Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1978
 • dief
 • list
 • In Drachten wordt bij mensen voor het huis hun auto gestolen. De volgende dag wordt de auto teruggebracht. Om het goed te maken hebben de dieven er twee bioscoopkaartjes bij gedaan. Als de eigenaren…

mop uit 1966
 • bard hie gong er gau nei in stil plakje ta en forwidere de bôlle. Letter op 'e dei woarde hy oanwezen as de dief fan 'e koe
 • verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als de dief.
 • dief
 • list
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sprookje uit 1966
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • dief attrapearje." Dat wie goed. De âldste soan bijoech him dy jouns nei de skuorre. Mar doe't er dêr in skoftsje sitten
 • wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te betrappen. Hij valt in slaap. Er is weer
 • dief
 • list
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1966
 • dief
 • list
 • Japik Ingberts wordt thuis door de politie ingerekend voor een misdaad. Japik vraagt of hij nog even roerom mag eten. Als hij er stroop in wil, moet hij het van zijn vrouw zelf uit de voorraadkamer…

mop uit 1967
 • dief
 • list
 • Als Japik Ingberts eens krentenbollen steelt, zit de politie hem al gauw op de hielen. Japik eet de ene helft van de buit vlug op; de andere helft verbergt hij onder zijn jas, zodat het net lijkt of…

mop uit 1659
 • De Bestoolen Dief. Een Dief, hebbende een eerlick Mans kint opgerockent, met hem op 't hase-jacht te gaen, sette hem
 • , maer niet te bereycken was, ten zy een van beyde over-swom. Den Dief onderstondt het, latende sijn nieuwen macker tot
 • De Bestoolen Dief.
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het
 • kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en dan pakt het kind de eerste buit in de
 • dief
 • list
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

sage uit 1893
 • dief
 • list
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…


mop uit 1651
 • van zijn hoed af was, en vroeg waar hij was. De dief zei van niets te weten, maar het trucje was nu uitgekomen. De wedders
 • wilden hun twee stuivers terug. De zoon van Schimmelpenning won vervolgens door een list de halve rijksdaalder terug.
 • dief
 • list
 • Door een trucje kon Johannes Schimmelpenning een munt zogenaamd door de tafel heen slaan. Hij won daar twee stuivers mee, maar iemand anders vond de halve rijksdaalder, die op de rand van zijn hoed…

broodjeaapverhaal uit 2006
 • dief
 • list
 • Een waarschuwing over een nieuwe manier van auto's stelen, de dieven wachten tot de auto startklaar is gemaakt en klemmen een stuk papier op de achterruit. Als de bestuurder uitstapt om het weg te…

sprookje uit 1896
 • een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert zich een weg naar binnen te
 • dief
 • list
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

mop uit 1896
 • De listige schapendief. Er was eens een man, die leefde eenige jaren als dief en was zoo bekwaam in zijn vak dat hij
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan
 • dief
 • list
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…

sage uit 1896
 • dief
 • list
 • Een boerendochter krijgt een lift aangeboden in de sjees van een heer. Hij lijkt heel vriendelijk en het meisje neemt het aanbod dan ook graag aan. Onderweg merkt ze op dat de man moordwapens onder…

sage uit 1896
 • dief
 • list
 • Op een avond vraagt een vreemdeling onderdak bij een boerderij. De boerin verleent hem onderdak en biedt hem een bord brij aan. Zelf moet zij even naar buiten. Een van haar kinderen komt haar…

sage uit 1901
 • verdrieten, daar hij er telkens van verdacht werd. Hij zon dus op een list. Op de plaats waar telkens kaas gestolen werd, maakte
 • hij een strik die hij op een bizondere manier bevestigde. Toen 's nachts de dief weerkwam, moest hij om de kaas te pakken
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een
 • dief
 • list
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een hoofdman met een groep rovers die eten en drinken eist. Op het laatst vertelt de…

