Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

78 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • goede sniders yn 't lân krap waarden. Mar de keizer woe doch in nij pak hawwe. Doe liet er rûnom yn 't ryk grutte papieren
 • oanplakke, dat de snider dy't him in pak makke dat moaier wie as alle oare keizerlike klaaiing yn 'e hiele wrâld dy krige
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale
 • is, en toont zich erg tevreden met het pak. De kleermaker krijgt zijn loon, en gaat er gauw vandoor. De keizer geeft een
 • pak
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • werknemers lopen keurig in donkerblauw pak, met bijpassende das, sokken etcetera, alles volgens een draaiboek. Op een dag worden
 • pak
 • Twee werknemers van een computerfirma hebben seks op de werkvloer, en worden vervolgens ontslagen omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften hebben gehouden.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Tijdens een S.M. spelletje, waarbij de vrouw vastgebonden is aan het bed, breekt een man in Zorro-pak zijn been. Ze
 • pak
 • Tijdens een S.M. spelletje, waarbij de vrouw vastgebonden is aan het bed, breekt een man in Zorro-pak zijn been. Ze kunnen niets anders doen dan heel hard om hulp roepen.

sage uit 1982
 • hulp te haal'n. Doar kwam net de buurman bi'j oons de deur uut. In zien goeie goed. Ie kent dat wel: blauw pak, gevarfde
 • pak te loaten bedarven deur spinrag en maismaal -en hi'j mos ok vortmaken om mien va te waarschouw'n, die argens bi'j de
 • vraagt hij hulp aan de buurman, maar omdat die geen zin heeft om zijn nette pak vies te maken, wil hij de rat niet doden. De
 • pak
 • De verteller van het verhaal is een klein kind op het moment dat deze gebeurtenissen zich afspelen: zijn moeder staat op het punt te bevallen van het broertje van de verteller, wanneer hij in het…

mop uit 1998
 • Twee Groningers komen elkaar tegen. "Mooi pak," zegt de ene; "nieuw?" "Nee," zegt de andere. "Geborsteld?" vraagt de
 • Twee Groningers komen elkaar tegen. "Mooi pak," zegt de ene; "nieuw?" "Nee," zegt de andere. "Geborsteld?" vraagt de
 • pak
 • Twee Groningers komen elkaar tegen. "Mooi pak," zegt de ene; "nieuw?" "Nee," zegt de andere. "Geborsteld?" vraagt de ene. "Nee," zegt de ander. "Wat dan?" "Omgekeerd."

raadsel uit 1998
 • pak
 • Een dom blondje opent de melkpakken altijd in de winkel, omdat er staat 'hier openen'.

broodjeaapverhaal uit 1990
 • schopt is dat zìjn keuze." Daarop kiept de punker een pak vla over de moeder heen en zegt: "Mevrouw, ik heb óók een vrije
 • opvoeding gehad. Ik kies er nu voor om dit pak vla over u heen te gieten!"
 • tot orde; ze gelooft in een vrije opvoeding. Een punker achter haar giet een pak vla over haar heen; hij is óók vrij
 • pak
 • Een vrouw staat met haar zoontje in de supermarkt. Het kind valt een oude vrouw lastig, de moeder roept het kind niet tot orde; ze gelooft in een vrije opvoeding. Een punker achter haar giet een pak…

personal narrative uit 2000
 • collectant, en die hadden zwarte pakken vroeger. Dan zei mijn moeder: 'Jij hebt de maat van mijn man. Ken jij een pak gebruiken
 • pak
 • Vertelster heeft in de hongerwinter geen tulpenbollen hoeven eten. Moeder had geld van het pensioen van haar overleden man. Ze gaf de pakken van haar echtgenoot aan een man die een tuinderij bezat. De…

mop uit 1994
 • Een man ziet in de krant een advertentie: 59 gulden voor een pak met pantalon, sokken en een strijkijzer. "Da's geen
 • geld," zegt de man en gaat naar het warenhuis. De verkoopster wijst hem het rek, en de man kiest een marineblauw pak uit
 • Een man koopt voor heel weinig geld een mooi pak, met een pantalon, sokken en een strijkijzer. Aangezien een mouw en
 • vrouwtjes buiten de opmerking: "Dat ze voor zo'n schlemiel nog zo'n mooi pak kunnen maken, hè?"
 • pak
 • Een man koopt voor heel weinig geld een mooi pak, met een pantalon, sokken en een strijkijzer. Aangezien een mouw en twee pijpen wat te lang zijn, adviseert de verkoopster de man om in een…

mop uit 1994
 • pak
 • Moos loopt in een heel duur kostuum waarvoor hij slechts honderd gulden heeft betaald. Sam reageert verbaasd: "Toch nog?"

mop uit 1994
 • pak
 • Een man moet via het uitzendbureau aap spelen in de dierentuin. Al slingerend breekt een liaan en de aap belandt in de leeuwekuil. De leeuw komt op de angstige en smekende man af en zegt: "Ben jij ook…

broodjeaapverhaal uit 1993
 • schroevedraaier vallen in de mouw van zijn pak. Hij doet pogingen hem eruit te schudden als zijn maat binnenkomt die denkt dat hij
 • pak
 • Een elektricien staat op een ladder te schroeven in de contactdoos van een lamp. Op een gegeven moment laat hij zijn schroevedraaier vallen in de mouw van zijn pak. Hij doet pogingen hem eruit te…

mop uit 1965
 • pak
 • Een man heeft zijn schoonmoeder begraven. Ze zat met haar vinger tussen de deur en toen ging ze zo tekeer, dat ze haar hebben laten afmaken.

