Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • man gekleed, en steekt in de stropop, denkende dat hij de soldaat doodsteekt. De soldaat ziet het, en doodt hem. De
 • list
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1978
 • papieren by?' Nee, de man hie gjin papieren. Dat koe ek net, wat it is in ferbeane hannel. Hawar, de man mocht se net meinimme
 • en fan need hat er se fleane litten. Dy man reizge in bult mei dieren. Op in kear moast er in oaljefant út Dútslân helje
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder
 • er dan wel over mag en de douane zegt dat hij wel een broodje mee mag nemen met wat ertussen zit. Dus gaat de man naar de
 • list
 • man
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

mop uit 1973
 • Der wienen ris in man en in frou. It wyfke wie net ien fan 'e snoadsten. It gebeurde op in kear by 't hjerst dat de man
 • foar?" frege it wyfke. "Dat is foar de winter", sei de man. Yn dy tiid kommen der noch in soad skoaijers by de doarren lâns
 • Een man bewaart spek voor de bedelaars die langskomen in de winter. Door een misverstand geeft zijn vrouw al het spek
 • aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en gaat bij zijn vrouw weg. Hij wil pas
 • list
 • man
 • Een man bewaart spek voor de bedelaars die langskomen in de winter. Door een misverstand geeft zijn vrouw al het spek aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en…

mop uit 1979
 • har stean en dy sei: "Hwerom rinne jim hjir noch om?" De âld man sei: "Ik bin bang dat myn skuorre aenst ynwaeit." Doe sei
 • Een arm echtpaar is erg bang dat hun bouwvallig schuurtje bij hevige storm om zal waaien. Als de man en de vrouw bij
 • gelden, aldus de duivel. De man heeft in de gaten dat hij oog in oog staat met de duivel maar gaat toch akkoord. Als de
 • list
 • man
 • Een arm echtpaar is erg bang dat hun bouwvallig schuurtje bij hevige storm om zal waaien. Als de man en de vrouw bij noodweer bezorgd om hun schuurtje heen rennen, worden ze benaderd door iemand die…

mop uit 1979
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat
 • om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee. De alerte apotheker licht hierop de man
 • list
 • man
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee.…

sage uit 1973
 • passe. De fijân fan 'e slothear dy wist dat en tocht: nou matte wy ús slach slaen. Doe kaem dêr op it slot in man, dy hie in
 • oan 't oare folk dat in man dêr in pak brocht hie. Doe sei der ien: "Wy matte dat pak ris sjen." Hja gongen der hinne en
 • Het personeel van een slot was alleen thuis en moest oppassen. Er kwam een man met een groot pak op zijn rug aan de
 • list
 • man
 • Het personeel van een slot was alleen thuis en moest oppassen. Er kwam een man met een groot pak op zijn rug aan de deur. Hij vroeg of hij het pak die nacht op het kasteel mocht laten. Het bleef in de…

sprookje uit 1971
 • Filemon en de duvel Filemon dat wie in man, dy joech nearne om. En dat hie er op syn buordsje stean: Der wie net ien op
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt
 • waar niemand los van kan komen. De man leeft vrolijk verder, totdat de duizend jaar voorbij zijn en de duivel verschijnt om
 • list
 • man
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar…

sprookje uit 1976
 • De reus mei ien each Der wie in foarnaam man, dy woe de seeën ris ferkenne. Hy wie earne op see, doe kaam der in swiere
 • koenen bêst in man drage. Mar sa snoad wie de reus ek wol, dy paste wol op. Earst hâlde er syn fee yn 'e hoale, mar doe't se
 • list
 • man
 • Een kapitein en zijn bemanning lijden schipbreuk. Ze stranden op een eiland. Op het eiland komen ze een reus met één oog tegen die hen meeneemt naar zijn woning in de rotsen. Daar aangekomen worden…