Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • man
 • wonen
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1969
 • man
 • wonen
 • Grote Pier was aan 't ploegen op het land. Toen kwamen er vijf Saksen aan, die wilden grote Pier doodmaken. Maar ze kenden hem niet. Daarom vroegen ze de ploeger waar grote Pier woonde. Toen nam grote…

sage uit 1923
 • Toovenaars. Op Kortgene woont een man, die vertelde betooverd te zijn geweest toen hij een kind van twee jaar was. Dat
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.
 • man
 • wonen
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.

sage uit 1921
 • bestolen, waarom men haar op wilde zeggen Het dochtertje ging de boodschap overbrengen. De man van de waschvrouw was alleen
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan
 • man
 • wonen
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan kent ze geen rust meer, wordt aan haar haar opgetrokken en in haar bed heen en…

sage uit 1890
 • . Een man (misschien wel een heel gezin) heeft oudtijds zijn stad verlaten, en zich in Holland gevestigd, zooals in de
 • zestiende eeuw zoovele Vlamingen deden. Die man noemde zich "Van Muenickeree" en zijn nakomelingen woonden in de laatste helft
 • man
 • wonen
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Monnikenree, een bloeiend scheepvaartstadje dat in de zestiende eeuw door het verslijken van het Zwin teniet is gegaan. De geslachtsnaam "Van Muenickenree" heeft…

sage uit 1923
 • een rietdekker uit Oudelande, die het dak hersteld had, in de schuur. Daar zag hij, klaar als de dag, hoe een man, als
 • een latere bewoner is er zoo door ontsteld, dat ze er niet meer wilde blijven wonen. Tot zoover Lena, de
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de
 • man
 • wonen
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de paardenstal, waar geen paard te houden is, graaft een latere bewoner een schat op.

sage uit 1923
 • veertien jaar. Haar vader woonde een eindje verder 't land in, waar nu de broers en zusters De G. wonen. Eens toen de
 • pleegvader naar de vroegmis was gegaan, kwam een man op de boerderij om geld te stelen. 't Meisje was juist naar de tuin gegaan
 • man
 • wonen
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1970
 • betreft ook de naam van haar man. Daarna kan de visser binnen een uur weer op het strand in Holland zijn.
 • man
 • wonen
 • Een onderworpen volk hoeft geen schatting te betalen, maar is verplicht om de zielen van de doden naar Engeland te brengen. Om middernacht wordt bij een visser aangeklopt die op het strand een lege…

sage uit 1965
 • .' Een kat die langs de weg zat, zei plots: 'Dat kan ik je wel zeggen.' Je kan wel begrijpen dat die man verschrok en bleek
 • Een man, die vraagt waar de schoenmaker woont, krijgt van een kat antwoord en rent verschrikt weg.
 • man
 • wonen
 • Een man, die vraagt waar de schoenmaker woont, krijgt van een kat antwoord en rent verschrikt weg.

sprookje uit 1893
 • 3.14 Te Bakel in de straat woonde eene vrouw die eene zeer slechte man had als hij in de week hard had gaan werken en
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • man
 • wonen
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1970
 • kamers man en vrouw, en op zekeren morgen (zeer vroeg) haalde de man zijn ega met de haren uit 't bed, sleepte haar op de
 • Dronken man wordt als hij een scheelziende familie bezingt het bierhuis uitgegooid. Daar de stadspoort 's avonds sluit
 • is hij meestal gedwongen de nacht buiten door te brengen. In hetzelfde huis brengt een krankzinnige man zijn vrouw om.
 • man
 • wonen
 • Dronken man wordt als hij een scheelziende familie bezingt het bierhuis uitgegooid. Daar de stadspoort 's avonds sluit is hij meestal gedwongen de nacht buiten door te brengen. In hetzelfde huis…

sage uit 1892
 • omstreek, alle nachten tusschen twaalf en één uur, dien man op den akker rondloopen met een zwaren paal op zijne schouders
 • vandaan komt. De geest is dan verlost, plaatst de paal op de oorspronkelijke plaats en verdwijnt. De dronken man ontnuchtert
 • man
 • wonen
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 1837
 • 2.17. Een man met den helm geboren Daniël van Poppel, geboren te Rotterdam, doch den meesten tijd van zijn lang leven
 • eene dochter te bezoeken die daar woonde: hij toefde bij haar eenigen tijd en stierf er. Deze man had een sterk gestel en
 • 2.17. Een man met den helm geboren
 • Man die met de helm geboren is ziet 's avonds een lijkstatie. Zijn voorspelling dat zijn zieke vrouw binnen drie dagen
 • man
 • wonen
 • Man die met de helm geboren is ziet 's avonds een lijkstatie. Zijn voorspelling dat zijn zieke vrouw binnen drie dagen zal overlijden komt uit.

sage uit 1892
 • vlug gaan kon. Het kwam recht op den boer aan die den karweg bleef volgen en, toen het ventje den ontstelden man genaderd
 • man
 • wonen
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1968
 • Een man, die Driek heette en in Eindhoven woonde, ging altijd graag een borreltje drinken in het café van Toontje
 • tevoorschijn. Plotseling stond er een oud vrouwtje van ongeveer vijf centimeter hoog naast Driek en zei: 'Wacht maar, man, dan knap
 • Bewoner van brandend huis komt niet tevoorschijn op geroep van man. Een kaboutervrouwtje opent de deur, gaat midden in
 • man
 • wonen
 • Bewoner van brandend huis komt niet tevoorschijn op geroep van man. Een kaboutervrouwtje opent de deur, gaat midden in het vuur staan en meteen is de brand geblust.

