Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

173 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • ook niet. Hij zorgde echter wel, althans oogenschijnlijk, kalm te blijven. Des daags daaraan zond hij Hans naar het veld
 • bakker. Den volgenden dag ging het evenzoo. Hans stond op het veld te werken, maar werd niet bij het middagmaal geroepen. Nu
 • veld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1962
 • moesten een groot perceel uitgereden stalmest gaan breken. De knecht ging mokkend met zijn jongere collega naar het veld. Hij
 • veld
 • Boer draagt knechts op stalmest te verspreiden dat zoveel is dat ze niet naar de kermis kunnen. Eén van de knechts zegt tegen de ander dat hij het werk snel kan doen, waarbij de ander niet hoeft te…

sage uit 1973
 • best meer hazen waren dan jagers en dat het veld bij pozen vergeven was van wild. Het was in den goeie tijd dat er nog
 • ongegeneerd op zijn achterste zitten met zijn kwarts ogen recht omhoog. En of daar volk in het veld was of niet, daar om verzette
 • had om te schieten stonden daar tientallen hazen in het veld. Het was een haas die door de klompenmaker betoverd was.
 • veld
 • Vroeger was er een toverhaas in Hoogen. Twee jagers probeerde hem te schieten maar elke keer dat ze dat probeerde te doen werkte hun geweer niet. Een andere jager uit de buurt probeerde ook de haas te…
VODA_008_04.mp3

sage uit 1962
 • daardoor vele aren land wederrechtelijk in bezit nam. Na zijn dood lag zijn geest in het veld te tobben met die stenen, en
 • veld
 • De geest van een boer die grensstenen van zijn land heeft verlegd, kan na zijn dood geen rust vinden. Nadat hij op zijn vragen waar hij de stenen moet laten, het antwoord krijgt dat hij ze terug moet…

sage uit 1962
 • ze voor het raam haar kind zat te zogen, over het veld in de richting van het bos dwaallichtjes zag.
 • veld
 • 's Nachts leiden dwaallichten mensen van het goede pad af het moeras in. Vrouw ziet 's nachts dwaallichten.

sage uit 1962
 • veld
 • Geest van man die bewust de grens van zijn bezit oprekte, kan na zijn dood geen rust vinden, en roept waar hij de grenssteen moet neerleggen.

sage uit 1962
 • houden. Hij zou zich in de hel vloeken. Hij vloekte echter verwoed door. Ze waren in het veld, toen hij opeens, na een
 • veld
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1896
 • Heksenkringen, cirkelvormige kale plekken in een veld, worden tot het werk van de duivel gerekend. In Friesland wordt
 • veld
 • Heksenkringen, cirkelvormige kale plekken in een veld, worden tot het werk van de duivel gerekend. In Friesland wordt zo'n kring een tsjernpaed (=karnpad) genoemd vanwege de gelijkenis in vorm van het…

sage uit 1891
 • , Gij gooit mij tegen mijn klip, klap, kloerikont. 4. 't Groeit op 't veld En bloeit op 't veld En 't staat in huis te
 • veld
 • Viertal raadselrijmen gebaseerd op de Bijbel en legenden.

sage uit 1892
 • tot zijne verwondering op den draaiboom die vóór dat veld staat, eene kat zitten, welke hij toesprak: 'Poeske, hoe zit ge
 • veld
 • Man die kat op draaiboom aanspreekt krijgt antwoord van de kat met een tegenvraag.

sage uit 1970
 • : 'deur, deur.' Mer goe, dùr kumpt ie neffen e veld gegauë en dur lype wel honderd van die zwarte krèje, ge wiet wel, op en
 • veld
 • In Deurne is een kerk gebouwd met een open ingang. De slimste die gehoord heeft dat er deuren zijn, wordt er op uit gestuurd. Om het woord niet te vergeten herhaalt hij steeds het woord deur. Onderweg…

sage uit 1950
 • Bij Aant. 1950. Fol/ 48h, aanvulling no. II: „Op St. Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een
 • Op Sint Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht. De aardgeesten die deze
 • veld
 • Op Sint Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht. De aardgeesten die deze schatten bewaken kunnen deze avond vrij rondlopen. De schatten, die deze avond…
kabouter_73.jpg

sage uit 2009
 • veld
 • De reus Claes van Kieten wijst een edelman de weg door met zijn ploeg in de goede richting te wijzen.

