Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

155 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • De keizer syn nije klean Der hat ris in keizer west, it wie dwers troch alles hinne, hoe idel as dy man wie. Dy idelens
 • hie er net fan frjemd. Dat siet sjesa. De foarige keizer, dêr't er dan in soan fan hjitte te wêzen, koe gjin bern krije
 • De keizer syn nije klean
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale
 • stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De keizer wil niet toegeven dat hij een bastaard
 • keizer
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Het lustrum van 1906 was genoemd naar de Romeinse keizer Germanicus. De student die de rol van de keizer speelde
 • koffie, hij haar een briefje terug stuurde waarin hij zei dat het niet gepast was voor een koningin om een keizer uit te
 • Keizer Germanicus
 • In 1906 stond het lustrum van het U.S.C. in het teken van keizer Germanicus. De student die deze rol op zich nam, ging
 • keizer
 • In 1906 stond het lustrum van het U.S.C. in het teken van keizer Germanicus. De student die deze rol op zich nam, ging daar zo in op, dat hij een uitnodiging van de koningin afsloeg.

mop uit 1999
 • Japanners hebben een keizer. En de keizer van Japan die lag in ziekenhuis, in een bed. Niemand mag hem bezoeken. Hij is
 • Ankara uit Japan: 'Onze keizer ligt in bed; hij wil graag minister-president ontmoeten.' 'Ja, okee.' Minister-president
 • De minister-president van Turkije wordt ontboden aan het ziekbed van de Japanse keizer in het ziekenhuis. Als de
 • minister-president naar buiten komt, zegt hij dat de keizer gestorven is. Hij herhaalt diens laatste woorden in het Japans. In
 • keizer
 • De minister-president van Turkije wordt ontboden aan het ziekbed van de Japanse keizer in het ziekenhuis. Als de minister-president naar buiten komt, zegt hij dat de keizer gestorven is. Hij herhaalt…

mop uit 1999
 • kom, die stuurt met een, met een... ja, hoe noem je iemand die een bericht meneemt van de ene keizer naar de andere keizer
 • keizer.' Hij is anderhalf, twee maanden onderweg. Brengt de papier van: Trabzon wil oorlog tegen China beginnen. Nou, paard
 • keizer
 • Een klein Turks dorp verklaart China de oorlog, en China accepteert dit. In het dorp meent men nu wel met een probleem te zitten: waar gaan ze al die gedode Chinezen begraven?

sprookje uit 2000
 • [Vertelster knipt in het rond met een schaar] Er leefde eens een keizer, al heel lang geleden. Alle keizers en koningen
 • houden van pracht en praal. Deze keizer, die was er dol op. Het meest hield hij van mooie kleren. Hij was er gek op. Hij liet
 • Een keizer laat zich beetnemen door twee oplichters, die onzichtbare kleren weven. Wie dom is of ongeschikt voor zijn
 • werk, kan de stoffen niet zien. Iedereen doet dus, alsof hij de stoffen wel kan zien. De keizer trekt de kleren aan voor
 • keizer
 • Een keizer laat zich beetnemen door twee oplichters, die onzichtbare kleren weven. Wie dom is of ongeschikt voor zijn werk, kan de stoffen niet zien. Iedereen doet dus, alsof hij de stoffen wel kan…

sprookje uit 1970
 • KEIZER KAREL EN HET KLOOSTER ZONDER ZORG Keizer Karel was eens aan het wandelen toen hij aan een klooster kwam, waar
 • boven de poort met grote letters te lezen stond: Hier leeft men zonder zorg. Wat is dat?! dacht de keizer. Die paters
 • Keizer Karel en het klooster zonder zorg
 • Keizer Karel komt op een van zijn wandelingen langs een klooster waar boven de poort een bord hangt: 'Hier leeft men
 • abt op het idee komt de schaapherder er bij te roepen. Deze stelt hen gerust en zal de keizer verkleed als abt de
 • Keizer Karel [Karel de Grote?]
 • keizer
 • Keizer Karel komt op een van zijn wandelingen langs een klooster waar boven de poort een bord hangt: 'Hier leeft men zonder zorgen'. Dit wekt de woede van de hardwerkende landsregeerder. Als straf…

