Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

143 resultaten voor ""

sprookje uit 1974
 • It hie minder kinnen In hear hie syn feint fuortstjoerd mei hynder en koets om mei mefrou earne hinne te riden. In set
 • wy wienen krekt op in min plak yn 'e wei, en doe foel de koets ek om. Ja, it wie wol slim, want it hynder rekke dea'. 'En
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer
 • is en toen dood was. Dat de koets omgevallen is en helemaal vernield is. De heer wil ondertussen de hele tijd weten hoe
 • koets
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer vraagt wat er is gebeurd, dan verteld hij stukje bij beetje dat het paard gestruikeld…

sprookje uit 1966
 • ride nei it paleis ta." "Goed," sei gekke Hiske, "mar ik wol earst nei hûs." Doe sochten se in prachtige koets út en de
 • moaiste hynders en tugen en sa rieden se nei de boereplaets ta. De prinsesse bleau yn 'e koets sitten, mar gekke Hiske sprong
 • het paleis om met Hiske trouwen. Ze nemen een koets en rijden eerst naar Hiskes huis. Hij neemt afscheid van zijn
 • koets
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sprookje uit 1970
 • prachtige koets, waarin de koning met zijn dochter gezeten was. "Wel, dat is een mooie koets," dacht hij, "maar ik zal toch eens
 • paarden, mooier dan die van de koning. En zie, nauwelijks had hij zijn wens geuit, of de koets kwam al voorrijden.Voortaan
 • naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de koning. Zo wekt hij de jaloezie van de
 • koets
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sprookje uit 1970
 • een prachtige koets met paarden op na en leidden een echt prinsenleven. De jongste daarentegen ging de hele dag op jacht
 • ze op reis gaan om wat meer van de wereld te zien. De oudste zoon vertrok het eerst, gezeten in een koets met vier
 • koets
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een…

sprookje uit 1970
 • bracht hem naar de meermin en die was eindelijk tevreden. De volgende morgen kwam uit zee een koets, in de vorm van een
 • zeemeermin heeft gevlochten. Eindelijk is de mantel af. Uit de zee verschijnt een koets in de vorm van een schelp die de kinderen
 • koets
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

sage uit 1889
 • oogenblik wipten twee hazen uit de struiken te voorschijn, en, eer de knecht ze kon verjagen, hadden zij de strengen der koets
 • plaatse wederkeerde, vond hij er niets meer dan een stinkend en diep moeras... De ongeloovige gravin was met hare koets
 • strengen van de koets door. De paarden slaan op hol en slepen de knecht mee. Als hij terugkeert, blijkt de ongelovige gravin
 • met haar koets in een moeras verdwenen te zijn.
 • koets
 • Een gravin rijdt naar één van haar hofsteden. De wegen zijn moeilijk begaanbaar en de paarden hebben moeite vooruit te komen. Als ze bij de hofstede zijn, zegt de knecht dat het met Gods hulp en wil…

sprookje uit 1890
 • getrouw aan hun woord en zwegen. Juist op dat ogenblik kwam eene koets in vollen galop toegereden, en op den bok zat iemand
 • koets
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1970
 • 221. Een mèèdje ha vekering met een jong. Daor ging ze geregeld met uut. Op een kier reje ze weg ien een koets
 • . Onderweg zei de jong: "Ik mot ter effen uut". Hi'j klom uut de koets. Een mement later kwam der een wolf uut 't bos lope; den
 • Een meisje had verkering met een jongen en ging geregeld met hem uit. Op een keer reden ze weg in een koets. Onderweg
 • zei de jongen: "Ik moet er even uit." Hij klom uit de koets. Even later kwam een wolf en wou het meisje aanvallen, maar
 • koets
 • Een meisje had verkering met een jongen en ging geregeld met hem uit. Op een keer reden ze weg in een koets. Onderweg zei de jongen: "Ik moet er even uit." Hij klom uit de koets. Even later kwam een…

sage uit 1968
 • Een voormalig kastelein verklaart dat hij, als hij overleden is, nog één keer om een slokje wil gaan. Als de koets zijn
 • koets
 • Een voormalig kastelein verklaart dat hij, als hij overleden is, nog één keer om een slokje wil gaan. Als de koets zijn lijk naar het kerkhof rijdt, begint het paard te stijgeren.

sage uit 1970
 • Oan 'e Gravinneloane mat froeger in gravinne mei koets en hynder en al yn 'e groun sakke wêze. Sûnt spûket it dêr. De
 • Op een plek waar vroeger een gravin met koets en paard en al in de grond gezakt zou zijn, spookt het.
 • koets
 • Op een plek waar vroeger een gravin met koets en paard en al in de grond gezakt zou zijn, spookt het.

