Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

81 resultaten voor ""

sprookje uit 1889
 • maat gaan leenen en het daarmede meten, terwijl gij den kuil graaft.” - “Lieve vrouw,” hernam Aly, “ook dit raad ik u af
 • , met verzoek om haar voor eenige oogenblikken eene maat te leenen voor het meten van een partijtje graan. Hare zuster gaf
 • neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een maatbeker geleend bij Ali Baba's zus, en
 • meten
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf

sprookje uit 2009
 • meten
 • Er woont een schoenmaker in Nijmegen die weinig verdient omdat iedereen in de omgeving te arm is om geregeld nieuwe schoenen te kopen. Op een dag komt er een tovenaar langs, die na een lange wandeling…

sprookje uit 1954
 • meten
 • Ba Anansi gaat met een olifant en een walvis de weddenschap aan wie het wint met touwtrekken. Beiden, de olifant in Afrika en de walvis voor de kust van Suriname, trekken het scheepstouw zo strak dat…

sage uit 1970
 • af te strijken. Ze waren wellicht in Rasquert niet helemaal eerlijk bij het meten van het koren. Er bleef daar te veel
 • In Rasquert zouden ze niet helemaal eerlijk zijn geweest met het meten van het koren. Er bleef daar veel aan de
 • meten
 • In Rasquert zouden ze niet helemaal eerlijk zijn geweest met het meten van het koren. Er bleef daar veel aan de strijkstok hangen, wat hen de schimpnaam 'Striekstokken' opgeleverd zou hebben.

sage uit 1979
 • zeericheijden, ziekten en quellingen met een Riemken ofte Lintjens te meten en trekken van der hant oef totten ellebogen met eenige
 • meten
 • Verslag van een Zeeuws heksenproces waarbij de verdachte Cathelynken schuldig wordt bevonden en wordt verbrand. Al eerder is zij gecorrigeerd door de autoriteiten voor het misleiden van de mensen die…

sage uit 1963
 • meten
 • Een g[l]oeiige man geeft de grens tussen Noord-Brabant en Limburg aan. In Venray zijn enkele mannen gedoemd tot een bestaan als g[l]oeiige doordat ze een valse eed hadden afgelegd. Als je er één…

mop uit 1651
 • meten
 • Enkele geestelijken klaagden tegen Hendrik de Vierde dat de hugenoten in Charenton preekten. Dit was tegen het Edict, dat hen verbood binnen 6 mijlen van Parijs te preken. Hendrik zei dat het 6 mijlen…

sage uit 1919
 • meten
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…

sage uit 1933
 • meten
 • Het geloof in de vuurman, de grenssteenverzetter of landmeter die onjuist heeft gemeten, wordt gevoed door dampen die opstijgen uit moerassen.

sage uit 2007
 • . En die zegt gewoon, en die meten het na. Hij zegt: 'Nou, gij hebt ont geschreven, want dat klopt niet!'. RK: Gij hebt
 • mijn roei ook es na meten.' En toen kwam-ie wel op uit. Toen zegt dien baas: 'Ja maar gij hebt nog veel gemener gedaan wat
 • meten
 • Bartje Poep vindt dat hij te weinig op het land verdient met suikerbieten rooien. Hij wil harder werken. Een collega hoort dit en zaagt een stuk van het meetlat van Bartje af. Bart denkt de volgende…

sprookje uit 1984
 • Sneki zich uit te rekken. 'Ik houd me stil, dan kun je langs me meten.' Anansi trok zijn stokkenhuisje uit elkaar en begon
 • meten
 • De slimme Anansi weet door een list een slang voor de koning te vangen en wordt daardoor de Minister van Vertelkunst

sprookje uit 1893
 • deed was het stuk linnen dat ze had voor den dag te halen en te gaan meten hoeveel el het was. En jawel, hoe ze ook meette
 • is voor de avond. Ze gaat linnen meten en de hele kamer komt vol linnen. Dat wil de buurvrouw ook en ook zij krijgt
 • meten
 • Een arme vrouw biedt een reiziger onderdak, mag een wens doen en wil dat het werk, dat ze zometeen aanvangt, niet klaar is voor de avond. Ze gaat linnen meten en de hele kamer komt vol linnen. Dat wil…

