Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

1540 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • vader
 • Te Opeinde woonde in de tweede helft van de negentiende eeuw een wonderdokter die zowel mensen als dieren kon genezen. Slechts een haarlok van een ziek dier was voldoende om vast te stellen waar het…

sage uit 1962
 • M'n grootvader, ok 'n visser, is verdronken an de Moerdijk. M'n vader was op 't moment dat dat gebeurde in Capelle
 • De vader van de verteller heeft zijn eigen vader zien verdrinken, terwijl hij op dat moment aanwezig was op een totaal
 • vader
 • De vader van de verteller heeft zijn eigen vader zien verdrinken, terwijl hij op dat moment aanwezig was op een totaal andere plaats.

sprookje uit 1896
 • zijne dochter mede. Deze zeide terstond: «dat is niet moeilijk» en zij onderrichtte haren vader hoe hij moest antwoorden
 • zeggen en vertrok. Toen zij bij zijne tehuiskomst vroeg hoe 't gegaan was, antwoordde de vader: « zeer goed, maar ik heb het
 • om haar wijsheid, maar zij mag dit pas aan haar vader vertellen als ze een rijtoer hebben gemaakt. Als het meisje hem
 • meenemen. Het meisje geeft de koning een slaapmiddel en neemt hem mee naar het huis van haar vader: hij is wat ze het liefste
 • vader
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De…
3682143695_902cf06862_b.jpg

sprookje uit 1896
 • . Maar was deze boer onnoozel, hij had een zeer schrandere dochter. Zij zag wel in, dat haar vader door den landheer bedrogen
 • wil uit het paleis mag meenemen. Het meisje geeft de graaf een slaapmiddel en neemt hem mee naar het huis van haar vader
 • vader
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sage uit 1962
 • vader raadde hem aan, ze maar af te knippen. Toen hij dit wou doen, en er met de schaar in knipte, lieten ze opeens vanzelf
 • vader
 • 's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna niet, bij het afknippen laten ze vanzelf los. Nadat de pastoor de gebouwen heeft…

sage uit 1962
 • grasland en struikhout. Mijn vader vertelde dat daar in zijn tijd ’s avonds een geheimzinnig lichtje tussen het struikgewas
 • vader, die voor geen duivel bang was, wilde er een eind aan maken, en trok er, zonder er met iemand over te praten, op af
 • vader
 • Lichtje dat elke avond is te zien, wordt ontmaskerd als zijnde iemand die anderen schrik wil aanjagen.

sage uit 1962
 • voor hem. Uit zorg voor zijn vader verborg hij zich in een hooi-hoesjt. ’s Nachts zag hij een grote vuurbol door de lucht
 • vader
 • De vuurbollen die bijgelovige mensen 's nachts zien zijn ontploffingen van moerasgas bij onweer.

sprookje uit 1889
 • , leefden twee broeders, van welke de een Kassim en de andere Aly Baba heette. Daar hun vader hun zeer weinig vermogen had
 • vader
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf

personal narrative uit 2011
 • "Ik weet in Amersfoort zelf geen van deze locaties. Wel heb ik bij mij thuis last gehad van entiteiten. Mijn vader
 • vader
 • Over de begeleiding van entiteiten naar het licht.

mop uit 2011
 • niet mijn bruur maar toch is het een zoon van mijn vader? Bart piekerde zich suf maar kwam er niet op. Lachend riep Gerrit
 • mijn vader, vroeg Bart listig Dè bende gij Bart, zeiden de mannen “Fout” riep Bart lachend: “Het is Gerrit Kant!”
 • Gerrit de Kapper legt Bartje Poep een raadsel voor: Het is niet mijn broer maar toch is het een zoon van mijn vader
 • mijn broer maar toch is het een zoon van mijn vader? De vrienden zeggen dat hij dat zelf is. Bartje ontkent: het is kapper
 • vader
 • Gerrit de Kapper legt Bartje Poep een raadsel voor: Het is niet mijn broer maar toch is het een zoon van mijn vader? Bartje komt er niet uit, dus de kapper zegt: dat ben ik! Bartje wil de mop…
Bartje.jpg

sage uit 2011
 • Persoonlijke ervaringen “Toen ik jonger was, 14, en mijn vader net overleden was. Overmand van verdriet uiteraard, heb
 • medium. Dus hij ging in die sessie ook zo maar ineens over m’n vader praten. En vertelde me dingen die hij never nooit kon
 • vader
 • Persoonlijke ervaringen over magnetiseren, spookhuizen, glaasje draaien, schaduwmensen, magische amuletten, beschermengelen, bezetenheid, heksen, boze oog, chakra en magische edelstenen.

personal narrative uit 2012
 • . Misschien zij wel, was het eerste wat bij mij opkwam. ''Hoe was je dag?'' vroeg vader thuis. '' Weinig nieuws,'' was mijn
 • vader
 • Een dag beschrijving van een jonge man die zijn standpunt op kleur en nationaliteit verandert in een dag, nadat hij en een Chinese tiener een oudere vrouw hadden geholpen die onwel was geworden.

sage uit 2009
 • Willem Keijzer, was door Ary de Vries verzocht te verschijnen in het huis van zijn vader, de genoemde Corstiaan de Vries
 • begon hem op afschuwelijke wijze te beledigen en te belasteren, niet een weinig aangewakkerd door Andries Vink en de vader
 • vader
 • Een boze menigte beweert dat een landarbeider een meisje heeft betoverd. Bij haar huis aangekomen dwingen zij hem om haar driemaal te zegenen. Als hij dit heeft uitgesproken laat de menigte hem gaan.

