Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

104 resultaten voor ""

legende uit 1425
 • boete
 • 9. Over de dood van Liedewijs moeder en over de haren boetegordel die Liedewij tot haar dood toe droeg In 1403 - toen Liedewij acht jaar ziek was - werd Pieternel ziek. Ze betreurde tegenover haar…

sage uit 1923
 • hij de kerk der heilige Apostelen en biechtte er rouwmoedig. Paus Eugenius III legde hem als boete voor zijn vele en zware
 • boete
 • Gerlach leeft een werelds leven tot zijn geliefde verongelukt. Hij breekt met zijn verleden en gaat een leven in dienst van God leiden. Na zijn terugkeer woont hij tot zijn dood als kluizenaar in een…

sage uit 1962
 • boete
 • Vrouw van Dijk kon mensen en dieren genezen. Ze kon ook door te strijken een koe, die vastzat in de sloot, redden. De dochter van de boer die de spot met haar dreef was de volgende dag ziek.

sage uit 1962
 • boete
 • Drie meiden drijven de spot met een pater. Hij waarschuwde hen dat zij hiervoor gestraft zouden worden en zij stierven alle drie jong.

sage uit 1962
 • boete
 • Een boer kreeg samen met zijn meid een buitenechtelijk kind, toen zij deze doodden drupte er bloed op de grond. Het is niet mogelijk dit bloed op te ruimen.

mop uit 1789
 • boete
 • Een zondaar biecht met elf meisjes naar bed te zijn geweest. De biechtvader kan niet uitrekenen hoeveel penitentie dat is, dus hij adviseert: rond je zonden eerst op twaalf af en bid dan twee…

sage uit 2010
 • tekst schijnt de nodige problemen en uiteindelijk een veroordeling plus een boete te hebben opgeleverd. De verwijzing was te
 • boete
 • In het Westland wonen veel mensen met de achternaam Vreugdenhil. Zo veel dat ze per tak vroeger een bijnaam kregen om ze uit elkaar te houden. Dit verhaal vertelt de ontstaansgeschiedenis van de…

legende uit 1512
 • boete
 • Jan van Beverley wil een heilig leven leiden om een plaats in de hemel te krijgen. Hij gaat als kluizenaar leven, de duivel in de gedaante van een engel, verleidt hem om drie zonden te begaan, dronken…
_jan002janv01ill01.gif
_jan002janv01ill04.gif
_jan002janv01ill07.gif
_jan002janv01ill08.gif

mop uit 1651
 • kavelen. Een Wael quam oock met sijn kinnetje aen, maer de doodgraver eysschte boete. R. 'Waervoore boete?' R. 'Omdat gij te
 • keer een Waal, die te laat was en dus een boete moest betalen. Er volgt een misverstand.
 • boete
 • In Leiden luidt er een klok tussen half twee en half drie wanneer mensen voor begrafenissen kunnen komen. Er kwam een keer een Waal, die te laat was en dus een boete moest betalen. Er volgt een…

mop uit 1651
 • de schout ontboden, die hem thien rijcxdaelders tot boete afeyschte, seggende daerbij: 'Hadt gij door de stat willen
 • een boete. De schout zei dat de man met de koets van de schout wel door de stad mocht rijden. De man antwoordde dat de
 • boete voor het rijden met een wiel, in de kruiwagen, al duur genoeg was. Het rijden met vier wielen, in een koets, zou het
 • boete
 • Een man liet zich in een kruiwagen door de stad rijden en strooide met geld. Hij werd door de schout ontboden en kreeg een boete. De schout zei dat de man met de koets van de schout wel door de stad…

mop uit 1651
 • boete
 • Een man had een paard gehuurd. Toen hij het terug bracht lag het op sterven en de verhuurder verdacht hem er terecht van het beest geen eten of drinken te hebben gegeven. Hij kon dit niet bewijzen,…

sage uit 1848
 • boete betalen en dan vlogen ze eruit. Ariaan de tovenaar zocht op zijn gemakt de beste weilanden uit en liet zijn kudde maar
 • boete
 • In Sint Anna ter Muiden was een schaapsherder die door zijn toverkrachten te gebruiken, zijn schapen kon laten grazen op plekken waar dat niet toegestaan was, zonder gesnapt te worden.

sage uit 1933
 • boete
 • Ridder Klebol, bewoner van de (toekomstige) Verbrande Hoef, rooft de gouden vaten uit de Dongense kerk. Als straf wordt hij opgegeten door luizen.

