Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

1352 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1994
 • . Wat doen we nou?" Ellies moeder staarde naar mij. "Hoe krijgt een kat dat voor elkaar?" vroeg ze. "Ik bedoel, het is geen
 • leggen? Niets. Ik ben maar een kat. Ik bleef zitten en wachtte af. 5: vrijdag Ik noem het vrijdag omdat ze er zo laat mee
 • Een kat komt met het dode konijn van de buren thuis. De eigenaars van de kat wassen en föhnen het konijn en leggen het
 • kat
 • Een kat komt met het dode konijn van de buren thuis. De eigenaars van de kat wassen en föhnen het konijn en leggen het terug in het hok. Daarna vertelt de buurvrouw dat het konijn is overleden en…

mop uit 1978
 • mei dy ljip en hy sei wat werom: Kiwyt! Dan sei er ús de tijd fan 'e dei. Wy hienen in kat, dy gong ek wol mei it lân yn
 • , doe't der ljippepykjes yn 't nêst sieten, die dy kat se ek neat. Dat kaam, wy groeiden yn'e Polder meiïnoar op as minsken en
 • van de dag. Ook de kat die meegaat, doet de kievitten niets, want ze kennen elkaar. Alleen in de Polder groeien mensen en
 • kat
 • In het land waar de koeien grazen, is een nest kievitten. Men spreekt met de kievit en dan zegt de kievit hen de tijd van de dag. Ook de kat die meegaat, doet de kievitten niets, want ze kennen…

sprookje uit 1979
 • DE SPIN EN DE KAT Heer Spin was bevriend met de ratten, zegt het verhaal. Dagelijks kwam hij hen bezoeken, om zijn
 • zijn nieuwe vrienden. Eens vertelde hij hen dat hij een kennis had Ba Pina (vriend Speld = de kat) genoemd, die mooi zong
 • De Spin en de Kat
 • voorgesteld en Spin zegt een musicerende kat, Ba Pina, te kennen die hij wel kan uitnodigen. De ratten vinden dit een goed plan
 • kat
 • Heer Spin is bevriend met de ratten, doordat hij gestolen spullen van hen krijgt. Op een dag wordt er een feestje voorgesteld en Spin zegt een musicerende kat, Ba Pina, te kennen die hij wel kan…

sage uit 1966
 • wijzer wezen dan te kruipen in hond of kat." Dat ha de Heidstsjers him tige kwealik nom. Hy is om dy wurden foar de klassis
 • een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de duivel zich niet in de vorm van een kat of
 • kat
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • kat
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sage uit 1966
 • in joun of hwat oppasse. Hwant der sil in dikke kat foar de koegleskes lâns rinne. Dy kat matte se de poaten brekke
 • . Hwant dat is in tsjoenster. Dy docht it." De jonges pasten op. Doe seagen se de kat by de koegleskes. Sy smieten de kat de
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • kat
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sprookje uit 1972
 • hiele f`erhalen te hearren. 'Dat wie de grutte kat en dy litte se op ús los, dat er ús opfrette sil'. En it wie ek al ris
 • bard, doe woenen der twa lytsen tagelyk troch it gat en doe koe ien fan har sa gau net fuortkomme; de kat hie him pakt en
 • echter moeten vluchten voor de kat, ziet de landmuis in dat de armoede van het land te verkiezen is boven het gevaar van het
 • kat
 • Een landmuis en een huismuis komen elkaar tegen. De huismuis komt eten bij de landmuis en ziet dat het leven op het land maar karig is. Op zijn beurt komt de landmuis bij de huismuis eten. Hij ziet…

sprookje uit 1975
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet In kat hie freonskip sluten mei in mûs, want hy wist, dat de mûs troch alle Iytse
 • gatsjes krûpe kin. De kat sei: 'Der moat yn 'e keukenskast in potsje mei fet stean. Ik kin der net by, mar do wol. Asto dat no
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om
 • beurten mogen ze ervan eten. De eerste dag is het de beurt aan de kat. De tweede dag wil de kat nog een keer eten, omdat hij
 • kat
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om beurten mogen ze ervan eten. De eerste dag is het de beurt aan de kat. De tweede dag…

