Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

95 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade bedoelingen had. Het jongetje moet kiezen
 • proef
 • Twee kinderen spelen slagertje, waarbij de één de ander de hals doorsnijdt. Het jongetje moet voor het gerecht verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade…

sage uit 1972
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef
 • proef
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • gezegd dat haar moed op de proef zou worden gesteld. Ze moest de hand van een dode drukken. Terwijl ze in een verduisterde
 • proef
 • Een meisje wordt in het kader van de ontgroening opgesloten met de afgesneden hand van een dode. Als haar medestudenten haar de volgende ochtend komen bevrijden, vinden ze haar kauwend op de hand.…

mop uit 1971
 • foar, sy koenen him mar op 'e proef stelle. En hoe't guon it ek besochten, it slagge net om him bang te krijen; hy joech
 • nearne om. Doe seinen in pear jonge bazen: 'Wy sille him doch op 'e proef stelle'. Sy nei him ta. Sy seinen: 'No is 't net
 • Een schoonmaker heeft de reputatie om nergens bang voor te zijn. Een paar jonge mannen willen hem op de proef stellen
 • proef
 • Een schoonmaker heeft de reputatie om nergens bang voor te zijn. Een paar jonge mannen willen hem op de proef stellen. Zij vragen aan hem of hij de wacht wil houden bij een overledenen. De schoonmaker…

sage uit 1971
 • wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De mannen besluiten haar op de proef te
 • proef
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 2000
 • proef
 • Een Marokkaan, een Nederlander en een Belg zouden met een mooie vrouw kunnen trouwen. Maar dan moeten ze eerst in zee springen en er weer levend uitkomen. De Nederlander en de Belg worden door de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • proef
 • Een email-bericht moet als een kettingbrief worden doorgestuurd. Het is om te testen of een Email Tracking systeem van Bill Gates' Microsoft. Wie meedoet maakt kans op een groot geldbedrag of een…

sage uit 1966
 • ; hij denkt dat ze een man is. Als de boer de proef met de appels doet en het vrouwtje bij het vangen de benen bij elkaar
 • proef
 • Een hottentot, een klein mannetje dat onder dienst is, kan niet meer naar Leeuwarden reizen. Hij vraagt bij een boerderij om onderdak. Even later klopt er een oud vrouwtje aan die ook wil blijven…

sprookje uit 1999
 • Sinta te bevrijden. Als proef voor haar trouw gaat Sinta in het vuur, maar de vlammen beroeren haar niet. Dan trouwen Rama
 • proef
 • Rama en Sinta zien in het bos een gouden hert. Sinta wil het hert hebben en Rama gaat er achteraan. De broer van Rama, Laksmana, bewaakt Sinta. Het hert blijkt een list van vijand Rachwana te zijn.…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • proef
 • Een email-bericht moet als een kettingbrief worden doorgestuurd. Het is om te testen of een Email Tracking systeem van Bill Gates' Microsoft. Wie meedoet maakt kans op een groot geldbedrag of een…

sage uit 1966
 • proef
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

mop uit 1997
 • Een Belg doet een proef met een kikker. Hij zet de kikker op de grond en roept "Boe!" Dan schrijft hij op: "Kikker met
 • proef
 • Een Belgische wetenschapper laat een kikker van schrik springen, telkens met een poot minder. Hij concludeert: zonder poten is de kikker doof.

mop uit 1888
 • waarzegger, en zij besloot, hem nog op eene tweede proef te stellen. "Gij zijt waarlijk een groot kunstenaar," zeide zij met hare
 • proef
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

mop uit 1888
 • proef
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1980
 • zondig geweest. U hebt overspel gepleegd. Voordat u hier binnen mag, moet u eerst nog een proef ondergaan. U moet over die
 • gepleegd. Voordat u hier binnen mag, moet u eerst een proef ondergaan. U moet over die smalle balk lopen. Ik loop achter u aan
 • Overspelige mannen moeten bij de hemelpoort een proef ondergaan: ze moeten vóór Petrus uit over een smalle balk lopen
 • proef
 • Overspelige mannen moeten bij de hemelpoort een proef ondergaan: ze moeten vóór Petrus uit over een smalle balk lopen zonder onkuise gedachten te krijgen. Als zij falen, vallen zij de hel in. De…

sprookje uit 1889
 • proef
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1951
 • proef
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sprookje uit 1951
 • toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar een paard en verleent hem verlof. Vervolgens
 • proef
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

sprookje uit 1940
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • proef
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

mop uit 1995
 • Een Belg doet een proef met een kikker. Hij zet de kikker op de grond en roept "boe", en schrijft op: "Kikker met vier
 • Een Belg doet een proef met een kikker. Hij zet de kikker op de grond en roept "boe", en schrijft op: "Kikker met vier
 • proef
 • Een Belg doet een proef met een kikker. Hij zet de kikker op de grond en roept "boe", en schrijft op: "Kikker met vier poten springt vier meter ver." Hij knipt een poot van de kikker, zet hem op de…

mop uit 2001
 • proef
 • Een zeeman wordt in Doubai in Arabië betrapt bij het kijken naar wassendse vrouwen en voor de Emir gebracht, die hem laat kiezen tussen de doodstraf en de drie beproevingen van het Midden-Oosten, nl.…

sage uit 1951
 • proef met het gloeiende ijzer doen. Ze brandt haar hand niet en daarmee is haar onschuld aangetoond. Vervolgens ontbiedt de
 • smid alle betrokken partijen. De echtgenote doorstaat nogmaals met glans de proef. De eerste huishoudster durft de proef
 • proef
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook…

mop uit 1951
 • niets van en menen dat de dominee de mensheid te laag inschat. De dominee stelt hen op de proef door hen beiden voor het
 • proef
 • Een dominee is van mening dat de mensen juist doen wat hen uitdrukkelijk verboden wordt. Twee ouderlingen geloven hier niets van en menen dat de dominee de mensheid te laag inschat. De dominee stelt…

sage uit 1967
 • proef
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de…

sage uit 1967
 • proef
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…