Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

1230 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • straf
 • Graaf laat rivieroever aan zijn kant aanslibben, waardoor de andere kant afkalft. Voor hij sterft kan hij deze daad niet goedmaken, zodat zijn ziel geen rust kan vinden. Hij is veroordeeld de…

sage uit 1962
 • vreemde troep, en zetten er de eigen slechte tussen. De straf voor deze herhaalde diefstallen bleef niet uit. Zijn eigen
 • overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner geeft na contact met kwade geest de raad
 • straf
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sprookje uit 1896
 • straf
 • Een jongen die maar niet wil deugen wordt door zijn moeder van huis weggejaagd. Hij wordt koksjongen op een schip, maar wil ook voor dat werk niet deugen. De matrozen besluiten hem overboord te zetten…

sprookje uit 1896
 • straf
 • Een arme, gebochelde arbeider met de naam Sjoerd is op een avond in het veld en wordt verrast door aardmannetjes die uit de aarde naar boven komen. De mannetjes vragen Sjoerd of hij met hen wil…

sprookje uit 1896
 • straf
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • straf
 • Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt…
28859007296_f7ca8ec22c_b.jpg

sage uit 1896
 • straf
 • Een dominee woont erg afgelegen. Op een dag vraagt een vreemdeling om onderdak voor de nacht. De dominee is zeer gastvrij en laat de vreemdeling binnen. De man vraagt de dominee of het in deze streek…

sage uit 1962
 • kwade straft). Mensen met een minder goed geweten leven steeds in vrees voor straf. God bedient zich van de duivel en zijn
 • van het stoffelijk omhulsel, op aarde rond te dolen tot schrik van de mens, vindt dit een straf, zwaarder dan die van het
 • verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg, God straft mensen met een slecht geweten
 • straf
 • Spookverschijningen zijn geesten van mensen die op aarde slecht hebben gedaan. Ze kunnen alleen door gebed worden verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg,…

sage uit 1896
 • had. Dit was de straf voor zijne dwaze wenschen. Met dit verhaal komt overeen wat J. H. Halbertsma vertelt (Rimen ind
 • straf voor zijn dwaze wens. Een soortgelijk verhaal vertelt hoe de vrouw van een boer die altijd vloekte op een dag van huis
 • straf
 • Een jonge man verloor zijn vrouw en wenste dat ze bij hem terug kon komen. Na haar begrafenis kwam zijn vrouw ineens bij hem terug. Ze zag er nog net zo uit als vroeger. Ze leefden lange tijd gelukkig…

sage uit 1973
 • straf
 • Op een dag verscheen er in Bakel een groot vensterloos kasteel. Niemand wist hoe dat was gebeurd maar de mensen raakten op den duur gewend aan het kasteel. Een paar dagen later werd er een vrouw ziek…
VODA_008_05.mp3

sage uit 1973
 • straf
 • Mensen durven niet langs zwarte hond voor de kerkdeur. Pastoor slaat de hond en spreekt uit dat hij in naam van God verdwijnt. De hond, een pas overleden man die vrouw en kinderen wilde zien, vraagt…
VODA_008_10.mp3

sage uit 1896
 • straf
 • In Friesland wist men van het bestaan van de basilisk (basiliskus). Dit beest was gevaarlijk: wie het in de ogen keek, stierf direct. In Oldeboorn werd in 1413 een put gegraven. Uit het water steeg…

sage uit 1970
 • straf
 • De meid laat de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Vervolgens slaat ze hen stuk voor stuk het hoofd af met een zwaard.

sage uit 1976
 • iemand om hem bekommerde en werd van de armen begraven. En zijn straf: iedere nacht moest hij naar het huis terugkeren om het
 • straf
 • Een arm bedelvrouwtje klopt aan om ergens te overnachten. Zij krijgt een plaats aangeboden in een spookkamer. De tweede nacht wordt ze wakker door het gegil van een spook dat uit de vensterbank geld…
VODA_002_13.mp3

sage uit 1976
 • straf
 • In een kasteel in de buurt van Eersel spookt het. Een dappere man uit het dorp gaat op onderzoek uit. Tijdens het wachten bakt hij pannenkoeken boven een vuurtje. Elke keer dat een pannenkoek gaar is…
VODA_002_16.mp3

legende uit 1974
 • straf
 • Een man komt onderweg naar huis een andere man tegen waarmee hij zijn reis voortzet. Ze gaan eerst wat drinken en moeten wanneer ze onderweg zijn nodig plassen. De ene man plast een Christusbeeld in…
VODA_003_03.mp3

sage uit 1896
 • straf
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

sage uit 1962
 • straf
 • Witte geest die op een kasteel rondwaart is de ziel van een kasteelvrouw die een misdaad heeft gepleegd, en honderd jaar op aarde moet ronddolen.

sage uit 1970
 • Maashees te zijn. Men gaf haar een oude mantel, om zich te bedekken, en dreigde haar met straf. Ze beloofde, het nooit weer te
 • spiernaakt. Als ze belooft het niet weer te doen krijgt ze geen straf en wordt naar huis gebracht.
 • straf
 • Heks komt 's nachts door het sleutelgat in de paardestal waar ze op de paarden jaagt. Ze raakt gewond door het scherpe mes dat in het sleutelgat is gespannen, waardoor de betovering verbroken raakt.…

sage uit 1962
 • straf
 • Een spotter van het Avondmaal wordt de volgende ochtend aan een kant geheel stijf wakker.

sage uit 1896
 • straf
 • Nabij Heerenveen spookte een veulen rond. Een dronkaard, die vanuit Heerenveen nog een eind naar huis moest lopen, pochte eens dat hij als hij het veulen tegenkwam, hij het op de rug zou springen,…

sage uit 1962
 • straf
 • Veel misdadigers vluchtten vroeger naar Wijngaarden, hier werd men namelijk niet meteen bestraft. Als men later toch schuldig bevonden werd, moest men hangen op het galgenveld. De strop is lang…

sage uit 1896
 • straf
 • Op de Leppedijk spookte een gloeiend veulen rond. Een boerenmeid was tot laat in het dorp gebleven en moest alleen naar huis. Toen ze gewaarschuwd werd voor het spookveulen, beweerde ze dat ze het…

sage uit 1896
 • straf
 • Een boer uit Westdongeradeel had regelmatig ontmoetingen met een plaaggeest. Het dier liep steeds met hem mee naar huis, maar deed hem verder niets. De boer zorgde ervoor dat hij het dier altijd een…