Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

98 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • beledigen
 • Een jongen die alleen op vrijdagavond niet bij zijn vriendin mag komen wordt nieuwsgierig en ontdekt dat dat het meisje en haar moeder zich uitkleden, elkaar met zalf insmeren, een spreuk opzeggen en…

sprookje uit 2009
 • beledigen
 • Een koning en koningin hebben een dochter. Moeder en dochter hebben samen een rijmpje verzonnen. Op een dag neemt de koning een papegaai mee, die zou kunnen praten. De papegaai praat echter niet, maar…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • beledigen
 • Meisje beledigt de Koran en verandert daardoor in een onbekend dier.


sage uit 1897
 • beledigen
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een man moet zijn verontschuldiging aanbieden omdat hij een vrouw onterecht voor hoer heeft uitgemaakt. Via een woordspel weet hij haar echter toch prostituée te noemen.

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een vrouw probeert in de buurt van koning Karel II te komen om hem te bekijken. Als ze hem ziet roept ze uit: 'Wat een lelijke man is dat!' De koning, die het gehoord heeft, zegt: 'Wees stil, vrouw,…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Simon, een grote vlegel, valt een geleerde man lastig en wil maar niet vertrekken. Als de geleerde man doet alsof hij uit wil gaan, biedt Simon aan hem gezelschap te houden. De man reageert door te…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Jacob zag een goede, maar domme nar op straat. Jacob wilde de man zijn die de nar inbeeldde te zijn, maar te zijn zoals de nar werkelijk was, wenste hij zelfs zijn ergste vijand niet toe.

mop uit 1651
 • beledigen
 • De dochter van advocaat Gerbrant Sas was gelukkig getrouwd met Van Goens. Gerbrant beweerde goed voor zijn dochter gezorgd te hebben en niet zozeer naar geld, maar naar verstand te hebben gekeken bij…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Catullus had ruzie met een persoon, die hem heel verachtelijk vroeg waarom hij zo schreeuwde. Catullus antwoordde: 'Omdat ik een dief zie'.

mop uit 1651
 • beledigen
 • Iemand, die een ander van domheid beschuldigde zei: 'Ik zou u wel honderdmaal willen leveren en verkopen.' De ander zei hierop: 'Ik u niet, want niemand zou u willen'.

mop uit 1651
 • beledigen
 • Iemand vroeg een Engelsman, die veel praatjes had en iedereen bekritiseerde, uit welk deel van Engeland hij kwam; het oosten of het westen. De Engelsman antwoordde uit het westen te komen, waarop de…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een man had een boek geschreven, waarin hij enkele vrouwen zeer beledigde. Kort daarna kwam hij toevallig in het gezelschap van deze vrouwen terecht. Zij besloten hem te martelen. Toen de man dit…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Iemand vroeg een boer hoe laat het was. Deze antwoordde dat het tijd was om de beesten te drinken te geven. De ander zei hierop: 'Waarom staat u dan hier en gaat u niet liever daar naartoe?'

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een gierigaard die veel vee had klaagde dat het gras zo dor was en het water zo schaars was, waardoor hij vreesde dat er veel beesten zouden sterven, omdat dit in de almanak voorspeld was. Een ander…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een jongen uit Vlaardingen wilde vertellen over iets vreemds dat hij in Frankrijk had gezien. Hij begon te vertellen: 'Toen ik in Frankrijk was, was er een gek.' Onmiddelijk werd hij door een ander…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Een vreemdeling, die door een hoer beledigd was, ging naar haar toe en prees haar. Zij luisterde hiernaar en zei dat ze alle kwaliteiten van schoonheid zou hebben gehad, als ze niet zo klein was…

mop uit 1651
 • beledigen
 • In het bijzijn van verschillende mensen schold een onbeleefde waardin haar dochtertje uit voor een ezel. Iemand reageerde hier snel op door te zeggen dat zij zich moest vergissen, omdat haar…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Iemand zei tegen een ander dat hij een natuurlijke nabootsing van een dwaas was. De ander ontkende dit niet, maar zei het toch niet bij hem te kunnen halen, omdat hij een volkomen wezenlijke dwaas…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Advocaat Vink en advocaat Groenwegen stonden tegen elkaar in een proces. Groenwegen zei tegen Vink; 'Je weet wat vinken doen', waarop Vink antwoordde: 'De vinken schijten op groene wegen.'

mop uit 1651
 • beledigen
 • Twee studenten kwamen een boer met een ezel, die geweldig schreeuwde tegen. De studenten zeiden tegen hem: 'Waarom laat je jouw broer zo schreeuwen? Kun je hem niet tevreden houden?' De boer…

mop uit 1651
 • beledigen
 • De koning van Frankrijk had tijdens een slag een moedig overste gevangen genomen. Een Franse hertog vroeg de gevangene of de koning van Spanje nog meer van zulke moedige soldaten had. Antwoord: 'Zoals…

mop uit 1651
 • beledigen
 • Iemand, die een ander in een gezelschap belachelijk wilde maken zei blij te zijn dat er een zot in het gezelschap was. De ander zei hierop dat hij dan nog blijer zou zijn als hij wist dat er twee…

mop uit 1651
 • beledigen
 • De Spanjaarden klaagden bij keizer Karel de Vijfde over het feit dat er Nederlandstaligen in zijn hof verbleven. Zij wilden dat de keizer hen uit het hof zou zetten. De keizer ontbood de Spanjaarden…