Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

204 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Er komt een blinde man bij de bakker en vraagt twee maanzaadbolletjes. De volgende dag komt hij weer terug en bestelt
 • vijf maanzaadbolletjes. De dag daarop bestelt hij er honderd. De bakker kijkt hem vreemd aan en vraagt: "Waarom koopt U
 • Een blinde man koopt steeds maanzaadbollen bij de bakker omdat er van die leuke verhaaltjes op staan.
 • bakker
 • Een blinde man koopt steeds maanzaadbollen bij de bakker omdat er van die leuke verhaaltjes op staan.

mop uit 1998
 • Een doofstomme vrouw gaat naar de bakker. Ze heeft haar bestelling op een briefje gezet: drie broden. Ze geeft het
 • briefje aan de bakker. De bakker maakt gebaren: aftrek, kont, borsten. De vrouw rent overstuur de winkel uit en haalt haar man
 • Een doofstomme vrouw gaat naar de bakker en bestelt op een briefje drie broden. De bakker maakt hierop schijnbaar
 • bakker
 • Een doofstomme vrouw gaat naar de bakker en bestelt op een briefje drie broden. De bakker maakt hierop schijnbaar obscene gebaren. Hij vraagt daarmee echter of ze stokbrood, bruinbrood of melkbrood…

mop uit 1996
 • Datum: 10/01/1996 09:32:37 Er komt een olifant bij de bakker. Zegt de bakker: "Wit of bruin?" Zegt de olifant: "Maakt
 • Er komt een olifant bij de bakker. Zegt de bakker: "Wit of bruin?" Zegt de olifant: "Maakt niet uit: ik ben toch op de
 • bakker
 • Er komt een olifant bij de bakker. Zegt de bakker: "Wit of bruin?" Zegt de olifant: "Maakt niet uit: ik ben toch op de brommer."

mop uit 1996
 • Datum : 09/10/1996 12:08:03 Komt een Belg bij de bakker. Belg: "Mag ik een brood?" Bakker: "Ja, dat mag, maar wat voor
 • brood? Wit of bruin?" Belg: "Ja!" Bakker: "Wat ja?" Belg: "Ja, bakker!" (Gepubliceerd op Internet, adres: http
 • Komt een Belg bij de bakker. Belg: "Mag ik een brood?" Bakker: "Ja, dat mag, maar wat voor brood? Wit of bruin?" Belg
 • : "Ja!" Bakker: "Wat ja?" Belg: "Ja, bakker!"
 • bakker
 • Komt een Belg bij de bakker. Belg: "Mag ik een brood?" Bakker: "Ja, dat mag, maar wat voor brood? Wit of bruin?" Belg: "Ja!" Bakker: "Wat ja?" Belg: "Ja, bakker!"

sage uit 1972
 • ferhaal fan master de Haan al sjoen hawwe. Meastentiids siket de hurdrider, of it spoek, nei ôfrin de bakker yn Warten op. De
 • waarmte yn 'e bakkerij docht syn wurking—de holle falt der wer ôf. Dat wurdt de hurdrider needlottich, behalve as de bakker
 • bakker staat nu naast een lijk.
 • bakker
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

mop uit 1996
 • Datum : 28/07/1996 16:27:32 Een man komt bij de bakker en zegt: "Voor mij een kdfljlkkfve met slagroom." Zegt de
 • bakker: "Met wat?" Tante Rita. (Gepubliceerd op Internet, adres: http://www.concentra.be/files/moppen.html#bottom; juli 1996)
 • Een man komt bij de bakker en zegt: "Voor mij een kdfljlkkfve met slagroom." Zegt de bakker: "Met wat?"
 • bakker
 • Een man komt bij de bakker en zegt: "Voor mij een kdfljlkkfve met slagroom." Zegt de bakker: "Met wat?"

sage uit 1966
 • Us mem hat us in pleachbeest njonken har hawn. Sy hie in heal brea ophelle by jountiid fan 'e bakker. Sy droech dat
 • jountyd wer nei de bakker om brea.
 • Een moeder haalt in de avond brood van de bakker vandaan en wordt dan aangevallen door een plaagbeest. Het dier lijkt
 • op een grote hond en heeft gloeiende ogen. Ze is erg bang en zegt dat ze 's avonds nooit meer naar de bakker zal gaan.
 • bakker
 • Een moeder haalt in de avond brood van de bakker vandaan en wordt dan aangevallen door een plaagbeest. Het dier lijkt op een grote hond en heeft gloeiende ogen. Ze is erg bang en zegt dat ze 's avonds…

