Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

1791 resultaten voor ""

exempel uit
 • straf
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit
 • straf
 • Een monnik heeft een wereldse zus, die er verdriet van heeft dat haar broer in het klooster zit en haar nooit kan helpen. Op een dag gaat zij huilend naar het klooster, en de monnik wordt door haar…

exempel uit
 • straf
 • In de kerk werd het evangelie van onze Heer gelezen waarin staat:iedereen die hem vernedert zullen verheven worden. De clericus zei dat het niet het geval is, want toen hij de Heer vernederde werd hij…

exempel uit 1463
 • straf
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

exempel uit
 • straf
 • Een edele vrouw probeert haar lichaam zo mooi mogelijk te houden, door het nuttigen van de beste dranken en spijzen. Het eten raakte ze zelf niet aan, omdat ze dan besmet zou worden met zonden, dus…

legende uit 1919
 • straf
 • Joodse jongen die verzuimt op zaterdag naar de synagoge te gaan, maar gaat zwemmen, verdrinkt als straf voor het zondigen.

sage uit 1919
 • straf
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…

exempel uit
 • straf
 • Een rijk man met een grote kudde is veel in de kerk, maar in gedachte bij zijn schapen. Zijn herder moet vanwege zijn werk bij de kudde blijven en kan zelden in de kerk komen, terwijl zijn hart juist…

legende uit 1925
 • straf
 • In de ruiterstraat te wijk-Maastricht lag een oud vrouwtje al weken op sterven. Op een dag bezocht een andere vrouw haar en aan haar vertelde ze over haar wens om te sterven. Deze vroeg haar of ze…

sage uit 1930
 • straf
 • In Oetland zonk een schip bij Zoltkamp. De bewoners denken alleen aan de bezittingen en vergeten de mensen te redden. De voerman spookt er nog steeds. Oetland is overstroomd.

exempel uit
 • straf
 • Een hovaardig, onkuislijk en onrechtvaardig edelman sterft. Zijn vriendin Alyt krijgt op een dag een verschijning: ze ziet de man op een gruwelijk eng paard aankomen. Hij komt haar waarschuwen: dit…

exempel uit
 • straf
 • Een vrouw die op alle heilige dagen danste, vindt op een dag de dood door een ongeluk met een bal. Haar lichaam wordt nadat het is opgebaard, door een zwarte stier van de baar gehaald en in stukken…

sage uit 1930
 • straf
 • Een keizer wilde eens het gebied rond Zeerijp veroveren. Alle wetten moesten door twaalf mannen opgeschreven worden. De twaalf mannen weigerden en werden als straf op een stuurloze boot op zee gezet.…
pic52.jpg
pic53.jpg
pic57.jpg

sage uit 1930
 • straf
 • Een kampvechter uit de Ommelanden slaat een priester en alle hosties vallen op de grond. Buurvrouwen zien in elke hostie een ster. Het volk was er ook zondig, daarom stroomden de Ommelanden over. Pas…
pic95.jpg

broodjeaapverhaal uit 2006
 • straf
 • Een medium geeft in een televisie-programma blijk van steeds preciezere paranormale kennis, maar zijn wijsheid blijkt van internet-pagina's af te komen. Hij citeert met spelfouten en al en spreekt van…
alien05.jpg
bolexp.jpg
GoogleGod.jpg
jr2wrl.jpg
nep.jpg
PDVD_011.bmp
RobIrene.jpg
rvdb.jpg
WieVanDeDrie.jpg

mop uit 1651
 • straf
 • In Zwammerdam wordt een van de bewoners gevangen genomen en veroordeeld tot een geseling. Degene die het vonnis zou moeten voltrekken, wil het niet doen omdat de veroordeelde een oude bekende van hem…

legende uit 1938
 • straf
 • Hadrianus preekt in de Mariakapel over de hemelse geneesmiddelen van Maria. In de kapel zit een zieke Calvinist, die het allemaal bijgeloof vindt. De Calvinist heeft een kankerplek boven het hart en…
KUYP012.jpg

sage uit 1966
 • straf
 • Na weigering van vader om zoon binnen te laten laat duivel hem naar de hel gaan en verzinkt kasteel. In hetzelfde gebied rijden paard en wagen met stenen in water.

sage uit 1918
 • straf
 • Twee broeders Reginald en Waleram hebben beiden hun zinnen gezet op de jonkvrouwe Alixe. Als Alixe voor Waleram kiest ontsteekt Reginald in woede en vermoord zijn broeder Waleram en Alixe. Als hij het…
pl06.jpg

sage uit 1918
 • straf
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg

sage uit 1918
 • straf
 • De sage vertelt over een aantal wonderlijke gebeurtenissen in Friesland. Het eerste stuk verhaalt over Friso, één van drie broers, die Friesland stichtte. Het vaandel dat hij en zijn broers hadden…
pl29.jpg

exempel uit
 • straf
 • Een jonkvrouw is op een heilige dag uit dansen geweest. Ze komt vermoeid thuis en valt in slaap. Ze droomt dat ze voor de rechter wordt gebracht die haar bestraft, omdat ze op een heilige dag uit…

mop uit 1659
 • straf
 • Een man probeert een vrouw te verleiden wier man van huis is. Ze vertelt het verhaal aan haar echtgenoot wanneer die terug is en die verzint een plan om de man een lesje te leren. Als de man later…

mop uit 1659
 • straf
 • Een landheer beschuldigt een boer dat hij zijn eikebomen steelt om dammen en dijken te bouwen. De boer ontkent dit en de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • straf
 • Parodie op een viruswaarschuwing: het 'Bad Day'-virus doet allerlei onwaarschijnlijke dingen.