mop uit 1996
 • kat, die denkt: Als het straks gaat waaien, gaat dat vliegje waterskiën, gaat dat visje dat vliegje pakken, pakt die snoek
 • andere boom en die kat springt naar die boom. MAAR: die kat misrekent zich, en valt in het water. Wat is de moraal van het
 • vliegt naar de andere boom om het allemaal beter te kunnen zien. De kat die hierop heeft gewacht, bespringt het vogeltje
 • . Echter, de kat springt mis en valt in het water. De moraal van dit verhaal: Hoe langer het voorspel, hoe natter het poesje.
 • kat
 • Dat vliegje gaat waterskiën als er wind opsteekt op de vijver. Allerlei dieren voeren hierop hun plan uit: een visje eet het vliegje op, een snoek eet het visje op, een reiger eet de snoek op, een…

mop uit 1995
 • besloten een kat aan te werven, wat de toestand in enkele maanden erg verbeterd. Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd
 • over muizen in het archief. "Maar," zegt de directeur, "hoe kan dat nu? Wij hebben toch een kat aangeworven?" "Ja maar
 • Een archief heeft last van muizen en er wordt een kat aangenomen. De muizenplaag vermindert, maar wordt na verloop van
 • tijd weer erger. De direkteur vraagt zich af hoe dat kan: ze hadden toch een kat aangenomen? Een medewerker legt uit dat de
 • kat
 • Een archief heeft last van muizen en er wordt een kat aangenomen. De muizenplaag vermindert, maar wordt na verloop van tijd weer erger. De direkteur vraagt zich af hoe dat kan: ze hadden toch een kat…

sage uit 1982
 • bij het smidshuis. Een kat was er op dat moment niet, dus kocht opa vergif en legde dat bij de haard. Helaas, de buren
 • waar ze niet zo geweldig mee bevriend waren hadden wel een kat en die deed zich tegoed aan het rattengif. Tot grote schrik
 • dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de buren langs, die van het vergif eet. Het
 • zijn mond. Zijn schietgebedje wordt verhoord; de kat overleeft zijn maaltijd.
 • kat
 • En smid heeft veel last van ratten die zich bij zijn haard komen warmen. Daarom legt hij vergif op de haard, in de hoop dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • kangoeroevlees, vleesafval (inclusief varkenshuid), van sojabonen, er zou karton in vermengd zitten, men zou er zwerfhond of dito kat
 • in vermalen, enz. Wie die een kat binnenbrengt bij de slachthuizen die leveren aan fast foodketens krijgt een bepaald
 • Hamburgers zouden gemaakt zijn van allerlei vleesafval, sojabonen, karton, vermalen hond of kat. Dezelfde
 • kat
 • Hamburgers zouden gemaakt zijn van allerlei vleesafval, sojabonen, karton, vermalen hond of kat. Dezelfde vleesfabrieken zouden ook dierenvoedsel produceren met dezelfde grondstoffen, echter de…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • kat
 • Op een markt in Hong Kong staat een man met een beer. Toeristen verwachten dat de beer kunstjes zal vertonen. Echter nadat hij onderhandeld heeft met een Chinees, hakt de man een klauw van de beer af…

mop uit 1974
 • koster syn reade kop kaam der troch: 'Dominy, de kat hat de dowen opfretten!'
 • beneden, maar uit een luikje verscheen het rode hoofd van de koster die vertelde dat de kat de duiven had opgegeten.
 • kat
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk. De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was…

mop uit 1977
 • goed gong en hy song, hiel fluch—de namme fan 'e húshâldster neamde er earst: 'Tink om dy kat, want dy sit ta de hjitte
 • Een dominee kon vanuit de kerk in de pastoriekeuken zien dat een kat aan de afgekoelde pap zat te eten en waarschuwde
 • kat
 • Een dominee kon vanuit de kerk in de pastoriekeuken zien dat een kat aan de afgekoelde pap zat te eten en waarschuwde de huishoudster met een liedje.

