Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • beek
 • Een vrouw vindt een jas in de sloot en raapt deze op. Daarna wordt ze ziek en raakt ze bewusteloos. Men denkt dat er vergif op de jas zit.

sage uit 1888
 • in den Dender werpt. Om er over te geraken, stak hij zijn gouden staf in 't midden van de beek, en zich oplichtende, kwam
 • beek
 • De heilige Amandus komt in een dorp tijdens de kermis preken. De boeren komen naar hem luisteren, maar vergeten daardoor hun gerecht dat op net op het vuur staat. Als het gerecht is aangebrand, doen…

sage uit 1888
 • maar al de dieren naar stal te brengen. Ja maar, men moest eene breede beek voorbij, en zie! het paerd, dat de jongste
 • knecht bereed, begint me daar in eens te steigeren, en wip! daar springt het met hem over de beek. O wonder! Juist in het
 • het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze moeten een beek over en dan begint een
 • beek
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sage uit 1970
 • een beek oversteken, die langs een berg liep. Toen hij over het water wilde springen, zag hij opeens aan de overkant een
 • over de beek en zei tegen de kabouter: "Wacht vriend, ik zal je eens helpen." Dan stak hij zijn lange arm in de spleet en
 • beek
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg. Plosteling verdwijnen ze. Eén kabouter blijft achter, omdat zijn muts in een…

sprookje uit 1970
 • hoe moesten ze bij die mooie ronde kaas komen? De beek was daar op dat punt diep en de oever was steil. "Het zou toch al
 • schijnt, ziet men ze nog spartelen in de beek en naar de kaas grijpen die hen altijd ontglipt. Nu zal men in Eys al gauw
 • beek
 • Een dorp wordt door zeven schepenen bestuurd. Ze kunnen niet goed tellen met hoeveel ze zijn. Daarom tellen ze het aantal vuistafdrukken in het zand. De kerk staat op een heuvel, en omdat dat…

sprookje uit 1889
 • zij nu al ver gegaan waren, dan zagen zij daar een man met zijnen mond open voor een beek liggen. En de jongen vroeg, wat
 • zoo hoog zal staan dat de beek vol is, dan zal ik ze uitdrinken." "Gaat gij mee?" "Waar naar toe?" "Naar 't land van
 • beek
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sage uit 1889
 • beek
 • Een smid wil graag trouwen, maar hij heeft niet genoeg geld. Op een avond ziet hij een groep kabouters dansen en zingen. De smid verstopt zich. De kabouters verdwijnen in een bergspleet. Eén kabouter…

sage uit 1967
 • rekke doe't er Jezus de toarnen út 'e holle lutsen hie. Doe fleach er nei in beek ta en hy wosk him yn 't wetter. Mar hoe't
 • gewond van de doornen en probeert het bloed af te wassen in een beek. Dat lukt niet, zijn borst blijft mooi rood als beloning
 • beek
 • Als Jezus aan het kruis hangt is er een roodborstje in de buurt, die ziet dat Jezus veel pijn heeft van zijn doornenkroon. Het vogeltje wil de pijn verlichten en pikt één voor één de doornen uit…

mop uit 2001
 • : "Mijn kut wassen in de beek!" Zegt de wolf: "Tering wat zijn die sprookjes veranderd!!!!"
 • geslachtsdeel wassen in de beek!" Zegt de wolf: "Tsjemig, wat zijn die sprookjes veranderd!"
 • beek
 • Roodkapje loopt door het bos en komt de wolf tegen. Zegt de wolf: "Waar ga jij naar toe?" Zegt Roodkapje: "Mijn geslachtsdeel wassen in de beek!" Zegt de wolf: "Tsjemig, wat zijn die sprookjes…

sage uit 1965
 • Heks doodt ratten in een beek Ze vertellen van de heksen allerlei kwaad, maar de mensen vergeten dat ze soms toch ook
 • veel goed gedaan hebben. Zo zat de beek bij ons achter de tuin vol ratten en het stonk verschrikkelijk. Bij ons kwam er een
 • Heks doodt ratten in een beek
 • Een vrouw voorspelt, dat de rattenplaag spoedig over zal zijn, en de volgende dag liggen ze dood in de beek.
 • beek
 • Een vrouw voorspelt, dat de rattenplaag spoedig over zal zijn, en de volgende dag liggen ze dood in de beek.

sage uit 1926
 • bij het kasteel Hoensbroek en om de beek aldaar lagen) een ongewijde klok verdronk. Men verwarre nu niet, daar ook een
 • beek
 • Mijnwerker hoorde klok bonzen. Daar is een klok verdronken, maar dat was een zware steen.

