Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

2488 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • eens ging dat het Vrijmetselaars waren. Deze “Duutsje Janne” was een boer, die in ontwikkeling en standing boven zijn
 • . Het logement van den Duutsje Janne werd zo frequent bezocht. Deze boer had zelf ook een troep schapen. Als de herder
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem
 • boer
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sage uit 1896
 • liet varen, Luk. 8:32. Zekere boer, die aan de derdendaagsche koorts leed, raadpleegde een duivelbanner en deze zeî: «Ik
 • eens wat kwaads gunt?» — De boer zeî: «Ja, dat kon wel zijn, maar dit gaat toch wel wat te ver. De derdendaagsche koorts is
 • aangewezen worden waar de ziekte naartoe kon gaan. Een boer die aan de derdendaagse koorts (malaria) leed, vroeg hulp aan een
 • duivelbanner. Deze zei de ziekte wel uit te kunnen drijven, maar dan moest deze op een ander overgebracht worden. De boer vond het
 • boer
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

sage uit 1896
 • Een duitsch koopman of venter in nappen, houten lepels, muizenvallen, enz. vertelde mij eens, hoe hij het bij een boer
 • boer schold hem voor toovenaar en beval hem haastig te vertrekken om nooit terug te komen.
 • Een Duitse koopman heeft het eens goed verpest bij een boer: toen hij op het erf van de boer kwam, kwam de hond op hem
 • volgende keer dat de koopman bij de boer op het erf kwam, werd hij door de hond met rust gelaten, maar de boer schold hem uit
 • boer
 • Een Duitse koopman heeft het eens goed verpest bij een boer: toen hij op het erf van de boer kwam, kwam de hond op hem af. De koopman hield de hond zijn pijp voor, die hij aan het roken was. De hond…

sage uit 1932
 • moest voor zijn deel opkomen. Maar Tidde Winninga, de rijkste boer van ‘t hele Reiderland, wou niet. Hij wou niet eerder
 • de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de dijk verstevigen. Omdat de rijkste boer
 • boer
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 1962
 • Een boer hier in Gijbeland* was an de hooibouw. Hij was doende, hooiberg te zette. Maar 't sturmde nogal en de hooihope
 • vloge over 't land. Die boer kwaad, hij steekt naar de lucht met die hooivork, naar de wind. Weg was die hooivork, spoorloos
 • Een boer was bezig om hooi op een nette hoop te krijgen. De wind was echter erg sterk en zorgde dat het hooi wegwaaide
 • . De boer prikte in zijn woede met zijn hooivork naar de wind, daarna was de hooivork plotseling spoorloos verdwenen.
 • boer
 • Een boer was bezig om hooi op een nette hoop te krijgen. De wind was echter erg sterk en zorgde dat het hooi wegwaaide. De boer prikte in zijn woede met zijn hooivork naar de wind, daarna was de…

sprookje uit 1896
 • vervolgd. In de verte zag zij een boer die een wagen beladen met hooi reed. Zij haalde hem in en smeekte, haar onder het hooi
 • .» Zoo gezegd, zoo gedaan; het werk werd met den meesten spoed verricht en de boer reed bedaard verder. Maar weldra werd
 • naar een rovershuis. De meis weet te vluchten door uit een raam te springen. Ze treft een boer met een hooiwagen. Ze
 • verstopt zich onder een hek dat de boer bedekt met hooi. Als de rovers met hun sabels in het hooi steken om te kijken of zich
 • boer
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sage uit 1962
 • Een ander verhaal. D'r was een boer* an de hooibouw. 't Hooiland was achter de stee. Iedere keer as die halverwege was
 • Een boer was bezig hooi op een hooiwagen te laden. Elke keer echter als hij halverwege was viel de wagen om. Men gaf
 • boer
 • Een boer was bezig hooi op een hooiwagen te laden. Elke keer echter als hij halverwege was viel de wagen om. Men gaf hier een oud vrouwtje de schuld van.

