Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • klimmen
 • man
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1970
 • 269. Iemand die uut Duitsland kwam en deur 't bos van de Parkus liep zag daor een man met een hele breje hand. De
 • Een reiziger uit Duitsland zag in het bos van de Parkes een man met een hele brede hand en zei: "Goeienavond." Het
 • klimmen
 • man
 • Een reiziger uit Duitsland zag in het bos van de Parkes een man met een hele brede hand en zei: "Goeienavond." Het spook zwaaide met de hand en klom in een boom.

sage uit 1962
 • Krekt sa'n gefal gebeurde der ek op 'e Lange Wyk. In man kom út 'e kroech. Hy hie in stik yn 'e kraech en sei it raer
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • klimmen
 • man
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.

sage uit 1967
 • klimmen
 • man
 • Een jongen zat eens in een boom, toen hij zijn moeder aan zag komen. Maar zij was al jaren dood. Hij zei tegen haar dat ze moest teruggaan naar waar ze vandaan kwam, wat ze toen ook gedaan heeft.

sage uit 1971
 • Een man die op de zolder slaapt hoort iemand de ladder opklimmen. De man voelt plotseling dat er iemand bovenop hem
 • klimmen
 • man
 • Een man die op de zolder slaapt hoort iemand de ladder opklimmen. De man voelt plotseling dat er iemand bovenop hem gaat zitten. Als hij diegene probeert te pakken, glijdt die zomaar tussen zijn…

sage uit 1971
 • Us mem fortelde, der hie ris in sterfgefal yn Stiensgea west. De man wie allinne oerbleaun. Elke joun, om in ûre of
 • acht hinne, kaem der ien by him yn 'e hûs by de leider del. Dat koe dy man op 't lêst net langer úthâlde en hy helle dûmny
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet
 • klimmen
 • man
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt,…

sprookje uit 1894
 • Zoo leefde er een bijzondere luije man die wat ze ook met hem probeerde[n] of deden of wat ze hem ook beloofden, hij
 • wilde volstrekt maar niet werken. Totdat op het lange lesten besloten werd om op het dak te klimmen en door den schoorsteen
 • Een man is zo lui dat hij nooit wil werken. Om hem bang te maken en om hem aan het werk te krijgen, klimmen een paar
 • mannen de schoorsteen op en roepen van boven naar beneden: "Abram, je moet werken". De man schrikt hier zo van dat hij
 • klimmen
 • man
 • Een man is zo lui dat hij nooit wil werken. Om hem bang te maken en om hem aan het werk te krijgen, klimmen een paar mannen de schoorsteen op en roepen van boven naar beneden: "Abram, je moet werken".…