raadsel uit 1995
 • Wat zijn de streepjes achterop een pak koffie? Een Ethiopische familie.
 • Wat zijn de streepjes achterop een pak koffie? Een Ethiopische familie.
 • pak
 • Wat zijn de streepjes achterop een pak koffie? Een Ethiopische familie.

sage uit 1968
 • pak
 • In de kroeg hielden mensen eens een weddenschap. Ze zetten een pakje beschuit voor iemand op de tafel. Deze sloeg erop en toen waren de beschuiten opeens verdwenen. Het waren duivelskunsten.

sage uit 1967
 • It wie op in joun let mei stoarm en ûnwaer. Doe kaem der in frou by de doar mei in great pak mei ellewaren. Hja woe dêr
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • pak
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1951
 • marse by, dy frege dêr: "Mei it pak hjir wol stean?" Dat woarde net tastaen. It pak kom yn 'e keuken to stean. Wylst de faem
 • yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver. "Hwat wolstû
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en
 • ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met allerhande moordwapens. De bewoners van het
 • pak
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met…

mop uit 1974
 • reinde min of mear. Doe kaem dêr in jager lâns. Dy hie in moai grien pak oan, in fear op 'e hoed, in automatysk gewear oer 't
 • . En hwat kostet jo gewear?" frege de gek. "450 goune", sei de jager. "En it pak klean kostet hûndert goune en de hoed
 • patronen en zijn geweer zijn. De jager beantwoordt alle vragen en vertrouwt de patiënt ook de enorm hoge prijzen van zijn pak
 • pak
 • Een psyhiatrisch patiënt die aan het luchten is raakt in gesprek met een passerende jager. Ze praten wat over het slechte weer - het regent - en de patiënt verbaast zich erover dat de man met zulk…

sage uit 1970
 • Sommigen konden een fles drank met de klaverboer laten komen. Anderen legden klaverboer onder een pak kaarten, sloegen
 • pak
 • Sommigen konden een fles drank met de klaverboer laten komen. Anderen legden klaverboer onder een pak kaarten, sloegen er met de vuist op en klaverboer lag bovenop.

sage uit 1970
 • moesten togearre op it slot passe. Dêr kaem in keardel mei in great pak op 'e rêch. Dêr hie er handelswaer yn, sei er, en hy
 • frege de faem of dat pak dêr dy nachts wol op it slot bliuwe mocht, wylst hy nei it doarp ta gong. Dêr hie dy faem gjin
 • Als dienstmeisje en tuinman op het slot passen vraagt een man of hij zijn pak handelswaar 's nachts mag laten liggen
 • . Het dienstmeisje ziet het pak bewegen en waarschuwt de tuinman. Die schiet door het pak heen, en het bloed spat er uit
 • pak
 • Als dienstmeisje en tuinman op het slot passen vraagt een man of hij zijn pak handelswaar 's nachts mag laten liggen. Het dienstmeisje ziet het pak bewegen en waarschuwt de tuinman. Die schiet door…

mop uit 1973
 • om en een pak beschuiten en een pan melk te nemen. De man weigert en moppert dat het veel te heet is. De heer zegt dan
 • pak
 • Een man die altijd moppert komt een heer tegen. Die geeft hem een cent. Hij zegt hem de cent te poetsen en daarmee met een briefje naar het postkantoor te gaan. De man komt terug met een…

sage uit 1923
 • , als zij pas in bed lag, een zwaar pak op haar voeten kreeg. Dit deed de geest van een Fransch soldaat die ze in den
 • pak
 • Een vrouwtje wordt elke nacht op de voeten geslagen door de geest van een Franse soldaat, die ze had verraden.

mop uit 1651
 • Een kleermakertje stak een lange man in het pak. De kraag zat zover dicht dat de man gedwongen werd naar boven te
 • pak
 • Een kleermakertje stak een lange man in het pak. De kraag zat zover dicht dat de man gedwongen werd naar boven te blijven kijken. Het kleermakertje nam afscheid en wilde weer gaan, waarop de man zei:…

mop uit 1651
 • Louw had zijn nette pak aan toen het begon te regenen. Hij kleedde zich uit, om zo op zijn kleding te gaan zitten en
 • pak
 • Louw had zijn nette pak aan toen het begon te regenen. Hij kleedde zich uit, om zo op zijn kleding te gaan zitten en deze droog te houden. Zijn gezelschap zei hem, dat de regen niet zou aanhouden.…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • . Juist toen de bejaarde man zich naar een pak melk vooroverboog, stootte het jongetje sarrend met het wagentje tegen zijn
 • stond te wachten, trok een pak vanillevla open en goot dat in één vloeiende beweging leeg over het hoofd van het kereltje
 • jongetje aanstalten maakt om de man weer aan te rijden, opent een student achter hem een pak vla en laat dat over het hoofd van
 • pak
 • Een jongetje duwt bij de kassa van de supermarkt meermaals met het karretje tegen de benen van een oude man, die niet erg opschiet. Als de man er wat van zegt, verklaart de moeder dat het zoontje een…