Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

843 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • De boerefeint dy't net bang koe Myn skoanheit kaam fan Wolvegea. It wie dêr earmoed, dat hy woe nei de Klaai en hy
 • kop sieten. Yn 't tsjuster koe men net krekt ûnderskiede. wat dêr op it hout lei, mar it like raar. It duorre in setsje
 • De boerefeint dy't net bang koe
 • koe over zich heen, en gaat op een brug liggen. De dappere knecht denkt dat er een gevaarlijk beest op de brug ligt, en
 • koe
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de…

mop uit 1972
 • oan it beestje, dat se soargen der tsjinoan om him ôf te tankjen en in oarenien te keapjen. Mar ja, it koe sa net langer
 • oan 't boartsjen en ik koe it spul net rjocht winne. Ik flokte wer, en ja, doe bin 'k ko wurden. Mar gelokkich, no is myn
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • boer uiteindelijk toch omkijkt vertelt de dief dat hij zijn koe is. Vroeger had hij veel gevloekt en was hij in een koe
 • koe
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • koe
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

mop uit 1998
 • koe
 • Een boer probeert de melkmachine op zijn geslachtsdeel, maar weet niet hoe hij de machine moet stoppen. De leverancier stelt hem gerust: de machine stopt vanzelf als de emmer vol is.

mop uit 1966
 • koe
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

raadsel uit 1996
 • Datum: 24/01/1996 14:12:09 Waarom heeft een vrouw één hersencel meer dan een koe? Anders schijt ze de keuken onder
 • Waarom heeft een vrouw één hersencel meer dan een koe? Anders poept ze de keuken onder!
 • koe
 • Waarom heeft een vrouw één hersencel meer dan een koe? Anders poept ze de keuken onder!

mop uit 1996
 • : "Ja hoor juf, een geit." "Ja," zegt juf, "dat kan ook, maar ik bedoelde eigenlijk een koe." "Oké," zegt Henkie, "dan heb
 • goed, maar ze bedoelde een koe. De jongen neemt revanche met een raadseltje: Het gaat er hard en stug in en het komt er nat
 • koe
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel goed, maar ze bedoelde een koe. De jongen neemt revanche met een raadseltje: Het…

raadsel uit 1995
 • koe
 • Het is zwart gevlekt en hangt in een boom? Een tros koeien.

Trefwoorden: absurd, boom, kleur, koe, tros, zwart


mop uit 1995
 • koe
 • Een jonge stier en een oude zijn op stap in de prairie. Ze komen op een plateau met uitzicht op een uitgestrekt dal bevolkt door een grote kudde jonge, sappige koeien. De jonge stier tegen de oude:…

raadsel uit 1996
 • Datum : 03/08/1996 18:10:09 Waarom heeft een vrouw twee hersencellen meer dan een koe? Anders zouden ze in huis
 • Waarom heeft een vrouw twee hersencellen meer dan een koe? Anders zouden ze in huis poepen.
 • koe
 • Waarom heeft een vrouw twee hersencellen meer dan een koe? Anders zouden ze in huis poepen.

raadsel uit 1995
 • koe
 • 't Staat in de wei en 't zit in een knoop? Rara? Een Knoei.

raadsel uit 1996
 • Datum: 01/01/1996 11:36:21 Waarom heeft een vrouw een hersencel meer dan een koe? Omdat ze niet in haar keuken zou
 • Waarom heeft een vrouw een hersencel meer dan een koe? Omdat ze niet in haar keuken zou poepen.
 • koe
 • Waarom heeft een vrouw een hersencel meer dan een koe? Omdat ze niet in haar keuken zou poepen.

mop uit 1996
 • Datum: 03/01/1996 00:45:59 Er is trouwens verleden week nog een Hollander gestikt bij het drinken van melk. De koe
 • Er is trouwens verleden week nog een Hollander gestikt bij het drinken van melk. De koe ging zitten!
 • koe
 • Er is trouwens verleden week nog een Hollander gestikt bij het drinken van melk. De koe ging zitten!