sage uit 1892
 • beek
 • Verschillende mensen hebben een driemaster door de lucht zien varen. Het wordt opgevat als een vooraankondiging van het vergroten van een water.

sage uit 1925
 • voet in de beek van een bron, die niet ver vandaar ontsprong. Het water moest wel zeer heet zijn, want het paard trok snel
 • 't zadel en reed stroomopwaarts naar den oorsprong der beek. Daar vond hij de bron, waaruit deze ontsprong; die was
 • beek
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1925
 • , dat het water van de beek, die door de hei loopt, er rood van werd gekleurd. Daarvandaan kreeg zij den naam Roodebeek
 • beek
 • De Hessenberg is ontstaan, doordat de overledenen van de Hessen in de veldslag tegen de Romeinen bij de Brunsummerhei, verbrand werden en begraven in een grafheuvel, waar de overgebleven strijders…

sage uit 1925
 • loop van de beek. Het is echter nooit gelukt; de touwen en kettingen, die om den steen waren bevestigd, braken steeds of
 • van de beide wandelaars in de beek geslagen. Het mocht hem niet meer gelukken dien nog terug te krijgen. Dat moet er nog
 • beek
 • Niemand kan, ook niet met paarden, touwen en kettingen, de grote rivierstenen uit de Anselderbeek bij Kerkrade wegtrekken. Daarom liggen ze er nog steeds.

sage uit 1925
 • beek
 • De profetie van Johannes Leliendaal: Er zal een molen gebouwd worden tussen Heijen en Afferden. Als die geruime tijd draait met slechts twee wieken, zullen er grote drommen soldaten komen in Afferden.…

mop uit 1925
 • maan en buiten zo helder als de dag. Toen de zeven wijzen nu voorbij de beek kwamen, zag de scholtis de maan in het water
 • !' riepen de anderen hem na. Maar hoe erbij te komen? De beek was daar diep en de oever steil. 'Het zou toch ongepermitteerd
 • als het ware, overheen gevlogen!' Het was avond geworden en het was volle maan. De zeven wijzen kwamen voorbij een beek
 • beek
 • Honderden jaren geleden waren er zeven schepenen. Zij vergaderden altijd onder de dorpslinde en vooraf werden de namen van de leden afgeroepen. De oude voorzitter kon echter nooit tot het getal zeven…

exempel uit 1970
 • beek
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…

sage uit 1925
 • de vloeker tot aan de rand van een beek had gebracht. Hier kwam de man tot inzicht, hij hield op met vloeken en zeide
 • elke vloek in de zij. Op de rand van de beek, kwam de man tot inkeer.
 • beek
 • Een man die dikwijls te veel dronk en veelvuldig vloekte, werd op een dag gestraft. Een spookgestalte stootte hem bij elke vloek in de zij. Op de rand van de beek, kwam de man tot inkeer.

sprookje uit 1894
 • daarop op verkenning uit, en vond den wolf slapende bij een beek, sneed zijn buik open, haalde de geitjes er uit, naaide er
 • en gaat op zoek naar de wolf. Deze ligt te slapen bij een beek. De geit knipt zijn buik open, bevrijdt de zes geitjes
 • beek
 • Een moedergeit gaat groente zoeken. Ze waarschuwt de geitjes op te passen voor de wolf. Een geitje opent echter toch de deur en zes geitjes worden opgegeten. Een geitje verstopt zich in de kastklok.…

sage uit 1933
 • No. 156. Een paar jongens uit Galder (onder Ginneken), die op de Dreef liepen, gooiden een kat in de beek, maar
 • Een aantal jongens gooiden een kat in de beek. De kat bleef hen verder de hele dag volgen en keek ze met vurige ogen
 • beek
 • Een aantal jongens gooiden een kat in de beek. De kat bleef hen verder de hele dag volgen en keek ze met vurige ogen aan.

sage uit 1933
 • No. 208. Tusschen de beek Bollekensloop en de weg van Baarle naar Ulicoton, ligt bij de Heihoef een Klokkenkuil; ook
 • beek
 • Er ligt een Klokkenkuil vlakbij Baarle. Deze klok luidt in de Kerstnacht.

sage uit 1933
 • beek
 • Er wordt verteld dat er in Zeelst een nekkerman in het water zit. Deze Nekker zou het bloed uitzuigen van mensen die verdronken.

sage uit 1929
 • 2. Strijbeek is, zegt men, zo genoemd, omdat het land van Strijen hier door een beek gescheiden werd van het land van
 • beek
 • Naamsverklaring.

sage uit 1970
 • (of oortjes), waarvan, en van de daarnevens loopende beek, de naam van het dorp zijnen oorsprong zoude ontleenen. Hoe dit
 • beek
 • Naamsverklaring.