Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

287 resultaten voor ""

sage uit 1999
 • wild
 • Als kinderen iets willen doen, dat van hun ouders niet mag, dan worden ze gewaarschuwd voor Aicha Kandisha.

sage uit 1966
 • wild
 • De wilde lantaarns die men vroeger zag, dat waren de latere straatlampen.

sage uit 1966
 • wild
 • De wilde lantaarns die men vroeger veel zag, waren voortekens van de latere fietsen.

sage uit 1966
 • wild
 • Op een stuk heideland waren wilde lantaarns. Het waren dwaallichtjes. Degene die daarop vertrouwde, verdronk in het moeras.

sage uit 1966
 • wild
 • Een man heeft vroeger wel eens wilde lantaarns gezien, maar weet niet wat het betekende.

sage uit 1966
 • wild
 • Een man ziet vaak lichtjes, wilde lantaarnen, zweven. Hij denkt dat het de voortekenen waren van de moderne fietsverlichting.

sage uit 1967
 • wild
 • Mensen zien op een bepaalde plek vaak wilde lantaarnen. Later is daar moderne verlichting gekomen.

sage uit 1967
 • wild
 • Een man heeft als jongetje vaak een lichtje zien zweven. Op de plaats waar hij de wilde lantaarn zag, is later een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1967
 • wild
 • Wilde lantaarnen zijn voorboden van een later te bouwen huis.

sage uit 1966
 • wild
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • wild
 • Op een plaats waar later boerderijen gebouwd zijn, waren eerder al wilde lantaarns gezien.

sage uit 1966
 • wild
 • Een vrouw zag op een bepaalde plek 's avonds vaak lichtjes. Later kwamen er lantaarns te staan.

sage uit 1966
 • wild
 • De wilde lantaarns van vroeger waren voorboden van de latere straatlantaarns. Het was toverij.

sage uit 1966
 • wild
 • Wilde lantaarns zijn voorbodes van verharde wegen, fietsen, auto's en stations.

sage uit 1966
 • wild
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • wild
 • In de duinen bij Egmond wordt door wandelaars een leeuwin gesignaleerd. De politie zet een zoekactie op touw, maar vindt niets

sage uit 1967
 • wild
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sage uit 1967
 • wild
 • Men noemt een 'doodskloppertje' achter het behang, ook wel een 'wekker' of een 'wild horloge'. Als mensen dat geluid horen, betekent het dat er een sterfgeval op komst is.

sage uit 1967
 • wild
 • Als de mensen vroeger wilde lantaarnen zagen, wisten ze dat er op die plaats iets te gebeuren stond: er werd bijvoorbeeld een nieuwe sloot gegraven of er werd een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1967
 • wild
 • Een arbeider op weg naar huis wordt steeds achtervolgd door een zwevend lichtje. Het is een dwaallicht.

sage uit 1967
 • wild
 • Op een bepaalde plaats werden vaak dwaallichten, zwevende lichtjes, gesignaleerd. Later is er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1966
 • wild
 • Mensen zien vaak een lichtje over de heide zweven. Later zal op die plaats de tram rijden. Het dwaallicht is een voorteken geweest.

sage uit 1967
 • wild
 • Sterke Hearke vangt eens een wild paard dat niemand te pakken kan krijgen. Hearke grijpt het paard bij de staart en het dier kan geen stap meer verzetten. Immers, wat Hearke in handen krijgt, laat hij…

sage uit 1967
 • wild
 • Van zeven broers is er vaak één een weerwolf, meestal de oudste of de jongste. Zo'n weerwolf heeft de natuur van een wild dier.

sage uit 1967
 • wild
 • Op een bepaalde plaats waren soms wilde lantaarnen zichtbaar. Deze dwaallichten zijn voorboden: het kwam voor dat later op dezelfde plek een huis gebouwd werd.