sage uit 1937
 • ) te graven. Zij spraken nooit tot elkaar. Opeens zei de één: "Hoor daar loeit een koe." De ander zweeg. Maar toen ze een
 • loeit een koe." Een paar jaar later en vele kilometers verder, antwoordt de ander: "Het kan ook een stier zijn."
 • koe
 • Twee reuzen graven het riviertje de Linde. Ze praten niet tegen elkaar. Opeens zegt de een tegen de ander: "Hoor, daar loeit een koe." Een paar jaar later en vele kilometers verder, antwoordt de…

mop uit 1972
 • De sjeke koe Un lyts boerke hie mar ien koe in di wordde sjeek 1. Et soaë un ramp wêze as hi dead gean soaë. Omdat hi
 • so yn'e myt siet, gie de boer nei Domeni in frêge, as Domeni for de koe bidde woaë. Domeni hie er east net folle sin yn
 • De sjeke koe
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden
 • . De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in het stro staat, maar geen melk kan
 • koe
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden. De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in…

mop uit 1973
 • moest de koe nog melken.
 • koe
 • Dominee Dijkstra zou samen met zijn broer op respectievelijk pinksterzondag en -maandag een preek houden. Boer Bokma zat op zondag in de kerk. Hij had slaap te kort en al spoedig viel hij in de kerk…

mop uit 1973
 • yn dy jister stie in mânske peal. Dominy lichte de hoed. 'Dag collega!' sei er tsjin 'e peal, sa minlik as er koe. De
 • legde uit dat deze paal dezelfde functie heeft voor koeien als hij, als dominee, dat voor mensen heeft. Wanneer een koe jeuk
 • koe
 • Een dominee had een zoon, die voor dominee leerde. Toen de dominee met zijn zoon ging wandelen kwamen ze op het land een grote paal tegen. De dominee nam zijn hoed af en hij begroette de paal. De zoon…

personal narrative uit 1998
 • koe
 • Verteller woont en heeft gewerkt in een Noordhollandse stolpboerderij. Het was een vaarboerderij.

sage uit 1998
 • dat gebruikte-nie... als ze een zieke koe hadden, dan gingen ze 'm aderlaten. En dan had 'ie een vlijm, dat was een klein
 • scherp messie, dat zette 'ie op de slagaâr in die koe z'n hals, en dan nam 'ie 't leethout, en dan gaf 'ie een klap. En dan
 • koe
 • Verteller heeft wel eens een wrat laten belezen door een oud vrouwtje. Het kostte niets, maar het hielp ook niet. De wrattentinctuur van een jood op de markt werkte wel, want dat was zoutzuur. Er was…

personal narrative uit 1998
 • koe
 • In de stolpboerderij zijn rondom stallen en in het midden de hooiberg. Het hooi moest met behulp van meerdere knechts omhoog gestoken worden met hooivorken. Later kocht de boer een transportband, en…

personal narrative uit 1998
 • koe
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

sage uit 1978
 • lâns koe. Doe sei er: 'No ha 'k omraak myn bêst dien. Ik ha 't der yn alle gefallen sa goed wol ôfbrocht as de dieren dy't
 • De Schepper wil dat de dieren wegen gaan maken. Het paard maakt wegen met kuilen, en de koe maakt slingerpaden. Dan
 • koe
 • De Schepper wil dat de dieren wegen gaan maken. Het paard maakt wegen met kuilen, en de koe maakt slingerpaden. Dan wordt de mol ontboden, maar deze verstopt zich. Voor straf zal de mol nooit van…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • koe
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

raadsel uit 1996
 • koe
 • Wat doen gekke koeien? Varkens pesten.

raadsel uit 1996
 • koe
 • Wat doen gekke koeien? Varkens pesten.