buiten. De kastelein heeft nooit meer last van ze gehad.
 • kastelein
 • Een kastelein klaagde tegen Sterke Hearke dat de matrozen elke zaterdag altijd zo vervelend deden. De zaterdagavond daarop ging Hearke met zijn broer in de herberg zitten. Ze bestelden een drankje,…

sage uit 1968
 • tevoren bij een kastelein een gulden gewisseld. Want als hij de hele gulden aan zijn vrouw zou geven, zou hij hem kwijt zijn
 • kastelein
 • Een jongeman was er eens bij toen vier mensen bij Hinke Kaert, de kaartlegster, waren. Een van die vier had even tevoren bij een kastelein een gulden gewisseld. Want als hij de hele gulden aan zijn…

sage uit 1968
 • kastelein
 • In een kroeg hebben mensen eens een kaart uitgestuurd voor een fles drank. Maar eentje van het gezelschap verliet hen uit angst, en toen ging het niet door.

mop uit 1970
 • nao dén koning toebrenge?" Toe had tén kastelein gezeid: "Gillie heb toch karretje en pead. Ri'jdt dén jong dan is nor 't
 • kastelein
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1968
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.
 • kastelein
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.