Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • rentmeester
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…


sage uit 1857
 • huis gebouwd, dat door den rentmeester van het domijn bewoond werd. Een van deze rentmeesters, Bornius, was door zijn
 • Een wrede rentmeester moet na zijn dood rondspoken met zijn hond.
 • rentmeester
 • Een wrede rentmeester moet na zijn dood rondspoken met zijn hond.

sage uit 1923
 • Henricus, was in 1699 burgemeester van Hulst en rentmeester van het domein.]
 • rentmeester
 • Voor water moet je oppassen, want daar zit Ossaart in en ook Bornes (met informatie over leden van het geslacht Bornius).

sprookje uit 1972
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • rentmeester
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

mop uit 1651
 • Van Overbeke en Adriaen Rosa bezochten rentmeester Koarota. Die sprak hen aan op hun geluk en zorgeloze bestaan. Maar
 • rentmeester
 • Van Overbeke en Adriaen Rosa bezochten rentmeester Koarota. Die sprak hen aan op hun geluk en zorgeloze bestaan. Maar de twee mannen reageerden door te zeggen dat Koarota zelf ook kon doen wat hij…

mop uit 1554
 • Van den rentmeester. Die .CLXVII. cluchte. Daer was eenen heer dye eenen rentmeester hadde. Als hy met hem rekenen
 • woude en cost dye rentmeester geen rekeninghe gheven. Dye heer seyde: 'Ick wil u acht daghen tijt gheven dat ghi my die
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer
 • rentmeester
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig…

mop uit 1554
 • schrijven en coste tot eenen rentmeester. Die boer nam dat aan ende cochte een groote tessche die twee sloten hadde. In dat een
 • rentmeester: 'Wi willen rekenen.' Dye rentmeester werp den heere zijn tessche ende seyde: 'Heer, rekent met mijnder tesschen.' Als
 • rentmeester
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1651
 • Een simpel en een vondich man wiert vanwegen alle de boeren aen den rentmeester van sijn lantheer gesonden. Hij die
 • Een simpele en spitsvondige man wordt namens alle boeren naar de rentmeester van hun landheer gezonden. Deze vraagt hem
 • rentmeester
 • Een simpele en spitsvondige man wordt namens alle boeren naar de rentmeester van hun landheer gezonden. Deze vraagt hem of er geen verstandiger man in het dorp te vinden is, waarop hij antwoordt: 'Dat…

sprookje uit 1901
 • schreef de kapitein een brief aan den rentmeester, dat hij op den gewonen tijd het geld maar moest innen. Hiermede stelde hij
 • zijn vrouw natuurlijk ook in kennis en toen dan de rentmeester gereed stond op reis te gaan, verklaarde zij dat zij met hem
 • vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de kapitein gaat met de rentmeester mee. De
 • rentmeester heeft zich bewapend, zodat ze de kortere maar gevaarlijker weg door het bos kunnen nemen. Op de terugweg voegt zich
 • rentmeester
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…

exempel uit 1479
 • dat hoerde wort si also seer veruaert dat sijt van anxte hem consenteerde Als die rentmeester dit hoerde. ghinc hi tot ten
 • si so haest van mi niet gaen en mach: Doe dit die rentmeester hoerde wort hi bedrouet. ende ghinc ende wachtede een
 • rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld over voor een nacht met een vrouw en de
 • rentmeester regelt dat zijn vrouw bij de koning op bezoek gaat. De vrouw valt zo in de smaak bij de koning dat hij haar niet wil
 • rentmeester
 • Vijfde exempel van de keizerin. Een hele lelijke koning is van plan Rome te verwoesten. Ondertussen geeft hij zijn rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld…

sage uit 1901
 • aan den rentmeester dat hij op den gewonen tijd het geld maar moest innen. Hiervan stelde hij zijn vrouw natuurlijk ook in
 • kennis, en toen dan de rentmeester gereedstond op reis te gaan, zeide zij dat ze met hem mee wilde. Dat vond deze natuurlijk
 • loopt het schip vertraging op. Hij schrijft de rentmeester dat die de pacht moet gaan innen. De vrouw van de kapitein gaat
 • met de rentmeester mee. De rentmeester heeft zich bewapend, zodat ze de kortere maar gevaarlijker weg door het bos kunnen
 • rentmeester
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen. Altijd als hij thuis is met vakantie, gaat hij de pacht innen. Op een keer loopt het schip vertraging op. Hij schrijft de rentmeester dat die de pacht moet…

