Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • vergeving
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

mop uit 1966
 • vergeving
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1954
 • kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar zonden vroeg, zei de knecht dat ze dat
 • vergeving
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

mop uit 1659
 • vergeving
 • Een soldaat biecht aan een geestelijke zijn zonden op. Hij heeft een hond, een koe en zes katten genomen. De geestelijk denkt dat het om seksuele handelingen gaat en stuurt hem naar de paus. Later…

sage uit 1510
 • vergeving
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft ook zichzelf als hij zijn vrouw slaat, want in het huwelijk zijn ze samen één…

mop uit 1651
 • vergeving
 • Een snoeshaan biechtte een heleboel tegelijk op in de kerk. Wat precies is doorgehaald. De biechtvader begon toen te huilen, en de snoeshaan dacht dat hij voor eeuwig verloren was. Toen hij weg wilde…

mop uit 1651
 • vergeving
 • Twee vrouwen wilden een biechtvader voor de gek houden om absolutie te krijgen. Een derde vrouw biechtte op over drie mannen op een dag. De biechtvader kreeg de andere twee door en liep ze na. Hij zei…

mop uit 1651
 • dagh uytstelde. Ondertusschen sochten hem eenige vrienden tot vergeving en vergeting te bewegen. R. 'Vrienden, die soo
 • te stellen tot de volgende dag. Zijn vrienden proberen hem tot vergeving te bewegen, maar daarop zegt hij dat men, als je
 • vergeving
 • Jonas is bijzonder beledigd en hij wil zich wreken. Om de aanwezigen niet teveel te storen, besluit hij die wraak uit te stellen tot de volgende dag. Zijn vrienden proberen hem tot vergeving te…

sage uit 1971
 • vergeving
 • Twee mannen wachtten eens de dominee op. Ze wilden hem van kant maken. Maar toen de dominee langs kwam, had hij een ring van engelen om zich heen. Later kwamen de mannen tot inkeer, en hebben ze de…

legende uit 1925
 • hij dadelijk den bijl liet zinken, op de knieën viel, God om vergeving smeekte en de vrijmetselarij verfoeide. Hij maakte
 • vergeving
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

sage uit 1970
 • en te verdelgen". Alleen God kan u echt helpen. Hij wil u altijd uit uw problemen helpen. Ga tot Hem. Vraag om vergeving
 • vergeving
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1990
 • , dat namelijk het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos offer voldoende is voor de vergeving van zonden). Ik ben jaren
 • vergeving
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 2006
 • voor vergeving van hun zonden. Boom hangt al bijna helemaal vol. Nu is er onder deze boom een kleine boom gaan groeien waar
 • . Mensen hangen daar lapjes in, ter vergeving van hun zonden.
 • vergeving
 • Door bomen aan te raken, komt de geïnterviewde tot rust, zegt zij zelf. In Hasselt [Overasselt?] staat de lapjesboom. Mensen hangen daar lapjes in, ter vergeving van hun zonden.

exempel uit 1401
 • vergeving
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

exempel uit 1970
 • vergeving
 • Op een dag komt een edelman de man tegen die zijn broer heeft vermoord. De edelman wilde deze man ook doodslaan. De moordenaar knielde en bad de man dit niet te doen. Tot drie keer toe herhaalde zich…

mop uit 1651
 • ze wijzen hem op zijn fouten waar hij vergeving voor moet vragen. Bovendien dringen ze er bij hem op aan dat hij zijn
 • vergeving
 • Een man die tijdens een gevecht is gewond geraakt, raakt in kritieke toestand. Zijn vrienden vrezen voor zijn leven en ze wijzen hem op zijn fouten waar hij vergeving voor moet vragen. Bovendien…

X.

exempel uit 1970
 • heilige gekomen. De dag daarna deed ze haar dure sieraden en kleding in een schrijn en bad haar moeder om vergeving. Ze diende
 • vergeving
 • Een rijke maagd uit Rome deed er alles aan om haar lichaam zo schoon mogelijk te houden. Haar moeder diende God al jaren, maar zij wilde dat niet. Ze vond haar uiterlijk en de rijkdom belangrijker. Op…

lied uit 1964
 • vergeving
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw pleegt overspel met een heer, maar de boer ziet het over het muurtje. Zij vraagt haar man vergiffenis voor haar zonde.

lied uit 1968
 • schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om vergeving en belooft voortaan heel hard te
 • vergeving
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om…

exempel uit 2009
 • . Herroep dit en breek aangegane beloften. Spreek vergeving uit naar zich zelf en/of familieleden voor deze betrokkenheid
 • dan vergeving te vragen voor het vasthouden aan zelfafwijzing, zelfhaat en schuldgevoelens, indien van toepassing. Laat
 • vergeving
 • In christelijke (pinkster-)kerken wordt verteld dat ziekten te maken hebben met occulte belasting en/of een vloek uit het verleden. Voorouders kunnen vrijmetselaar zijn geweest. In een handboek worden…

mop uit 1651
 • vergeving
 • Zeker man biechtte op dat hij eens van plan was geweest om iemand dood te slaan. De paap zei hierop: 'De wil is zo goed als de daad.' De paap kon de man enkel van zijn zonde vrijspreken als hij hem…

mop uit 1651
 • vergeving
 • Frederick en zijn neef Hans kregen ruzie, waarbij Frederick Hans uitschold. De dag daarna boden twee mannen Hans aan om mee te gaan wanneer hij met Frederick zou gaan vechten. Hans wilde echter…

mop uit 1651
 • Iemand, die een ander in het gezicht had gespuugd, bad hem voor vergeving. De ander wilde hem niet vergeven en zei dat
 • vergeving
 • Iemand, die een ander in het gezicht had gespuugd, bad hem voor vergeving. De ander wilde hem niet vergeven en zei dat het typisch een actie voor een jood was. Degene die gespuugd had wist toch een…

sage uit 1970
 • vragende stem, waar vergeving in ligt.
 • vergeving
 • De twee zonen van de graaf van Valkenburg, Reginald en Waleram, kunnen goed met elkaar opschieten, hoewel ze totaal verschillend van karakter zijn. Tot er een meisje, Alixe van Kleef, ten tonele…

mop uit 1659
 • vergeving der zonden en zelfs de hemel.
 • vergeving
 • Een dichter vindt Rome de grootste handelsstad, want daar zijn niet alleen vergankelijke produkten te koop, maar ook vergeving der zonden en zelfs de hemel.