sage uit 1968
 • voorbij komen. Als het een witte koets was, was alles in orde, dan was het geestelijk. Als het een zwarte koets was, dan was
 • koets
 • Een paar mannen waren eens met paard en wagen onderweg. Opeens werd het paard bang en sprong het aan de kant. De mannen zagen niets. Er kwam iemand langs die zei dat dat wel vaker gebeurde. Die man…

sage uit 1966
 • Op in kear sieten der rechercheurs yn in âlde koets. Dy sochten Japik Ingberts. Se kommen fan Ljouwert en rieden de
 • Japik Ingberts reed eens mee met een paar rechercheurs in een oude koets. Japik was verkleed in habijt. Toen hij vernam
 • dat de rechercheurs op zoek waren naar hem, zei hij dat hij er graag even uit zo willen. Buiten de koets zei hij dat hij
 • koets
 • Japik Ingberts reed eens mee met een paar rechercheurs in een oude koets. Japik was verkleed in habijt. Toen hij vernam dat de rechercheurs op zoek waren naar hem, zei hij dat hij er graag even uit zo…

sage uit 1967
 • Hiltsjemoaiwâlden en kom sa oer de Skeanpaden troch in stik lân. Dêr barstte samar in koets mei in hynder der foar út 'e groun. Dy koets
 • Op een bepaalde plaats komt zomaar een koets met een paard ervoor de grond uit zetten. Het is een spookkoets.
 • koets
 • Op een bepaalde plaats komt zomaar een koets met een paard ervoor de grond uit zetten. Het is een spookkoets.

sage uit 1954
 • koets
 • Als een van de paarden voor de postkoets plotseling sterft, is zijn vaart zo groot dat hij nog doorrent tot aan het posthuis.

sprookje uit 2000
 • naar toe." Dan maakt ze van een pompoen een koets. Van een paard maakt ze een hof... weet je, zo iemand die de deur voor je
 • naar het bal laat gaan. Van een pompoen maakt ze een koets, van een paard maakt ze een lakei, de muizen veranderdt ze in
 • koets
 • Een man en een vrouw krijgen een kindje, Assepoester. De vrouw komt te overlijden, waarna de man met een hele slechte vrouw hertrouwd. Zij heeft twee ijdele, onaardige dochters. Ze laten Assepoester…

sprookje uit 2000
 • kleren." Dan komt een van zijn knechten om kleren te gaan halen voor de jongen. Dan mag de jongen mee in de koets. Ja, en de
 • koets
 • Een molenaar die op sterven ligt verdeelt zijn bezit onder zijn zoons. De eerste zoon krijgt het meel en het vee. De tweede krijgt de molen. De derde zoon krijgt de kat en daar is hij niet zo blij mee…

sage uit 1967
 • koets
 • Een oude vrouw vertelt een boer dat ze ergens een lijkstoet gezien heeft. De boer zegt dat dat niet kan, omdat de stoet daar het water in zou rijden. Later krijgt de boer een knecht, die hij in een…

sage uit 1970
 • yn in koets dêr yn 'e groun sakke.
 • Bij de Gravinnenlaan zijn vroeger drie gravinnen met een koets in de grond gezakt.
 • koets
 • Bij de Gravinnenlaan zijn vroeger drie gravinnen met een koets in de grond gezakt.

mop uit 1969
 • koets
 • Twee mannen waren op een nacht met de postkoets onderweg. Een van de mannen meende dat het ene paard dood was, ook al liep het nog wel. De ander gaf het juist een klap met de zweep om de brug over te…

sage uit 1969
 • koets
 • Twee mannen in een rijtuig zagen eens een lijkstoet niet aankomen. Het paard zag het wel, die wilde maar aan de kant lopen. Toen werden ze plotseling in de berm en van de dijk af gedreven.

sage uit 1969
 • koets
 • Er kwam eens een rijtuig bij een scheepje. Een stem uit het rijtuig zei tegen de schipper dat hij in moest stappen. Maar de schipper ging er gauw vandoor. Het was de duivel die in het rijtuig had…

sage uit 1969
 • koets
 • Een man ging eens naar de stad. Die dag zou de prins daar zijn, en die wilde hij wel eens zien. Onderweg vroeg een man of hij mee mocht rijden, dat was prima. Toen ze in de stad aankwamen, zei de…

sage uit 1969
 • Een dokter was nogal sterk. Als hij onderweg naar zijn patienten over een bruggetje moest, nam hij de koets op zijn
 • koets
 • Een dokter was nogal sterk. Als hij onderweg naar zijn patienten over een bruggetje moest, nam hij de koets op zijn schouders, en tilde deze zo over het bruggetje.

mop uit 1977
 • koets
 • Een koetsier van een lijkwagen wordt plotseling op zijn schouder getikt door iemand die 'slecht weer, hè?' zegt. De koetsier schrikt erg omdat hij denkt dat de dode spreekt. Later blijkt dat het…

sprookje uit 1973
 • koets
 • Mannetje Tinterlanteen en vrouwtje Isebel wonen onder een pispot. Het mannetje vangt een gouden visje, dat hij terugzet in het water. Uit dank mag hij drie wensen doen. De eerste wens is een beter…