sprookje uit 1991
 • zijn stem een octaaf hoger te maken. Vervolgens kocht hij een slagroomtaart bij de bakker en vroeg hem terloops of hij ook
 • legde een tientje op de toonbank. "Nou, vooruit dan maar", zei de bakker en pakte een zak meel van de plank 3). [3. Hoe
 • bakker
 • Het verhaal van de wolf en de zeven geitjes is in dit sprookje in een modern jasje gestoken. De moedergeit is een bijstandsmoeder en heeft het dus niet breed. Ze moet elke dag een deel van haar egen…

mop uit 1966
 • Japik Ingberts kom us by in bakker. Hy hie 't op 'e bakker syn gouden horloazje forsjoen, dat dy foar 't liif hingjen
 • hie. Hy sei tsjin 'e bakker: Ik moat in roune bôlle ha. Dy matte jo my achter ta 't buis yntriuwe, hwant it mat krekt
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en
 • bakker
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

personal narrative uit 1999
 • middel. Daar hebben ze met de kerst oliebollen van gebakken. Als bakker kreeg hij in de bakkerij 's nachts soep en Duitse
 • bakker
 • In de oorlog werkte de verteller als jongen in de LUBRO-bakkerij. De bakkerij was gevorderd door de Duitsers; hier werd Duitse kuch gemaakt. Tijdens de hongerwinter ging de verteller in de LUBRO 's…

raadsel uit 1999
 • Wat staat er op een graf van een bakker? Antwoord: aangevallen door een tijgerbrood. (Op de Nationale Wetenschapsdag
 • Wat staat er op een graf van een bakker? Antwoord: aangevallen door een tijgerbrood.
 • bakker
 • Wat staat er op een graf van een bakker? Antwoord: aangevallen door een tijgerbrood.

sage uit 1966
 • Der wie in bakker, die hie faek in oare feint. Dy feinten kommen altyd op in nuvere menier oan 'e ein. Dêr wie net
 • wie altyd raer en fremd. Op it lêst doarst de bakker hast net mear in feint to nimmen. Doe kom der in foarse, sterke
 • Een bakker heeft vaak een nieuwe knecht. De knechten komen altijd op een vreemde manier aan hun eind. Er komt een
 • bakker
 • Een bakker heeft vaak een nieuwe knecht. De knechten komen altijd op een vreemde manier aan hun eind. Er komt een nieuwe knecht, een sterke jonge kerel. Hij moet meteen 's nachts alleen bakken. De…

personal narrative uit 1999
 • aanleunde dan vonden wij dit raar. Hij leefde samen met een zeer bejaarde zuster, die stokdoof was. Op een keer kwam de bakker
 • , en hij riep naar achteren: "Leen, de bakker is er." Leen hoorde niets en tweemaal, steeds luider, werd herhaald dat de
 • Een kapper heeft een dove zus. Als hij luid roept dat de bakker er is, vraagt zij of hij nog koffie wil. De kapper was
 • bakker
 • Een kapper heeft een dove zus. Als hij luid roept dat de bakker er is, vraagt zij of hij nog koffie wil. De kapper was tevens doodgraver. Hij vertelde dat als het lijk te lang was, de benen gebroken…

mop uit 1966
 • en wetter. Doe kom de bakker dêr. Dy gong tsjin 't sket oan stean. "Och, och," sei 't âld- minske, "dêr giet de man hinne
 • Er was vroeger veel armoede in Westerein. Een oude vrouw verfde de muren met as en water. Toen de bakker kwam, ging hij
 • bakker
 • Er was vroeger veel armoede in Westerein. Een oude vrouw verfde de muren met as en water. Toen de bakker kwam, ging hij tegen de muur staan en de vrouw zei: 'daar gaat de man met zijn hele portret op…

mop uit 1999
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" Zegt de man: "Ja
 • !" Zegt de bakker: "Wat ja?" Zegt de man: "Ja, BAKKER!" (Via email vanuit Amsterdam verzonden op 8 september 1999)
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" Zegt de man: "Ja
 • !" Zegt de bakker: "Wat ja?" Zegt de man: "Ja, BAKKER!"
 • bakker
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" Zegt de man: "Ja!" Zegt de bakker: "Wat ja?" Zegt de man: "Ja, BAKKER!"

mop uit 1999
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" "Nee," zegt de man
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" "Nee," zegt de man
 • bakker
 • Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" "Nee," zegt de man: "Ik ben op de fiets!"

