Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

92 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • knecht zo hard dat Faust zijn hele been verliest. De herbergier bewaart dit been totdat Faust zijn rekening betaalt in echte
 • rekening volgens Faust ook vereffend. Later is hij weer met twee benen gezien.
 • rekening
 • Doktor Faust, de grote tovenaar, is een tijd in Leeuwarden geweest. Op een dag ging hij naar een barbier om zich te laten scheren, maar wat de barbier ook deed, het lukte hem niet, telkens groeiden er…

sage uit 1962
 • rekening
 • Gierige boer is verheugd dat dokter zijn zoon niet heeft kunnen vrijloten voor de dienstplicht, en een vervanger moet kopen. De dokter houdt de boer voor dat hij de kosten voor de vervanger aan zijn…

mop uit 2002
 • zegt: geef zo even je adres dan sturen we een factuur. Een maand later komt de gepeperde rekening die de rabbijn na enig
 • rekening
 • De paus vraagt de opperrabbijn die bij hem op bezoek en met God belt, zijn gegevens om een factuur te kunnen sturen. De opperrabbijn vraagt de paus niet naar zijn gegevens als die bij hem op bezoek in…

mop uit 2012
 • Op een feestje geeft een arts een medisch advies. Op aanraden van een advocaat stuurt hij de volgende dag een rekening
 • . Echter, de arts ontvangt diezelfde dag van de advocaat nog een veel hogere rekening.
 • rekening
 • Op een feestje geeft een arts een medisch advies. Op aanraden van een advocaat stuurt hij de volgende dag een rekening. Echter, de arts ontvangt diezelfde dag van de advocaat nog een veel hogere…

mop uit 2017
 • moet betalen. De rekening wordt gesplitst, waarmee wordt gesteld dat witte Nederlanders gierig zijn.
 • rekening
 • Rekenmachine wordt meegenomen als Nederlanders samen uit eten gaan.
samen uit eten.jpg

mop uit 1752
 • laatsten sprak van gaan. Den Hospes ging terstond zyn rekening ophalen: En sprak; “Juffvrouwen ziet dit moet je eerst betalen
 • Drie meisjes zeggen dat hun rekening zal worden betaald door een heer boven. Deze ontkent maar wil wel betalen als ze
 • rekening
 • Drie meisjes zeggen dat hun rekening zal worden betaald door een heer boven. Deze ontkent maar wil wel betalen als ze zijn vragen beantwoorden. Hoeveel monden hebben ze, en welke is de oudste? De…

sage uit 1933
 • Zelfs misgewas op het veld wordt op rekening van de kwade hand gesteld. Ook schijnen de heksen er vermaak in te
 • rekening
 • De kwade hand veroorzaakt misoogsten; heksen brengen de manen en de staart van paarden zo in de war dat ze afgeknipt moeten worden.

sprookje uit 2008
 • eten meer. En toen heeft 'ie eten gekocht bij die kakkerlak en toen heeft 'ie aan die kakkerlak gezegd: 'Als je je rekening
 • Anansi koopt eten bij de kakkerlak maar wil zijn rekening pas later betalen. Hij bedenkt een list: hij maakt een
 • rekening
 • Anansi koopt eten bij de kakkerlak maar wil zijn rekening pas later betalen. Hij bedenkt een list: hij maakt een afspraak met de kakkerlak, de haan, de Krab Dagoe, de tijger en de jager, telkens een…

mop uit 1651
 • Een groep mannen wilde in een logement van elkaar scheiden toen de waard te veel in rekening bracht. Om de waard terug
 • rekening
 • Een groep mannen wilde in een logement van elkaar scheiden toen de waard te veel in rekening bracht. Om de waard terug te pakken gingen de mannen later terug als hoogwaardigheidsbekleders uit Perzië.…

personal narrative uit 1963
 • rekening
 • Afrekeningen in de winkels werden met krijt uitgerekend op ’n lei of op de winkelbank. Men deed dat met eigenaardige tekens en men telde met stuivers.

mop uit 1651
 • penningmeesters des keysers. [Dese] hielden aen, dat den edelman sijn rekening soude doen. De keyser ontboot hem en eyschte rekening
 • . Den edelman seyde: 'Ick hebbe noyt rekening gedaen, maer laet u reken- en penningmeesters eerst rekening doen, dan sal ick
 • penningmeesters. Deze en ook de keizer eisten dat de man een rekening zou opmaken. De edelman antwoordde de keizer hierop: 'Ik heb
 • nooit een rekening opgemaakt, maar laat uw reken- en penningmeesters dit eerst doen, dan zal ik het haar nadoen.'
 • rekening
 • Een edelman had 50.000 gulden van keizer Maximiliaan ontvangen. Hiervan gaf hij maar 30.000 gulden aan de reken- en penningmeesters. Deze en ook de keizer eisten dat de man een rekening zou opmaken.…