mop uit 1651
 • Uitleg: de rechter incasseert (een deel van) de boete. Criminelen die hun leven beteren, zijn voor de baljuw geen bron
 • boete
 • Een rechter had een stel mannen laten oppakken voor straatschending. Nadat ze hun straf te horen hadden gekregen begonnen twee mannen te protesteren. Ze zeiden dat ze het nooit meer zouden doen. De…

mop uit 1651
 • had. Overdenckende de boete, doch moetende yets resolveren tot sijnen beste, liep [hij] regelrecht na de schout Lambert
 • Reijnst, dien hij vroeg wat boete op sulcken feyt stont. R. ‘Ses gulden.’ Floris telden hem vier gulden en nam afscheyt. S
 • . Floris telt vier gulden uit en wil weer vertrekken. De schout: 'Hela maat, het moet zes gulden aan boete zijn.' Floris: 'Maar
 • boete
 • Floris Tin, het toonbeeld van gierigheid, kan iemand die haast heeft wat geld ontfutselen. Later heeft hij daar toch spijt van en denkt hij na over hij dit kan oplossen, natuurlijk wel zodat hij er…

sage uit 1962
 • boete
 • Mensen die niet kunnen sterven moeten eerst hun zonde goedmaken.

sprookje uit 1901
 • begrijpelijk dat de gans liever in de vrije lucht was. Maar de bakker betaalt me 500 gulden boete, omdat hij niet beter op een
 • boete
 • Een rijke jager heeft een gans geschoten. Hij brengt de gans naar de bakker om te laten bakken. De bakker legt de gebraden gans voor het raam. Een arme jager, die niets gevangen heeft, slaat de ruit…

legende uit 1923
 • , bekeert zich en doet strenge boete. Ten teeken dat zijn zonden hem vergeven zijn, is hij weer ziende geworden. Zijn verder
 • blindheid geslagen. Hij bekeert zich, doet boete en geneest.
 • boete
 • Een man gaat slechts voor de vorm biechten met pasen en als hij de communie ontvangt, verandert deze in zijn mond in vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op…

sage uit 1930
 • Ommelanden stonden, legde boete op aan bet volk. Wederom bleken onze voorouders niet boetvaardig genoeg. Een nieuwe watervloed
 • boete
 • Een kampvechter uit de Ommelanden slaat een priester en alle hosties vallen op de grond. Buurvrouwen zien in elke hostie een ster. Het volk was er ook zondig, daarom stroomden de Ommelanden over. Pas…
pic95.jpg

sage uit 1925
 • baden en boete deden, hield te Geulle de pest onmiddellijk op. Maar in de huizen op de Heerestraat is nooit meer iemand gaan
 • boete
 • Tegenwoordig woont niemand meer op de Heerestraat. De zwarte dood heeft alle bewoners van het eens zo lieflijke straatje uitgemoord. Maar wie 's nachts op de plek komt, hoort nog het gekerm van de…

sage uit 1925
 • , had, zeide: ,,Als gij nog geholpen kunt worden, zeg het mij dan, omdat ik bereid ben een zware boete voor u op mij te
 • boete
 • Een dief die tot de galg is veroordeeld, vraagt een priester om te biechten. De dief biecht zo uiterst nauwkeurig en berouwvol, dat de priester versteld staat. Na zijn dood verschijnt hij echter toch…

sage uit 1962
 • boete
 • Meisjes die uitspreken wel met een pastoor te willen uitgaan, komen onder de luis te zitten. Na verontschuldiging bij de pastoor verdwijnen de luizen.

legende uit 1925
 • ontwaakt, toonde nu oprecht berouw en beleed voor heel het volk haar booze daad. Tot boete schonken Gijselbrecht en Gerberga
 • boete
 • Een hertogin steelt een zijden doek uit de schatkamer van St. Servatius. Ze maakt er een kleed van waarmee zij gaat pronken in de kerk tijdens het feest van St. Servatius. Tijdens de dienst valt ze in…

exempel uit 1970
 • dochter weer mee terug. Een middelaar wordt vooruit gestuurd om het met de vader te verzoenen. Het meisje moet boete doen
 • boete
 • Exempel uit een preek tot de zusters van Gorinchem in die Heerstraat uit 1448. De keizer van Rome had een zeer mooie dochter die door veel mannen begeerd werd. Maar haar vader wou haar niet weggeven…

mop uit 1651
 • den haen heeft gekraeyt heeft St. Pieter met traenen boete gedaen.'
 • geestelijken toe. Pasquino zei later: 'sinds dat de haan heeft gekraaid, heeft St. Pieter met tranen boete gedaan.'
 • boete
 • Duc de Crequij, ambassadeur van Louis XIV, koning van Frankrijk, kreeg een vuile belediging van de Corsi (de garde van de paus), dat zijn koning zo hoog opnam, dat hij de Heilige Zetel afkraakte.…