Trefwoorden: absurd, bakker, brood, bruin, fiets, klant, wit


mop uit 1980
 • 's Ochtends vroeg komt er een vrouw bij de bakker. De winkel is al open, maar er is nog geen winkelpersoneel te
 • bekennen. De vrouw loopt naar achteren de bakkerij in: ziet ze de bakker met ontbloot bovenlijf gevulde koeken staan maken. De
 • Een vrouw ziet bij toeval hoe de bakker gevulde koeken maakt: hij slaat het deeg tegen zijn blote navel op de plek waar
 • de amandel moet komen. De vrouw vindt dit onhygiënisch, waarop de bakker opmerkt: "Dan heb je zeker nog nooit gezien hoe
 • bakker
 • Een vrouw ziet bij toeval hoe de bakker gevulde koeken maakt: hij slaat het deeg tegen zijn blote navel op de plek waar de amandel moet komen. De vrouw vindt dit onhygiënisch, waarop de bakker…

mop uit 1994
 • Drie kerels moeten in militaire dienst: een bakker, een automonteur en een takelwagen-chauffeur. Ze komen bij de
 • sergeant en die vraagt aan de eerste man: "Wat is je beroep?" "Ik ben bakker," zegt de man. "Okee," zegt de sergeant, "naar
 • Soldaten worden in het leger ingedeeld naar hun beroep: de bakker gaat naar de bakkerij, de automonteur gaat naar de
 • bakker
 • Soldaten worden in het leger ingedeeld naar hun beroep: de bakker gaat naar de bakkerij, de automonteur gaat naar de garage. Een takelwagen-chauffeur stottert bij het noemen van zijn beroep:…

sprookje uit 1889
 • bakker, die bezig was met zijnen oven te heeten, justement naar buiten. Als hij nu de drie wijven aan den zadel zag
 • gezelschap verder. Bij de stad aangekomen komt er nog een bakker bij. Als de man met de sleep voorbij het paleis rijdt, schiet de
 • bakker
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • moest zij, ung, dee, hoo, stroo, en avang marsj, meê - met den heelen hoop. Een bakker, die met den broodpaal -, een smid
 • , den smid, den bakker en den missediener..., en nog vele andere aleven eerbiedwaerdige personen, te veel en te lang om te
 • bakker
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • De E van kanker Op 6 september 1993 kreeg ik van mijn milieuvriendelijke bakker bij het halfje zuurdesembrood een
 • bakker
 • In een pamflet wordt een lijst gegeven van E-stoffen, kunstmatige toevoegingen aan voedsel. Achter elk nummer is te lezen hoe gevaarlijk de E-stof is.

mop uit 1980
 • Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: "Bakker, heeft u ook worteltjestaart?" "Nee, het spijt me," zegt de bakker
 • , "worteltjestaart heb ik niet." De volgende dag komt het konijn weer langs en vraagt: "Bakker, heeft u worteltjestaart?" "Nee," zegt de
 • Een konijn zeurt bij een bakker net zo lang om worteltjestaart totdat de bakker zo'n taart bakt. Zodra het konijn weer
 • komt met de vraag of de bakker worteltjestaart heeft, en deze dat bevestigt, merkt het konijn op: "Vies, hè?"
 • bakker
 • Een konijn zeurt bij een bakker net zo lang om worteltjestaart totdat de bakker zo'n taart bakt. Zodra het konijn weer komt met de vraag of de bakker worteltjestaart heeft, en deze dat bevestigt,…

sprookje uit 1890
 • de jaoger. Van daor trok de jaoger nu met zen haosken bij nen bakker. "Bakker," vroeg hij, "wilde gij mijn haosken
 • afkoopen?" - "Ja," zei de bakker, "maor 't is zulk een klein beestje." - "'k Zou 't toch geren verkoopen!" - "Eh wel, wat moet
 • haas weer meeneemt. Hij komt bij een bakker, en mag zich zat eten in ruil voor de haas. Hij eet al zijn brood op en omdat
 • bakker
 • Een jager vangt een kleine haas, die hij besluit te verkopen. Hij gaat naar een bierbrouwer en komt met hem overeen dat hij zich zat mag drinken in ruil voor de haas. De jager drinkt al zijn drank op…

sage uit 1968
 • Hjir hat in bakker wenne yn Bûtenpost, dat wie in Elema. Dy ha ris in kear foar de swarte spegel stien, doe wienen se
 • Een bakker kijkt in een zwarte spiegel om zijn toekomst te zien. Alle toekomstvoorspellingen die hem gedaan werden
 • bakker
 • Een bakker kijkt in een zwarte spiegel om zijn toekomst te zien. Alle toekomstvoorspellingen die hem gedaan werden, zijn uitgekomen.

sprookje uit 1968
 • net." Doe gong de wolf nei de bakker, helle in poun moal en dat struide er oer de poat. Doe hied er in wite poat. Doe gong
 • bakker
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze waarschuwde haar kinderen altijd niet voor de wolf open te doen. Op een keer kwam de wolf.…