Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

88 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • gelukkige die ze vinden, is een arme bedelaar. Deze draagt echter geen hemd.
 • bedelaar
 • Een koning voelt zich ongelukkig. Een dokter adviseert hem, om het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Dan zal de koning zelf ook weer gelukkig worden. Hij stuurt zijn dienstboden het hele land…

sprookje uit 1972
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • bedelaar
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sage uit 1972
 • bedelaar
 • Jongens uit Wiuwert willen een grap uithalen met een dronken zwerver, die baron Ypma genoemd wordt. Ze slepen hem naar een grafkelder. Eén van de jongens roept dat hij de koning der doden is. Ypma…

sprookje uit 1966
 • bedelaar
 • Wekelijks krijgen bedelaars geld van een rijke vrouw. De gedachte dat bedelaars meer verdienen dan haar personeel test ze door zich verkleed als bedelares in het dorp langs de deuren te gaan. Ze merkt…

personal narrative uit 2000
 • MJ: "En we hadden hier ook in de buurt een vaste man, en dat was, ja, dat noemde je dan een bedelaar. En die kwam
 • bedelaar
 • Een verlopen zwerver komt elke zaterdag om geld bedelen. Hij krijgt geld, en in de hongerwinter voedsel. Op een keer verschijnt hij niet meer. De moeder van de vertelster voelt zich er schuldig onder…

sprookje uit 1970
 • weg. Dicht bij de stad ruilde hij zijn kleren met de lompen van een bedelaar en zo kwam hij op het plein voor het paleis
 • bedelaar
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sprookje uit 1970
 • bedelaar aan de deur die om een aalmoes vroeg. "Komt de nood aan de man?" vroeg de vrouw. "Ja," antwoordde de bedelaar. De
 • boerin haalde al het geld dat er in huis was en gaf het aan de bedelaar en die ging er haastig mee weg. Het boertje kwam 's
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • bedelaar
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • . "Geef dat stuk vlees maar aan een bedelaar," zei de boer en toen er een bedelaar kwam, kreeg hij het vlees mee in zijn
 • bedelzak. Toen de bedelaar verder trok, begon Duimpje weer te schreeuwen: "Nu zullen ze me opeten! Nu zullen ze me opeten!" Hoe
 • . De boer geeft het vlees weg aan een bedelaar. Die geeft het aan een hond die het het vlees opeet. De hond hoort een
 • bedelaar
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sage uit 1889
 • bedelaar
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1891
 • bedelaar
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1968
 • doen. De bedelaar zegt dat, mocht hij die nacht komen te overlijden, het meisje zijn jas mag hebben die over de stoel hangt
 • . Die nacht overlijdt de bedelaar inderdaad en het meisje erft de jas. Als ze hem doorzoekt, ziet ze dat er allemaal
 • bedelaar
 • Een meisje dient bij een heer en een vrouw. Zij zijn erg tevreden over haar omdat zij een eerlijk, trouw meisje is. Op een keer vraagt zij of zij een eigen kamertje mag hebben dat zij op slot kan doen…

sage uit 1954
 • bedelaar
 • Het vrouwtje van Starum, dat zo rijk was, is in Dokkum op de stoep gestorven toen ze aan het bedelen was.

personal narrative uit 2001
 • christianisering een ... deze, dit samengekomen met Sint Maarten de bisschop die zijn ... mantel doorsneed om de bedelaar daar een stuk
 • bedelaar
 • Over de kleding van Sint Maarten.

mop uit 1659
 • hij ermee moet en maakt er een bedelaar van in de hoop dat er nog iets goeds uit kan komen. In de loop der tijd komen er
 • bedelaar
 • De duivel heeft gezien hoe Sint Pieter een kleermaker uit mensenstront heeft gemaakt en wilde dat ook weleens proberen. Hij doet het echter met koeienstront, gebruikt het verkeerde woord en creëert…

mop uit 1659
 • Een geestelijke, een wever, een kwakzalver en een bedelaar gaan op bedevaart en krijgen waar zij om gevraagd hebben.
 • bedelaar
 • Een geestelijke, een wever, een kwakzalver en een bedelaar gaan op bedevaart en krijgen waar zij om gevraagd hebben.

mop uit 1973
 • aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en gaat bij zijn vrouw weg. Hij wil pas
 • bedelaar
 • Een man bewaart spek voor de bedelaars die langskomen in de winter. Door een misverstand geeft zijn vrouw al het spek aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en…

legende uit 1888
 • bedelaar
 • Eens deelde Willebrord zijn fles met 12 bedelaars en de fles raakte niet leeg; de plaats, waar dit gebeurde, werd "Vlessingen" genoemd en de fles kwam in het stadswapen.

sprookje uit 1901
 • stad ruilde hij zijn mooie kleeren tegen het pak van een bedelaar en zoo kwam hij op het plein voor het paleis. Daar riep
 • bedelaar
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

mop uit 1977
 • plaats waar de kerk moet komen. Als de kerk versjouwt wordt, neemt een bedelaar het jasje mee. De opzichter denkt dat de kerk
 • bedelaar
 • In Kampen is men een kerk aan het bouwen. De opzichter wil de kerk een stukje verschuiven en legt zijn jasje neer op de plaats waar de kerk moet komen. Als de kerk versjouwt wordt, neemt een bedelaar…

sage uit 1969
 • bedelaar
 • Mijn broer trapt een keer een vreemde kat van de trap die hier gescheten had en de volgende dag staat er een kreupele vrouw voor de deur te bedelen.

sage uit 1973
 • bedelaar
 • Een schooier liep door de straat toen er een hond op hem af kwam rennen. Volgens de schooier kondigt een hond die op je afkomt en in je kuiten hapt een sterfgeval aan.

mop uit 1651
 • bedelaar
 • Twee bedelaars hadden ruzie met elkaar. De een beschuldigde de ander van liegen, die vervolgens dreigend zijn kruk ophief. Krombeen bleef Knapsack sarren, tot deze uitbarstten zei dat de beschuldiging…

mop uit 1651
 • Een bedelaar kwam bij een rijke juffrouw vragen om een stukje brood. Zij liet hem een heel brood geven door haar meid
 • . Haar vrijer zei daarop: "Gelukkige bedelaar, die de eerste keer dat hij hier komt een heel brood krijgt, terwijl ik zoveel
 • bedelaar
 • Een bedelaar kwam bij een rijke juffrouw vragen om een stukje brood. Zij liet hem een heel brood geven door haar meid. Haar vrijer zei daarop: "Gelukkige bedelaar, die de eerste keer dat hij hier komt…

sage uit 2005
 • Een bedelaar komt bij een slechte burchtvrouwe bedelen om een kom melk. Zij gooit een emmer melk over de stenen en
 • bedelaar
 • Een bedelaar komt bij een slechte burchtvrouwe bedelen om een kom melk. Zij gooit een emmer melk over de stenen en schrobt er de straat mee. Nadien is haar burcht in de gracht verzonken, en bij onweer…

mop uit 1651
 • Een bedelaar die om een aalmoes vraagt, krijgt als antwoord: 'God helpe je.' De bedelaar zegt daarop dat hij dan iets
 • bedelaar
 • Een bedelaar die om een aalmoes vraagt, krijgt als antwoord: 'God helpe je.' De bedelaar zegt daarop dat hij dan iets zal moeten doen wat hij niet graag doet. Als de ander vraagt, wat dat is, laat de…