legende uit 1925
 • St. Servaas wandelt over de Maas. De heilige man woonde te Wijk en ging iederen avond bidden in het nederige bedehuis
 • man
 • wonen
 • St. Servaas woonde te Wijk en iedere dag wandelde hij over de Maas naar de kerk. Op een avond regende het heel erg. St. Servaas sneed een tak af om onderweg te gebruiken als ondersteuning. Toen hij…

sage uit 1978
 • er eens even onder staan en houd je armen op.’ De man deed dit en de pastoor begon te bidden, ondertussen de heks met
 • wijwater zegenend. En daar viel de heks plotseling van het plafond af, recht in de armen van de man. Vanaf dat moment was de
 • man
 • wonen
 • Ontheksen van een vrouw door bidden en zegenen met wijwater door een pastoor.

sage uit 1978
 • wild met de armen om zich heen dat het niet te houden was. Een man, die nu en dan bij de vrouw kwam buurten, vroeg op
 • ,’ antwoordde de vrouw. ‘Ik heb alles al geprobeerd, maar niets helpt.’ Toen vroeg de man: ‘Komt er wel eens een oude vrouw hier in
 • Om middernacht komt vrouw die verdacht wordt van toverij het huis binnen waar een man met het kind op schoot biddend
 • man
 • wonen
 • Om middernacht komt vrouw die verdacht wordt van toverij het huis binnen waar een man met het kind op schoot biddend bij het vuur zit. De vrouw komt steeds dichter bij het vuur en vat vlam. Ze krijgt…

sprookje uit 1970
 • ! Op zekere dag komt er een franse patrouille in Bavel. Dat waren twee man en ze hadden 'n gestolen paard bij zich, en da
 • , godsdienst RK., een intelligent man, moest met zijn oudere broers reeds vroeg meehelpen in het schoenmakersbedrijf van zijn
 • verdwijnt.' Johannes Moelands hoorde dit verhaal aan het begin van deze eeuw van Toontje Rubbers, toen al een vrij oud man
 • Man die op vensterluik heeft geschreven dat hij veertig in één keer heeft gedood, wordt door Franse soldaten op een
 • man
 • wonen
 • Man die op vensterluik heeft geschreven dat hij veertig in één keer heeft gedood, wordt door Franse soldaten op een gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en…

legende uit 1918
 • , de moeder Gods. "O! intemerata et in eternum." Eens reed een heilig man het kasteel voorbij. De knechten kwamen, om hem
 • te berooven. De heilige man wendde zijn gelaat tot hem en smeekte: "Och! breng mij bij uwen heer--want ik heb iets met
 • man
 • wonen
 • Er was eens een ridder die woonde in een groot kasteel. De ridder beroofde iedereen die zijn kasteel passeerden. Maar hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als…

sprookje uit 1899
 • een man te zijn, want zij vangt de toegeworpen appel niet met gespreide benen, maar met dichtgeknepen benen, en blijkt een
 • man
 • wonen
 • Een vrouw vraagt en krijgt nachtverblijf bij twee zusters. Eén van de zusters vertrouwt het niet. De reizigster blijkt een man te zijn, want zij vangt de toegeworpen appel niet met gespreide benen,…

mop uit 1980
 • vrouw naar buiten, en zei: "Kijk, daar komt mijn man al aan." De wonderdokter kwam binnen en stak meteen van wal. "Heb je je
 • water meegenomen?" vroeg hij de boer. Op die vraag had de man gerekend en hij reikte de ander het flesje aan. De
 • man
 • wonen
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem uit, de wonderdokter luistert hen af. In de urine van de boer ziet hij dat die een…

sage uit 1957
 • avond op het Westeinde op bezoek. Toen ze daar op bezoek was huilde er een hond. De oude man in huis zei: "ga eens kijken
 • hond zat aan straat). De volgende morgen was de bewuste man overleden.
 • Een meisje gaat op bezoek bij een oude man. Wanneer ze een hond hoort huilen, vraagt de oude man aan haar in welke
 • richting de hond kijkt. Ze antwoordt dat de hond naar zijn huis kijkt. De volgende dag overlijdt de man.
 • man
 • wonen
 • Een meisje gaat op bezoek bij een oude man. Wanneer ze een hond hoort huilen, vraagt de oude man aan haar in welke richting de hond kijkt. Ze antwoordt dat de hond naar zijn huis kijkt. De volgende…

sprookje uit 1937
 • In een bos wonen drie reuzen. De koning looft een beloning uit voor diegene die de reuzen weet te doden. Als bewijs
 • moet de reuzendoder de tongen van de reuzen meenemen. Een man gaat op zoek naar de reuzen en ziet dat iemand hem al voor is
 • man
 • wonen
 • In een bos wonen drie reuzen. De koning looft een beloning uit voor diegene die de reuzen weet te doden. Als bewijs moet de reuzendoder de tongen van de reuzen meenemen. Een man gaat op zoek naar de…

lied uit 1980
 • een man en vrouw, Die waren malkander zeer getrouw. De man dat was en grote sok, Die voor het minste geritsel schrok. De
 • , Toen klommen ze door het sekreetraam. Die vrouw die werd van 't bed gesleurd, En in de lengte doorgescheurd. De man die
 • man
 • wonen
 • Lied n.a.v. een moord.