Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • der doch yn. Elk in pear buorreltsjes en dan woenen se ek noch graach in prúmke tabak ha. 'No', sei de kastlein, 'hjir ha
 • jim elk ek noch in hantsjefol tabak. Mar even betelje'. 'Wy ha net in healen'. 'Wat dogge jim hjir dan yn 't kafé!' sei er
 • tabak
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

raadsel uit 1998
 • tabak
 • Waarom het voetbal zondag niet doorgaat? Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • tabak
 • In de jaren '70 zijn er experimenten gedaan in bioscopen, die er toe moesten leiden dat de bezoekers tijdens de pauze meer consumeerden. In films werden in fracties van seconden beelden vertoond van…

mop uit 1996
 • tabak
 • Ik kwam gisteren bij de supermarkt om een pakje shag te kopen, en ik moest 15 gulden betalen. Ik zeg tegen de verkoopster: "Weet je wat jij moet doen? Stop dat pakje shag maar in je achterwerk!" "Dat…

mop uit 1998
 • tabak
 • Een gloeiworm kondigt aan dat hij naar de oogarts gaat, omdat hij een brandende sigaret probeerde te kussen.

sage uit 1966
 • yn 'e buert wienen. (Oan 'e tabak of hwat dan ek) Dan hâldde er him forskûl. As er op roverij útgong achter Ljouwert, dan
 • tabak
 • De rover Japik Ingberts kon het ruiken als de politie in de buurt was. Dan hield hij zich schuil. Als hij uit roven ging, wisselde hij onderweg altijd van paard.

mop uit 1997
 • sojabonen, ik krijg sojabonen. Ik zaai tabak, ik krijg tabak. Ik zaai indiaan en ik krijg bleekgezicht." (Adjiedj Bakas & Hetty
 • sojabonen, ik krijg sojabonen. Ik zaai tabak, ik krijg tabak. Ik zaai indiaan en ik krijg bleekgezicht."
 • tabak
 • Een indiaan verschijnt voor de rechter. Hij wil scheiden van zijn vrouw. Hij beklaagt zich bij de rechter: "Ik zaai sojabonen, ik krijg sojabonen. Ik zaai tabak, ik krijg tabak. Ik zaai indiaan en ik…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Philip Morris zo'n succes zijn. Toen kwam hij er achter dat er ammoniak aan de tabak wordt toegevoegd, en dat dit het effect
 • dat de tabak uit elkaar valt. (Eric Venbrux, later reagerend op een opmerking van Rob Rentenaar, Amsterdam, 24-10-1995)
 • tabak
 • Aan een bepaald merk sigaretten is ammoniak toegevoegd, wat het effect van de nicotine verhoogt. De sigaretten hebben zo'n succes omdat ze extra verslavend zijn.

mop uit 1970
 • tabak
 • Een tapijtlegger ziet als hij klaar is met zijn werk een bobbel onder het tapijt. Dat moet zijn pakje shag zijn. Dus hij neemt zijn hamer en slaat de bobbel plat. Dan komt de vrouw des huizes binnen…

broodjeaapverhaal uit 1983
 • tabak
 • Lege wikkels van Caballero sigaretten worden gespaard en opgestuurd naar de fabrikant. Voor honderdduizend wikkels schenkt de fabrikant een rolstoel aan een gehandicapte. In het bedrijf zelf weet ook…

broodjeaapverhaal uit 1983
 • tabak
 • Lege wikkels van vloeitjes van Mascotte worden gespaard en opgestuurd naar de fabrikant. Voor een bepaalde hoeveelheid wikkels schenkt de fabrikant een rolstoel aan een gehandicapte. Het bedrijf heeft…

broodjeaapverhaal uit 1983
 • ? "Al jaren! Het is een zeer hardnekkig verhaal." Er is een variant: als men in het pakje shag een takje tabak vindt dat
 • tabak vindt dat langer is dan een vloeitje, krijgt een nieuw pakje.
 • tabak
 • Harde stukjes uit shag worden verzameld: wie een pakje vol heeft, krijgt gratis een nieuw pakje. Ook wie een takje tabak vindt dat langer is dan een vloeitje, krijgt een nieuw pakje.

mop uit 1980
 • tabak
 • Een tapijtlegger is zijn shag kwijt en ziet plots een bobbel onder het tapijt. Hij spijkert de bobbel plat. Dan blijkt de bewoonster de shag te hebben gevonden, maar ze is haar cavia kwijt.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • Tabaksfabrikanten schijnen met enige regelmaat geconfronteerd te worden met consumenten die takjes tabak toesturen. Wie
 • Wie in shag een takje tabak aantreft dat groter is dan een pakje vloei, kan dat opsturen naar de producent. Hij krijgt
 • tabak
 • Wie in shag een takje tabak aantreft dat groter is dan een pakje vloei, kan dat opsturen naar de producent. Hij krijgt dan een gratis pakje shag.

