Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

4724 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • . Het dier verdween op slag. De volgende keer lag de hond vlak langs het pad. Toen de man gewoon langs wou gaan, zei de hond
 • : “Sla me nog eens!” “Nee,” antwoordde de man, “als je me niet hindert, heb ik daar geen reden voor.” De hond was verdwenen
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan
 • en hem slaat verdwijnt de hond. De volgende keer ligt de hond langs het pad, en vraagt hem nog eens te slaan. De man
 • man
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan en hem slaat verdwijnt de hond. De volgende keer ligt de hond langs het pad, en…

sage uit 1974
 • had dat, al dat geld van die man, die boerenman dan, die had dat geld weer van zijn ouders geërfd. En de ouders van hem
 • Een arme boer heeft ooit een pact gemaakt met een vreemdeling. Hij zou de man dienen en in ruil daarvoor zou de boer zo
 • man
 • Een arme boer heeft ooit een pact gemaakt met een vreemdeling. Hij zou de man dienen en in ruil daarvoor zou de boer zo rijk zijn als hij wilde. Ook de kinderen van de boer zouden van deze rijkdom…
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3

sage uit 1962
 • , en vonden maar twee man. Zij klommen de ladder op, om op de schelf te kijken. De jongens daarboven sloegen ze met de
 • man
 • In de tijd dat de streek behoort tot het hertogdom Gelder worden jonge, en m.n. lange, mannen geronseld voor het leger. Als bekend wordt dat de wervers in aantocht zijn verstoppen twee knechts zich,…

sage uit 1962
 • Sterke mannen: In Roggel woonde vroeger een buitenmodelse sterke man. Mensen uit een ander dorp, die er van gehoord
 • hadden, wilden er wel eens wat van zien. Ze wisten niet waar hij woonde. Er was in het veld een man aan het ploegen, die ze
 • Sterke man wijst met de ploeg in één hand aan waar hij woont.
 • man
 • Sterke man wijst met de ploeg in één hand aan waar hij woont.

sage uit 1962
 • man
 • Op de opmerking van één van de reuzen geeft de ander na een jaar antwoord, waarop de eerste zegt dat de ander te veel praat. Heuvels zijn ontstaan doordat reuzen daar het zand van hun klompen hebben…

sage uit 1962
 • man
 • Dat in Meijel bijzonder lange mensen wonen komt doordat lange mannen die dreigden geronseld te worden voor een Duitse keizer, daar naar toe vluchtten en bleven wonen.

sage uit 1962
 • Zwarte katten: Een man, die men “Blanke Jan” noemde, ontmoette een zwarte kat. Hij vroeg: “Poezele Ketje, oe geis te
 • Zwarte kat zingt terug op de vraag van een man waar ze vandaan komt.
 • man
 • Zwarte kat zingt terug op de vraag van een man waar ze vandaan komt.

sage uit 1948
 • man
 • Beeldhouwer Willem Stoll maakt een beeld van Atlas, maar denkt dat hij het beeld tot leven heeft gewekt en wordt krankzinnig.

sage uit 2009
 • bang was ze. Opeens verschijnt gewoon een lange witte man, met een hoed op die brug. Nou mijn moeder was al van die brug
 • . Als ik je zeg he, daar zag je altijd dezelfde man. Als je die pad oploopt, loopt telkens diezelfde man naar beneden. Elke
 • man
 • Nederlandse Surinamers vertellen spookverhalen op een internetforum.

personal narrative uit 2009
 • slaapkamer door het raampje, een man met een zwarte hoed. Nu wonen wij nog in de Kooistee, een paar straten verder. Hier zeg ik
 • man
 • Persoonlijke ervaringen in eigen huis te doen met verschijningen, met name de ervaringen van het kind van de verteller

sage uit 1962
 • man
 • Een visser, Pomp, liep met zijn kruiwagen in de regen. De kruiwagen regende vol, maar Pomp bleef ondertussen droog.

sage uit 1896
 • Ook was er eens een man, die op zekeren tijd de geheele kleeding zijner vrouw op den vloer zag liggen. Nu kwam er een
 • Een man ziet de kleren van zijn vrouw op de grond liggen. Als er een grote kat aankomt die erin wil kruipen, geeft hij
 • man
 • Een man ziet de kleren van zijn vrouw op de grond liggen. Als er een grote kat aankomt die erin wil kruipen, geeft hij de kat een schop, maar... het blijkt zijn vrouw te zijn.

legende uit 1425
 • onberoerlijc om die teghewordicheit [217Va] des beelden dat een man wel draghen mochte, dat doen XX sterke mannen of meer met allen
 • seide dat sij gheenen man hebben en woude, ende en mochte sij gheen verdrach hebben, si soude haer selven also handelen, dat
 • man
 • Een schip geladen met een beeld van Onze Lieve Vrouw is zo zwaar dat het schip niet kan wegvaren. Het beeld wordt verkocht aan de kerk in Schiedam, Liedewy komt bij het beeld bidden. Als haar vader…
_lie002lied01ill07.gif

sprookje uit 1479
 • te bet Dat hi den goeden baeck wan Jn sulker wijs datter een man Quam. dien werp in enen zack Dair hi en myt groten anxt
 • won er niets mee en het gebeurde ook nog dat er een man kwam die hem in een zak stopte. Hierdoor moest Reinaert het bijna
 • man
 • Grimbeert vertelt over de streek die Isegrim de wolf aan Reinaert de vos leverde. Reinaert stal een platvis, die hij van een kar op de weg gooide. Isegrim ging er mee vandoor, at hem op en liet enkel…