mop uit 1651
 • rekening
 • Een voogd, die de goederen van zijn weeskind niet opgaf, werd belast zijn inkomsten- en uitgavenboeken te tonen. Toen hij daar kwam wees hij naar zijn mond en zijn achterwerk en zei: 'Ik heb geen…

mop uit 1651
 • Over een zware vrouw, die haar rekening had overschreden en eindelijk de schuld afloste werd gezegd: 'Het mag haar
 • buiten de rekening gegaan zijn, ze is tenminste niet over de schreef gegaan.'
 • buiten de rekening gaan
 • rekening
 • Over een zware vrouw, die haar rekening had overschreden en eindelijk de schuld afloste werd gezegd: 'Het mag haar buiten de rekening gegaan zijn, ze is tenminste niet over de schreef gegaan.'

sprookje uit 1984
 • toetje ...' Geit komt de rekening brengen: 'Potverdikkie, Geit! Ik kom morgen wel betalen ...' 'Niks er van Anansi, ik ken
 • rekening, of ik bel de politie!' Maar Anansi zegt tegen vriend Geit: 'Geef ze nog een toetje, vriend Geit. Dan vertel ik jou
 • rekening
 • Hoe Anansi een gratis eten krijgt en door een woordspelletje een dollar verdient.

sage uit 1923
 • dreigde, dat de boer het wel merken zou, als de rekening kwam. Weer kregen ze een fleschje mee, en weer viel het op dezelfde
 • paard kreeg zijn drankje. De rekening van den veearts, waarnaar de boer met angst en vreeze had uitgezien, viel erg mee
 • rekening
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

mop uit 1651
 • Jood in de herberg, of die zijn rekening wilde betalen. Dat weigerde de Jood, maar hij wilde de man wel 4 rijksdaalders
 • rekening
 • Een man reisde in de zomer met een zware regenmantel, die hem erg belastte, door Duitsland. Op een avond vroeg hij een Jood in de herberg, of die zijn rekening wilde betalen. Dat weigerde de Jood,…

mop uit 1651
 • rekening
 • Een vrouw verborg haar minnaar onder een grote ketel toen haar man onverwachts thuis kwam. Deze wilde de ketel meenemen omdat hij hem verkocht had voor 30 gulden. De vrouw verzon toen de uitvlucht,…

sage uit 1925
 • zonder genade onthoofd, eer ik de tijd had, hier op aarde mijn rekening met de eeuwige Rechter in orde te maken. Daarom
 • rekening
 • Drikus ontmoet op het spookuur 's nachts een juffrouw die haar hoofd in haar handen draagt. Het gebeurt op de plaats waar vroeger een slot stond. Het hoofd van de juffrouw vertelt hem dat hij geluk…

sage uit 2007
 • Maar er was wel een spookhoes vroeger hè. Ja, die man die, die eh...die kon geen rekening nooit betoalen. En als er dan
 • rekening
 • Een man die geen belasting wilde betalen verkleedde zich als spook als de mensen het geld kwamen innen. Ze vlogen dan weg. Het huis stond bekend als spookhuis.

broodjeaapverhaal uit 2007
 • . Ik weet niet of hij die rekening heeft moeten betalen.
 • rekening
 • Een man werd met zijn auto geflitst, terwijl hij niet te hard reed. Hij reed nog een aantal keren langzaam langs de flitspaal maar werd toch steeds geflitst. Toen bleek dat hij zijn gordel niet om…

mop uit 1620
 • rekening
 • Een vrouw rekent zich rijk met de eieren, die ze draagt, maakt van vreugde een sprong en de eieren vallen stuk.

mop uit 1554
 • rekening
 • Een man die een rondje wilde geven, maar daar geen geld voor had, bood een paar bezittingen als onderpand aan onder zijn gezelschap. Niemand wilde hem daar echter geld voor lenen. Toen bood hij zijn…

mop uit 1554
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer
 • rekening
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig…

mop uit 1554
 • om een rekening van de kosten. Maar Pericles had de kosten niet opgeschreven. Zijn neefje Alcibiades ried Pericles aan om
 • de raad af te leiden. Dat deed hij door hen te bewegen tot een oorlog tegen de vijanden. Op die manier werd de rekening
 • rekening
 • Pericles was verkozen tot bouwmeester om in Athene een grote brug te bouwen. Toen dat klaar was, vroeg de raad Pericles om een rekening van de kosten. Maar Pericles had de kosten niet opgeschreven.…

sage uit 2002
 • rekening
 • Middenstanders lukt het maar niet om een pand te exploiteren: het bedrijf gaat voortdurend failliet. Rampen in het pand (brand, ongelukjes, overstroming e.d.) worden toegeschreven aan een Poltergeist,…
870.jpg
871.jpg