mop uit 1968
 • beam sitten gieste en dû sjochst even hwat dêr gebeurt, en dat fortelst my, dan krigest fan my in healpoun tabak en in
 • rôp: "Om 'e duvel net! Net foar in healpoun tabak en in kwartsje!"
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • een half pond tabak en een kwartje!'.
 • tabak
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

sage uit 1968
 • hienen it liif fol drank. Ien fan har kocht in healpoun tabak fan 'e kastlein en doe gongen se út 'e herberch. Sy moesten de
 • . De iene hie it healpoun tabak ûnder 'e earm. Dêr hied er in toppe útskuord en sein: "Dêr duvel, fret dû dat op!" In
 • tabak
 • Twee broers kwamen eens dronken uit de kroeg. Ze liepen te vloeken en tieren. De ene noemde daarbij ook twee keer de naam van de duivel. Opeens viel er iets uit de lucht vallen, bovenop hem. Dit…

sprookje uit 1967
 • Om erachter te komen van wat voor bladeren de duivel tabak rookt, loopt een vrouw, vermomd als een grote vogel, over de
 • tabak
 • Om erachter te komen van wat voor bladeren de duivel tabak rookt, loopt een vrouw, vermomd als een grote vogel, over de plantjes heen. De duivel roept dat ze moet uitkijken voor zijn tabaksbladeren,…

sage uit 1968
 • tabak
 • Iemand met vierendertig wratten wordt aangeraden een touw met vierendertig knopen onder de drempel te leggen. De patiënt loopt over de drempel heen en na een paar weken zijn de wratten verdwenen. Ook…

personal narrative uit 2000
 • tabak
 • Kelle was de dorpsgek en klusjesman. Tijdens optochten doste hij zich altijd uit als nar. Hij was zwaar aan de drank. Hij pruimde, en stopte de pruim soms onder zijn pet, zodat zijn haar en voorhoofd…

mop uit 1967
 • tabak."
 • ', zei de duivel, 'wat heb jij een zware tabak.'
 • tabak
 • In een bos kwam een jager de duivel tegen. Die zei over zijn geweer 'goh, wat heb jij een lange pijp.' De duivel wilde wel een trekje van die pijp. De jager deed het geweer in het smoelwerk van de…

sage uit 1967
 • smiten. Ik klaude der wer út. Ik soe in prûmke tabak krije en doe wie de tabak net iens wiet. Dy wie dêr yn 'e dobbe droech
 • Een glazenwasser wordt plotseling ruw gegrepen en een eind verder in het water gegooid. Vreemd genoeg is zijn tabak
 • tabak
 • Een glazenwasser wordt plotseling ruw gegrepen en een eind verder in het water gegooid. Vreemd genoeg is zijn tabak droog gebleven.

mop uit 1968
 • -minske moest tajaen, dat er gelyk hie, en hy krige in pûdfol tabak en in pipe.
 • tabak en een pijp.
 • tabak
 • Een grootmoeder verbiedt haar inwonende kleinzoon te roken. Als de jongen zijn grootmoeder - die erg bijbelvast is - wijst op passages uit de bijbel waar 'Petrus en Paulus (...) rookten en smookten',…

mop uit 1659
 • tabak
 • Een boer ziet iemand een pijp roken en denkt dat het de duivel is. Wanneer hem gevraagd wordt of hij ook een trekje wil, weigert hij want hij kan geen vuur eten.

mop uit 1977
 • . Dêrom sei er op in kear tsjin 'e lytsfeint: "Dû kinst in healpoun tabak en pear nije klompen fan my krije astû in joun yn 'e
 • , rôp: "Om 'e donder net! Net foar in healpoun tabak en in pear klompen!"
 • boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het vooruitzicht. Als de knecht en de meid
 • het knechtje 'niet voor een half pond tabak en een stel klompen!'.
 • tabak
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het…

mop uit 1973
 • krijst fan my in pakje tabak en in pear nije wite klompen." Hwat it feintsje to dwaen hat, dy klimt boven yn 'e beam en sit
 • pakje tabak en in pear wite nije klompen!"
 • boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als hij ze afluistert. Die klimt in de boom en
 • degene boven ons er wel voor. Waarop de dwerg uitroept: niet voor tabak en een paar klompen.
 • tabak
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als…