Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

1949 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • paard
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sage uit 1962
 • paard
 • Het ijzeren veulen rende als een razende, met veel kabaal, over de weg. Vroeger maakte men kinderen bang door hen te vertellen dat het ijzeren veulen op zolder zat.

sprookje uit 1896
 • paard veranderde. Dit werd gekocht door den heer die den jongen het lezen en schrijven had geleerd. Maar niet lang had hij
 • verstoord, want hij wilde niet dat iemand buiten hem de kunst zoude kennen. Hij nam het paard van den stal en ging er meê naar
 • zich voor zijn plezier in een koe en in een paard. Als paard wordt hij gekocht door zijn voormalige leraar, die hem een
 • paard
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sage uit 1962
 • paard
 • De karn was betoverd en stond te dansen, waardoor men geen boter kon maken. Men heeft toen een toverdokter ingeschakeld om het te verhelpen. Deze was gekomen met de tilbury, omdat het te slecht weer…

sprookje uit 1896
 • kunt hier den nacht overblijven. Breng je paard maar op stal en kom dan hier bij mij terug.» Stoffel deed alzoo en nu
 • paard
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • kistje vinden, dat moet gij in zes deelen splitsen. Een deel daarvan geeft gij aan uwe vrouw, een aan uw paard en een aan
 • , gaf een er van aan zijne vrouw, een aan zijn paard en een aan zijnen hond. De drie overblijvende stukken begroef hij onder
 • delen splitsen, een deel voor zijn vrouw, een voor zijn hond, een voor zijn paard en drie delen om te begraven onder de
 • paard
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sprookje uit 1896
 • De schrandere boerendochter. Er is in den ouden tijd eens een boer geweest, die een paard had dat een veulen ter wereld
 • moest brengen. Hij reed er meê naar een heer, daar bond hij het paard aan een boom vast en zeide tot den heer: «ik weet dat
 • paard en niet te voet. Het meisje gaat gehuld in een visnet en gezeten op een bok naar de koning. Hij wil met haar trouwen
 • paard
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De…
3682143695_902cf06862_b.jpg

sprookje uit 1896
 • , niet naakt en niet gekleed, niet te paard en niet te voet, niet in een wagen en niet over het water.» Hoe verblijd de boer
 • en niet bij nacht, niet gekleed en niet ongekleed, niet te paard en niet te voet. Het meisje gaat gehuld in een visnet en
 • paard
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

mop uit 1896
 • gewandeld, toen hij op den weg een boerenwagen zag naderen, waarop eene vrouw stond het paard te mennen. De wagen was half
 • armen te zwaaien, alsof hij wilde gaan vliegen. Zij hield haar paard staande en riep: «wat heb je toch ten doel, man, met je
 • boer treft daarna een vrouw die met een zware mand op haar rug een paard en wagen rijdt. Op zijn vraag waarom ze de mand
 • niet op de wagen legt, zegt ze dat ze haar paard niet te veel wil belasten. De boer maakt haar wijs dat hij uit de hemel
 • paard
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sage uit 1973
 • die twee vlammende bol-ogen van dat paard priemden hem al maar door in het gezicht. Dan wilde hij het Sint Jans evangelie
 • paard
 • Een man wordt na wat drankjes door een vreemdeling uitgedaagd tot een vloekwedstrijd. Onderweg naar huis komt hij een veulen tegen dat hem met vlammende ogen duivels aanstaart waardoor hij zich niet…
VODA_008_17.mp3

sage uit 1962
 • paard
 • 's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna niet, bij het afknippen laten ze vanzelf los. Nadat de pastoor de gebouwen heeft…

sage uit 1962
 • paard
 • In een bos zouden paarden uit het leger van Napoleon of van Romeinen zijn gestald.