sprookje uit 1970
 • KEIZER KAREL EN DE RIJSTEPAP Er was eens een klein vervallen dorpje, waar Keizer Karel dikwijls kwam als hij aan de
 • zouden ze Keizer Karel aanbieden als hij weer eens in het dorpje aanlegde. "En," zei de burgemeester nog, "allemaal moeten we
 • Keizer Karel en de rijstepap
 • Keizer Karel doet op zijn wandelingen een klein dorpje aan. De burgemeester van het plaatsje wil de keizer een passend
 • geschenk aanbieden. Hij stelt aan de boeren voor de keizer rijstepap aan te bieden. "Iedereen moet meedoen", voegt de
 • Keizer Karel [Karel de Grote?]
 • keizer
 • Keizer Karel doet op zijn wandelingen een klein dorpje aan. De burgemeester van het plaatsje wil de keizer een passend geschenk aanbieden. Hij stelt aan de boeren voor de keizer rijstepap aan te…

sprookje uit 1889
 • keizer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

broodjeaapverhaal uit 1479
 • de keizer van Rome over te halen om zijn zoon te sparen, die vals beschuldigd is van verkrachting. Zij vertellen hem de
 • keizer
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

mop uit 1945
 • It diamanten krús De Roomske keizer wie ris op jacht. Mar ûnderweis tôget er yn 'e bosk in gouden krûs wei, dat mei
 • soe in winsk dwaen meije. Nou wenne der oan 'e seame fan 'e bosk, dêr't de keizer efter de patrizen oan sitten hie, in
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme
 • mogen delen. Dan geeft de boer het kruis aan de keizer. Hij wenst dat ieder die zijn deel van de opbrengst komt opeisen
 • Roomse keizer [Roomskoning]
 • keizer
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

sprookje uit 2000
 • neemt hij haar mee naar zo'n paleis waar een schilderij staat van de koning en de koningin. Nee, de keizer en hun dochter
 • trouwen en worden ze keizer en keizerin. Klaar, weer een gelukkig einde. Ilja; Gaan ze trouwen? En hij wilde haar eerst
 • niet aannemen. Als Anastasia dat hoort zoekt zij hem op en trouwen ze met elkaar. Ze zijn dan keizer en keizerin.
 • keizer
 • Anastasia hoort bij een koninklijke familie, maar is zoekgeraakt tijdens een grote brand die was aangestoken door een boze geest. Degene die haar terugbrengt krijgt een beloning. Anastasia leeft…

sprookje uit 2000
 • Leerling; De Chinese keizer had een hele grote tuin en daar was ook een nachtegaal die heel goed kon zingen en dat wist
 • hij voor de keizer zingen, want die had het nog nooit gehoord. Toen werd hij elke dag opgehaald om voor de keizer te
 • In de tuin van de keizer zat een nachtegaal die heel mooi kon zingen. Er kwamen altijd veel mensen naar de tuin om te
 • luisteren. Op een keer werd hij opgehaald en moest hij voor de keizer zingen. Dat vond hij niet leuk en daarom is hij toen
 • keizer
 • In de tuin van de keizer zat een nachtegaal die heel mooi kon zingen. Er kwamen altijd veel mensen naar de tuin om te luisteren. Op een keer werd hij opgehaald en moest hij voor de keizer zingen. Dat…

mop uit 1659
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief
 • zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.
 • keizer
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.

sage uit 1969
 • hadden alle vier gedroomd, zeiden ze. De eerste zei tegen de keizer: "Ik droomde van uw mantel. Die wil ik wel hebben." De
 • keizer gaf ze hem. Zo hadden de tweede en de derde ook iets gedroomd, dat de keizer bij zich had en de keizer gaf het hun op
 • hebben iets van hem te krijgen, en de keizer gaf het hen. De vierde rover wilde de fluit van de koning hebben. Deze wilde dan
 • keizer
 • Karel V was op jacht in Duitsland. Hij dwaalde af en kwam in een hut met vier rovers. Deze zeiden elk gedroomd te hebben iets van hem te krijgen, en de keizer gaf het hen. De vierde rover wilde de…

mop uit 1973
 • kaem keizer Napoleon mei syn adjudant en syn gefolch troch Jistrum hinne en doe bleauwen se foar dy bakkerij stean. Doe sei
 • leeft men zonder zorgen. "Hwat?" rôp keizer Napoleon, "sûnder soargen? Ik sit fòl soargen. Ik wit net hoe't ik Ingelân en
 • Napoleon komt langs een bakkerij met boven de deur het bordje: Hier leeft men zonder zorgen. De keizer snapt niet hoe
 • maar groot genoeg is. 2. De zon. 3. Dat ik de bakker ben, maar ik ben een ander. De keizer geeft zich gewonnen, en de
 • keizer
 • Napoleon komt langs een bakkerij met boven de deur het bordje: Hier leeft men zonder zorgen. De keizer snapt niet hoe iemand zonder zorgen kan leven; hij heeft er zelf in elk geval genoeg. Hij gunt de…

legende uit 1624
 • geschiedden daar vele mirakelen. In 1416 ziet men keizer Sigismund en hertog Willem de Zesde, graaf van Holland en Zeeland, een
 • keizer
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

sage uit 1624
 • keizer
 • Ziringus wordt ook wel voor de zoon van de Hunnenkoning Lalalo gehouden en voor de uitvinder van de zoutnering; verder zou hij Zierikzee gesticht hebben.