sprookje uit 1874
 • meten
 • Een door het bos reizende kastelein ziet verdachte lui, verstopt zich en ziet hen na 3x "Halleluja vlieg open" onder een rots verdwijnen. Dit gebeurt de volgende dag weer en hij probeert het zelf en…

personal narrative uit 2003
 • meten
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker oordeelt dat het mensenwerk is: hij vindt sporen van mechanische druk, en de ene leylijn die met de wichelroede gevonden wordt,…

personal narrative uit 2003
 • ." AH: "Nee, nooit bij hun eigen. [Vraagt aan TM:] Meten jullie ook wel bepaalde dingen, andere dingen? Kun je nog wat meten
 • meten
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker meldt aan het boerengezin dat het mensenwerk is. Ze kunnen aangifte doen van vandalisme. De boer blijkt er tegen verzekerd te…

sage uit 1923
 • meten
 • Elsje, een melkmeisje, wil 'n gouden kap net als Grietje en lengt de melk aan met water om meer te verdienen. Als ze echter haar gouden kap in het waterputje bekijkt, valt hij in het water en…

broodjeaapverhaal uit 2003
 • meten
 • In Italië wordt een lichtbol waargenomen, waaruit een lichtstraal komt. De volgende dag ligt op de plek een graancirkel. Er is een foto genomen van de lichtbol met een digitale camera op een mobiele…
965.jpg
966.jpg

broodjeaapverhaal uit 2003
 • meten
 • In Oss is een graancirkel aangetroffen vlak bij hoogspanningsmasten. De formatie is niet perfect symetrisch. Verder is er verhoogde radioactiviteit gemeten. Er worden problemen met accu's van een…
977.jpg
978.jpg
979.jpg
987.jpg
988.jpg
989.jpg
990.jpg

personal narrative uit 2003
 • meten
 • Onderzoeker Robert Boerman heeft over het algemeen weinig positieve gevoelens ten aanzien van graancirkels in de Flevopolder. Hij is ook ambivalent ten aanzien van de graancirkel in Dronten, met het…

personal narrative uit 2003
 • meten
 • Een graancirkel in Dronten heeft de vorm van het logo van Vodafone. Er worden in de graancirkel leylijnen gemeten. Een visser heeft de bewuste nacht een hond twee perioden achtereen horen blaffen.…
992.jpg
993.jpg
994.jpg
1034.jpg

personal narrative uit 2003
 • zal niet zeggen dat ze het niet goed doen, maar... ja, ik kan daar niks mee. Ik wil gewoon zien, kijken, meten, voelen
 • andere, maar goede metingen worden er niet verricht. Meten is echter de belangrijkste bezigheid. Toch zijn er in Nederland
 • meten
 • Verteller heeft weinig op met het graancirkel-onderzoek in Engeland: hordes gelovigen rennen van de ene cirkel naar de andere, maar goede metingen worden er niet verricht. Meten is echter de…

personal narrative uit 2003
 • meten
 • De verteller hecht aan concrete aanwijzingen en logica; gechannelde boodschappen zeggen hem niets - die zijn volkomen oncontroleerbaar. Ook een kleitablet is betrouwbaarder, mits de vertaling correct…

personal narrative uit 2003
 • proefopstelling om bijvoorbeeld als er een graancirkel ontstaat, om dan wat te meten. Of gaat het eerder om het op afstand maken van
 • plaats niet? Daar moet je iets meten. En dat meten, daar willen we mee beginnen. Dan weet je in principe nog niet veel, maar
 • meten
 • Verteller heeft contact met een wetenschapper om zijn theorie over het ontstaan van graancirkels te kunnen toetsen. Daartoe moeten proefopstellingen gemaakt worden bij graanvelden. De theorie moet…

raadsel uit 2007
 • Waarom neemt een Belg een lineaal mee naar bed? Om te meten hoe lang-ie heeft geslapen.
 • meten
 • Waarom neemt een Belg een lineaal mee naar bed?

Trefwoorden: bed, lineaal, maat, meten, slapen


mop uit 1651
 • hemel werd gestoten, heb je het zelf kunnen meten.'
 • meten
 • De duivel richt zich vaak tot een zeer godvruchtige kluizenaar. De duivel wil hem eens testen en stelt hem drie vragen. 'Waar is de aarde boven de hemel verheven?' Daarop antwoordt de kluizenaar dat…