Trefwoorden: azen, eten, gooien, graat, kar, man, stelen, vis, volgen, vos, werpen, wolf, zak


sprookje uit 1479
 • Ouer tween iaren quam een man Hier tot uwen houe een serpent Om een oordel dat onbekent V was ende alle v rade Dat
 • soude hebben gelaten [fol. 76v] Mer dat die man tot sijnre baten Verbi soud gaen ende zach hoet stoet Daert zeer opriep al
 • koning geholpen heeft een geschil op te lossen: een man had een serpent bevrijd uit een strik achter een gat in een schutting
 • man af. De man schrok en herinnerde het beest aan zijn eed. Het serpent zei echter dat hij zich kon verantwoorden omdat
 • man
 • Rukenau de apin is bezig met haar redevoering aan het hof voor Reinaert. Hierin vertelt ze van een keer dat Reinaert de koning geholpen heeft een geschil op te lossen: een man had een serpent bevrijd…

sprookje uit 1479
 • HEt stont dair tot eenre stont Een ezel waren end een hond Onthouden myt enen riken man Die den hont seer lieff gewan
 • is. Een ezel en een hond leefden bij een rijke man. De man speelde veel met de hond waarbij de hond tegen zijn baasje
 • man
 • Reinaert is aan het hof en vertelt van drie hele waardevolle voorwerpen die hij zogenaamd had meegegeven aan Belijn de ram. Het gaat om een spiegel, een ring en een kam. Op de spiegel staan een aantal…

sage uit 1923
 • ernaast heuvels en zandbergen. De knecht zag op een van die heuvels een man staan. Hij dacht, dat het een zijner kameraden was
 • Velden trekt ’s nachts om twaalf uur Een man die, een hiplicht gelijk, straalt van vuur. En als hij dus ronddwaalt, verneemt
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag
 • man
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1923
 • zat, hoorde ze iets: een man kwam onder den boom geloopen. Hij weende klagend om vrouw en kind. En toen hij den blik
 • hebben wij onze Greta weergevonden! Edele jonkvrouw, neem dien man maar mee in het rijtuig!” En zij noodigden beiden uit om
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een
 • man
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • man
 • Drie boeren bespotten een oude vrouw voordat zij een mergelgrot ingaan. Zij verdwalen, sterven doordat er geen hulp komt, en worden jaren later als mummies gevonden.

sage uit 1923
 • De man zonder hoofd
 • De man zonder hoofd Aan den voet van rotsige grauwe heuvels, in den zomer getooid met een bonten schat van wilde
 • . Omslachtig vertelde één hunner hem van den man zonder kop die in de buurt rondspookte bij nacht. “Jullie met je dwaasheid
 • Een reiziger slaat waarschuwingen voor een ronddolende man zonder hoofd in de wind. Opeens ziet hij een enorme gedaante
 • man
 • Een reiziger slaat waarschuwingen voor een ronddolende man zonder hoofd in de wind. Opeens ziet hij een enorme gedaante naast zich die hem blijft vergezellen. Bij het bidden van het evangelie van St.…

sage uit 1978
 • donkere nacht kwam een man voorbij, juist toen de heksen in gedaanten van zwarte katten, er bezig waren. De man nam een steen
 • en smeet die tussen de katten. Meteen staakten de katten hun spel en zij sprongen woedend op de man af. Deze wist nog
 • Een man die op een avond op het kerkhof een kattenkring verstoort door een steen naar de katten te gooien, weet zich de
 • man
 • Een man die op een avond op het kerkhof een kattenkring verstoort door een steen naar de katten te gooien, weet zich de katten van het lijf te houden door een kruisteken te maken.

sage uit 1978
 • buitendeur een oude weefstoel staan. Daar ging hij op zitten. Even later viel hij in diepe slaap. Hoe lang de man geslapen had
 • vioolspeler best gebruiken. Zij trokken de arme man in hun kring en dwongen hem tot spelen. Hij speelde en speelde, tot het zweet
 • man tot onophoudelijk spelen. Met het spelen van een vrome melodie kan hij het heksenspel stopzetten.
 • man
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1978
 • Op zift draaien Een man uit Strijp ging eens buurten bij een kennis in Woensel. Toen hij 's avonds naar huis ging en al
 • Man komt na enkele uren rondlopen weer uit bij zijn vertrekpunt.
 • man
 • Man komt na enkele uren rondlopen weer uit bij zijn vertrekpunt.

sage uit 1978
 • Op zift draaien Een man uit Best was op een zondag naar de kermis in Oirschot geweest. Toen hij 's avonds laat naar
 • halfuurtje en ik ben thuis.' Toen de man Best bijna genaderd was, kwam hij een oude vrouw tegen. Hij groette haar met 'goeie
 • 's Avonds laat komt man drie keer dezelfde oude vrouw tegen. Het blijkt dat hij nog op dezelfde plaats staat als waar
 • man
 • 's Avonds laat komt man drie keer dezelfde oude vrouw tegen. Het blijkt dat hij nog op dezelfde plaats staat als waar hij is begonnen. Hij heeft de hele nacht moeten lopen om thuis te komen.

sage uit 1978
 • er eens even onder staan en houd je armen op.’ De man deed dit en de pastoor begon te bidden, ondertussen de heks met
 • wijwater zegenend. En daar viel de heks plotseling van het plafond af, recht in de armen van de man. Vanaf dat moment was de
 • man
 • Ontheksen van een vrouw door bidden en zegenen met wijwater door een pastoor.