Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg
 • onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.
 • dieren
 • man
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.

mop uit 1978
 • en fan need hat er se fleane litten. Dy man reizge in bult mei dieren. Op in kear moast er in oaljefant út Dútslân helje
 • Broadsje oaljefant Men mei samar gjin dieren oer de grins helje. Dêr moatte fergunningen foar komme. It moat hjir oan
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder
 • er dan wel over mag en de douane zegt dat hij wel een broodje mee mag nemen met wat ertussen zit. Dus gaat de man naar de
 • dieren
 • man
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

mop uit 1974
 • In boereplaets stie hwat achterôf oan in âld reed. De boer, dy't dêr wenne, bimuoide him noait mei de frou. De man hie
 • seksuele behoefte van de man wordt nu echter zo groot dat hij iedereen - zelfs dieren - te pakken neemt.
 • Een boerin raadpleegt de dokter omdat haar man seksueel geen enkele interesse in haar toont. Als de boer tabletten
 • dieren
 • man
 • Een boerin raadpleegt de dokter omdat haar man seksueel geen enkele interesse in haar toont. Als de boer tabletten voorschrijft, verdubbelt de vrouw de door de dokter voorgeschreven dosis om er zeker…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy moest mei in keppel guozzen oer de brêge hinne. Dêr moest brêgejild fan bitelle wurde. Doe sei de
 • biteljen." "O," sei de man, "der wit ik wol in middel op." "Hoe dan?" frege de brêgeman. "Wel," sei de guozzehoeder, "ik ha de
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van
 • betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder dat ze hun behoefte doen. De ganzenhoeder laat
 • dieren
 • man
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder…

mop uit 1973
 • Der wie in man, dy woe in kanarjepytsje ha, en dat woe er read opfervje, hwant reade kanarjes dy binne seldsum. Hy giet
 • , bêste man," seit er, "it kanarjepytsje is dea. Mar dat komt net fan 'e ferve, dat komt fan 't ôfbrânnen fan 'e âlde ferve."
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een
 • kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de man van zijn plannen vertelt, drukt de
 • dieren
 • man
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou, dy hienen gjin bern. Mar se wienen tige gelokkich togearre. Op in kear gong dy man nei
 • hjir douwen oanhellest, gean ik fuort." De man tocht: "Ik wol dòchs douwen ha." Hy sei tsjin har: "Ik gean de mar op to
 • vertrekken als de dieren komen. De verontwaardigde man besluit zijn vrouw voor de gek te houden. Hij zet een paar stokken in het
 • Een kinderloos, maar gelukkig echtpaar maakt ruzie over een stel duiven die de man wil houden. De vrouw dreigt te
 • dieren
 • man
 • Een kinderloos, maar gelukkig echtpaar maakt ruzie over een stel duiven die de man wil houden. De vrouw dreigt te vertrekken als de dieren komen. De verontwaardigde man besluit zijn vrouw voor de gek…

mop uit 1974
 • Der wie ris in man, dy hie in frou troud, dy wie sa dom as oalje. Sa nou en dan krige dat minske in pak op 'e hûd fan
 • har man, hwant hja die sokke rare setten, dat der wie gjin ried ta. De man wie soms deaforlegen mei har. Doe hie dy man
 • Een man geeft zijn vrouw vaak een pak rammel omdat ze zo ongelooflijk dom is. Op een keer stuurt hij zijn onnozele
 • vrouw naar de markt om een koe en een haan te verkopen. De dieren moeten respectievelijk tachtig gulden en acht dubbeltjes
 • dieren
 • man
 • Een man geeft zijn vrouw vaak een pak rammel omdat ze zo ongelooflijk dom is. Op een keer stuurt hij zijn onnozele vrouw naar de markt om een koe en een haan te verkopen. De dieren moeten…