sage uit 1962
 • Als je boos om iets was, dan zee m'n vader altijd: "Je kijkt as een weerwolf".
 • De vader van de verteller stelt dat mensen die boos zijn kijken als een weerwolf.
 • vader
 • De vader van de verteller stelt dat mensen die boos zijn kijken als een weerwolf.

sage uit 1962
 • uitkrijge. Je moest dan wat opzette van je vader of je moeder. Vooral meissies werde gewaarschouwd*. *Dit geloof was algemeen
 • vader
 • Vroeger werd men gewaarschuwd voor vleermuizen (vooral meisjes). Het was verstandig om iets op je hoofd te dragen. Als de vleermuizen in je haar terecht kwamen kon je ze er namelijk niet meer…

sage uit 1962
 • Wat ik nou vertel, is ok waar gebeurd, bij ons thuis op de molen. 't Was sterk ijs en vader die ging visse onder 't ijs
 • dat ze dat doet wordt d'r geroepe, dat vader d'r ankomt. Moeder kijkt op en ze giet het kokende aarpelwater over d'r voet
 • vader
 • Moeder gooit, door onoplettendheid, kokend water over haar voet of been. Het zoute water brandt goed in. Haar zoon gaat langs Lagendijk, die geeft een brief mee met letters die zij niet konden lezen.…

sage uit 1962
 • As 't warm weer was, en 't had lange tijd niet geregend dan kwamme de dwaallichtjes los. M'n vader heb ik hare zegge
 • Als het warm was en lang niet geregend had kwamen dwaallichtjes los. De vader van de verteller heeft ze weleens gezien.
 • vader
 • Als het warm was en lang niet geregend had kwamen dwaallichtjes los. De vader van de verteller heeft ze weleens gezien.

sage uit 1896
 • : «o, heite, in pestdjìer! (o, vader, een pestdier!)» meenende het monster aan de overzijde van het volwassene graan te
 • zien. De vader zag het ook, niet zonder grooten angst, want het dier had een zeer langen snavel, naar 't hem toescheen, en
 • Een vader en zoon schrokken eens enorm van wat zij dachten dat een plaagbeest was. Het bleek echter een schoenmaker te
 • vader
 • Een vader en zoon schrokken eens enorm van wat zij dachten dat een plaagbeest was. Het bleek echter een schoenmaker te zijn die een kalfsvel over zijn hoofd had geslagen.

mop uit 2008
 • . Gevraagd naar hoe het kon liet de Helmonder weten: “Meen vader zee alt dek gereedschap zo wit [= ver] mogelijk uit de buurt
 • vader
 • Een Helmonder kan op de Highland Games een hamer het verst van zich afgooien.

legende uit 1425
 • taveerne, want si en hadde niet meer te drincken by haer. Daer na bi den avont hadde Liedewy grooten dorst ende bat haren vader
 • dat hi halen soude een half pinte wijns. Die vader seide dat hijt gheerne wilde doen, ende hi nam die canne vanden beerde
 • te kopen in de herberg, want Liedewijs wijn was op. Tegen de avond kreeg Liedewij dorst en vroeg haar vader wijn te halen
 • vader
 • 18. Over de wijn die van Godswege onverwachts in Liedewijs kan zat In 1412 leed een vrouw in Schiedam aan de vallende ziekte. Ze bedelde om drinken maar kreeg niets uit angst voor haar ziekte.…

legende uit 1425
 • haren vader hadde ghehoort dat Onse Lieve Vrouwe hadde met hem een voerwaerde ghemaect, ende dat Sij hem hadde gheloeft, dat
 • plaghen haer te segghen, dat si haren vader hadden by hem in haer verdoemenisse. Ende daer weende sy also seere om datmense
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou
 • sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij lastig door haar te zeggen dat haar vader bij
 • vader
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij…

sage uit 1923
 • den stoet bemerkte de hertogin pas, dat het kind met haar vader mee was. Hierover bedroefde zij zich, want zij had een
 • van haar vader en zijne ridders. Want het begon te avonden en zij vreesde in handen van roovers te vallen of de prooi te
 • Onze Vader
 • Hemelsche Vader
 • vader
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • , hoe jong nog, het huishouden beredderde en op allerlei manieren haar vader zijn somberheid en ingekeerdheid trachtte te
 • en achterdocht over het veelvuldig buitenshuis blijven van haar vader bij nacht. Sedert dien voelde zij zich somtijds
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart
 • vader
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1978
 • Heksenkringen In Woensel woonde vroeger een jongen die verkering had met een knap meisje. Op een avond, toen vader en
 • vader
 • Terwijl jongen en meisje bij elkaar zitten valt het meisje in slaap. Bij kattengejammer buiten vliegt iets uit het meisje naar buiten, dat later weer terugkomt en oplost in het meisje. Ze ontwaakt en…

sage uit 1978
 • zwarte kat onder zijn weefgestoelte. Bart had er al eens een paar maal met zijn vader over gesproken en deze gaf hem steeds
 • gedaan?’ vroeg Bart. ‘Dat zul jij toch wel weten,’ antwoordde Betje. Toen Bart ’s avonds de hele geschiedenis aan zijn vader
 • vader
 • Wever in dienst van vrouw die als heks bekend staat verwondt de zwarte kat die onder zijn weefgetouw zit. Later staat de vrouw met een doek met bloed voor hem. Op raad van een pater opent hij zijn…