sage uit 1501
 • . Keizer Claudius had de Britten onderworpen "ende doe hy uyt Engelant quam, soo verstack hy metten winde, ende lande (in
 • woonde. Later stichtten de Romeinen Middelburg en Roemerswaal; Vere dat zij noemden naar hun keizer Verus; Zierikzee waar ze
 • keizer
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1918
 • Keizer Karels Voorspelling. (De Noormannen) Keizer Karel vertoefde eens aan de zeekust, toen uit het grimmige Noorden
 • verdwenen op de hooge zee. Toen ze dien avond aan de maaltijd zaten, stond de keizer op en trad aan het venster dat uitzag over
 • Keizer Karels Voorspelling. (De Noormannen)
 • Keizer Karel zag eens drakenschepen met grote snelheid varen en wilde de zeerovers grijpen, maar ze waren te snel. Toen
 • keizer
 • Keizer Karel zag eens drakenschepen met grote snelheid varen en wilde de zeerovers grijpen, maar ze waren te snel. Toen voorspelde hij, dat zijn nakomelingen nog veel last van het blonde gevaar zouden…

sage uit 1501
 • H. Frederik van Utrecht. (De Noormannen) De heilige Frederik was Utrecht's achtste bisschop. Toen was een keizer van
 • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop
 • beginnen de vis te eten, bij de kop of de staart. "De kop," antwoordde de keizer, waarop Frederik hem zei zijn vrouw naar haar
 • keizer
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1834
 • zaligheid der ziel toegewenscht, en om hem te eeren, daar een haring opgegeten. Ook liet de keizer een tombe voor hem stichten
 • Volgens de sage heeft keizer Karel V het graf van Willem Beukelszoon, de uitvinder van het haringkaken, bezocht, aldaar
 • keizer
 • Volgens de sage heeft keizer Karel V het graf van Willem Beukelszoon, de uitvinder van het haringkaken, bezocht, aldaar een haring gegeten en een tombe voor hem gesticht in de St. Nicolaaskerk.

sage uit 1814
 • van Constantinopel, op 6 Juli 1203, tot keizer is uitgeroepen.
 • , die keizer van Constantinopel werd in 1203.
 • keizer
 • Het wapen van Biervliet met de 4 gouden byzantijnen is een variant op het wapen van Boudewijn, graaf van Vlaanderen, die keizer van Constantinopel werd in 1203.

sage uit 1918
 • De menschen en de zee Als men schreef 980 liet keizer Otto de Groote een kanaal graven, de Otto's gracht, om het
 • Keizer Otto de Grote liet een kanaal graven en sluizen bouwen, maar in de stormvloed van 1376 begaven ze het en
 • keizer
 • Keizer Otto de Grote liet een kanaal graven en sluizen bouwen, maar in de stormvloed van 1376 begaven ze het en ontstond de Honte.

mop uit 2001
 • Onder de plak Er was eens een machtige keizer in een land hier ver vandaan. Alleen zo machtig was hij nu ook weer niet
 • keizer toch wel nieuwsgierig en besluit om in de tenten te gaan kijken. Hij opent de tent waar alle mannen in zitten die
 • Een machtige keizer zit bij zijn vrouw onder de plak en wil weten of dit ook het geval is bij andere mannen in zijn
 • mannen die niet onder de plak zitten. De keizer neemt een kijkje in de tent met mannen die onder de plak zitten en ziet tot
 • keizer
 • Een machtige keizer zit bij zijn vrouw onder de plak en wil weten of dit ook het geval is bij andere mannen in zijn land. Hij laat twee tenten bouwen. In de ene tent moeten de mannen gaan zitten die…

mop uit 1651
 • keizer
 • Er werd Vespasianus gezegd dat er een geldbedrag apart gehouden was om voor hem een standbeeld op te richten. Vespasianus hield zijn lege hand op en zei: richt het maar direct op, maar dit zal de…