sage uit 1938
 • lijken zij nogal oud”. Wanneer „vrouw Seckel” de kabouters in het veld ziet staan of lopen, reageren die niet op haar
 • veld
 • Kabouters zijn klein. Ze zijn soms wazig, soms duidelijk en dragen eenvoudige kleding en een kleine puntmuts. Er zijn evenveel kabouters zonder als met een baard. Zij hebben lang haar en lijken…
kabouter_369.jpg

sage uit 1953
 • het veld, en zingen: ,,Walmen, walmen, brand/ Zeven zakken op 't dagwant''. Wellicht een overblijfsel van een oud heidens
 • Op Fakkelzondag of Walmenzondag lopen de jongens in het land van Aalst met walmen door het veld, terwijl zij een
 • veld
 • Op Fakkelzondag of Walmenzondag lopen de jongens in het land van Aalst met walmen door het veld, terwijl zij een bepaald liedje zingen. Dit is wellicht een overblijfsel van een oud heidens gebruik tot…
kabouter_26.jpg

sage uit 1950
 • Bij Index 1950, no. 173, sub II: ,,Wilt ge in het veld kabouters kunnen zien en met hen in contact kunnen treden, dan
 • veld
 • Een op maagdelijk perkament geschreven pentakel zorgt ervoor contact te kunnen krijgen met kabouters.
kabouter_172.jpg

sage uit 1954
 • gingtie opten hoek vant veld zitten laezen in de buukske, en dan waster messing zomar inieens (ineens) geschaajen”. Aldus mijn
 • veld
 • Als een boerenknecht op de hoek van de akker in een toverboekje leest, wordt de mest vanzelf verspreid.

sage uit 1963
 • Da was een stalkaars, een licht, dat op 't veld danste.
 • Een licht dat over het veld heen danste, was een stalkaars.
 • veld
 • Een licht dat over het veld heen danste, was een stalkaars.

sage uit 1963
 • In 't Kuilenburgse Veld, een man uit Schoonrewoerd heb me daar veel over verteld. D'r woonde een ouwe vrouw in 't
 • Kuilenburgse Veld, hoe heette ze ok weer. Dat was A. K. En de boeremense ginge naar de mart in Kuilenburg en dan zatte ze op die
 • In het Kuilenburgse Veld woonde een oude vrouw. Als de mensen naar de markt in Kuilenburg gingen, zaten ze op een
 • veld
 • In het Kuilenburgse Veld woonde een oude vrouw. Als de mensen naar de markt in Kuilenburg gingen, zaten ze op een boerenwagen en ineens ging die wagen de weg af.

sage uit 1963
 • Dat was de toverheks A. P. Ze woonde in 't Kuilenburgse Veld. 't Huis en alles staat d'r nog. En dan hoorde je verhale
 • In het Kuilenburgse Veld woonde een toverheks. Er was daar een brug en daar zagen mensen een kalf opstaan, dat was dus
 • veld
 • In het Kuilenburgse Veld woonde een toverheks. Er was daar een brug en daar zagen mensen een kalf opstaan, dat was dus die heks.

sage uit 1933
 • No. 154. Hein Jansen, een teut uit Bergeik zag 's avonds op 'n draaiboom van 'n veld onder Luiksgestel een kat zitten
 • veld
 • Kat geeft antwoord op vraag.

legende uit 1933
 • op een hoog veld bij de Aa, dat bijna geheel door de rivier was omsloten. En daar togen vier en twintig
 • veld
 • Maria, de weduwe van Keizer Otto IV, kwam tijdens een jachtpartij vast te zitten in een moeras. Ze bad tot Maria, en beloofde een klooster voor haar te bouwen als ze gered werd. Het moeras werd stevig…

legende uit 2007
 • natuurlijk al niet zo goed in die tijd. En 't was een hele warme, droge zomer en 't veld van de boer was aan 't verdrogen, net
 • veld
 • In Elshout was er eens een hele warme en droge zomer geweest en alle velden en sloten waren uitgedroogd. Een oude boer was bezig om zijn land te bewerken en hij had heel erge dorst. Hij zei: "Als…

legende uit 1933
 • No. 248. Te Erp stond weleer een Lieve-Vrouwe-beeldje in het veld. Een vrouw, wier kind lam geboren was, bad dagelijks
 • oogenblik begonnen al de klokken in 't dorp van zelf te luiden. Verschrikt vluchtte het volk uit de huizen naar 't vlakke veld
 • In een veld bij Erp stond een Mariabeeldje. Een vrouw bad iedere dag bij dat beeld om genezing van haar lamme kind. Op
 • veld
 • In een veld bij Erp stond een Mariabeeldje. Een vrouw bad iedere dag bij dat beeld om genezing van haar lamme kind. Op een dag stond het kind op en was genezen. Op dat moment begonnen alle klokken in…

sprookje uit 2008
 • . Hoe was het weer? Hij ging iets eten op het veld, en ze hadden die teerpop daar neergezet om 'm te beletten en pakken
 • Een teerpop is geplaatst met de bedoeling om Anansi, de slimme spin, te pakken wanneer hij eten van het veld steelt
 • veld
 • Een teerpop is geplaatst met de bedoeling om Anansi, de slimme spin, te pakken wanneer hij eten van het veld steelt. Anansi blijft zo vast zitten. Het verhaal is waarschijnlijk uit Afrika afkomstig…