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Katzwijm Een kat stak de weg over, vlak voor de auto van een vrouw die op weg was naar de supermarkt. Ze stapte uit en
 • gooide hem in de achterbak van haar auto. Toen ze bij de supermarkt aankwam stopte ze de dode kat in een van de grote plastic
 • Een vrouw rijdt een kat dood op haar weg naar de supermarkt. Ze stopt de dode kat in een plastic tas en laat hem naast
 • krijgt ze de tas met de dode kat weer netjes terug
 • kat
 • Een vrouw rijdt een kat dood op haar weg naar de supermarkt. Ze stopt de dode kat in een plastic tas en laat hem naast haar auto staan. Een andere vrouw neemt de tas mee. Ze valt flauw als ze ontdekt…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • liggen kreeg ze een hartaanval. De kat zat boven op hem, knagend aan de resten van iets dat uit zijn gulp hing.
 • vrouw van de man een hartaanval: ze ziet de kat knagen aan de resten van iets dat uit de gulp van haar man hangt.
 • kat
 • Een man komt op een avond laat thuis nadat hij teveel gedronken heeft. Hij gaat op de bank liggen en valt in slaap. Zijn kinderen komen nog later thuis en besluiten een grap met hun vader uit te…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • ze dat de kat verdwenen was.
 • klaar zou zijn. Toen ze volgende dag keek, was de hele was roze. De kat was nergens meer te vinden.
 • kat
 • Een vrouw had voor het eerst een moderne wasmachine gekocht. Ze programmeerde hem zo dat de was de volgende ochtend klaar zou zijn. Toen ze volgende dag keek, was de hele was roze. De kat was nergens…

Trefwoorden: dood, kat, machine, programmeren, roze, was


broodjeaapverhaal uit 1970
 • Kijk naar het vogeltje Het is gevaarlijk, misschien zelfs onmogelijk, om een kat als huisdier te hebben als men in een
 • flat in een wolkenkrabber woont. Als de kat naar een vogel zou proberen te springen die op de vensterbank of op de
 • Het is gevaarlijk om een kat in een flat te houden. Als naar een vogeltje springt, is de kans groot dat hij mist en
 • kat
 • Het is gevaarlijk om een kat in een flat te houden. Als naar een vogeltje springt, is de kans groot dat hij mist en naar beneden stort.

sprookje uit 1975
 • Er was eens een vrouwtje die had een katje en een kalfje. Ze melkte het kalfje en toen wilde de kat de melk opdrinken
 • kat
 • Er was eens een vrouwtje die had een katje en een kalfje. Ze melkte het kalfje en toen wilde de kat de melk opdrinken. toen sloeg de vrouw het katje.

Trefwoorden: fles, gat, kalf, kat, melk, melken, pantoffel, potje, vrouw


broodjeaapverhaal uit 1997
 • kat
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kat
 • Tunesiërs krijgen te weinig eiwitten binnen (armoede). Dus gaven wij ze konijnen om te fokken en op te eten. Nu houden ze allemaal één of meer konijnen als lief huisdier en gebruiken nu hun beetje…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kat
 • Racketsnaren zijn van kattedarmen gemaakt. Als jij nou eens 'n boerderijtje huurde met 1000 katten en tienduizend ratten: katten eten ratten, de ratten geef je het vlees van de geslachte katten, ze…

mop uit 1996
 • schrijft kat met een u!" (Gepubliceerd op Internet, adres: http://www.concentra.be/files/moppen.html#bottom; oktober 1996)
 • Leerling tegen leraar in 't eerste studiejaar: "Meester, meester, die schrijft kat met een u!"
 • kat
 • Leerling tegen leraar in 't eerste studiejaar: "Meester, meester, die schrijft kat met een u!"

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kat
 • In bepaalde Aziatische landen zouden honden, katten, beren etc. worden gebruikt voor menselijke consumptie.