Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

1279 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • aandrang, dat op alles wat zij zal vragen naar waarheid worde geantwoord, omdat liegen haar werk geheel kan verijdelen. Nu is
 • vragen
 • In Nieuwebrug woonde waarzegster Hinke, die Hinke Kaart genoemd werd. Op een avond bezoeken twee vrouwen haar voor advies. Sytske is huishoudster bij een winkelier. Ze heeft lange tijd een vrijer…

sage uit 1962
 • stem vragen: “Waar ga je heen?” De knaap antwoordde: “Naar moeder, de sokken laten stoppen.” De stem: “Kom eens even hier
 • vragen
 • Jongen gaat niet in op de vraag van een stem uit het water om te komen in ruil voor alles wat hij zich maar wenst. De stem geeft aan dat dit het laatste aanbod is geweest, waarna een plons te horen…

sage uit 1962
 • vragen
 • Nachtmerrie valt met groot gewicht op mensen die in bed liggen, snijdt de adem af, en laat mensen kreten slaken en zuchten. Op de vraag wat er aan hand is verdwijnt de beklemming.

sage uit 1962
 • scheen. Deze vond bij een verbouwing de geldschat. Hij ging aan de pastoor vragen, of dit geld zijn eigendom zou zijn. De
 • vragen
 • Bergplaats van geld blijft onbekend na de dood van de eigenaar. Sindsdien spookt het in het huis. Het huis wordt verkocht, en de nieuwe eigenaar ontdekt het geld. Hij geeft het geld aan de erfgenamen,…

sage uit 1962
 • pastoor, haar kind van de boze geest te verlossen. Deze vroeg haar, of er soms geregeld iemand kwam, om een of ander te vragen
 • . Zij moest in dat geval hier een eind aan maken, en het bezoek weren. Toen dezelfde vrouw weer om de krom kwam vragen
 • vragen
 • Door gebeden van een priester en zelf bidden verlossing van een boze geest of de kwade hand. Van hekserij verdachte vrouw maakt kinderen ziek. Pastoor raadt moeder aan de vrouw die geregeld een zeis…

sprookje uit 1968
 • kind aan de duivel geeft. Als de duivel het komt halen stelt hij het kind drie vragen, die het alle drie weet te
 • hij het drie vragen die het alle drie weet te beantwoorden Hoe diep is de zee? Een steenworp. Wat is zoeter dan zoet? Mijn
 • vragen
 • De moeder die haar kind aan de duivel geeft in ruil voor geld. Als de duivel het hem beloofde kind komt halen, stelt hij het drie vragen die het alle drie weet te beantwoorden Hoe diep is de zee? Een…
Geeske0105.mp3

sage uit 1962
 • vragen
 • Knecht komt een haas tegen die niet schuw is. Een vrouw die van hekserij wordt verdacht, vraagt hem waarom hij de haas niet heeft neergeslagen. Zij zou zich in een haas hebben veranderd.

sage uit 1962
 • vragen
 • Jager schrikt van geluiden in de struiken, vraagt om te spreken als het van God is en te verdwijnen als het de duivel is. Hij schiet, de volgende dag blijkt dat hij een wolf heeft neergeschoten.

sage uit 1962
 • , een of ander ’s morgens daarna om iets ongerijmds zou komen vragen. Inderdaad kwam de volgende morgen Nelie vragen, of ze
 • dorp. De geraadpleegde geestenbezweerder zegt dat als sprake is van hekserij iemand om iets vreemds komt vragen. De
 • vragen
 • Van een kind dat ziek is en waar de dokter geen raad mee weet, wordt vermoed dat het is behekst door een vrouw uit het dorp. De geraadpleegde geestenbezweerder zegt dat als sprake is van hekserij…

sage uit 1962
 • vragen
 • 's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna niet, bij het afknippen laten ze vanzelf los. Nadat de pastoor de gebouwen heeft…

sage uit 1962
 • vragen
 • Schaapherder verandert zijn schapen in kraaien om ze onopvallend in de rogge van een ander te laten grazen. Hij houdt vol dat het kraaien zijn als de pastoor opmerkt dat hij zijn schapen op andermans…

sage uit 1962
 • vragen
 • Sterke man wijst met de ploeg in één hand aan waar hij woont.

sage uit 1962
 • ”, (“Rooskamp”). Ze kwamen dikwijls iets lenen bij de omwonenden, o.a. kookketels. Ze kwamen daar beleefd om vragen, en brachten hem
 • Op hoger gelegen delen wonen kabouters die diverse zaken te leen vragen bij omwonenden.
 • vragen
 • Op hoger gelegen delen wonen kabouters die diverse zaken te leen vragen bij omwonenden.

sage uit 1962
 • vragen
 • De raad om de verplaatste grenssteen terug te zetten op de oorspronkelijke plaats kan de verplaatser rust geven.

sage uit 1962
 • vragen
 • Zieke zeug is genezen op het tijdstip dat de boer die met haren van het dier naar een helderziende is gegaan, het huis van de genezer verlaat.

sage uit 1962
 • vragen
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks uit de ketel springt en hij met een mes haar bloed kan trekken. Dat moet om…

sage uit 1962
 • vragen
 • Zwarte kat zingt terug op de vraag van een man waar ze vandaan komt.

sage uit 1896
 • vragen
 • Duivelbanners houden mensen wel eens voor de gek. Op een dag klopt een boer bij een duivelbanner aan met de vraag of hier de duivelbanner woont. De duivelbanner zegt hem dat in het dorp, in het…

sage uit 1962
 • vragen
 • Waarzegster vertelt aan man met wie hij verkering heeft, dat hij met dat meisje zal trouwen, dat hij snel verdriet zal hebben en later gelukkig zal zijn. Hij trouwt met het meisje, dat binnen een jaar…

sage uit 1962
 • avonds thuiskomen. De vrouw heeft zichzelf verraden door een dag te vroeg te vragen naar de gezondheid van de koe.
 • vragen
 • Vrouw die bekend staat als heks vraagt 's morgens aan twee boeren hoe het met hun koe gaat. De koe is ziek als ze 's avonds thuiskomen. De vrouw heeft zichzelf verraden door een dag te vroeg te vragen…

uit 1962
 • ! Moet je van zover komen, om te vragen naar wat je goed weet? Je hebt mijn kind gedood! Maak, dat je weg komt!”
 • dood van het kind komt ze vragen hoe het met het kind gaat. Het kind klaagde over pijnen als speldeprikken in de longen.
 • vragen
 • Moeder denkt dat haar kind is gestorven door toedoen van een verdachte vrouw die geregeld op bezoek is geweest, Na de dood van het kind komt ze vragen hoe het met het kind gaat. Het kind klaagde over…

sage uit 1962
 • vragen
 • Knecht klaagt bij boer dat hij elke avond de weerwolf moet dragen. De volgende avond gaat hij met een geladen geweer dat hij van de boer heeft gekregen op pad. Nadat blijkt dat het geweer is geladen…

sage uit 1962
 • vragen
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1962
 • vragen
 • In een diepe poel is een kasteel met bewoners verzonken na de weigering een bedelaar in de kerstnacht onderdak te geven. Daarnaast zou een eveneens verzonken brandklok in de kerstnacht luiden.

legende uit 1425
 • vragen
 • 9. Over de dood van Liedewijs moeder en over de haren boetegordel die Liedewij tot haar dood toe droeg In 1403 - toen Liedewij acht jaar ziek was - werd Pieternel ziek. Ze betreurde tegenover haar…