sprookje uit 1896
 • Onwijze Geert. Er was eens een boer die drie zonen had, de jongste heette Geert en was onwijs. Die menschen hadden een
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste, Geert, onnozel is. Als op een dag blijkt dat er stro uit de schuur
 • boer
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste, Geert, onnozel is. Als op een dag blijkt dat er stro uit de schuur gestolen wordt, wordt besloten dat er in de schuur gewaakt moet worden. De oudste twee…

sprookje uit 1896
 • De tooverflesch. Er was eens een arme boer, die met zijne vrouw en een getalletje nog jonge kinderen, eene kleine hoeve
 • worden. De boer begaf zich dan op een marktdag met de koe op reis naar de stad, onderweg mismoedig peinzende over zijn
 • Een boer en zijn vrouw zijn zo arm dat zij hun enige koe moeten verkopen. Op weg naar de markt ontmoet de boer een
 • borden, schotels en bestek gevuld met eten. De boer en boerin worden rijk door de verkoop van het servies. De landheer wil
 • boer
 • Een boer en zijn vrouw zijn zo arm dat zij hun enige koe moeten verkopen. Op weg naar de markt ontmoet de boer een dwergachtig mannetje dat aanbiedt de koe van hem te kopen. Als betaling krijgt de man…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • mij voor, dat de boer, die zulk een vreemde voorwaarde stelde om twist en tweedracht te voorkomen, een vredelievend man
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar
 • hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal moeten missen. De boer lokt zijn drift uit
 • boer
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1896
 • Eene oude spookvertelling. Er was eens een boer bij wien de knechten altijd wegliepen omdat het in den koestal, waar
 • terug zooals zij er heengegaan waren. De boer behielp zich met werklieden, die 's avonds naar huis gingen; een inwonenden
 • Een boer heeft last van spoken in zijn stal. Knechten durven niet bij hem in te wonen omdat zij bang zijn voor de vier
 • gedaanten die 's nachts van de zolder komen met een tafel, stoelen en een kaars. De boer looft een beloning uit voor degene die
 • boer
 • Een boer heeft last van spoken in zijn stal. Knechten durven niet bij hem in te wonen omdat zij bang zijn voor de vier gedaanten die 's nachts van de zolder komen met een tafel, stoelen en een kaars.…

sprookje uit 1896
 • De schrandere boerendochter. Er is in den ouden tijd eens een boer geweest, die een paard had dat een veulen ter wereld
 • , tot ik terugkom, want ik heb andere bezigheden. «Zeer goed,» zeî de heer, «dat willen we doen.» Toen de boer des avonds
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de
 • boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter van de boer is heel wijs en vertelt
 • boer
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De…
3682143695_902cf06862_b.jpg

sprookje uit 1896
 • Van een landheer en een boer
 • Van een landheer en een boer. In den overouden tijd, toen alles geheel anders in zijn werk ging dan thans, waren er
 • eens een landheer en een boer, die samen een groot stuk bouwgrond in eigendom hadden. De boer had dit van zijne ouders
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter
 • dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter van de boer is heel wijs en vertelt hem
 • boer
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

mop uit 1896
 • een eerlijk man te worden. Hij verhuurde zich bij een boer als knecht en gedroeg zich zoo goed en naar genoegen van zijn
 • vroegere schelmstukken en listige streken. Deze waren zoo vreemd en wonderbaar dat de boer ze niet best konde gelooven. Hij
 • het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft deze niet dat de knecht de waarheid
 • op de weg achter. De knecht neemt het schaap mee naar de boer. De slagersjongen koopt zonder het te weten hetzelfde
 • boer
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…

mop uit 1896
 • Nog dommer dan dom. Er was eens een boer die een zeer domme vrouw had. Op zekeren herfst slachtte hii een vet varken en
 • nu meende de vrouw dat zij maar alle dagen spek moesten gaan eten zooveel zij konden. De boer evenwel zeî: «Dit gaat zoo
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar
 • boer treft daarna een vrouw die met een zware mand op haar rug een paard en wagen rijdt. Op zijn vraag waarom ze de mand
 • boer
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sage uit 1962
 • dit dorp ook onder parochie Helden. Een boer, die met zijn ossewagen een vracht zand had gehaald uit de richting Vosberg
 • boer
 • Daar de os voor een wagen geladen met zand weigert verder te rijden stort men de lading op de weg. Uit het zand komt een Madonna-beeld te voorschijn dat in de kerk wordt gehangen, maar tot tweemaal…

sage uit 1962
 • Belfeldse kermis wou gaan. De boer had hiertegen bezwaar, en gaf de jongens zoveel werk, dat ze geen kans zouden krijgen. Ze
 • zei: “Denkt die boer, dat hij me hier houdt? Dat zal ik hem eens laten zien. Dat mest heb ik in een wip gebroken. Jij
 • Boer draagt knechts op stalmest te verspreiden dat zoveel is dat ze niet naar de kermis kunnen. Eén van de knechts zegt
 • boer
 • Boer draagt knechts op stalmest te verspreiden dat zoveel is dat ze niet naar de kermis kunnen. Eén van de knechts zegt tegen de ander dat hij het werk snel kan doen, waarbij de ander niet hoeft te…