mop uit 1902
 • gebeurt? Op een goeje dag gaat ie slape, en daar weet een kerel, een dief, toch bij hem te komme. En wat doet ie? Hij haalt
 • overste. De dief stapt dus heel deftig in en rijdt weg. Nou, je begrijpt dat er 's ochtens wat zwaaide, want de dief kwam
 • Rijke veldmaarschalk heeft schildwachten voor het huis, maar toch weet een dief een beurs met goud te stelen. De dief
 • dief trekt het uniform aan, geeft opdracht in te spannen, en rijdt weg. De wachten blijven volhouden dat ze goed hebben
 • dief
 • list
 • Rijke veldmaarschalk heeft schildwachten voor het huis, maar toch weet een dief een beurs met goud te stelen. De dief dief trekt het uniform aan, geeft opdracht in te spannen, en rijdt weg. De wachten…

mop uit 1301
 • dief berecht!" Dus wort des papen vroechde slecht, Ende hi ghinc lopen sonder merren Als die zere wilde vererren, Naden
 • , 190, 201, 265, 322, 325, 338 e.v., 460, 481, 491, 571. F. Lodder, `Mit nauwer list': de waardering voor de list in de
 • letterkunde voor Prof. Dr. Margaretha H. Schenkeveld. Amsterdam 1989. p. 197-208. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies
 • dief
 • list
 • Een jongeman gaat naar een priester om te biechten uit berouw voor zijn diefstallen. De jongeman doet de priester een voorstel. Hij zal een varken stelen en de priester krijgt de helft als deze hem…

mop uit 1966
 • hied er yn 'e hân. Wylst de boer der ynkom rôp Japik: "Ik sil mei dy ôfweve, dû greate dief datste biste, hjir it spul to
 • stellen." En hy sloech mar mei de stok op 'e sabeare dief. De boer wie forbaesd en sei: "Hwat hat dit hjir to bitsjutten
 • Als Japik Ingberts bijna betrapt wordt bij het stelen van kazen, doet hij alsof hij net een dief heeft verjaagd. Als
 • dief
 • list
 • Als Japik Ingberts bijna betrapt wordt bij het stelen van kazen, doet hij alsof hij net een dief heeft verjaagd. Als hij weggaat, neemt hij alsnog de kazen mee.

mop uit 1894
 • dief
 • list
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1894
 • hij zoekt. De boer legt het uit en de man zegt dat de dief het bos is ingegaan. De boer kan het bos alleen maar lopend in
 • dief
 • list
 • Een boer bewaart worsten, ham en spek, waar zijn vrouw niet van mag gebruiken. Zij vraagt waar voor dat vlees bedoeld is en krijgt als antwoord, voor de lange lente. Een man hoort dit en doet zich…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • dief
 • list
 • Een echtpaar wordt 's ochtends wakker en ziet dat hun auto is gestolen. Een paar dagen later is de auto weer terug en zit er een briefje onder de ruitenwisser met een excuus en twee bioscoopbonnen.…

sprookje uit 1990
 • om na te denken en komt daar een stervende oude olifant tegen. Nadat deze is gestorven, bedenkt Anansi een list. Verkleed
 • dief
 • list
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sprookje uit 1894
 • en reed dus zonder erg verder. Toen ze nu elkaar tegenkwamen en goeden dag wenschten, zei de dief: "Waarom heb-jij een
 • boer het paard aan een boom en de dief bleef er als wachter bij; maar nauwelijks was de boer uit het gezicht, of het paard
 • dief
 • list
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1651
 • dief
 • list
 • Thomas Viller, een ruiter en vrijbuiter, klaagde over het gebrek aan rijke buit. Er werd een vergadering gehouden, en Kleyn Hansken was de enige met een plan. Hij zou naar Gulik gaan, waar hij gezocht…

mop uit 1651
 • deur te gaen ende de handen aen de stock te slaen. Sij deden het één voor één, maer de dief, vreesende voor eenige misterie
 • Dief ertoe gebracht zichzelf te verraden. 2. De hen zal kakelen
 • door de kamer heen en kwamen allemaal met zwarte handen eruit, behalve de dief, die bang was geweest om de stok aan te
 • dief
 • list
 • Een zilveren lepel was vermist, en de hospes kon en niet achter komen wie hem gestolen had. hij liet zijn gasten een kamer zien met een stok erin, en vroeg ze om onder de stok door te lopen en met hun…