Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • sage
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • verschenen, de man is er niet. Mar der gebeurde neat. In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1968
 • sage
 • 't Wie yn 'e winter. Guon wienen op 't iis op 'e Burgumer Mar. Doe hearden se in stem: De tijd is verschenen, de man is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er een schaatsrijder in een wak verdronken.

sage uit 1968
 • sage
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • viel en op slag dood was.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • sage
 • . Doe hearde it wyfke, dat by 't roer stie, út it wetter wei de wurden, dat de tiid der wol wie, mar de man net. Doe't se op
 • 'e Mar kommen is har man oer board rekke en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later
 • raakte haar man overboord en is verdronken.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later raakte haar man overboord en is verdronken.

sage uit 1968
 • sage
 • stem út 'e Burgumer Mar wei, dy't sei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Fuort dêrnei ried der ien op redens yn
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens uit het water een stem komen die zei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Meteen erna reed
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Mensen hoorden eens uit het water een stem komen die zei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Meteen erna reed er een schaatser in een wak, en verdronk.

sage uit 1968
 • sage
 • en doe hienen se in lûd heard: De tijd is verschenen, de man is er niet. In skoftsje letter wie der ien oanfytsen kom en
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand aangefietst en die is er verdronken.

sage uit 1968
 • sage
 • fan 'e feart út in stem: "De tijd is der, de man is der noch niet!" Sy seinen: "Hwat mat dat west ha?" De oare moarns ried
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende ochtend reed er iemand in een wak en verdronk.

sage uit 1967
 • sage
 • : "De tijd is der wel, de man is der niet." Doe kom der in jongfaem oan riden, dy is yn in wek fordronken. Ik wol ljouwe
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Jongelui hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Toen kwam er een jong meisje
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Jongelui hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Toen kwam er een jong meisje aan gereden, en zij is in een wak verdronken.

sage uit 1967
 • sage
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.

sage uit 1967
 • sage
 • Een man zei altijd als de klokken luidden, dat er over drie dagen weer iemand op het kerkhof zou komen. Het kwam altijd
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man zei altijd als de klokken luidden, dat er over drie dagen weer iemand op het kerkhof zou komen. Het kwam altijd uit.

sage uit 1965
 • sage
 • gûlen. Dat hearde aeklik. op itselde plak dêr't it hountsje stie to gûlen, foel in pear dagen letter in man fan 'e fyts. Hy
 • Een man hoort een hond spookhuilen. Een paar dagen later sterft op dezelfde plaats als het huilen gehoord werd een man
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoort een hond spookhuilen. Een paar dagen later sterft op dezelfde plaats als het huilen gehoord werd een man na een val van de fiets. Het is een voorteken geweest.

sage uit 1968
 • sage
 • hearden in stem út 'e wyk kommen, dy sei: "De tijd is gekomen, maar de man is der niet." Even letter wie der in man op 't
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een stel mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is gekomen, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode
 • van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in en komt om.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een stel mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is gekomen, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in…

sage uit 1967
 • sage
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoort geluid uit de vaart komen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Later verdrinkt iemand in dezelfde vaart. Het geluid was een voorbode van de verdrinkingsdood.

sage uit 1968
 • sage
 • Als een hond spookhuilt, dan gaat er iemand dood. Een vrouw was eens ziek. Toen zij en haar man 's avonds in bed lagen
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Als een hond spookhuilt, dan gaat er iemand dood. Een vrouw was eens ziek. Toen zij en haar man 's avonds in bed lagen, hoorden ze een hond spookhuilen. Veertien dagen later is de vrouw in het…

sage uit 1968
 • sage
 • Een man hoort hulpgeroep uit het water en ziet duidelijk het gezicht van de hulpbehoevende. Het is een voorbode van een
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoort hulpgeroep uit het water en ziet duidelijk het gezicht van de hulpbehoevende. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: dezelfde nacht wordt de drenkeling…

sage uit 1968
 • sage
 • Een man hoort een aantal eksters schetteren. Het is een voorteken van een naderend sterfgeval.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoort een aantal eksters schetteren. Het is een voorteken van een naderend sterfgeval.

sage uit 1968
 • sage
 • In man fan Meppel fortelde my ris: Mast noait tinke dat der neat bistiet. Dat ha 'k bileefd, sei er. Ik kom op in kear
 • . In lyts skoftsje letter ha se dêr in âld man formoarde.
 • Een man die bij lichtmaan van zijn meisje op weg naar huis is, hoort plotseling voetstappen. De voetstappen houden
 • gelijke tred met de zijne. Als hij stilstaat, ziet hij een man zonder hoofd over de weg vliegen. De man vliegt dwars door een
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man die bij lichtmaan van zijn meisje op weg naar huis is, hoort plotseling voetstappen. De voetstappen houden gelijke tred met de zijne. Als hij stilstaat, ziet hij een man zonder hoofd over de…

sage uit 1969
 • sage
 • in lûd út it wetter. Der woarde sein: De tijd is verstreken, de man is der niet. Doe wie der even letter ien fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een oude vrouw hoorde eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verstreken, de man is er niet." Even later verdronk er iemand in het water.

sage uit 1969
 • sage
 • wel, de man is der niet." Even letter kom der in man op 'e brêge. Dy rekke der by del en kom yn 't wetter tolânne, dêr't
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem zeggen: "De tijd is er wel, de man is er niet." Even later viel er een man van de brug in het water en verdronk.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoorde de katuilen eens roepen. Hij voorspelde dat de zieke buurvrouw zou sterven. Dat gebeurde snel erna.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.

sage uit 1968
 • sage
 • Een man hoort hulpgeroep en ziet jammerende vrouwen met witte mutsen op. Het zijn voortekens: later verdrinkt er iemand.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoort hulpgeroep en ziet jammerende vrouwen met witte mutsen op. Het zijn voortekens: later verdrinkt er iemand.

sage uit 1969
 • sage
 • In âld man yn Sumar hearde yn 'e nacht in houn spûkgûlen foar in doar. Hy sei: "Hjir stjert yn 't koart ien." Dat wie
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Een man hoorde op een nacht voor een huis een hond spookhuilen. Korte tijd later stierf er iemand in dat huis.

sage uit 1969
 • sage
 • To Gerkeskleaster op 't fallaet hearden guon alris sizzen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." 't Wie yn 'e
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Mensen hoorden bij het ijs eens zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Toen reed er een schaatser in een wak en verdronk.

sage uit 1967
 • sage
 • roppen woarn: "De tijd is verschenen, maar de man is er nog niet." Keapman hie dat der nèt by.
 • Man vertelt dat hij met anderen op een brug staat en een luid gejammer, alsof iemand in doodsgevaar is, uit het meer
 • hoort. Een jonge man verbleekt en zegt dat het voor hem bestemd is. Een paar weken later verdrinkt hij. Iemand anders
 • mondeling
 • dood
 • horen
 • Man vertelt dat hij met anderen op een brug staat en een luid gejammer, alsof iemand in doodsgevaar is, uit het meer hoort. Een jonge man verbleekt en zegt dat het voor hem bestemd is. Een paar weken…