sage uit 1974
 • boer
 • In de tijd van Napoleon moest men loten om te zien of ze het legen in moesten of thuis konden blijven. Een jongen was naar een naaister gegaan om een naald van haar te nemen dat gebruikt was om een…
Doodskleed en de Loterij

sage uit 1967
 • boere- dat kan ik wel tussendeur vertellen- er was een keer een boerenknecht, die was zeventig jaer worden bie die boer. Hei
 • had zijn hele leven geknoeid, totdat hij zeventug was, hadden ze d’r beiden watover houden. De boer een hoop geld en de
 • boer
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand en hem zo weggejaagd. Verder zijn er in Westerwolde kabouters, ook wel alken…
VODA_001_08.mp3

sage uit 1975
 • Men vertelde mij bijvoorbeeld ook dat een boer in de omgeving van het Harde, niet ver van Oldebroek, een kabouter kende
 • boer hield onder het roken van een pijpje, de gespr gesprekken met de kabouter. De kabouter rookte ook een pijpje, tussen
 • Een boer ontmoet elke avond een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken
 • boer
 • Een boer ontmoet elke avond een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken opgeschreven in schriftjes, maar die zijn tegenwoordig kwijt.
VODA_006_11.mp3

sage uit 1973
 • Een boer zag steeds een haas rond zijn boerderij en besloot deze te doden. De haas was echter niet te raken. Na drie
 • dagen besloot de boer om een dubbeltje te verbrijzelen en dat als kogel te gebruiken maar de vierde dag kwam de haas niet
 • boer
 • Een boer zag steeds een haas rond zijn boerderij en besloot deze te doden. De haas was echter niet te raken. Na drie dagen besloot de boer om een dubbeltje te verbrijzelen en dat als kogel te…
VODA_008_02.mp3

sage uit 1973
 • Iedere avond doolde in de broek en moerasgronden te Veldhoven het witte paard. Een boer die in het schemerdonker met
 • meer wilde verzetten. Toen de boer het bij de kop nam om het zo vooruit te krijgen zag hij vlak voor zich het witte paard
 • In de moerasgronden te Veldhoven spookte er een wit paard. Een boer is dat paard ooit tegengekomen.
 • boer
 • In de moerasgronden te Veldhoven spookte er een wit paard. Een boer is dat paard ooit tegengekomen.
VODA_008_13.mp3

sage uit 1973
 • Mikkens die diende als landbouwer bij een boer. Wat voor werk zijn knechten ook opdroeg steeds was Frans Mikkens het eerste
 • achter te komen hoe hij dat telkens klaarspeelde. Op zekere dag toen de knechten van den boer weer een opdracht kregen zagen
 • boer
 • Op een boerderij is een knecht die altijd als eerste klaar met zijn werk. Op een dag gaan de andere knechten kijken hoe hij dat steeds doet en vinden een toverboekje. Ze verbranden dit boekje en de…
VODA_008_18.mp3

sprookje uit 1968
 • Duivel bouwt nieuwe schuur voor onbemiddelde boer in ruil voor diens ziel. Als het de duivel echter niet lukt voor het
 • kraaien van de hanen te voltooien, gaat de overeenkomst niet door. De listige vrouw van de boer weet de hanen aan het kraaien
 • boer
 • Duivel bouwt nieuwe schuur voor onbemiddelde boer in ruil voor diens ziel. Als het de duivel echter niet lukt voor het kraaien van de hanen te voltooien, gaat de overeenkomst niet door. De listige…
Geeske0103.mp3

sage uit 1896
 • welbekenden boer afkomen. Het merkwaardige hierbij was, dat de lijkwagen was bespannen met een zwart en met een wit paard. Dit nu
 • van den boer een wit paard bezat. Hij zelf wel, maar het is een even vaste regel, wanneer in een boerengezin iemand sterft
 • benangel. Een van deze mensen met het tweede gezicht zag eens de begrafenis van een boer in een visioen. Tegen alle gebruiken
 • in werd de lijkwagen getrokken door een wit paard. De boer stierf en zijn begrafenisstoet zag er precies zo uit als in
 • boer
 • Een lijkstoet noemt men in het zuiden van Friesland een begangel. Sommige mensen kunnen visioenen krijgen over een benangel. Een van deze mensen met het tweede gezicht zag eens de begrafenis van een…