Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 1901
 • rentmeester
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…

sprookje uit 1972
 • rentmeester
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1554
 • rentmeester
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

sage uit 1910
 • rentmeester
 • In Meerssen spookte een grenspalenverzetter en Tijs de smid gaat op een avond uit de kroeg komend de confrontatie aan en zegt hem te leggen waar hij hem gehaald heeft; daarmee is het spook verlost.…

sprookje uit 1972
 • rentmeester
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

exempel uit 1479
 • rentmeester
 • Vijfde exempel van de keizerin. Een hele lelijke koning is van plan Rome te verwoesten. Ondertussen geeft hij zijn rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld…

sage uit 2014
 • rentmeester
 • Een hond redt twee rentmeesters in een sneeuwstorm. Uit dankbaarheid krijgt hij een feestmaal, en de hond kijkt telkens achterom of er nog meer komt. Vandaar het lokale gezegde: "omkijken als een…

sage uit 1857
 • rentmeester
 • Een wrede rentmeester moet na zijn dood rondspoken met zijn hond.

sage uit 1923
 • rentmeester
 • Voor water moet je oppassen, want daar zit Ossaart in en ook Bornes (met informatie over leden van het geslacht Bornius).

sage uit 1923
 • rentmeester
 • Een grote zwarte spookhond met vurige ogen wordt toegeschreven aan rentmeester Bornes.

mop uit 1913
 • rentmeester
 • Landheer meent dat niet de boeren ontevreden zijn en veranderingen willen, maar dat hun vrouwen klagen. Bij de proef om te kijken of er één boer is waarvan de vrouw niet de doorslag geeft bij het…

sage uit 1901
 • rentmeester
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen. Altijd als hij thuis is met vakantie, gaat hij de pacht innen. Op een keer loopt het schip vertraging op. Hij schrijft de rentmeester dat die de pacht moet…

mop uit 1554
 • rentmeester
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier…

mop uit 1554
 • rentmeester
 • Keizer VESPASIANUS vroeg wat zijn begrafenis zou kosten, toen hij hoorde dat de begrafenis van een vooraanstaande Romein wel 40 guldens gekost had. Zijn rentmeester zei: 300 ducaten. Toen zei de…

mop uit 1554
 • rentmeester
 • Er was eens een vrouw die een oprechte liefde opvatte voor keizer VESPASIANUS. Toen zij hem een keer voor haar huis aantrof, viel zij hem om de nek. Vertederd gaf de keizer zijn rentmeester opdracht…

mop uit 1554
 • rentmeester
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig…mop uit 1651
 • rentmeester
 • Een simpele en spitsvondige man wordt namens alle boeren naar de rentmeester van hun landheer gezonden. Deze vraagt hem of er geen verstandiger man in het dorp te vinden is, waarop hij antwoordt: 'Dat…

mop uit 1651
 • rentmeester
 • Van Overbeke en Adriaen Rosa bezochten rentmeester Koarota. Die sprak hen aan op hun geluk en zorgeloze bestaan. Maar de twee mannen reageerden door te zeggen dat Koarota zelf ook kon doen wat hij…

sprookje uit 1893
 • rentmeester
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…