Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1301
 • ontbieden
 • Een jongeman die niets uitvoert, maar wel veel geld verkwist, wordt achterdochtig bekeken door de baljuw. Deze stuurt zijn mannen erop uit om na te gaan hoe de jongeman aan de kost komt, maar zij…

mop uit 1301
 • ontbieden
 • Een man betrapt zijn vrouw met een priester, maar zij maken hem wijs dat hij dood is. Hij gelooft dit en gaat op de grond liggen onder een lijkkleed. Zijn vrouw en de priester bedrijven de liefde voor…

sprookje uit 1972
 • ontbieden
 • Een meneer had nieuwe schoenen gekocht, maar de zool liet los zodat hij struikelde. Hij ging ermee naar het gerecht. De schoenmaker moest voorkomen, maar hij zei dat het zijn schuld niet was. Het leer…

mop uit 1910
 • ontbieden
 • Gierige man wordt bedrogen door zijn dienstmeid die zelf wel eet, maar hem geen eten geeft. De man verzwakt en lijkt te gaan sterven, waarop de dienstmeid de notaris laat komen. De man roept of Trijn…


sage uit 1891
 • ontbieden
 • Man van zieke vrouw gooit op raad van een pastoor een emmer water naar buiten, en ziet een vrouw die stond te luisteren weggaan. Vanaf dat moment geneest de vrouw.

mop uit 1651
 • ontbieden
 • Een prins hoorde dat er een vreemdeling was die erg op hem leek. Hij ontbood hem en toen hij merkte dat ze inderdaad als twee druppels water op elkaar leken vroeg hij hem of zijn moeder ooit daar was…

mop uit 1651
 • ontbieden
 • Een burgemeester van Dordrecht ontbood de orgelmaker en ging tegen hem tekeer omdat het werk zo langzaam vorderde. De man zei dat het zijn schuld niet was, omdat hij nog op een toilet moest wachten…


mop uit 1651
 • ontbieden
 • De Spanjaarden klaagden bij keizer Karel de Vijfde over het feit dat er Nederlandstaligen in zijn hof verbleven. Zij wilden dat de keizer hen uit het hof zou zetten. De keizer ontbood de Spanjaarden…

mop uit 1651
 • ontbieden
 • Een hofnar, die enige tijd toegang tot het hof was ontzegd, werd weer door de koning ontboden. De koning vroeg de nar of hij niet enkele fouten had opgemerkt waarover hij de koning kon bestraffen. De…

sage uit 1965
 • ontbieden
 • Ontboden heksenmeester zegt bepaalde buurvrouw te weren.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • ontbieden
 • Moeder voelt zich niet goed, waarop de dochter medicijnen gaat halen. Bij terugkomst is hun hotelkamer bezet door anderen, en weet men in het hotel niet dat ze er eerder een kamer hebben genomen.…

mop uit 1978
 • ontbieden
 • Een koning ontbiedt een astroloog om met zijn zwaarmoedige dochter te praten. De astroloog voorspelt de prinses dat ze die nacht een droom zal hebben. In de droom krijgt ze allerlei kleden te zien -…

sage uit 1977
 • ontbieden
 • Als een kind vroeger ziek was, was het vaak betoverd. De duivelbanner - bijvoorbeeld Piter Poes met zijn hondenkar - werd dan ontboden. Als er in het kussen een verenkrans - een heksenkrans - zat,…


legende uit 1919
 • ontbieden
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

mop uit 1651
 • ontbieden
 • Prins Maurits zou graag een man willen ontmoeten waarvan men zei, dat hij tot vijftien keer toe per nacht de liefde zou kunnen bedrijven. Hij ontbiedt de man, die hij vraagt of het waar is. De man…

sage uit 1501
 • ontbieden
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

mop uit 1651
 • ontbieden
 • Prins Maurits ontbood een man, om uit te zoeken of het waar was dat hij iets kon [waar het om ging is doorgehaald]. De man zei dat hij het kon toen hij acht of tien jaar jonger was. De rest van zijn…

sprookje uit 1930
 • ontbieden
 • Raadsleden zitten zo dicht bij het vuur dat het te heet wordt. Ze geven opdracht de schoorsteen en de haard te verplaatsen.