mop uit 1554
 • Die .LXXXV. cluchte. In een lant was een coninc die tot sinen rentmeester seide: 'Gaet en coopt mi een paer
 • pantoffelen.' Die rentmeester cocht er een paer ende bracht se hem. Die coninc sprac: 'Wat costen si?' Die rentmeester antwoorde
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij
 • met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier stuivers, antwoordt de rentmeester naar
 • rentmeester
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier…

mop uit 1554
 • begravenisse hadde XL gulden gecost), als hi storf. Syn rentmeester seyde: 'Dryehondert ducaten.' Doen seide die keyser: 'Telt mi
 • Romein wel 40 guldens gekost had. Zijn rentmeester zei: 300 ducaten. Toen zei de keizer: geef mij die 300 ducaten nu en als
 • rentmeester
 • Keizer VESPASIANUS vroeg wat zijn begrafenis zou kosten, toen hij hoorde dat de begrafenis van een vooraanstaande Romein wel 40 guldens gekost had. Zijn rentmeester zei: 300 ducaten. Toen zei de…

mop uit 1554
 • segghen hoe datter een vrouwe was die hem lief hadde ende sprack tot sinen rentmeester: 'Gheeft haer XL ducaten.' Die vrouwe
 • was blijde ende nam dat ghelt ende ginc daer mede wech. Daerna vraechde die rentmeester den keyser hoe hi dat gelt aen
 • aantrof, viel zij hem om de nek. Vertederd gaf de keizer zijn rentmeester opdracht haar 40 ducaten te geven. Toen de
 • rentmeester hem vroeg hoe dit bedrag te boeken, antwoordde de keizer: 'VESPASIANO adamato,' dat is: aan de geliefde VESPASIANUS.
 • rentmeester
 • Er was eens een vrouw die een oprechte liefde opvatte voor keizer VESPASIANUS. Toen zij hem een keer voor haar huis aantrof, viel zij hem om de nek. Vertederd gaf de keizer zijn rentmeester opdracht…

sage uit 2014
 • rentmeester
 • Een hond redt twee rentmeesters in een sneeuwstorm. Uit dankbaarheid krijgt hij een feestmaal, en de hond kijkt telkens achterom of er nog meer komt. Vandaar het lokale gezegde: "omkijken als een…

sage uit 1923
 • Spookdieren Een groote zwarte hond met vurige oogen spookt bij het Hof te Zande. Dat is de hond van rentmeester Bornes.
 • , vervolgens rentmeester van Willem III, in welke functie hij in 1675 in een hevige twist geraakte met de regering van
 • Een grote zwarte spookhond met vurige ogen wordt toegeschreven aan rentmeester Bornes.
 • rentmeester
 • Een grote zwarte spookhond met vurige ogen wordt toegeschreven aan rentmeester Bornes.

sage uit 1910
 • vermaakt aan haar rentmeester. De nichten en neven kregen niets. Dat was wel niet in de haak, meende men. Want die zalig wil
 • rentmeester
 • In Meerssen spookte een grenspalenverzetter en Tijs de smid gaat op een avond uit de kroeg komend de confrontatie aan en zegt hem te leggen waar hij hem gehaald heeft; daarmee is het spook verlost.…

sage uit 2006
 • de op de Biest heb je ook nog een gemeijnt. En die wordt beheerd door een euh een college of bestuur van rentmeester, of
 • rentmeester
 • Johanna van Brabant reisde van Breda naar Thorn en raakte van de weg af. Ze kwam met haar koets vast te zitten in de buurt van de Donk. De boeren uit Goirle wilden haar niet helpen, maar die uit…
duijvenstijn.mp3
KLOK.MP3
klok1.jpg

mop uit 1913
 • Broeker boer het volgende. Een rentmeester vertelde aan een landeigenaar, dat zijn boeren ontevreden waren en allerlei
 • klagen." De rentmeester gaf dit niet toe en toen zei de landheer: "Goed, ik zal ze met een eenvoudig ding op de proef stellen
 • rentmeester
 • Landheer meent dat niet de boeren ontevreden zijn en veranderingen willen, maar dat hun vrouwen klagen. Bij de proef om te kijken of er één boer is waarvan de vrouw niet de doorslag geeft bij het…

sprookje uit 1893
 • bekwaamd, door den rentmeester des konings op het kantoor genomen, had zich daar ook spoedig onmisbaar weten te maken en was
 • weldra de rechterhand van zijnen heer en meester geworden. Nu gebeurde het op zekeren tijd dat de rentmeester een
 • rentmeester
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…