Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

59 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • vonnis
 • Een dief wordt betrapt, en moet voor de koning en de ministerraad verschijnen. De koning zegt dat de dief opgehangen zal worden. De dief zegt dat hij een geheim kent, en dat het zonde zou zijn als hij…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • vonnis
 • De affaire Landru was door de regering opgezet om de aandacht van de politiek af te leiden. Hij was geen echte moordenaar, maar een acteur.

mop uit 1977
 • vonnis
 • De burgemeester probeert een ter dood veroordeelde op het laatste moment tot een bekentenis over te halen. Hij belooft de man dat hij met zijn dochter mag trouwen, als hij maar bekent. De burgemeester…

mop uit 1903
 • vonnis
 • De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik voorspelt hem reeds de doodstraf. Japik bedenkt dat een getuige die zelf steelt niet meer…

mop uit 1997
 • vonnis
 • Een Duitser, een Nederlander en een Belg worden in Amerika ter dood veroordeeld voor een gewapende overval. Ze mogen zelf bepalen hoe ze willen sterven: op de elektrische stoel of aan de galg. De…

sage uit 1891
 • voorbereidende maatregelen waren getroffen en men zou zich gereed maken om het vonnis te voltrekken, toen het etensuur sloeg. De
 • vonnis
 • Gezegde.

sage uit 1967
 • vonnis
 • Een officier in het leger was ten onrechte terechtgesteld en geëxecuteerd. Een oude maat wedde met een andere maat om een fles wijn dat hij het opgebaarde lijk op het kerkhof nog een messteek zou…

sage uit 1969
 • vonnis
 • Een meisje was eens zwanger. De mensen zeiden dat het niet pluis was, en de burgemeester onderzocht het geval. Het meisje wilde hem niet vertellen wie de vader was, want dan zou heel Assen afbranden.…

sage uit 1969
 • tegen het vonnis, maar vroeg of hij dan wel zelf de boom uit mocht zoeken. Dat was goed. Maar tegen de tijd dat het vonnis
 • vonnis
 • Tijl Uilenspiegel maakte het op een keer zo bont, dat hij voor straf opgehangen zou worden. Tijl verzette zich niet tegen het vonnis, maar vroeg of hij dan wel zelf de boom uit mocht zoeken. Dat was…

mop uit 1973
 • vonnis
 • In Dokkum werd een kreeft gevangen, maar men vond het maar een vreemd beest, dat achteruit liep. In de vergadering met de burgenmeester werd daarom besloten het gevaarlijke dier levend te verdrinken.…

sage uit 1970
 • worden overtuigd. Zij vernietigden daarom het vonnis van het Hof, spraken de vrouw vrij en veroordeelden de baljuw van
 • dat het Hof dit vonnis had gegeven, Scheen alle spoockery als uyt het lant gedreven; Het wijf dat voor een tijt van yeder
 • vonnis
 • Hoge Raad der Nederland vernietigt tot twee maal vonnissen van het Hof van Holland en de baljuw van Schiedam in heksenprocessen.

sprookje uit 1969
 • vonnis
 • Een man werd ter dood veroordeeld, maar de rechter zei tegen zijn vrouw dat als zij een onoplosbaar raadsel zou opgeven, de man vrij zou zijn. Ze zei: "Ik ga op Lidia, ik sta op Lidia. Lidia is mijn…

mop uit 1651
 • vonnis
 • Een man moest met een zwaar proces voor de Hoge Raad komen. Eerst lazen de heren de aanklacht van de eiser. Deze vonden ze zo krachteloos, dat ze de beklaagde niets ten laste konden leggen. Daarna…

mop uit 1651
 • Op een nacht werd van een vrouw voor over de 1000 rijksdaalders aan kant gestolen. Haar man was het niet met het vonnis
 • vonnis
 • Op een nacht werd van een vrouw voor over de 1000 rijksdaalders aan kant gestolen. Haar man was het niet met het vonnis eens en vond dat de dieven de doodstraf moesten krijgen. Zijn argument was, dat…

mop uit 1651
 • vonnis
 • Enkele rechters hebben tien à twaalf boeven veroordeeld. Inmiddels is het al over elven en nog steeds waren zij uitgebreid aan het overleggen of ze de dieven nu een of beide oren zouden afsnijden. De…

sage uit 1818
 • volstrekt bewijs gold, is een aanwijzing geworden, meer niet.] Te Zierikzee werd Levina Willems, bij vonnis van schepenen van
 • vonnis
 • In 1601 wordt een vrouw wegens het gerucht van toverij verbannen uit Zeeland.

sage uit 1818
 • gemeente is geworden een grouwel, ende ook verscheyden violentien en onbehoorlijckheden gepleeght heeft." 't Vonnis is mild
 • vonnis
 • In 1602 wordt een vrouw wegens het gerucht van toverij verbannen voor 7 jaar, komt echter na 2 jaar al terug, wordt gegrepen en levenslang gevangen gezet.

mop uit 1651
 • vonnis
 • Een leidekker viel door een duizeling naar beneden. Hij kwam op een man terecht die op slag dood was. De vrienden van die man wilden de leidekker straffen. Omdat ze erg volhardend waren, besloten de…

sage uit 1923
 • rechters met ontzetting uit hun ambt, als zij niet aanstonds het verlangde vonnis velden. Zwichtend voor die bedreiging
 • vonnis
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

mop uit 1651
 • vonnis
 • Een vreemdeling krijgt in Den Haag met een rechtszaak te maken. Hij vraagt iemand of men hier rechtvaardig is. Deze antwoordt daarop: 'Dat weet ik niet zeker, men helpt er de mensen altijd uit…

mop uit 1651
 • eerst de mannen te bedanken voor hun genadige vonnis. De dief antwoordde: 'Het is geen dank waard.'
 • vonnis
 • Een dief die zwaar gegeseld was wilde weer van het schavot afgaan, maar werd door de beul tegengehouden. Deze zei hem eerst de mannen te bedanken voor hun genadige vonnis. De dief antwoordde: 'Het is…


sage uit 1925
 • vonnis moest luiden 'de dood met den koorde'. Maar enige van de schepenen, begaan met de jeugd van het heidenkind, meenden
 • vonnis
 • Na het ophangen van een zigeunermeisje, wordt er nog jarenlang een klagende kinderstem die 'moeder, moeder' roept, op het galgenveld gehoord.

sage uit 1925
 • van verdriet over het onrechtvaardige vonnis, in de gevangenis. Na diens dood had de rechter rust noch duur meer, overal
 • onrechtvaardige vonnis te herroepen waarvoor het trouwens ook te laat was. Reeds de eerste nacht na zijn dood werd mevrouw 's nachts
 • vonnis
 • Een geest van een onrechtvaardige veroordeelde, die in de gevangenis is gestorven, blijft rondspoken in het huis van de rechter die hem dit heeft aangedaan.

sage uit 1925
 • altijd bang dat de gerechtigheid te kort zou worden gedaan en dat de schepenen, die mee het vonnis moesten vellen, zich
 • danken dat er niet een onrechtvaardig vonnis was geveld.
 • vonnis
 • Een rechter roept tegen zijn schepenen over een vrouw die van de moord op haar kind verdacht wordt: 'Zo min als het in deze zomerhitte kan sneeuwen en het nacht kan zijn bij volle zonneschijn, moogt…