broodjeaapverhaal uit 1962
 • op af. Hij stak zijn geweer met de kromme loop achter de boom om en schoot de haas morsdood. Hij moest paard en wagen
 • , met een geweer met een kromme loop, weet de doden. De haas is zo zwaar dat hij met paard en wagen weggehaald moet worden.
 • paard
 • Jager beweert dat hij een zeer grote haas die hem al jaren te snel af is door zich te verschuilen achter een dikke boom, met een geweer met een kromme loop, weet de doden. De haas is zo zwaar dat hij…

sage uit 1962
 • paard
 • Vermoeden dat een heks 's nachts de paarden berijdt als die 's morgens bezweet en met gevlochten manen en staart worden aangetroffen. Op een nacht verwondt een knecht een zwarte kat die bij de stal…

sprookje uit 1970
 • bedacht een plannetje. Hij sneed de oren van het paard van Bellman af en ging het café in. Uilenspiegel zei: 'Hé Bellman, het
 • waait buiten joh! Er kwam een enorme wind, die heeft de oren van je paard afgerukt!' Bellman ging daarop naar buiten en
 • Terwijl Tijl Uilenspiegel buiten een café op zijn vriend Bellman wachtte, besloot hij de oren van Bellmans paard af te
 • . Hierop besloot Bellman de mondhoeken van Uilenspiegels paard open te snijden.
 • paard
 • Terwijl Tijl Uilenspiegel buiten een café op zijn vriend Bellman wachtte, besloot hij de oren van Bellmans paard af te snijden. Toen hij dit aan hem laat zien haastte Bellman zich naar buiten, waarna…

Trefwoorden: cafe, drinken, mes, mondhoeken, oor, paard, snijden


sage uit 1976
 • stampvoet’, een wit paard dat elke avond verscheen te Eersel om daar de gestorvenen van de pest naar het kerkhof te brengen
 • In Eersel verscheen er een wit paard dat de mensen die gestorven waren aan de pest naar het kerkhof begeleidde. Ook was
 • paard
 • In Eersel verscheen er een wit paard dat de mensen die gestorven waren aan de pest naar het kerkhof begeleidde. Ook was er een onkwetsbare haas dat zich na drie keer beschoten te zijn in een oud…
VODA_002_18.mp3

raadsel uit 2014
 • Wat is de huid van een jong paard? Veulenschilletje
 • Wat is de huid van een jong paard? Veulenschilletje
 • paard
 • Wat is de huid van een jong paard? Veulenschilletje

sage uit 1962
 • ploffend door de hoefslag van de karreweg achter hem aan liep, en hem zijn warme adem in de nek blies. Overigens deed het paard
 • Man vertelt dat een paard 's avonds laat met hem meeliep.
 • paard
 • Man vertelt dat een paard 's avonds laat met hem meeliep.

sage uit 1962
 • paard
 • Zwarte kat, die een vrouw blijkt te zijn, behekst om middernacht paarden.

sage uit 1970
 • paard
 • Heks komt 's nachts door het sleutelgat in de paardestal waar ze op de paarden jaagt. Ze raakt gewond door het scherpe mes dat in het sleutelgat is gespannen, waardoor de betovering verbroken raakt.…

sage uit 1962
 • paard
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1962
 • Vroeger honge ze de haam van het paard boven in de boom. Dan liep 't vullen met de kop rechtop.
 • Om een veulen met zijn kop rechtop te laten lopen wordt de haam van het paard in de boom gehangen.
 • paard
 • Om een veulen met zijn kop rechtop te laten lopen wordt de haam van het paard in de boom gehangen.

sage uit 1962
 • Strijken, dat heb ik zelf gezien. Een paard had last van z'n poot, te zwaar getrokken. Die strijker d'r bij, z'n pet af
 • paard
 • De verteller heeft een man gezien die kon strijken. Deze strijker genas mensen en dieren.

sage uit 1962
 • paard
 • Om de paarden tegen de nachtmerries te beschermen kon men een paardkop ophangen aan de dijk.

sage uit 1962
 • De haam van het paard honge ze boven in de boom. Dan liep het veulen met z'n kop mooi hoog.
 • Om een veulen met opgeheven kop te laten lopen werd de haam van het paard in de boom gehangen.
 • paard
 • Om een veulen met opgeheven kop te laten lopen werd de haam van het paard in de boom gehangen.